Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Principiul irevocabilitatii donatiilor


Principiul irevocabilitatii donatiilor


Principiul irevocabilitatii donatiilor

Principiul este aplicat actelor juridice civile si semnifica faptul ca acestea nu pot inceta prin vointa unilaterala a unei parti (daca actul e bilateral) sau prin manifestarea contrara de vointa a autorului actului (daca actul este bilateral).

Spre deosebire de aceasta irevocabilitate (de gradul I) in cazul donatiei irevocabilitatea este de gradul II (priveste esenta contractului) si reprezinta faptul ca donatorul nu poate stipula o clauza a carei indeplinire sa depinda de vointa donatorului,clauza care si-i permita reducerea folosului patrimonial transmis donatarului.

Incalcarea acestui principiu atrage nulitatea absoluta totala a donatiei cu doua exceptii:

- daca donatia este divizibila si clauza afecteaza numai in parte contractul, nulitatea va fi partiala.

- nulitatea absoluta se va acoperi prin confirmarea, ratificarea sau executarea voluntara a donatiei, facuta de mostenitorii donatorului.

Clauze de incompatibilitate cu principiul irevocabilitatii donatiilor (prevazute in art.822-824 C.civ.):

a) stipularea unei conditii potestative in favoarea donatorului

b) plata datoriilor sau sarcinile nedeterminate. In acest fel se exclude posibilitatea ca donatorul sa reduca folosul patrimonial procurat donatarului prin obligarea donatorului la plata unor datorii viitoare nedeterminate in momentul incheierii contractului.Daca in contract donatorul se obliga sa plateacsa datoriile si sarcinile existente la data incheierii contractului donatia este valabila.c) dreptul donatorului de a dispune de bunul donat

Daca obiect al donatiei sunt mai multe bunuri si donatorul isi rezerva dreptul de a dispune doar de unele donatia va fi nula in privinta acestora.

Clauze premise :

a) art.805 C.civ. permite transmiterea prin donatie a dreptului de usufruct asupra unui bun unei personae si a nudei proprietati catre alta persoana.Donatorul isi poate rezerva chiar el uzufructul.

b) reintoarcerea conventionala a bunului donat. Este valabila clauza prin care partile stabilesc ca bunul donat sa se intoarca in patrimonial donatorului, daca donatarul moare innaintea acestuia. Aceasta cauza apare ca o conditie rezolutorie cazuala.

c) stipularea altor clauze. Desi C.civ. prevede ca pot fi stipulate doar clauze de la pct. a si b, totusi potrivit principiului autonomiei de vointa partile pot stabili si alte clauze.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate