Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
CONTRACTE COMERCIALE SPECIALE


CONTRACTE COMERCIALE SPECIALE


CONTRACTE COMERCIALE SPECIALE

- Spete SD -

Speta nr. 1 - Vanzare-cumparare comerciala

Comparati din punct de vedere al naturii juridice a actului de vanzare, al transmiterii dreptului de proprietate si al obligatiilor partilor, vanzarea unui fond de comert si vanzarea comerciala a unei marfi (bun individual determinat). OBS: La obligatii sa nu se spuna in ce consta fiecare obligatie, cu numai asemanari/deosebiri din perspectiva fiecarei obligatii.Speta nr. 2 - Vanzare - cumparare

A si B sunt comercianti persoane fizice. A vinde lui B Castelul Peles.

In ce conditii contractul de vanzare cumparare este valabil?

Speta nr. 3 - Comision

Pornind de la cele doua forme principale de reprezentare comerciala (recte, contractul de mandat comercial si contractul de comision), determinati continutul raporturilor juridice ce se stabilesc intre o societate comerciala, asociatii (actionarii) ei, mandant/comitent si mandatar/comisionar in legatura cu aportul subscris la capitalul social al acelei societati de catre mandatar/comisionar (continutul raportului juridic = drepturile si obligatiile partilor raportului juridic).

Speta nr. 4 - Consignatie

O persoana fizica cumpara constant frigidere Arctic de la fabrica (are o pila acolo). El este inspector financiar la Administratia Financiara Sector 2. El doreste sa vanda aceste frigidere printr-un magazin aflat in proprietatea societatii B (cu 2 asociati, inspectorul fiind minoritar si sotia majoritar). Vanzare prin consignatie sau vanzare directa societatii B (consiliati pe A din punct de vedere al riscurilor si consecintelor fiscale)?

Speta nr. 5 - Agenti comerciali

Domnul X este angajat al societatii comerciale A. Societatea comerciala A infiinteaza o agentie in orasul Constanta si numeste pe domnul X ca director al agentiei, acesta avand dreptul de a negocia si semna toate actele juridice necesare pentru bunul mers al agentiei.

Apreciati daca domnul X are calitatea de administrator, prepus sau agent comercial al societatii A.

Speta nr. 6 - Agenti comerciali

A SRL incheie un contract de agentie comerciala cu societatea B SRL. Conform acestui contract, B (agent comercial permanent) se obliga sa caute clienti si sa-i prezinte lui A. Pentru aceasta activitate, B urmeaza sa primeasca un comision de 8% din valoarea fiecarui contract incheiat de A. Contractul de agentie se incheie pe o perioada de proba de 3 luni. Dupa trecerea primelor trei luni, B nu a adus nici un client lui A. A comunica lui B ca nu e de acord cu prelungirea duratei contractului si considera ca intre cele doua parti nu mai exista nici o relatie contractuala.

B actioneaza in instanta pe A, cerand despagubiri pentru incetarea contractului in alte conditii decat cele legale.

Apreciati legalitatea cererii lui B. (15 minute)

Speta nr. 7 - Agenti comerciali

A incheie a incheie un contract de agentie comerciala cu B (agent comercial). La randul sau, B, pentru a indeplini o parte din activitatile de agent, incheie un contract (sub-contract) de "prestari servicii" cu C.

Contractul dintre B si C poate fi calificat ca un contract de agentie comerciala?

Speta nr. 8 - Agenti comerciali

A este o societate cu raspundere limitata cu asociat unic, domnul X. Domnul X este si singurul administrator al societatii A.

A este agentul comercial al unei societati de asigurari. In aceasta calitate, A contracteaza potentiali clienti, prezinta produsele societatii de asigurare, transmite societatii de asigurare date despre persoanele care doresc sa incheie asigurari si formularele completate de acestea, prezinta clientilor spre semnare contractele de asigurare si incaseaza de la acestia primele de asigurare pe care le transfera ulterior societatii de asigurare (conform contractului dintre agent si societatea de asigurare, in maxim 5 zile de la incasare).

A foloseste o parte din banii primiti de la clienti pentru a acorda imprumuturi pe termen scurt (maxim o saptamana) unor persoane fizice sau societati comerciale.

Savarseste A "operatiuni de banca si schimb"? Avand in vedere dispozitiile legale aplicabile agentilor comerciali, este licita activitatea lui A de acordare a imprumuturilor banesti?

Speta nr. 9 - Agenti comerciali

O societate cu raspundere limitata (A) incheie un contract de intermediere cu o societate producatoare de bauturi alcoolice (B), prin care A se obliga (i) sa identifice pe teritoriul Romaniei magazine in care sa plaseze produsele lui B, (ii) sa negocieze si sa incheie contracte de distributie a produselor B cu aceste magazine (contractele se vor incheia intre B si fiecare magazin) iar (iii) in cazul in care nu reuseste sa incheie lunar contracte in valoare totala de minimum 1,000,000 RON, sa cumpere produse B de o valoare egala cu diferenta dintre un million RON si valoarea contractelor de distributie incheiate in luna respectiva in numele si pe seama lui B. Contractul de intermediere are o durata de 5 ani, reinnoibila automat daca nici una din parti nu decide altfel.

Pentru ca in primele 6 luni de la incheierea contractului de intermediere A nu a reusit sa incheie nici un contract de distributie in numele si pe seama lui B si nici nu a cumparat produsele lui B, B decide sa ceara rezilierea contractului de intermediere pentru incalcarea obligatiilor de catre A.

a) Rezilierea contractului de catre B atrage obligatia lui B de a plati despagubiri catre A?

Speta nr. 10 - Report

Comparatie intre contractul de report si contractul de vanzare-cumparare comerciala afectat de termen. Varianta: Argumentati sau combateti afirmatia "contractul de report este un contract de vanzare-cumparare comerciala afectat de termen".

Speta nr. 11 - Leasing

Un contract care prevede transmiterea (predarea materiala) a unui bun imobil intre doi comercianti (A si B), cu obligatia lui B de a plati pretul imobilului in rate iar odata cu plata ultimei rate se transmite de drept proprietatea asupra imobilului de la A la B, este un contract de leasing sau de vanzare-cumparare comerciala?

Speta nr. 12 - Leasing

Ce natura juridica (civila sau comerciala) are raportul dintre doua societati comerciale in legatura cu folosirea de catre una din ele - utilizator - a unui imobil inchiriat de catre cealalta - o societate de leasing (societate imobiliara pentru comert si industrie)?

Speta nr. 13 - Leasing

Ce asemanari si deosebiri exista intre leasingul financiar si vanzarea-cumpararea cu plata in rate si cu retinerea de catre vanzator a dreptului de proprietate asupra marfii vandute pana la data platii integrale a pretului vanzarii?

Speta nr. 14 - Comision si garantii reale mobiliare

Un comisionar poate sa incheie un contract de garantie reala mobiliara pentru beneficiul debitorului comitent proprietar al bunului constituit in garantie?

Speta nr. 15 - Garantii reale mobiliare

Societatea comerciala A vinde marfuri in calitate de consignant prin societatea comerciala B, consignatar. Societatea A inregistreaza contractul de consignatie la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

Inregistrarea contractului la arhiva confera prin ea insasi calitatea de creditor garantat real societatii A?

Speta nr. 16 - Garantii reale mobiliare

A este o societate comerciala cu raspundere limitata. B este asociat majoritar, avand 60% din capitalul social. B constituie o garantie reala mobiliara pe toate partile sale sociale. C este beneficiarul garantiei reale.

In ce conditii poate C sa execute garantia in cazul in care B nu executa la termen obligatia garantata?

Speta nr. 17 - Garantii reale mobiliare

Societatea comerciala A vinde unui client persoana fizica un frigider cu plata pretului in rate. Cumparatorul, inainte de a plati ultima rata, constituie o garantie reala mobiliara asupra frigiderului, prin inscrierea ei in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, pentru a garanta plata unei datorii de la un joc de pocher. Cumparatorul este casatorit la data cumpararii frigiderului iar acesta este cumparat cu plata unui avans din banii primiti drept salariu de sotie.

a) A poate cere sotiei cumparatorului, care nu a semnat contractul de vanzare-cumparare, sa plateasca ultima rata in locul sotului?

b) In cazul executarii silite asupra frigiderului, creanta lui A este considerata garantata? Are aceasta un rang prioritar fata de creanta de la jocul de pocher?

Speta nr. 18 - Garantii reale mobiliare

Societatea A, de nationalitate cipriota, acorda un imprumut in Euro societatii B, de nationalitate romana. Acest imprumut este acordat cu scopul ca B sa constituie o garantie de participare la o procedura de achizitie publica in Romania.

Banii primiti drept imprumut de B sunt depozitati la o banca romana si aceasta emite o scrisoare de garantie bancara, la prima cerere, in favoarea autoritatii publice romane, pe baza depozitului astfel constituit si care e "blocat" pe perioada de valabilitate a scrisorii. In cazul in care scrisoarea de garantie este executata de catre autoritate, contractul dintre banca si societatea B prevede ca banca are dreptul de a compensa imediat datoria lui B fata de banca cu creanta pe care B o are pentru restituirea sumei depozitate.

Achizitia publica la care participa B are drept scop achizitionarea de catre autoritatea romana a unui sistem informatic "la cheie". Societatea B integreaza componentele acestui sistem, pe care le cumpara de la diferiti producatori.

1) In ce conditii poate societatea A sa dobandeasca un drept de garantie reala mobiliara asupra componentelor sistemului cumparate de B de la diferiti producatori? Ce rang de prioritate are o garantie astfel constituita in raport cu garantia reala mobiliara constituita de producatorii vanzatori de componente asupra bunurilor vandute si care nu au fost platite integral de B?

2) La data acordarii imprumutului, A a constituit o garantie reala mobiliara asupra sumei imprumutate, conform legii cipriote. Este opozabila o asemenea garantie in Romania? Ce rang de prioritate are aceasta garantie in raport cu dreptul bancii de a compensa datoria lui B rezultata din executarea scrisorii de garantie bancara cu creanta pe care B o are impotriva bancii pentru suma depozitata?

Speta nr. 19 - Garantii reale mobiliare

Societatea comerciala A  S.A. (fabricant de mobile) a negociat acordarea unui imprumut de la Banca B. Scopul imprumutului este de a permite lui A sa plateasca unele echipamente performante cumparate din alta tara si care vor fi plasate in fabrica acestuia. Plata acestor echipamente s-a facut partial inainte de inceperea negocierilor cu B pentru contractul de imprumut, imprumutul urmand sa asigure plata restului pretului.

Pentru a acorda acest imprumut si inainte ca B sa semneze contractul de imprumut, A trebuie sa constituie urmatoarele garantii si sa le inregistreze in registrul de carte funciara (ipoteca) si in Arhiva Electronica de garantii reale mobiliare inainte de semnarea contractului de imprumut:

ipoteca asupra cladirii in care functioneaza fabrica lui A (asupra acestei cladiri exista deja o ipoteca de rangul 1 inscrisa in cartea funciara, in favoarea altei banci);

garantie reala mobiliara de prim rang pe toate bunurile sale mobile, prezente si viitoare.

Inainte de semnarea contractului de garantie reala mobiliara, B cerceteaza Arhiva si constata ca A a constituit deja in favoarea producatorului echipamentelor o garantie reala mobiliara asupra acestora pana la plata integrala a pretului echipamentelor.

Intrebari

1) in cazul in care unele bunuri mobile dobandite de A ulterior acordarii imprumutului devin imobile prin destinatie prin incorporarea in imobilul ipotecat, ce rang are garantia reala mobiliara constituita in favoarea lui B?

2) in cazul in care echipamentele sunt incorporate (prin fixare in podea) in cladirea fabricii, ce rang are o garantie reala mobiliara constituita asupra lor?

3) in ce conditii poate B dobandi o garantie reala mobiliara de prim rang asupra echipamentelor asupra carora exista deja o garantie in favoarea vanzatorului?

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate