Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Conditiile cerute pentru lucrul vandut


Conditiile cerute pentru lucrul vandut


Conditiile cerute pentru lucrul vandut

Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca bunul vandut pentru ca vanzarea sa fie valabila sunt :

a) Lucrul sa existe in momentul incheierii contractului;

Aceasta conditie este impusa de art.1311 C.civ., potrivit caruia ,,daca in momentul vanzarii, lucrul vandut era pierit in tot, vanzarea este nula''. Daca inmomentul incheierii contractului, lucrul vandut era pierit in parte, cumparatorul poate opta intre a-l cumpara cu un pret mai mic sau a cere rezolutiunea contractului, daca executarea partiala nu poate duce la realizarea scopului pentru care a inteles sa cumpere. Prin exceptie, lucrurile vandute pot forma obiectul contractului (art.965 C.civ.), cu exceptia succesiunilor nedeschise inca. Nerealizarea lucrului viitor nu afecteaza validitatea contractului, ci poate determina plata unor daune-interese de catre vanzator, care va pierde si pretul, in calitate de debitor al obligatiei imposibil de executat (va suporta riscul contractului).

b) Lucrul trebuie sa fie in circuitul civil;

Conditie ceruta de art.1310 C.civ. ,,toate lucrurile care sunt in comert pot fi vandute, afara numai daca vreolege a oprit aceasta''. Sunt scoase din circuitul civil numai lucrurile care prin natura lor nu pot forma obiectul dreptului de proprietate privata (art.647 C.civ.)c) Sa nu existe vreo dispozitie legala care sa interzica vanzarea lucrului;

Cu titlu de exceptie, exista bunuri care nu pot fi vandute, desi se afla in circuitul civil (pot forma obiectul unor acte juridice civile, altele decat cele translative de proprietate, sau de fapte juridice civile). Prohibitia poate fi absoluta sau temporara.

d) Lucrul sa fie determinat sau determinabil;

Lucrul este determinat atunci cand sunt aratate elementele ce in individualizeaza, si este determinabil, atunci cand sunt aratate elementele cu ajutorul carora lucrul sa fie individualizat in viitor. In caz contrar, contractul este nul, pentru lipsa unui element esential, lucrul vandut.Contractul este valabil chiar daca in cazul unui imobil nu se precizeaza in contract partile comune ale acestuia si modul lor de folosinta.

e) Lucrul sa fie posibil;

Conditia este impusa de regula de drept potrivit caruia nimeni nu poate fi obligat la imposibil (ad impossibilium nulla obligatio), iar nerespectarea ei atrage nulitatea absoluta a contractului. Pentru a atrage nulitatea, imposibilitatea trebuie sa fie absoluta (obiectiva), in sensul ca obiectul sa fie imposibil pentru oricine. Daca obiectul este imposibil doar pentru debitor, contractul va fi valabil. Imposibilitatea poate fi materiala (atunci cand se datoreaza unei stari de fapt) sau juridica (cand existenta unei dispozitii legale o cauzeaza). Lucrul trebuie sa fie posibil in momentul incheierii-contractului. Daca ulterior acestui moment a devenit imposibil, contractul ramane valabil.

f) Lucrul sa fie licit - sa fie permis de lege.

g) Lucrul sa fie moral - sa fie permis de normele de convietuire sociala.

h) Vanzatorul sa fie proprietarul lucrului vandut.

1. Este valabila vanzarea bunului care apartine altuia ?

- daca ambele parti cunosc in momentul incheierii contractului ca bunul vandut nu apartine vanzatorului, vanzarea este nula pentru fraudarea intereselor proprietarului.

- daca in momentul incheierii contractului cumparatorul este de buna credinta ( nu stie ca vanzatorul nu este proprietarul bunului vandut) atunci vanzarea :

a) dupa majoritatea autorilor si practicii judiciare este valabila - in temeiul principiului ocrotirii bunei credinte a cumparatorului si principiului validitatii aparentei in drept.

principiului validitatii aparentei in drept = regula de drept potrivit careia aparenta produce efecte juridice. Vanzatorul apare fata de cumparator ca proprietar al bunului. Aceasta opinie este criticabila pentru ca incalca principiul garantarii dreptului de proprietate principiu cu o forta mai mare decat cele 2 principii anterioare.

b) vanzarea este lovita de nulitate - lipsa cauzei fiindca scopul urmarit de cumparator este dobandirea proprietatii bunului scop ce nu poate fi atins fiindca vanzatorul nu este proprietarul bunului.

Este anuabila pentru eroare asupra calitatilor esentiale ale obiectului contractului - calitatea de proprietar a vanzatorului. (opinie Bacu)

2.Este valabila vanzarea facuta de un coproprietar privitoare la intregul bun ?

Opinia majoritara este - o asemenea vanzare este valabila dar afectata de conditia rezolutorie ca bunul vandut sa cada in urma partajului, in lotul celuilalt coproprietar.

Aceasta opinie este criticabila pentru ca :

incalca dreptul de proprietate al celuilalt proprietar

nu se poate presupune existenta unei conditii rezolutorii in contract

Vanzarea este lovita de nulitate relativa partiala in privinta cotei care nu apartine vanzatorului ( este valabila doar in privinta cotei apartinand vanzatorului). (opinie Bacu)

Vanzarea bunului altuia in reglementarea data de noul C.civ., respectiv art. 1683, stabileste ca vanzarea bunului altuia este valabila daca prin intermediul ei vanzatorul se obliga sa determine pe adevaratul proprietar sa transmita dreptul de proprietate cumparatorului. Aceasta obligatie este una de ,, a face,, pentru ca prin intemediul ei vanzatorul nu transmite proprietatea (obligatia de ,,a da,,) ci doar se obliga sa asigure transmitzerea proprietatii.

Obligatia se considera executata cand adevaratul proprietar ratifa contractul de vanzare cumparare (inopozabil adevaratului proprietar pana in momentul ratificarii) sau cand vanzatorul proprietaruzl bunului ulterior incheierii contractului de vanzare-cumparare.

In aceste doua cazuri proprietatea se transmite de drept cumparatorului.

In cazul in care vanzatorul nu-si executa obligatia de a asigura transmiterea proprietatii, cumparatorul are posibilitatea de a cere rezolutiunea contractului si plata unor daune interese.

Noul C.civ., reglementeaza coproprietarul unui bun transmite intregul drept de proprietate asupra bunului si nu numai cota lui parte. In temeiul art. 1683 noul C.civ., o asemenea vanzare este valabila daca vanzatorul nu se obliga sa transmita proprietatea intregului bun ci se obliga sa asigure transmiterea proprietatii intregului bun, adica se obliga sa-l determine pe celalalt coproprietar sa vanda cumparatorului cota lui parte.

Oasemenea obligatie se considera executata daca celalalt proprietar ratifica contractul de vanzare-cumparare, sau coproprietarul vanzator dobandeste indiferent de mijloc proprietatea intregului bun. Daca obligatia nu este executata cumparatorul poate cere o reducere proportionala din pretul platit, cu partea din dreptul de proprietate dobandit (partea ce apartine vanzatorului), sau sa ceara rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare stiind ca vanzatorul e doar coproprietar.

3.Este valabila vanzarea unui bun comun facuta doar de un sot ?

Va depinde dupa cum bunurile sunt mobile sau imobile.

In privinta bunurilor mobile exista prezumtia de mandat tacit reciproc) art.35 C.fam., prezumtie potrivit careia la incheierea unui asemenea contract se presupune ca sotul vanzator a avut acordul celuilalt sot.

Daca are ca obiect bunuri imobile atunci nu mai exista prezumtia de mandat tacit reciproc astfel incat la incheierea contractului de vanzare cumparare trebuie sa fie prezenti ambii soti in caz contrar vanzarea e lovita de nulitate relativa.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate