Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Dreptul de preemtiune


Dreptul de preemtiune


Dreptul de preemtiune

Dreptul de preemptiune este dreptul prioritar la cumpararea anumitor bunuri,

recunoscut de lege anumitor persoane. Existenta sa limiteaza principiul autonomiei

de vointa, caci proprietarul bunului nu-l poate instraina in orice conditii.

Ratiunea sa de a exista este de a apara un interes general sau, uneori, privat.

In prezent, regasim urmatoarele aplicatii ale dreptului de preemtiune:

a) Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica prevede ca in cazul in care lucrarile pentru care s-a facut exproprierea nu s-au realizat, iar expropriatorul doreste instrainarea terenului, fostul proprietar are un drept privitor la cumparare, la un pret ce nu poate fi mai mare decat despagubirea actualizata. Intentia de vanzare va fi notificata fostului proprietar, care are un termen de 60 de zile pentru a raspunde.b) Legea nr.26/1996 - Codul Silvic - consacra dreptul de preemtiune al statului in cazul vanzarii terenurilor cu vegetatie forestiera, al enclavelor din fondul forestier si al terenurilor limitrofe acestora. Proprietarul este obligat sa anunte in scris unitatea silvica teritoriala in raza caruia se afla terenul, despre situatia devanzare,iar aceasta isi poate exercita dreptul de preemtiune in 30 de zile.

c) O.U.G nr. 40/1999 instituie un drept de preemtiune al chiriasului. Proprietarul locuintei trebuie sa faca o oferta de vanzare (daca doreste sa vanda locuinta), care trebuie sa cuprinda pretul solicitat si care este irevocabila pana la expirarea perioadei de incheiere. Daca locuinta a fost vanduta unui tert, in conditii sau la un pret mai avantajos decat in oferta de vanzare adresata chiriasului care nu a acceptat-o,acesta se poate subroga in drepturile cumparatorului, platind acestuia pretul vanzarii in termen de 60 de zile de la notificarea contractului de vanzare-

cumparare (proprietarul locuintei este obligat sa notifice chiriasului contractul de

vanzare-cumparare incheiat). Se asigura astfel repararea in natura a prejudiciului

suferit de chirias (art.19). Aceleasi dispozitii sunt aplicabile si daca proprietarul vinde locuinta inainte de expirarea termenului prevazut in contractul de inchiriere.

d) Legea nr.133/1999 - recunoaste un drept de preemtiune in favoarea intreprinderilor mici si mijlocii pentru dobandirea activelor disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum

si ale regiilor autonome aflate in imediata lor vecinatate.

e) Legea nr.10/2001 consacra un drept de preemtiune pentru chiriasi, daca imobilul este restituit fostului proprietar. Art.17 din lege se refera la imobile ocupate de unitati de invatamant din sistemul de stat, unitati sanitare si de asistenta medico-sociala din sistemul public, de institutiile publice, institutii culturale (teatre, biblioteci, muzee, opere) si imobile care sunt sedii ale partidelor politice legal inregistrate. Acest drept se exercita in termen de 90 de zile de la primirea notificarii privind intentia de vanzare, prin executorul judecatoresc. De acelasi drept beneficiaza si chiriasii din imobilele cu destinatia de locuinte, ca si detinatorii cu titlul valabil ai imobilelor cu alta destinatie decat cea de locuinta, daca imobilele nu se restituie persoanelor indreptatite, ramane in administrarea actualilor detinatori.

f) Legea nr.422/2001 prevede in art.4 ca monumentele istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului roman, prin Ministerul Culturii si Cultelor, sau al unitatilor administrativ-teritoriale. Proprietarii trebuie sa anunte in scris directiile pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national, judetean, respectiv a municipiului Bucuresti, care le vor transmite Ministerului Culturii si Cultelor. De la data inregistrarii acestei instiintari, curge un termen de 30 de zile pentru expirarea acestuia, legea prevede un nou termen de 15 zile, pentru exercitarea dreptului de preemtiune de catre autoritatile publice locale, daca statul nu si-a manifestat intentia de cumparare.

g) Legea nr.379/2003 - prevede in art. 9 ca imobilele pe care sunt amplasate morminte si opere comemorative de razboi, aflate in proprietatea persoanelor fizice

sau juridice de drept privat, pot fi vandute cu respectarea dreptului de preemtiune al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale care vor transmite Oficiului National pentru Cultul Eroilor, instiintarea in termen de 7 zile de la primirea ei. Intermen de 30 de zile de la inregistrarea instiintarii Oficiul isi poate exercita dreptul de preemtiune, iar daca nu doreste sa cumpere, autoritatile administratiei publice locale pot exercita dreptul in termen de 15 zile, de la indeplinirea termenului de 30 de zile, mentionat mai inainte.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate