Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Regimul juridic al legatelor


Regimul juridic al legatelor
REGIMUL JURIDIC AL LEGATELOR

LEGATUL este o dispoziție testamentara prin care testatorul desemneaza una sau mai multe persoane care, la decesul sau, urmeaza sa dobandeasca cu titlu gratuit intregul sau patrimoniu, o fracțiune din acesta sau anumite bunuri determinate

TIPURI DE LEGATE:

LEGAT PUR ȘI SIMPLU

- legate care iși produc efectele chiar de la deschiderea succesiunii

LEGAT SUB CONDIȚIE

- legat a carui valabilitate depinde de indeplinirea unei condiții

3. LEGAT CU TERMEN

- legat a carui valabilitate depinde de implinirea unui anumit termen

4. LEGAT CU SARCINA

legat a carui valabilitate este condiționata de indeplinirea de catre legatar a unei obligații de a da, de   a face sau a nu face impusa de testator

sarcina poate fi prevazuta in favoarea testatorului, a unui terț sau a gratificatului

5. LEGAT UNIVERSAL

uneia sau mai multor persoane li se confera chemarea la intreaga moștenire lasata de testator

6. LEGAT CU TITLU UNIVERSAL

unei persoane i se confera chemarea la o fracțiune aritmetica din moștenire sau la o masa determinata din bunurile și valorile aparținand acesteia

7. LEGAT CU TITLU PARTICULAR

unei persoane i se confera de catre testator vocația succesorala la unul sau mai multe bunuri succesorale, privite ca bunuri izolate

8. LEGAT CONJUNCTIV

doua sau mai multe persoane (colegatari) sunt chemate la moștenirea aceluiași bun

9. LEGAT DE LIBERAȚIUNE

dispoziție testamentara prin care testatorul, in calitate de creditor, acorda legatarului, care este debitorul sau, o remitere de datorie

10. LEGATUL LUCRULUI ALTUIA

are ca obiect un bun individual determinat , asupra caruia testatorul nu avea nici un drept
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate