Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Notiunea de partaj


Notiunea de partaj
Notiunea de partaj

Proprietatea comuna poate inceta printr-un act translativ de proprietate, in baza caruia unul dintre coindivizari dobandeste si cotele-parti ale celorlalti sau un tert dobandeste in intregime bunurile ce s-au aflat in proprietate comuna, prin succesiune cand unul dintre coindivizari mosteneste si cealalta cota-parte din bunuri, dar cel mai adesea se recurge la operatiunea de partaj. Scopul operatiunii de partaj consta in transformarea drepturilor indivize ale coindivizarilor in drepturi exclusive. Din titular al unei cote ideale, abstracte, nematerializata intr-un bun sau asupra unei parti dintr-un bun, coindivizarul devine, urmare a partajului, proprietar exclusiv asupra unuia sau mai multor bunuri determinate. Acest scop se realizeaza prin fragmentarea masei de bunuri ce constituie obiectul indiviziunii in mai multe loturi, care cuprind bunuri ce se repartizeaza coindivizarilor si care nu mai formeaza obiectul unor drepturi concurente, ci devin proprietatea exclusiva a copartajantilor.

Definitiile date in doctrina notiunii de partaj, unele mai largi, incercand sa cuprinda cat mai explicit consecintele partajului, altele mai concise, surprind esenta si scopul acestei operatiuni. Partajul reprezinta operatiunea juridica prin care se pune capat starii de indiviziune, inlocuindu-se drepturile indivize si concurente ale coindivizarilor cu dreptul de proprietate exclusiva asupra bunurilor sau partilor din bunuri, sau valorilor determinate, ce le-au fost atribuite.
Partajul pune capat oricarei indiviziuni, indiferent de izvorul ei. In raport de aceasta situatie era firesc ca el sa nu fie reglementat in partea referitoare la succesiuni, ci intr-un capitol din care sa rezulte, in mod clar, aplicabilitatea sa pentru sistarea oricarei forme de proprietate comuna, precum si regulile necesare in acest scop. Oricum, la ora actuala, reglementarea referitoare la partaj din capitolul referitor la succesiuni, impreuna cu noile dispozitii de procedura referitoare la partaj (capitolul VII indice 1), constituie dreptul comun aplicabil oricarei forme de imparteala.
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate