Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Calculul pedepselor


Calculul pedepselor
Calculul pedepselor

1 Notiune

De individualizarea pedepselor ,este strans legala institutia calculului pedepselor,a determinari duratei acestora.Sub acest aspect ,Codul penal reglementeaza durata executari pedepsei,computarea retinerii si a arestarii preventive ,precum si computarea privatiunii de libertate executata in afara tarii.

2 Durata executarii

Potrivit art 87 alin 1 C.pen ,durata executarii pedepsei privative de libertate se socoteste din ziua in care condamnatul a inceput executarea hotarari definitive de condamnare. Ziua in care incepe executarea pedepsei si ziua in care inceteaza se socotesc in durata executarii.
Timpul in care codamnatul, in cursul executarii pedepsei,se afla bolnav in spital intra in durata executari pedepsei in afara de cazul in care si-a provocat in mod voit boala,iar aseasta imprejurare se constata in cursul executari pedepsei.Acestea iseamna ca atunci cand condamnatul si-a provocat in mod voit boala ,pentru a se sutrage de la executarea pedepsei,timpul si spitalizarea nu se ia in considerare in durata executari pedepsei,care se va prelungi in durata spitalizarii.

3 Computarea retinerii si a arestarii preventive executata in tara

In baza art.88 C.pen ,timpul retineri si al arestari preventive se scade din durata pedepsei privative de libertate pronuntate.Scaderea se face si atunci cand condamnatul a fost urmarit sau judecat ,in acelasi timp, ori in mod separat pentru mai multe infractiuni concurente ,chiar daca a fost scos de sub urmarire penala, s-a incetat urmarirea penala su daca a fost achitat,ori sa incetat procesul penal pentru fapta care a determinat retinererea sau arestarea preventiva.

Scaderea retineri si a arestarii preventive se face in caz de condamanrea la amenda prin inlaturea in totul sau in parte a executari amenzii .

Ratiunea acestor dispozitii consta in aceea ca in timpul retinerii preventive ,condamnatul a fost privat de libertate,uneori luni de zile (art88,C,.pen art144,art 149.art 155,art 357,alin 2,lit.a ,art381,alin1 C.pr.pen).Daca nu s-ar scadea acest timp, executarea pedepsei stabilita de instanta ar spori cu durata retineri a arestari preventive.Ca atare,urmeaza sa se execute numai restul pedepsei ramasa in urma scaderii.

La reducera din durata pedepsei nu se va tine seama de munca prestata in timpul executarii acesteia,la locul de detentie,si ceea din timpul arestarii preventive,deoarece ea se ia in considerare numia la cacularea datei cand poate fi eliberat conditionat. Consideram ca dispozitiile prevazute in art.88 C.pen opereaza indifernt de modul de executare a pedepsei inchisorii:la un loc de detentie intr-o inchisoare militara sau la locul de munca.Mai mult, decat in timpul executarii acestei din urma ,condamantul a fost arestat preventiv pentru comiterea altei fapte penale,iar ulterior este scos de sub urmarire pentru ultima fapta.Timpul arestarii preventive se scade din durata pedepsei in a carei executarea se afla,fiindca daca nu ar fi fost arestat,ar fi continuat sa o execute.Scaderea are loc si cand condamanatul a fost urmarit sau judecat in aceasi timp sau in mod separat, pentru mai multe infractiuni concurente ,chiar daca a fost scos de sub urmarie s-a incetat urmariea sau a fost achitat ori a incetat procesul penal pentru fapta care a derminat retinerea sau arestarea preventiva .Oricum ,condamnatul urmeaza sa execute peapsa rezultata pentru concurs,din care se va scadea retinera si detinerea preventiva.

Cand una dintre pedepsele stabilte pentru ofapta aflata in concurs a fost gratiata,timpul arestari preventive pentru fapta respectiva se scade din pedeapsa aplicata ca urmare a solutionari cereii de contopire.

Daca pedeapsa aplicata a fost gratiata partial si s-a executat complet ceea ce am ia ramas,iar dupa aceasta executare sentinta de condanare a fost casata ca urmare a excercitarii unui recurs extraordinar(asa cum se numea atunci),acum recus in anulare sau in interesul legii,si instanta de fond a mai majorat pedeapsa,urmeaza ca din aseata pedepsa majorata sa se compute numai pedeapsa executata efectiv, deoarece prima hotarare de condamnare a fost desfintata ca urmare a recursului extraordinar.Prin aceasta desfintare actul de gratiere nu poate produce efecte juridice cu privire la condamnarea care sa constata ca este nelegala si netemeinica.Se va deduce durata retinerii si arestarii preventive si din pedeapsa aplicata care , apoi,a fost gratiata total,dar conditionat intrucat este posibila revocarea ei.

Deducerea retinerii si arestarii preventive are loc si cand, anterior judecari,sesizari cu privire la reducerea acestora,conform art 449,C.pr.pen ,unele dintre infractiunile concurente pentru care condamantul fusese retiunt sau arestat preventiv au fost aministiate.De asemenea deducera inchisorii contraventionale din pedeapsa inchisorii are loc cu conditia ca ea sa executata.Daca insa fapota sanctionata contraventional nu se absoarbe in infractiunea pentru care a fost sanctionat ,inchisoarea contraventionla executata pana in momentul judecari pentru infractiune nu se deduce din pedeapsa aplicata[3]. Dispozitiile art.82 C.pen,privitoare la computarea retinerii si arestarii prebventicve,tiindand seama de modul de redactare si sediul lor,au caracter general si obligatoriu pentru toate situatiile prevazute;

Desi in art 82.C.pen,se dispune ca termenul de incercare este format din pedeapsa aplicata plus 2 ani sau art.86alin.2,C.pen, intre 2 sau 5 ani,iar art 88 C.pen,ca timpul retineri si al arestarii preventive se scade din durata pedepsei inchisorii pronuntate,intre cele doua expresii nu exista nici o diferenta,fiindca se pronunta de catre instanta pedeapsa care s-a ap0licat si care trebuie sa fie cuprnsa in hotararea de condamnare(art.310 si art.357,C.pen); Efectele suspendarii pedepsei depin de indeplinirea anumitor conditii si de respectarea unor masuri de supravegere de catre condamant pe durata terenului de incercarepe care daca le va respecta,pedeapsa va fi considerata ca executata.Avand in vedere ca daca timpul retinerii sau al arestarii nu s-a scazut inseamna ca "de fapt",pedeapsa nu a fost suspendata in intregime ci numai partial.De asemenea termenul de incercare nu ar mai fi format din durata pedepsei aplicate plusdoi ani saun itre 2 si 5 ani,asa cum prevede legea ,ci numia durata pedepsei plus 2 ani sau intre 2 si 5 ani la care se adauga durata retinerii sau arestarii preventive asa cum s-a aratat mai sus,poate fi de luni de zile.In acest caz s-ar icalca dispozitile legale ale art.81alin.a lit.a,C.pen,care prevad ca pedeapsa aplicata sa fie de cel mult 3 ani,respectiv 4 ani si cele din art 82,alin 1 C.pen si art 86,C.pen. care stabilesc ca termenul de incercare se compune din cuantumul pedepsei ichisorii aplicate,la care adauga un interval de timp de 2 ,sau iitre 2 si 5 ani.

- Codul penal prevede insa si revocarea suspendarii conditionate a executarii pedesei in cazul sararsirii unei infractiuni intentionate in timpul teermenului de incercare.Consecinta revocarii consta in aceea ca instanta va dispune executarea in intregime a pedepseisuspendata si ,de asemenea,tot in intregime ,pedeapsa aplicata pentru noua infractiune.Opereaza in acest caz cumulul juridic.Din moment ce retinerea sauy arestarea preventiva nu a fost computata,condamantul ar "executa ", in realitate,o pedeapsa care depaseste cumulul aritmetic ,ceea ce nu este posibil in nici o imprejurare(art.34,alin3,art39 alin.1,art.269,alin.3 si art.2,C.pen(legalitatea pedepsei)).Asa cum s-a aratat mai sus ,in cazul gratieri totale conditionate s-a admis ca urmeaza sa se scada durata retinerii sau arestarii preventive,tocmai datorita posibilitatii revocarii ei. In ceea ce ne priveste avand in vedere ca minorul este privat de libertate,masura retinerii si arestarii in acest caz ar trebui reglementata expres de legea penala.Astefel, in art.88 C.pen,sa se prevada ca"timpul retinerii si arestarii preventive se scade din durata pedepsei inchisorii pronuntate si din durata masurii educative a libertatii supraveheata si a internarii itru-un centru de reeducare".Aceasta deoarece si iintervalul retinerii si,cu atat mai mult al arestarii,minorul este supus unui proces de reeducare.Pana atunci suntem de parere ca nu se poate deuce din nici o masura educativa.

4 Computarea privatiunii de libertate executata in afara tarii

In cazul infractiunilor sararsite in conditile art 4-6 partea de pedeapsa precum si retinerea si arestarea preventiva executata in afara teritoriului tarii , se scad din durata pedepsei aplicate pentru aceasi infractiune de instantele romane(art 89 C.pen)[5]. In situatile aplicarii legii penale romane in baza principiilor personalitatii,realitatii sau a universalitatii,daca infractori au fost condamnati si au executat pedeapsain intregime sau in parte in strainatate,aceasta se scade din pedeapsa aplicata de catre instantele noastre pentru aceasi in fractiune(art.89,C.pen).Scaderea presupune recunoasterea prealabila a actelor prin care s-a decis retinerea ori arestarea preventiva sau a hotarari judecatoresti straine potrivit dispozitilor legale.Recunoasterea are loc pe cale incidentala de catre procuror in faza de urmarire sau de catre instanta care solutioneaza cauz(art.519,alin2,C.pr.pen).Prof .univ. V.Pavaleanu ,Drept penal partea generla editia a III-a editura Lumina lex BucureSti 2007 pg.342

M.Basarb Drept penal partea generala vol I ed.revizuita editura Lumina Lex 2001 pg. 249

M.Basarb Drept penal partea generala vol I ed.revizuita editura Lumina Lex 2001 pg. 252

M.Basarab,Aspecte teoretice Si practice privind computarea reținerii si arestarii preventive din pedeapsa inchisorii aplicate de catre instanța Studia Universitatis Babeș-Bolyai,Jurisprudenția,nr.1/1986,pg 53-55

Prof .univ. V.Pavaleanu ,Drept penal partea generla editia a III-a editura Lumina lex BucureSti 2007 pg.342

M.Basarb Drept penal partea generala vol I ed.revizuita editura Lumina Lex 2001 pg.256
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate