Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de sublocatiune si cesiunea contractului de locatiune


Contractul de sublocatiune si cesiunea contractului de locatiune


Contractul de sublocatiune si cesiunea contractului de locatiune

Sublocatiunea este contractul prin care locatarul transmite dreptul de folosinta unei terte personae (sublocatar) in schimbul unei chirii.

Locatarul poate subanchiria sau ceda dreptul sau, daca in contractul de inchiriere nu exista o clauza expresa care sa-I interzica acest drept.

Contractul de sublocatiune trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) Inchirierea sa nu fie interzisa prin contractul principal;

Daca in contractul de inchiriere exista o clauza prin care se interzice sublocatiunea atunci partile inteleg sa interzica ambele forme de sublocatiune (totala sau partiala).

Daca printr-o clauza este interzisa sublocatiunea totala inseamna ca este permisa sublocatiunea partiala.

Este posibil ca partile sa stipuleze ca inchirierea unui contract de sublocatiune este conditionata de consimtamantul prealabil al locatorului.

b) Sublocatiunea sa nu contina dispozitii contrare contractului principal;

Prin incheierea contractului de locatiune, locatarul s-a obligat sa respecte destinatia bunului stabilita in contract. De aceea el nu poate schimba aceasta destinatie nici prin incheierea unui contract de sublocatiune. Daca este incalcata cel putin una din aceste conditii locatorul poate cere rezilierea contractului de sublocatiune.Cesiunea contractului de locatiune.

Reprezinta o vanzare a dreptului de folosinta.Pentru opozabilitatea ei fata de locator ea trebuie sa fie notificata acestuia sau sa fie acceptata de el printr-un act authentic.

Prin cesiune se transmit drepturile locatarului, astfel ca cesionarul se va putea indrepta direct impotriva locatorului pentru a cere executarea obligatiilor acestuia sau rezilierea contractului.Cedentul locatar garanteaza numai existenta dreptului de folosinta nu si executarea obligatiilor de catre locator.

Cesiunea contractului de locatiune nu va avea ca effect transmiterea obligatiilor locatarului cesiunea de obligatii nefiind recunoscuta in dreptul roman.

Daca dreptul de folosinta se transmite in schimbul altui drept de folosinta are loc o dubla cesiune, fiind aplicabile regulile cesiunii locatiunii prezentate anterior.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate