Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de renta viagera


Contractul de renta viagera


CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA

Este un contract aleatoriu prin care o persoana instraineaza un bun sau platește o suma de bani in schimbul unei prestații periodice in bani, care urmeaza a i se plati pana la deces

Persoana care instraineaza bunul sau platește suma de bani se numește credirentier

Persoana care se obliga sa plateasca periodic suma de bani stipulata se numește debirentierPoate fi constituita cu titlu gratuit, iar plata ei periodica poate fi legata de durata vieții unei alte persoane decat instrainatorul bunului sau capitalului

Cuantumul ratei de renta se stabilește prin voința parților

Se poate stabili in favoarea uneia sau mai multor persoane

Contract cu titlu oneros aleatoriu ( exista șansa de caștig sau pierdere pentru ambele parți, depinzand de perioada cat va trai credirentierul)

Contract sinalagmatic (naște obligații pentru ambele parți)

Contract consensual (se incheie prin acordul de voința al parților)

Translativ de proprietate

CONDIȚII SPECIALE DE VALIDITATE:

Daca persoana in favoarea careia renta viagera a fost constituita incetase din viața in momentul constituirii, contactul este lovit de nulitate absolutaContractul este lovit de nulitate și in cazul constituirii rentei in favoarea unei persoane afectate de o boala de care a murit in interval de 20 de zile de la data incheierii contractului

EFECTE:

Obliga debirentierul la plata rentei, in cuantumul și la termenul stipulate in contract, pana la decesul credirentierului sau terțului pana la moartea caruia credirentierul are dreptul la ratele de renta

In cazul decesului debirentierului, obligația de plata a rentei se transmite asupra moștenitorilor acestuia

Debirentierul nu se poate elibera de la plata rentei restituind lucrul sau suma primita și nici prin vanzarea bunului și asumarea acestei obligații de catre cumparator decat daca exista consimțamantul credirentierului

Daca la scadența debirentierul nu platește , credirentierul poate cere executarea silita asupra patrimoniului debirentierului

Dreptul la acțiune prin care se reclama ratele de renta neplatite se prescrie in termenul general de prescripție de 3 aniPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate