Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
CONTRIBUTIA JURISPRUDENTEI COMUNITARE LA CREAREA SI AFIRMAREA PRINCIPIILOR DREPTULUI COMUNITAR SI A ALTOR INSTITUTII JURIDICE


CONTRIBUTIA JURISPRUDENTEI COMUNITARE LA CREAREA SI AFIRMAREA PRINCIPIILOR DREPTULUI COMUNITAR SI A ALTOR INSTITUTII JURIDICE


CONTRIBUTIA JURISPRUDENTEI COMUNITARE LA CREAREA SI AFIRMAREA PRINCIPIILOR DREPTULUI COMUNITAR SI A ALTOR INSTITUTII JURIDICE

Subsectiunea 1

Principiile generale ale dreptului comunitar

1.1. Suprematia (Prioritatea) si aplicabilitatea directa a dreptului comunitar

Principiile generale ale dreptului comunitar au fost initiate si formulate in hotararile Curtii de Justitie de la Luxemburg si, apoi, introduse in T.C.E. sau in tratatele modificatoare, fiind, in sfarsit, consacrate, ca atare, in Constitutia Uniunii Europene, semnata la Roma, la 29.X.2004, si aflata in proces de ratificare.1.1. Natura juridica si semnificatia dreptului comunitar si aplicabilitatea directa, au fost creatia principala din hotararile Costa - Enel - 1994, Walt Wilhelm (1968), Internationale H.-1970, si Limmenthal II - 1978 si altele in care se afirma si alte principii:

TCE a creat propria ordine juridica comunitara, care a devenit parte integranta a ordinii juridice ale statelor membre, pe care instantele acestora sunt obligate sa o respecte (Costa-Enel)

Sistemul juridic nascut din Tratat, izvor independent de drept, nu poate fi, datorita, naturii sale speciale, surclasat de normele juridice interne, fiind superior acestora (Costa-Enel);

conflictele intre reglementarile comunitare si cele nationale trebuie rezolvate aplicand principiul prioritatii dreptului comunitar (Walt Wilhelm);

validitatea masurilor adoptate de institutiile comunitare poate fi interpretata numai in lumina dreptului comunitar, ca si efectul sau direct (Internationale H.-);

respectarea drepturilor fundamentale este parte integranta a principiilor generale de drept aparate de Curtea de Justitie (Internationale H.);

Aplicabilitatea directa a dreptului comunitar inseamna aplicarea deplina si uniforma a reglementarilor sale in toate statele membre, incepand cu data intrarii lor in vigoare si cat timp vor fi in vigoare (Limmenthal II);

O instanta nationala are obligatia sa aplice dreptul comunitar si sa-i asigure efectul direct deplin, inlaturand, chiar din oficiu, orice norma contrara interna (Simmenthal III).

1.2. Alte principii ale dreptului comunitar

considerente importante tinand de principiul sigurantei juridice face imposibila, in principiu, redeschiderea problemei, caci ar afecta efectul direct al dreptului comunitar si neretroactivitatea acestuia (Defrenne - 1976);

Principiul nediscriminarii se aplica tuturor raporturilor juridice, indiferent de locul unde se nasc si unde isi produc efectele (Walrave si Koch - 1974);

In raport de importanta fundamentala a principiului tratamentului egal al persoanelor, sub toate aspectele, dispozitiile dreptului comunitar trebuie, in acest domeniu, interpretate strict (Speta Marshall - 1986);

In aplicarea principiul cooperarii, prevazut de art. 5 din Tratat, instantele nationale trebuie sa asigure protectia legala la care persoanele au dreptul ca efect direct al dreptului comunitar (Factosfane II-1990);

Principiul libertatii de asociere, consacrat de CEDO (art. 11) si de tratatele constitutionale ale statelor membre, constituie unul din drepturile fundamentale garantate in ordinea juridica comunitara (Boasman - 1995);

Principiul subsidiaritatii nu poate permite ca libertatea interna a asociatilor de drept privat sa aduca atingere exercitiului drepturilor conferite de Tratat (Bosman pag. 9- 1995);

In aplicarea principiului proportionalitatii, ridicat la rangul de principiu general de drept comunitar, legalitatea reglementarii comunitare este subordonata conditiei ca mijloacele folosite sa fie adecvate realizarii obiectivului urmarit in mod legitim si nu sa depaseasca ceea ce este necesar (Industrias P. - 1996).

Subsectiunea a 2-a

Drepturile fundamentale ale omului ca principii generale ale dreptului comunitar

2.1. Protectia acordata drepturilor fundamentale, inspirata din traditiile constitutionale comune statelor membre, trabuie asigurata in cadrul structurii si obiectivelor comunitare, caci respectarea lor face parte integranta din principiile generale de drept comunitar (Internationale H. - 1970);

2.2. Drepturile fundamentale formeaza o parte integranta a principiilor generale ale dreptului, a caror respectare este asigurata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, iar dreptul de proprietate este garantat in ordinea juridica comunitara, in acord cu art. 1(1) din Protocolul aditional la CEDO (Haner - 1979).

2.3. Dreptul la respectarea vietii private, consacrat si prin art. 8 din CEDO, face parte din principiile generale de drept a caror respectare o asigura judecatorul de drept comunitar. (N/Comisie - 15 V 1997).

2.4. Principiul egalitatii de tratament si al nediscriminarii constituie un principiu de drept comunitar care consacra un drept fundamental, ca si principiul sigurantei juridice si cel al protectiei increderii legitime (buna-credinta) - (Kuchlenz - 1997 si Altmann - 1996).

2.5. Drepturile apararii si celelalte garantii personale constituie drepturi fundamentale ale dreptului comunitar, care trebuie respectate in orice fel de proceduri (EFMA - 1997, Shangha Bicycle - 1997 s.a.).

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate