Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Compunerea activului succesoral


Compunerea activului succesoral
Compunerea activului succesoral

In principiu, in alcatuirea activului succesoral intra drepturile cu continut patrimonial existente la data deschiderii succesiunii in patrimoniul lui de cuius, fie ca sunt drepturi reale, sau drepturi de creanta, cu exceptia celor care se sting la data mortii sale, avand un caracter viager sau intuitu personae.
Activul succesoral cuprinde:

drepturile reale principale sau accesorii, cum sunt: dreptul de proprietate, uzufruct, uz, abitatie, superficie, servitute, dreptul real de folosinta sau accesiune, ipoteca si gajul;

drepturile de creanta, ca: dreptul de a incasa pretul lucrului vandut de catre defunct, dreptul de a pretinde chiria datorata defunctului pentru imobilul sau etc.;

drepturile patrimoniale rezultate din creatia intelectuala;

actiunile patrimoniale al caror titular a fost defunctul, ca: actiunea in revendicare, in anulare, rezolutiune sau reziliere, revocare, actiunea pentru despagubiri rezultate dintr-un delict civil si acele actiuni care, potrivit reglementarilor speciale, pot fi pornite sau continuate de catre mostenitori.

Acele drepturi care desi au un continut patrimonial, dar se sting la moartea titularului lor, nu pot fi cuprinse in activul succesoral. Astfel sunt, cum am precizat, cele cu caracter viager sau intuitu personae, ca dreptul de uzufruct viager, uz sau abitatie, dreptul la renta viagera, dreptul la intretinere contractuala sau legala (potrivit Codului familiei), sau care se sting din alte motive, ca de pilda atunci cand moartea celui care lasa mostenirea figureaza ca o conditie rezolutorie sau ca un termen incert extinctiv

Exista, pe de alta parte, unele drepturi, care desi la data deschiderii succesiunii nu fac parte din patrimoniul succesoral, sunt incluse in activul succesoral. Astfel, intra in aceasta categorie donatiile facute de defunct cu depasirea cotitatii disponibile si care sunt supuse reductiunii, precum si donatiile raportabile, cand vin la mostenire mostenitori intre care exista, potrivit legii, obligatia de raport, iar donatiile nu au fost scutite de raport de catre defunct. In activul succesoral vor mai intra fructele naturale si civile, precum si fructele industriale, produse de bunurile succesorale dupa data deschiderii mostenirii
In privinta dreptului de locatiune asupra locuintei, potrivit Legii nr. 114/1996, contractul de inchiriere inceteaza in termen de 30 de zile de la decesul titularului contractului. Colocatarii pot continua folosinta locuintei independent de calitatea lor de mostenitori. A se vedea: Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contractele speciale, Ed. Actami, Bucuresti, 1999, p. 270 si urm.; Idem, Contractul de inchiriere a locuintei, Ed. Actami, Bucuresti, 1997, p. 10 si 47; Fl. Tuca, Legea locuintei nr. 114/1996 temei al legislatiei locative, Ed. All-Beck, Bucuresti, 1997, p. 97-100.

A se vedea, in acest sens, L. Mihai, In legatura cu obiectul partajului succesoral, in R.R.D. nr. 2/1987, p. 23-25.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate