Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de schimb


Contractul de schimb


Contractul de schimb

Contractul de schimb contractul prin care partile numite copermutanti sau coschimbasi, isi transmit reciproc anumite drepturi patrimoniale asupra unor bunuri, cu exceptia banilor.

Este reglementat de art.1405-1409 C.civ., fiind definit ca ,, contractul in care partile isi dau respectiv un lucru pentru altul,,.

Deosebirea dintre vanzare si schimb este consta ca in cazul schimbului se da un bun pentru altul, iar in cazul vanzarii se da un lucru contra unei sume de bani.

Caractere juridice:

Contractul de schimb este un contract :

- sinalagmatic : deoarece da drepturi la obligatii reciproce si interdependente in sarcina partilor.

- cu titlu oneros : fiindca ambele parti urmaresc interese patrimoniale

- comutativ : pentru ca existenta si intinderea obligatiilor partilor sunt cunoscute de acestea la momentul incheierii contractului

- consensual : acordul de vointa al partilor este suficient pentru validitatea contractului, el nu trebuie sa imbrace o anumita forma. Atunci cand bunurile ce formeaza obiectul schimbului se afla un teren contractul trebuie incheiat in forma autentica pentru a fi valabil.- translativ de drepturi : are ca efect transmiterea unor drepturi patrimoniale. Nu numai dreptul de proprietate poate fi obiect al aschimbului ci si alte drepturi reale sau de creanta

Uneori producerea efectului translativ fata de terti este conditionata de repetarea unor formalitati de publicitate:

drepturile reale imobiliare transmise prin schimb trebuie inscrise in cartea funciara

drepturile de creanta transmise prin schimb devin opozabile tertilor, din momentul notificarii debitorului

Reguli speciale aplicabile contractului de schimb

a)Aplicarea regulilor vanzarii.

Ca urmare a faptului ca schimbul a stat la baza contractului de vanzare, in art.1409 C.civ se prevede ca ,, toate celelalte reguli prescrise pentru vanzare se aplica si in contractul de schimb,,.

Nu se vor aplica insa schimbului,regulile vanzarii ce privesc natura acesteia:

- interpretarea contractului nu se va face in favoarea cumparatorului, ci se va reveni la regula generala, conform careia interpretarea clauzelor indoielnice se va face in favoarea debitorului.

- cheltuielile schimbului nu sunt in sarcina cumparatorului caci ambele parti au aceasta calitate, ci vor fi suportate de ambele parti in mod egal, in lipsa unei stipulatii exprese.

- nu exista privilegiul recunoscut vanzatorului, caci fiind o norma speciala ea este de stricta interpretare. Totusi daca schimbul este cu sulta, creditorul sultei are privilegiul vanzatorului.

Reguli speciale aplicate contractului de schimb.

Sunt prevazute de art.1407 si 1408 C.civ.

1. Potrivit art.1407 C.civ. ,, daca unul din copermutanti a primit in schimbul lucrului dat, un lucru ce nu apartine celuilalt copermutant, nu poate fi obligat a preda lucrul promis ci numai sa-l restituie pe cel primit,,. Schimbul lucrului altuia este lovit de nulitate.

Nu se cere ca evictiunea copermutantului sa se fi produs ci este suficient sa existe pericolul unei evictiuni, ca urmare a faptului ca lucrul promis nu apartine celuilalt copermutant.

De vreme ce obiect al schimbului nu il constituie doar dreptul de proprietate ci si alte drepturi patrimoniale schimbul va fi nul daca unul dintre copermutanti nu este titularul dreptului transmis.

2. Potrivit art.1408 C.civ. ,, copermutantul evins de lucrul primit in schimb, poate cere daune interese sau intoarcerea lucrului sau,,.

In baza acestei dispozitii daca evictiunea s-a produs, copermutantul evins are dreptul de a opta intre a intenta actiunea in rezolutiune, si actiunea in daune (daca doreste pastrarea contractului).

Acest text trebuie interpretat teleologic legiuitorul dorind sa sublinieze ca partea evinsa poate alege intre a pastra contractul, caz in care poate cere doar daune interese si a renunta la contract caz in care va obtine nu doar restituirea bunului ci si daune interese daca prin evictiune i se cauzeaza un prejudiciu.

Schimbul de immobile.

1. Schimbul de locuinte.

Fostii chiriasi care au cumparat de la stat locuinta in baza legii 112/1995, nu pot instraina nici prin schimb locuinta timp de 10 ani de la data cumpararii,aceasta prevedere fiind preluata si de legea 10/2001.

Legea 247/2005 care a modificat legea 10/2001, prevede ca locuinta cumparata de fostul chirias poate fi instrainata, chiar inainte de implinirea termenului de 10 ani, doar de catre fostul proprietar, noi considerand alaturi de alti autori ca acasta prevedere se aplica si schimbului.

2. Schimbul de terenuri.

In baza art.5 alin.2 din Titlul X al Lg. 247/2005, schimbul de terenuri trebuie incheiat in forma autentica pentru a fi valabil, nerespectarea acestei forme atragand nulitatea absoluta.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate