Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Darurile manuale


Darurile manuale


Darurile manuale

Darul manual este acea forma de donatie care pe langa acordul de vointa a partilor, se cere conditia predarii unui bun mobil corporal pentru a fi valabile. Darul manual este un contract real, el trebuie sa indeplineasca conditiile de fond ale donatiei.

Darul manual presupune doua conditii:

- acordul de vointa al partilor

- predarea bunului ( traditiunea)

Daca se realizeaza conditia acordului de vointa dar bunul nu a fost predate inca nu suntem in prezenta unui dar manual. Aceasta conditie este indeplinita doar daca donatarul se afla deja in posesia bunului la data realizarii acordului de vointa in baza altui contract.

Daca in momentul predarii bunului (traditiunii) donat partile au incheiat un inscris sub semnatura privata, ce constata acordul lor de vointa suntem in prezenta unui dar manual.

In practica judiciara s-a considerat ca traditiunea bunului nu implica neaparat o deplasare fizica a bunului, fiind acceptata si o traditiune implicita (predarea cheilor unei case).Este de asemenea dar manual si depunerea unei sume de bani de catre parinti pe numele copilului minor chiar daca s-a prevazut o clauza de imputernicire, sau predarea unei sume de bani nu donatarului ci unui tert in vederea achizitonarii unui imobil.

Obiectul darului manual sunt bunurile mobile,corporale, iar prin exceptie pot fi daruri manuale si titlurile la purtator si biletele de banca in care creanta este incorporata in titlu.Darurile de munta sunt daruri manuale?

Potrivit art.31 lit.b C.fam.,,, bunurile dobandite de donator in timpul casatoriei sunt bunuri proprii ale donatarului afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi commune. Vom ajunge la concluzia ca nu are importanta daca dorinta este facuta cu ocazia casatoriei sau nu, sau daca donatia imbraca o anumita forma. De aceea cat timp donatorul nu a declarat expres ca bunul va deveni comun, acel bun devine propriu al donatarului chiar daca este dobandit in timpul casatoriei si cu ocazia nuntii. Darurile obisnuite facute sotilor cu diferite ocazii sunt bunuri commune ale sotilor indifferent de momentul gratificarii sau persoana donatorului. Numai daca donatorul a inteles sa gratifice doar un sot darul obisnuit devine bun propriu al acestuia.

Proba darului manual catre parti si succesorii lor universali sau cu titlu universal se face cu un inscris daca valoarea darului depaseste 250 lei. Daca mostenitorii donatorului urmaresc sa faca dovada darulul manual pentru a-si apara rezerva succesorala, devenind terti ei pot folosi orice mijloc de proba.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate