Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Producerea inscrisurilor


Producerea inscrisurilor


Producerea inscrisurilor

Daca reclamantul intelege sa se foloseasca in dovedirea pretentiilor sale de proba prin inscrisuri, va trebui sa depuna, odata cu cererea de chemare in judecata, atatea copii certificate cati parati sunt, mai mult, cate o copie de pe fiecare inscris, pentru instanta (art. 112, pct. 5, alin. l C. proc. civ.). Se va putea depune si numai o parte dintr-un inscris prioritar la pricina, ramanand ca instanta sa dispuna la nevoie, infatisarea inscrisului in intregime (art. 112 pct. 5, alin. 2). Daca inscrisurile sunt inscrise in limba straina sau cu litere vechi, se vor depune traduceri sau copii cu litere latine, certificate de parte (art. 112, pct. 5 alin. 3).

in conditiile in care se tagaduieste exactitatea traducerii in limba romana sau a scrierii cu litere latine, facute de parte, instanta poate dispune ca traducerea sau scrierea cu litere latine sa se faca de un traducator autorizat sau, in lipsa, de o persoana de incredere, caz in care se vor aplica dispozitiile privitoare la experti (art. 141 alin. l C. proc. civ.).La randul sau, paratul are aceeasi obligatie, in sensul ca trebuie sa alature la intampinare acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina, mai mult, un rand de copii pentru instanta (art. 116 C. proc. civ.).

in cazul in care reclamantul nu a alaturat la cererea de chemare in judecata copii de pe inscrisurile pe care se sprijina in dovedirea pretentiilor sale, le va putea depune la prima zi de infatisare (art. 132

C. proc. civ.). Pentru egalitate de tratament, consideram ca si paratul poate depune inscrisuri la prima zi de infatisare, in conditiile in care inscrisurile cu care intelege sa se apere impotriva pretentiilor reclamantilor nu au fost depuse odata cu intampinarea.

Potrivit art. 138 alin. 3, in cazul amanarii, partea este obligata sub pedeapsa decaderii sa depuna cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata stabilit de instanta, copii certificate de pe inscrisurile invocate.

Partea care a depus un inscris in copie certificata este datoare sa aiba asupra sa la sedinta originalul inscrisului sau sa-1 depuna mai inainte la pastrarea grefei, sub pedeapsa de a nu se tine seama de inscris (art. 139 alin. 1). Daca partea potrivnica nu poate sa-si dea seama de exactitatea copiei cu originalul infatisat in sedinta, judecatorul va acorda un termen scurt, obligand partea sa depuna originalul in pastrarea grefei (art. 139 alin. 2). Depunerea inscrisului original la grefa instantei ofera posibilitatea partii adverse de a-1 studia. Sanctiunea care intervine in situatia in care partea nu-si indeplineste obligatia prevazuta de art. 139 alin. 2 este de a nu se tine seama de inscris184.

inscrisurile depuse de parti raman dobandite judecatii si nu se mai pot retrage fara invoirea partii adverse, inscrisurile depuse in original nu vor putea fi retrase decat dupa ce se vor lasa copii legalizate la grefa instantei, la care s-a facut depunerea (art. 140).

Articolele 172-176 C. proc. civ. reglementeaza cazurile in care inscrisurile nu se afla in posesia partii care vrea sa le foloseasca. Legiuitorul reglementeaza situatiile in care inscrisul se afla in posesia partii adverse si cazul in care inscrisul se afla in pastrarea unei autoritati sau a unei terte persoane

Partea care invoca inscrisul este obligata sa faca dovada ca acesta se afla la partea adversa186, art. 172 alin. 2 C. proc. civ. prevede ca, cererea de infatisare nu poate fi respinsa in urmatoarele situatii:

daca inscrisul este comun partilor;

daca insasi partea potrivnica s-a referit in judecata la inscris;

daca partea potrivnica este obligata sa infatiseze inscrisul in virtutea legii.

Potrivit art. 173 C. proc. civ., instanta este obligata sa respinga cererea de infatisare a inscrisului in intregime sau in parte in urma­toarele situatii:

cand cuprinsul inscrisului priveste chestiuni cu totul personale;

cand infatisarea inscrisului ar incalca indatorirea de a pastra secretul;

cand infatisarea ar atrage urmarirea penala impotriva partii sau a altei persoane.

Daca partea refuza sa raspunda la interogatoriul ce s-a propus in dovedirea detinerii sau existentei inscrisului, ori 1-a ascuns sau distrus dupa ce s-a dovedit detinerea inscrisului, instanta va putea socoti ca dovedite pretentiile partii care a solicitat infatisarea, cu privire la cuprinsul acelui inscris (art. 174 C. proc. civ.). Din textul de lege mentionat nu reiese ca instanta este obligata, ci numai ca ea "va putea socoti', fiind astfel vorba de o simpla prezumtie pe care instanta o poate folosi in situatia in care nu se mai pot administra si alte probe referitor la raporturile dintre parti187.

Art. 175 C. proc. civ. vizeaza situatia in care inscrisul se gaseste in pastrarea unei autoritati sau a altei persoane, intr-o asemenea situatie, potrivit textului de lege mentionat, instanta va dispune aducerea lui in termenul fixat in acest scop, insa cel care detine inscrisul este indreptatit sa refuze aducerea acestuia in cazurile prevazute de art. 173 C. proc. civ. infatisarea si aducerea inscrisului se fac pe cheltuiala partii care a cerut dovada; suma de plata va fi stabilita prin incheiere irevocabila. Neprezentarea unui inscris de catre cel care il detine, la termenul fixat de instanta se sanctioneaza cu amenda judiciara ( art. 108, pct. 2, lit. e C. proc. civ.). La cererea partii interesate cel care, cu intentie sau din culpa, a cauzat amanarea judecarii, va putea fi obligat de catre instanta de judecata la plata unei despagubiri pentru paguba cauzata prin amanare (art. 1083 C. proc. civ.).

Cand infatisarea inscrisului nu este posibila datorita faptului ca el este necesar functionarii autoritatii respective188 instanta in conformitate cu art. 176 C. proc. civ. va proceda la cercetarea inscrisului la locul unde se afla, cu citarea partilor de catre un magistrat delegat, iar daca inscrisul se gaseste in alta localitate, va recurge la comisia rogatorie de catre instanta din acea localitate.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate