Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
NULITATEA ACTULUI JURIDIC


NULITATEA ACTULUI JURIDIC
NULITATEA ACTULUI JURIDIC

Definitie: este aceea santiune de dr. civil care consta in lipsa unui act - in tot sau in parte de efectele juridice in vederea carora el a fost facut din cauza nesocotirii dispozitiilor legale edictate ptr. incheiere sa valabila.

FUNCTII
 • preventiva consta in efectul pe care il exercita asupra subiectilor de dr. civil, tentate sa incheie AJC cu nerespectarea conditiilor sale de valabilitate;
 • sanctionatorie inlatura efectele contrare lg
 • mijloc de garantie a principiului legalitatii asigura respectarea normelor de dr. civil care reglementeaza conditiile de valabilitate a AJC.DELIMITARI ale NULITATII

1. NULITATE REZOLUTIUNE = consta in desfiintarea unei contract sinalagmatic, cu exceptia uno ictu, ptr. neexecztarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti.

a) Asemanari intre nulitate si rezolutiune

sunt cauze de ineficacitate a AJC

produc efecte retroactiv

sunt judiciare.

b) Deosebiri intre nulitate si rezolutiune

- o deosebire de ipoteza nulitatea presupune un act nevalabil, rezolutunea presupune un act valabil incheiat

- o deosebire de domeniu sau sfera de aplicare nulitatea se aplica oricarui AJC, rezolutiunea priveste doar contractele sinalagmatice cu executare uno ictu;

- o deosebire privind data cauzelor la nulitate cauzele sunt contemporane momentului incheiri AJC, la rezolutiune cauza neexecutarea culpabila de catre una dintre parti este unilaterala momentului incheierii.

2. NULITATE REZILIERE = este incetarea (desfacerea) unui contract sinalagmatic, cu executarea succesiva, ptr. neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti.

a) Asemanari intre nulitate si reziliere

sunt cauze de ineficacitate a AJC

produc efecte retroactiv

sunt judiciare.

b) Deosebiri intre nulitate si reziliere

- o deosebire de ipoteza nulitatea presupune un act nevalabil, rezolutunea presupune un act valabil incheiat

- o deosebire de domeniu sau sfera de aplicare nulitatea se aplica oricarui AJC, rezolutiunea priveste doar contractele sinalagmatice cu executare uno ictu;

- o deosebire privind data cauzelor la nulitate cauzele sunt contemporane momentului incheiri AJC, la rezolutiune cauza neexecutarea culpabila de catre una dintre parti este unilaterala momentului incheierii.

Efectele rezolutiei nu sunt retroactive , ci numai ptr. viitor.

3. NULITATE CADUCITATE = consta in lipsirea AJC de orice efecte datorita interesului unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului.

Nulitate si caducitatea se aseamana prin aceea ca sunt cauze de ineficacitate.

Deosebiri intre nulitate si caducitate

- ipotezele pe care le presupun nulitatea ( presupune un act nevalabil)

caducitatea ( presupune un act valabil incheiat)

- modul de producere a efectelor = nulitatea ( retroactiveaza)

= caducitatea produce efecte nuami ptr. viitor)

- cauze = nulitatea ( presupune cauze contemporane ancheierii AJC)

= caducitatea ( presupune o cauza ulterioara incheierii si straina autorului actului)

4. NULITATE REVOCARE = aceea actiune civila care consta in inlaturarea efectelor AJC datorita ingratitudinii gratificatului ori neexecutarii culpabile a sarcini.

Se aseamana prin cauzele de ineficacitate a AJC.

Deosebiri intre nulitate si revocare

- cea de ipoteze = nulitatea ( presupune un act nevalabil)

revocarea ( presupune un act valabil incheiat)

- cea de data a cauzelor = nulitatea ( presupune cauze contemporane momentului incheierii AJC)

= revocarea ( presupune cauze ulterioare incheierii AJC)

- cea de domeniu = nulitatea ( este aplicabila oricarui AJC)

= revocarea ( se aplica in principiu actelor cu titlu gratuit)

5. NULITATE INOPOZABILITATE = este sanctiunea aplicabila in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti.

Deosebiri intre nulitate si inopozabilitate

- de ipoteze nulitatea ( presupune un act nevalabil)

= inopozabilitatea ( presupune un act valabil incheiat)

- de efecte nulitatea ( efectele privesc atat partile cat si tertii)

= inopozabilitatea ( efecte fata de parti dar nu fata de terti)

- de cauze = nulitatea (cauzele sunt contemporane incheierii AJC)

= inopozabilitatea ( presupune neindeplinirea unor formalitati ulterioare incheierii actului)

- modalitati de remediere nulitatea (nulitatea relativa poate fi confirmata)

= inopozabilitatea ( poate fi inlaturata prin ratificare)

Clasificarea nulitatii

Absoluta (acea nulitate care sanctioneaza nerespectarea la incheierea AJC, a unei dispozitii legale care ocroteste un interes general obstesc)

Relativa (acea nulitate care sanctioneaza nerespectarea la incheierea AJC, a unei dispozitii legale care ocoleste un interes particular sau individual)

Partiala (este aceea nulitate care desfiinteaza numai o parte dintre efectele AJC)

Totala (desfiinteaza in intregime actul juridic)

Nulitatea partiala este regula iar cea totala este exceptia. In aplicarea celor 2 cazuri de nulitate trebuie sa se tina seama atat de cauza de nulitate cat si de complexitatea continutului clauzelor AJC. Dintre 2 AJC se anuleaza doar unul in intrgime.

Expresa ( acea nulitate care este prevazuta ca atare intr-o disp. legala)

Virtuala ( acea nulitate care nu este prevazuta expres de lg., dar rezulta din modul in care este reglementata o anumita conditie de validitate a AJC)

N de fond ( acea nulitate care interzice in caz de lipsa ori nevalabilitate a unei conditii de fond a AJC consimtamantul, capacitatea , obiectul, cauza)

N de forma ( acea nulitate care intervine in cayul nerespectarii formei ceruta AD ALIDITATEM)

CAUZELE DE NULITATE

 • incalcarea dispoz. legale privind capaciataea de a face actul;
 • lipsa ori nevalabilitatea consimtamantului;
 • nevalabilitatea obiectului ALC;
 • nevalabilitatea cauzei AJC
 • nerespectarea formei ceruta AD VADALITATEM
 • nesocotirea limitelor libertatii AJC
 • lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative
 • fraudarea lg.

CAUZE DE NULITATE ABSOLUTA

 • incalcarea regulilor privind capaciataea civila a pers. in cazurile

nerespectarea unei incapacitati speciale impusa ptr. ocrotirea unui interes obstesc

lipsa incapacitatii de folosinta a pers. juridice si nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta

 • lipsa totala a consimtamantului cum este cazul erorii
 • nevalabilitatea obiectului AJC
 • cand lipseste cauza ori ea este ilicita sau imorala
 • lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative
 • incalcarea ordini publice
 • frauda legi

CAUZE DE NULITATE RELATIVA

 • viciile de consimtamant: eroarea, dolul, violenta si leziunea
 • lipsa discernamantului in momentul incheierii AJC;
 • nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu a pers

- actul este incheiat de pers. lipsita de capacitate de exercitiu ( a min. sub 14 ani si interzisului judecatoresc);

- actul s-a incheiat fara incuvintarea ocrotitorului legal si este lezionar ptr min. intre 14-18 ani;

- actul s-a incheiat fara incuvintarea autoritatii tutelare.

REGIMUL JURIDIC AL NULTatii

Prin regim juridic al nulitatii se intelege regulile carora este supusa nulitatea absolut[ sau relativa.

Are 3 aspecte 1. cine poate invoca nulitatea;

2. cit timp poate fi invocata;

3. daca poate fi sau nu acoperita nulitatea, prin conformitate.

Regimul juridic al nulitatii absolute

1. N.A. poate fi invocata de oricine are interes ( partile AJC, avanzi cauza ai partilor, procurorul, instanta din oficiu);

2. actiunea in N.A este imperscriptibila ( adica poate fi ceruta oricand, indiferent de timpul scurs de la incheierea AJC);

3. N.A. nu poate fi impusa de natura obsteasca a interesului ocrotit.

Regimul juridic al nulitatii relative

1. N.R. poate fi invocata doar de pers. al carui interes a fost nesocotit la incheierea AJC ( invocarea paote fi facuta personal de cel interesat);

2. actiunea in anulabilitate este prescriptibila ( N.R. trebuie invocata in termenul de prescriptie extinctiva);

3. N.R. nu poate fi confirmata.

Comparatie de regim juridic

Intre N.A. si N.R. nu exista deosebiri de efecte decat deosebiri de regim juridic.1. N.A. poate fi invocata de oricine are interes chiar si din oficiu;

N.R. paote fi invocata doar de pers. al carei interes a fost nesocotit la incheierea AJC.

2. N.A. este imprescriptibila;

N.R. este prescriptibila.

3. N.A. nu poate fi acoperita prin confirmare;

N.R. paote fi confirmata, expres ori tacit.

EFECTELE NULITATII

Def: prin efectele nulitatii intelegem consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii.

Efectele nulitatii sunt mai intinse in functie de nulitatea partiala sau totala. Difera in functie de ceea ce s-a intamplat dupa incheierea AJC:

1. actul nu a fost executata inca;

2. actul a fost executat iar dobanditorul de drept le-a transmis la randul sau, unor terti dobanditori:

- efectele nulitatii presupun:

a)     desfiintarea actului executat;

b)     restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat;

c)     desfiinsarea si a actului subsecvent.( ptr. a opera aceasta regula trebuiesc aplicate principiile efectelor nulitatii)

retroactivitatea nulitatii;

restabilirea situatiei anterioare;

anularea nu numai a actului initial primar ci si a actului subsecvent.

PRINCIPIILE EFECTELOR NULITATII

Pr. retroactivitatii = inseamna regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte ptr. viitor ci si ptr. trecut. Retroactivitatea inseamna inlaturarea efectelor actului care s-au produs intre momentul incheierii AJC si acela al anularii efective a actului. Exceptii: mentiunea efectelor produse de un contract cu executare succesiva, cum ar fi contractul de inchiriere sau cel de vanzare cu clauza de intretinere.

Pr. repunerii in situatia anterioara = este regula de dr. potrivit careia tot ce s-a executat in baza unui act anulat trebuie restituit astfel incat partile raportului juridic trebuie sa ajunga in situatia in care acel act nu s-ar fi incheiat. Sub aspect procesual exista 2 actiuni:

1. o actiune in anularea actului ( imprescriptibila ori prescriptibila);

2. o actiune in restituirea prestatiilor efectuate in temeiul actului anulat, care este prescriptibila.

Exceptii: mentinerea tuturor efectelor actului anulat ci si mentinerea partiala a lor.

cazul incapabilului care este tinut sa restituie prestatiile primite numai in masura imbogatirii sale;

nimanui nu ii este ingaduit sa se preveleze de propria incorectitudine ori imoralitate pentru a obtine protectia unui drept.

Pr. anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial ( acest pr. priveste efectul nulitatii fata de terti) = acea regula de dr. in virtutea careia anularea actului initial primar atrage anularea si a actului subsecvent, urmator datorita legaturii sale cu primul. Situatii specifice:

- in cazul actelor autorizate, anularea autorizatiei administrative, care produce actul civil, conduce la anularea si a ACJ care se intemeia pe acea autorizatie;

- in cazul a 2 acte, din care unul este principal, iar celalalt acesoriu, anularea actului principal atrage si desfiintarea actului accesoriu.

Exceptii: cazurile in care desi se anuleaza actul initial, actul subsecvent este mentinut, datorita anumitor termeni sau motive.

Pr. de drept care inlatura regula

1. pr. conversiunii ACJ inseamna inlaturarea actului nul cu un act juridic valabil.

Conditii: a). sa existe un element de diferenta intre actul nul si actul valabil;

b). unul dintre acte sa fie anulat efectiv si total.

Din aplicarea acestor conditii rezulta ca nu va fi conversiune:

cazul in care unele clauze sunt anulate iar altele mentinute;

actul nu este inca anulat;

actul apare ca nul numai datorita denumirii gresite date de parti;

refacerea actului;

cazul novatiei.

2. pr. validitatii aparentei in drept = acest pr. inlatura nulitatea unui act intr-o eroare comuna (actele de stare civila).

3. pr. raspunderii civile delictuale = il priveste pe incapabilul minor


Politica de confidentialitate


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate