Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Obligatiile locatarului


Obligatiile locatarului


Obligatiile locatarului

C. civ., prevede ca locatarul dobandeste 5 obligatii din contractul de locatiune:

a) Obligatia de a intrebuinta lucrul ca un bun proprietar si conform destinatiei sale;

Presupune intretinerea lui pe toata durata locatiunii, in starea in care a fost predat locatarului. Locatarul trebuie sa faca reparatiile mici locative.

Daca degradarile se datoreaza fortei majore, cazului fortuit, viciilor de constructie sau culpei locatorului, reparatiile trebuie facute de locator indiferent daca sunt mici sau de intretinere.

Daca degradarile se datoreaza culpei locatarului el va trebui sa faca reparatiile chiar daca nu sunt simple reparatii locative.

Locatarul trebuie sa faca reparatiile locative doar la expirarea locatiunii.Numai daca degradarile duc la scaderea valorii cladirii reparatiile locative trebuie facute imediat.Daca locatarul nu-si executa aceasta obligatie locatorul poate cere executarea silita, autorizarea instantei de a face el reparatiile pe cheltuiala locatarului sau rezilierea contractului.

Locatorul trebuie sa foloseasca bunul conform destinatiei stabilite in contract. Daca aceasta destinatie nu este prevazuta ea se va stabili in functie de imprejurarile convenite precum: natura bunului,profesia locatarului,destinatia sa anterioara,etc.

Locatarul poate schimba destinatia bunului cu consimtamantul expres sau tacit al locatorului.

Daca locatarul nu intrebuinteaza bunul conform destinatiei sale acesta din urma poate cere aducerea bunului in starea initiala sau/si rezilierea contractului.

b) Obligatia de a plati chiria;

Locatarul trebuie sa plateasca pretul folosintei bunului la termenul stabilit in contract sau in lipsa unei clauze exprese potrivit obiceiului locului. Daca partile nu stabilesc chiria se plateste la domiciliul locatarului. Locatorul precum cumparatorul poate suspenda plata chiriei daca exista pericolul unei evictiuni.

Daca locatorul refuza cu rea credinta primirea platii se aplica regulile ofertei de plata urmata de consemnarea sumei pe numele creditorului.

Daca locatarul refuza plata chiriei locatorul poate cere:

- executarea silita a obligatiei

- rezilierea contractului

- invocarea exceptiei de neexecutare

- valorifica privilegiul pe care il are asupra bunurilor mobile ale locatarului aduse de acesta in casa

Daca exista mai multi locatari obligatia de plata a chiriei este o conjuncta daca nu s-a stipulate solidaritatea sau indivizibilitatea.

Proba platii chiriei se face cu chitante eliberate,iar daca o chitanta este emisa fara reserve se prezuma relative plata chiriei.Aceste chitante sunt opozabile tertilor chiar daca nu au o data certa cu exceptia celor care constata plata chiriei pe o durata mai mare de 3 ani care sunt supuse publicitatii imobiliare.

Se poate admite modificarea cuantumului chiriei pe parcursul executarii contractului daca sunt indeplinite conditiile teoriei impreviziunii ( contractul este sinalagmatic, comutativ, cu titlu oneros, cu executare succesiva, se schimba imprejurarile avute in vedere de parti la incheierea contractului, aceasta schimbare sa determine o disproportie intre prestatiile partilor si schimbarea sa nu fie previzibila in momentul incheierii contractului.

c) Obligatia de a restitui bunul inchiriat la incetarea locatiunii;

Locatarul trbuie sa restituie bunul in starea in care l-a primit.Starea bunului poate fi descrisa intr-un proces-verbal de predare primire.In lipsa intocmirii unui asemenea act se prezuma relativ ca s-a primit bunul inchiriat in stare buna.

Locatarul nu raspunde de pieirea sau deteriorarea bunului din cauza vechimii, cazului fortuit sau fortei majore.

Daca locatarul a facut diverse lucrari de constructie pe terenul inchiriat ele vor reveni locatorului in temeiul accesiunii.Locatorul poate cere distrugerea acestora la incetarea locatiunii, iar daca opteaza sa le pastreze il va despagubi pe locatar.

d) Obligatia de a raspunde pentru incendiu;

Existenta acestei obligatii porneste de la prezumtia ca incendiul provine din culpa celui care foloseste bunul.Aceasta prezumtie va fi rasturnata daca se dovedeste ca incendiul este rezultatul cazului fortuit, fortei majore, viciilor constructiei, sau faptei unui tert. Prin clauza contractuala locatarul poate fi exonerat de aceasta raspundere cu conditia sa fie de buna credinta.

e) Obligatia de instiintare a locatorului de uzurpari;

Uzurparea este o atingere adusa proprietatii sau posesiei bunului inchiriat provenind de la un tert.Instiintarea se poate face verbal sau in scris.Ea trebuie facuta in timp util astfel incat locatorul sa aiba timp sa inlature uzurparea.

Aceasta obligatie este o concretizare a obligatiei de ,,a veghea la conservarea lucrului inchiriat,,. Locatarul va trebui sa acopere prejudicial cauzat prin neexecutarea acestei obligatii.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate