Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Efectele contractului de donatie


Efectele contractului de donatie
Efectele contractului de donatie

Contractul de donatie este un contract unilateral,de regula,pentru ca da nastere la obligatie doar in sarcina donatorului,numai in cauza donatiei cu sarcini donatarul isi asuma obligatii.

Obligatiile donatorului.

a) obligatia de predare

Trebuie executata in termenul si conditiile stipulate in contract. Pana la momentul predarii donatorul are obligatia de a conserva bunul donat.

b) obligatia de garantie

Donatorul nu raspunde pentru evictiune si nici pentru viciile ascunse.

Numai in urmatoarele cazuri exista obligatia de garantie:

- daca printr-o clauza expresa donatorul s-a obligat sa garanteze

- donatorul raspunde pentru evictiunea produsa prin faptul sau personal

- donatorul raspunde pentru dol si neglijenta grava

- in cazul donatiei cu sarcini donatorul are obligatia de garantie pana la limita sarcinilor.

Obligatiile donatarului.

Numai in cazul donatiei cu sarcini donatarul va avea obligatia executarii prestatiei prevazute in contract.


Daca sarcina este prea oneroasa ea absoarbe intreaga valoare a liberalitatii astfel incat este discutabila natura unui asemenea contract. Donatarul nu se poate elibera de executarea sarcinii renuntand la donatie fara consimtamatul donatorului, caci donatia este irevocabila.

Efectele fata de terti.

Pentru ca aceasta sa devina opozabila tertilor trebuie respectate formalitatile de publicitate:

- daca obiectul donatiei este un bun mobil corporal opozabilitatea se realizeaza prin transmiterea posesiei asupra bunului donat

- daca obiectul donatiei este un bun mobil incorporal donatia este opozabila tertilor de la data notificarii donatiei catre debitor sau a acceptarii de catre acesta a transmisiunii printr-un act authentic

- daca obiectul donatiei este un bun imobil ea este opozabila tertilor de la data inscrierii in cartea funciara. Daca donatia s-a incheiat intre absenti in cartea funciara se vor inscrie oferta de donatie acceptarea ei si notificarea acceptarii.

Sanctiunea nerespectarii acestei formalitati de publicitate este inopozabilitatea dreptului dobandit de donator fata de terti.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate