Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Reguli aplicabile locuintelor sociale, de serviciu si de interventie


Reguli aplicabile locuintelor sociale, de serviciu si de interventie


Reguli aplicabile locuintelor sociale, de serviciu si de interventie

Lg.114/1996 contine unele norme speciale aplicabile contractelor de inchiriere a unor locuinte cu destinatie speciala.

Locuinta sociala.

Este cea care se atribuie cu chirie subventionata unor personae sau familii a caror situatie economica nu le permite dobandirea in proprietate sau inchirierea unor locuinte in conditiile pietii.Aceste locuinte sunt proprietate publica a unitatilor admin.-teritoriale, si de aceea sunt alienabile. Contractul se incheie intre primar sau o persoana imputernicita de acesta si persoana indreptatita.

Locuintele sociale se repartizeaza de consiliile locale pe baza criteriilor stabilite annual si cu respectarea ordinii prioritare astfel:

1.chiriasi ale caror contracte de inchiriere nu s-au reinnoit pentru motivele prevazute de OUG nr.40/1999

2.tinerii casatoriti cu varsta pana in 35 de ani

3.tinerii proveniti din institutiile de ocrotire sociala care au depasit varsta de 18 ani

4.invalizii de gradul I si II

5.persoanele cu handicap6.veteranii si vaduvele de razboi

7.beneficiarii Lg.42/1990 si decretul lege 118/1990

8.alte personae sau familii indreptatite.

Nu pot beneficia de locuinte sociale persoanele sau familiile care:

1.detin in proprietate o locuinta

2.au instrainat o locuinta dupa 1 ian. 1990

3.au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte

4.detin in calitate de chirias o alta locuinta

Contractul de inchiriere se incheie pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea de prelungire pe baza declaratiei de venit si actelor doveditoare necesare.

Cuantumul chiriei nu poate depasi 10% din venitul net calculate pe ultimile 12 luni pe familie. Orice modificare a venitul net trebuie comunicata in termen de 30 zile sub sanctiunea rezilierii contractului.

Locuinta de serviciu.

Este destinata functionarilor publici,angajatilor unor institutii sau agenti economici atribuindu-se in conditiile contractului de muncapotrivit prevederilor legale. Contractul de inchirere este accesoriu contractului de munca astfel incat incetarea acestuia atrage in principiul incetarea primului. La moartea titularului contractul de inchiriere va inceta caci el a fost incheiat in considerarea calitatii de angajat, membrii familiei putand fi evacuati neconditionat de atribuirea unei alte locuinte.

Locuintele de serviciu pot fi vandute chiriasilor numai cu aprobarea Guvernului si numai daca a incetat activitatea ce a generat realizarea locuintelor respective, daca ele au fost realizate cu finantare de la bugetul de stat sau bugetele locale.

Locuinta de interventie.

Este locuinta destinata cazarii personalului unitatilor economice sau bugetare care prin contractul de munca,, indeplineste activitati sau functii ce necesita prezenta permaneta sau in caz de urgenta in cadrul unitatilor.

- locuinta de interventie nu poate fi vanduta chiriasului

- este atribuita in considerarea functiei sau a unei activitati ce necesita prezenta permanenta sau urgenta in cadrul unitatii

- este situata in incinta unitatii sau imediata apropiere a acesteia

- incetarea contractului de munca atrage intotdeauna incetarea contractului

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate