Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
» Contractul de societate civila


Contractul de societate civila
Contractul de societate civila

Societatea civila este acel contract prin care doua sau mai multe persoane se obliga sa puna in comun un aport material si / sau de munca ptr a constitui un fond si a desfasura impreuna o activitate , in scop patrimonial comun , foloasele si pierderile fiind impartite intre ele.

Contractul de societate este un contract civil , prin incheierea lui ,partile numite asociati , urmarid obtinerea de foloase patrimoniale si nu beneficii ca la societatile comericiale.

Caracterul patrimonial (lucrativ) este de esenta contractului de societate civila.Are caracter patrimonial deoarece urmareste realizarea de catre asociati , a unor foloase patrimoniale pe care le impart intre ei.

Contractul de societate civila este un contract cu titlu oneros , fiecare parte urmarind un avantaj patrimonial.Contractul de societate civila este un contract comutativ , existenta si intinderea obligatiilor fiind cunoscute din momentul incheierii lui.Este un contract consensual , simplu acord de vointa fiind necesar si suficient ptr incheierea lui.Contractul de societate civila este un contract cu executare succesiva.Elemetul timp este de esenta societatii civile , asociatii find obligati intre ei pe toata durata existentei sale.Societatea civila este un contract intuitu personae facand parte din categoria societatilor de persoane si nu a societatilor de capitaluri.Contractul de societate civila este un contract uniune , prin care doua sau mai multe perti pun ceva in comun pentru a desfasura o activitate , avand aceleasi drepturi si obligatii , in scopul obtinerii de foloase patrimoniale.
Conditii de validitate

Conditiile de validitatea sunt prevazute in art. 948 C.civ cu unele particularitati.

Asociatii trebuie sa aiba capacitatea deplina de exercitiu , pentru a putea dispune de bunurile pe care le constituie aport in natura , in societate incheind personal si singuri contractul de societate.

Spre deosebire de toate celelalte contracte civile , consimtamantul valabil exprimat al partii care se obliga , se particularizeaza la contractul de societate civila prin existenta conditiei « affectio societatis«  , adica intentia expresa a asociatilor de a constitui societatea si de a colabora in vederea realizarii de foloase patrimoniale.

Obiectul consta in orice act juridic , in conduita partilor , adica actiunile sau inactiunile la care sunt indrituite sau de care sunt tinute partile.La contractul de societate , obiectul consta in acte sau activitati de natura civila , spre deosebire de societatea comerciala al carei obiect il formeaza actele si faptele de comert.Obiectul contractului trebuie sa fie ilicit si moral.

Ca orice contract civil , cauza trebuie sa existe , sa fie licita si morala.Societatea civila ia nastere intre asociati cu scopul de a obtine si de a imparti foloase patrimoniale din activitatea desfasurata in comun.Foloasele pot consta in sume de bani sau bunuri.

APORTUL SOCIAL SI PATRIMONIUL SOCIAL

 Contribuirea la formarea fondului comun al societatii se numeste aport social.Aportul poate consta in bani , bunuri sau in munca.Aportul este obligatoriu ptr fiecare asociat chiard aca este diferit de natura , intindere sau valoare.

Daca aportul social consta intr-o suma de bani si unul dintre asociati nu-si executa obligatia la termen ,el va datora dobanzi , fara a fi pus in intarziere , in ziua in care trebuia sa o plateasca.

Cand aportul social are ca obiect un bun individual determinat neconsumptibil si nefungibil , el poate consta in proprietatea acelui bun sau numai folosinta lui.

Aportul in munca consta in activitati de natura civila care aduc foloase societatii , avand in vedere meseria sau profecia asociatului respectiv.

Patrimoniul societatii este format din aporturile asociatilor precum si din drepturile si obligatiile contractate ulterior constituirii societatii.Elementul timp este de esenta societatii civile , de aceea contractul este cu executare succesiva si nu uno ictu.Societatea ia nastere in momentul incheierii contractului , daca asociatii nu au prevazut un termen suspensiv , cand obligatiile vor fi executate la acel termen.Administrarea societatii presupune indeplinirea actelor necesare in vederea scopului societatii , inclusiv actele de dispozitie.Modul si organele de administrare sunt determinate prin acordul unanim al asociatilor.

Contractul de societate civila se poate incheia in scopul construirii unor locuinte sau altor constructii.Asociatii pot fi atat persoane juridice potrivit principiului specialitatii capacitatii de folosinta.

Meseriasii pot constitui societati civile in vederea exercitarii , in comun , a meseriei lor cand nu se constituie intr-o societate cooperativa sau societate comerciala.

Prin constract de societate civila se poate realiza si exercitarea in comun a unei profesii , cum este cazul activitatii notariale sau a avocaturii.

O aplicare deosebita o are contractul de societate civila in domeniul agricol.

Efectele contractului de societate civila.

Efectele contractului de societate civila presupune patru aspecte :-raporturile dintre asociati trebuie sa se intemeieze pe buna credinta a acestora in executarea obligatiilor si realizarea scopului societatii.

-raporturile dintre asociati si societate : asociatii sunt sunt raspunzatori fata de societate de daunele cauzate din culpa lor.

-raporturile societatii civile si a asociatilor cu tertii: ptr ca societatea civila nu este o persoana juridica , nu poate sa se prezinte in raporturile cu tertii ca un subiect distinct de drept , ca un titular de drepturi si obligatii.In raporturile cu tertii , ptr obligatiile contractate , raspunde asociatul care s-a obligat.

-impartirea foloaselor si pierderilor – repatizarea foloaselor si a pierderilor se poate face pe parcursul existentei societatii sau la incetarea ei , potrivit clauzelor din contractul de societate.

Incetarea societatii civile.Cauze.Efecte.

Cauze.

Ajungerea la termen este cauza de incetare a contractului de societate , neexistand posibilitatea de reinoire tacita a acestuia.Partile pot , ca inainte de termen , sa convina asupra prelungirii contractului.Incetarea poate interveni si inainte de termen daca este ceruta , in instanta , de catre unul sau mai multi asociati , ptr motive temeinice.

Partile pot prin acordul lor de vointa sa convina asupra incetarii contractului de societate civila , cand acesta nu mai prezinta interes ptr nici un asociat.

Denuntarea este cauza de incetare a contractului,ea poate fi ceruta de unul sau mai multi asociati , valorand retragerea din societate ce trebuie notificata la timp si cu buna credinta celorlalti asociati , pentru a nu-i prejudicia in interesul lor.

Imposibilitatea realizarii sau realizarea scopului propus de asociati sunt cauze de incetare , intrucat societatea nu mai poate continua din lipsa realizarii scopului , respectiv indeplinirii obiectivului stabilit prin contract.

Pieirea sau micsorarea fondului social sub limita a ceea ce face necesara executarea contractului

Moartea unuia acociat – contractul inceteaza la moartea unuia dintre asociati.In contract se poate stipula continuarea contractului cu mostenitorii asociatului decedat sau numai cu cei ramai in viata ( cel putin doi).Cand asociat este o persoana juridica, incetarea existentei acesteia , este o cauza de incetare a societatii civile.

Punerea sub interdictie sau survenirea insolvabilitatii (falimentul) unuia dintre asociati este cauza de incetare sar contractul poate continua , prin intelegerea asociatilor , numai cu asociatii ramasi capabili , nicidecum cu asociatul incapabil.

Pieirea bunului datorat constituirii aportului social este cauza de incetare.Cand aportul social consta in folosinta unui bun , si acesta piere , societatea inceteaza.

In caz de pieire partiala , instanta , va aprecia temeinicia incetarii societatii.

Efectele incetarii societatii civile.

La incetarea societatii civile , patrimoniul acesteia urmeaza sa fie lichidat.Se incaseaza creantele si se platesc datoriile , iar activul net si pasivul se impart intre asociati , proportional cu partile lor sociale , conform regulilor stabilite in materie de imparteala a mostenirii , ei fiind considerati coindivizari ai bunurilor societatii.Actiunea de partajare a bunurilor este imprescriptibila.
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate