Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Grila Dreptul Familiei


Grila Dreptul Familiei


Grila Dreptul Familiei

1. Care din urmatoarele situatii constituie impedimente la casatorie :
A.existenta unei casatorii desfacute a unuia dintre viitori soti;
B.rudenia;
C.alta cetatenie decat cea romana;
a. a
b. b
c. c

RASPUNS: B

2. Cine poate acorda dispensa de varsta la casatorie:
A.directia generala de asistenta sociala si protectia copilului
B.primarul localitatii in a carei raza teritoriala are domiciliul petenta;
C.numai primarul sectorului 1 Bucuresti.
a. A
b. B
c. C

RASPUNS: b

3. Care din urmatoarele constituie conditie a acordarii dispensei la casatorie:
A.femeia a implinit 15 ani;
B.minorul, indiferent de sex, a implinit varsta de 16 ani;
C.nu exista diferenta de varsta mai mare de 18 ani intre viitorii soti;
a. B
b. C
c. A

RASPUNS: A

4. In care din urmatoarele situatii casatoria este oprita :
a. numai intre rudele in linie colaterala pana la gradul al IV-lea, inclusiv;
b. numai intre adoptatul cu efecte restrRASPUNSe si rudele firesti;
c. in linie dreapta, precum si intre cele in linie colaterala pana la al patrulea grad inclusiv.

RASPUNS: C
5. In care din urmatoarele situatii este oprita casatoria :
A.intre tutore si persoana majora aflata sub tutela sa;
B.cu o persoana care a implinit varsta de 16 ani, indiferent de situatie;
C.intre copii adoptatorului, pe de o parte, si adoptator si copiii acestuia, pe de alta parte;
a. A
b. B
c. C

RASPUNS: C

6. Care este forma in care se face declaratia de casatorie :
a. se poate face numai in forma autentica;
b. se face numai prin avocat;
c. se va face in scris la serviciul de stare civila la care urmeaza a se incheia casatoria

RASPUNS: C

7. Care din urmatoarele constituie cerinta pentru opozitia la casatorie:
A.poate fi facuta de orice persoana, dar numai daca are un interes;
B.trebuie sa arate imprejurarile de fapt sau de drept pentru care nu se poate incheia casatoria;
C.nu trebuie sa arate dovezile pe care se intemeiaza.
a. A
b. B
c. C

RASPUNS: B
8. Care este sanctiunea pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind competenta personala a delegatului de stare civila:
a. nulitatea absoluta;
b. nu este sanctionata cu nulitatea casatoriei;
c. nulitatea relativa.

RASPUNS: B
9. Care este momentul incheierii casatoriei:
a. momentul in care se face inregistrarea ei;
b. cand delegatul constata existenta consimtamantului viitorilor soti si ii declara casatoriti;
c. cand ultimul sot semneaza.

RASPUNS: B
10. Ce pot face sotii in cazul neintelegerii cu privire la relatiile personale :
a. sotii se pot adresa autoritatii tutelare;
b. sotii se pot adresa instantei judecatoresti
c. sotii, singuri, trebuie sa inlature neintelegerile respective.

RASPUNS: C

11. Cum se poate face instrainarea unui bun comun de catre unul dintre soti:
a. in virtutea unui mandat general dat de celalalt sot;
b. in virtutea unui mandat expres si special;
c. in virtutea prezumtiei de mandat tacit reciproc

RASPUNS: B
12. In ce mod poate dispune un sot de bunurile comune:
a. poate dispune de bunurile comune facand o imparteala de ascendent prin act intre vii (in forma autentica);
b. poate dispune de bunurile mobile comune prin act cu titlu gratuit;
c. poate dona si celuilalt sot bunuri proprii, cu clauza intrarii acestora in comunitate.

RASPUNS: C

13. In care situatie bunurile dobandite in timpul casatoriei sunt comune:
a. reprezinta bunuri mostenite de unul din soti;
b. dispunatorul, in actele cu titlu gratuit, a prevazut expres aceasta;
c. ambii soti sunt inscrisi in registrul de carte financiara.

RASPUNS: B

14. In care din urmatoarele situatii bunul devine comun prin uzucapiune:
a. termenul prescriptiei achizitive de 30 de ani se implineste in timpul casatoriei;
b. data titlului ce serveste pentru uzucapiunea de 10-20 ani se situeaza in timpul casatoriei;
c. data inceperii termenului de 30 de ani incepe inainte de incheierea casatoriei

RASPUNS: A

15. Care din urmatoarele situatii reprezinta incetarea casatoriei:
A.prin nulitate sau anulare;
B.prin decesul unui sot, fizic constatat;
C.prin divort;
a. A
b. B
c. C

RASPUNS: B

16. Care din urmatoarele reprezint bunuri comune :
A.bunurile dobandite pana la pronuntarea hotararii de divort;
B.orice bunuri dobandite de soti in timpul casatoriei;
C.bunurile dobandite in timpul judecarii recursului, dupa ce unul dintre soti a decedat
a. A
b. B
c. C

RASPUNS: A

17. Cum se stabileste cota de contributie la dobandirea bunurilor comune a sotilor:
a. in raport de fiecare categorie de bunuri;
b. in raport de totalitatea bunurilor;c. numai in raport cu perioada in care sotii au locuit impreuna.

RASPUNS: B

18. Ce categorie de bunuri constituie bunuri comune al sotilor:
A.darurile de nunta facute ambilor soti;
C.donatiile obisnuite facute in timpul casatoriei unuia din soti;
D.sumele mari de bani sau bunuri de valoarea daruite cu ocazia nuntii, daca nu se dispune ca
sunt proprii.
a. A
b. B
c. C

RASPUNS: A

19. Cand ambii soti au aceeasi profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei :
a. sunt comune;
b. sunt proprii in masura in care le-au achizitionat;
c. formeaza obiectul coproprietatii celor doi soti.

RASPUNS: C
20. Caror acte li se aplica prezumtia de mandat tacit reciproc:
a. tuturor actelor de administrare, folosinta sau dispozitie;
b. numai in cazul cand sotii locuiesc in comun;
c. actelor de administrare;

RASPUNS: C

21. In ce situatie se poate face impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei:
A.la cererea oricaruia dintre soti, in conditiile legii;
B.la cererea creditorilor personali ai ambilor soti, cu respectarea conditiilor legale;
C.in cazul confiscarii bunurilor comune anume determinate sau a unei cote parti dintr-un bun
propriu al unuia din soti.
a. C
b. A
c. B

RASPUNS: B

22. Constituie motive temeinice pentru impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei la cererea unuia dintre soti:
a. toate motivele de divort;
b. simpla despartire in fapt;
c. abandonarea de catre unul din soti a domiciliului comun datorita relelor tratamente;

RASPUNS: C

23. In ceea ce priveste creditorii, prin actiunea de impartire a bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai unuia dintre soti, in timpul casatoriei:
a. creditorii nu exercita un drept propriu, ei actionand pe calea actiunii oblice;
b. creditorul personal al unui sot poate cere luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor comune;
c. creditorii personali ai unuia dintre soti pot introduce actiunea numai pe calea principala.

RASPUNS: B

24. In care din urmatoarele situatii suntem in prezenta unei datorii comune:
a. cheltuielile facute de un sot cu administrarea oricaruia dintre bunurile comune;
b. imprumutul facut de un sot pentru administrarea bunurilor comune, chiar daca aceasta suma nu a fost cheltuita in acest scop;
c. datoria contractata de un sot, chiar daca celalalt sot s-a opus la incheierea acestui act si creditorul a cunoscut, la momentul incheierii contractului, aceasta impotrivire.

RASPUNS: A

25. Care din urmatoarele situatii determina nulitatea casatoriei:
a. cand a fost incheiata de un debil, dar celalalt sot cunostea acest fapt si si-a dat consimtamantul;
b. cand casatoria nu a fost incheiata in prezenta viitorilor soti;
c. in cazul in care a fost incheiata de un functionar public necompetent, fara sa fi exercitat in mod public atributiile de delegat de stare civila.

RASPUNS: C

26. Ce reprezinta un efect al pronuntarii nulitatii :
a. unul dintre soti isi poate mentine numele din casatorie al celuilalt sot pentru motive temeinice;
b. sotul minor ramane cu capacitatea de exercitiu dobandita;
c. intre soti nu a avut loc suspendarea prescriptiei.

RASPUNS: C

27. Cat timp se acorda pensia de intretinere sotului parat-reclamant in procesul de divort :
A.pe timp de un an, daca divortul se pronunta din vina exclusiva a sotului parat;
B.pe timp determinat, daca divortul se pronunta din vina reclamantului-parat;
C.pe timp de un an, daca divortul se pronunta din culpa ambilor soti.
a. A
b. B
c. C

RASPUNS: A

28. Care este intinderea termenului de apel sau recurs in materia divortului:

a. 30 de zile;
b. 15 zile;
c. 10 zile.

RASPUNS: A
29. Care din urmatoarele hotarari este definitiva si irevocabila in ce priveste divortul :
a. hotararea pronuntata ca urmare a cererii de divort introdusa de alienat sau debil mintal;
b. hotararea de divort pronuntata din culpa exclusiva a sotului aflat in strainatate;
c. hotararea pronuntata ca urmare a divortului prin acordul sotilor, in conditiile legii.

RASPUNS: C

30. Care din copii nu are statut de copil din casatorie:
a. copilul nascut in timpul casatoriei lovite de nulitate;
b. cel conceput in afara casatoriei, dar nascut in timpul unei casatorii;
c. cel conceput si nascut in afara casatoriei.

RASPUNS: C

31. Cine poate introduce actiunea in contestarea filiatiei din casatorie :
a. se poate introduce numai de sotul mamei;
b. se poate introduce de orice persoana interesata;
c. se introduce de copilul sau de sotul mamei.

RASPUNS: B

32. Cine poate introduce actiune in stabilirea paternitatii din afara casatoriei :
a. reprezentantul legal, cand copilul nu are capacitate de exercitiu;
b. copilul singur, dar numai cu incuviintarea autoritatii tutelare, cand are capacitate de exercitiu restrRASPUNSa;
c. mostenitorul copilului, pentru copil.

RASPUNS: A

33. Care din urmatoarele acte poate fi realizat de mama copilului din afara casatoriei :
a. poate renunta neconditionat la actiunea in stabilirea paternitatii cand este introdusa de ea;
b. poate renunta doar cu incuviintarea autoritatii tutelare la actiunea in stabilirea paternitatii;
c. nu poate incheia o tranzactie cu pretinsul tata al copilului prin care sa renunte la cercetarea paternitatii pe tot timpul minoritatii copilului.

RASPUNS: C

34. In ce situatie debitorul obligatiei de intretinere datoreaza intretinere:
A.are mijloace indestulatoare;
B.are un venit lunar mediu lunar de 650 lei noi (RON);

C.exista o alta persoana obligata la intretinere inaintea sa potrivit ordinii stabilite de lege.
a. A
b. B
c. C

RASPUNS: A

35. Care este ordinea in care se datoreaza intretinerea:
A.sotii isi datoreaza intretinere inaintea celorlalti obligati;
B.fratii si surorile isi datoreaza intretinere dupa parinti si bunici;
C.nepotul este obligat la intretinere fata de strabunic inaintea bunicului
a. B
b. A
c. C

RASPUNS: B
36. In cazul in care divortul s-a pronuntat exclusiv din vina unui sot, acesta are dreptul la intretinere din partea fostului sot :
a. pe timp nedeterminat;
b. pe timp de 1 an, de cand incepe sa fie in stare de nevoie;
c. timp de un an de la desfacerea casatoriei.

RASPUNS: C

37. In cazul in care divortul s-a pronuntat din culpa ambilor soti acestia isi datoreaza intretinere, in conditiile legii, dupa desfacerea casatoriei:
a. pe timp nedeterminat;
b. timp de 1 an de la desfacerea casatoriei;
c. timp de 3 ani de la desfacerea casatoriei.

RASPUNS: A

38. Care este cota maxima pe care o poate atinge intretinerea acordata fostului sot:
a. 1/2 din venitul brut al debitorului;
b. 1/4 din venitul net din munca al debitorului;
c. 1/3 din venitul net de munca al fostului sot, ce are calitatea de debitor al intretinerii.

RASPUNS: C

39. In care din urmatoarele situatii se poate considera ca un copil major se afla in stare de nevoie:
a. nu are venituri si nici bunuri ce ar putea fi vandute;
b. chiar daca are bunuri ce ar putea fi vandute;
c. nu are bunuri.

RASPUNS: A
40. In care situatie sotul care a intretinut copilul celuilalt sot are drept la intretinere de la acest copil:
a. sotul a intretinut copilul impreuna cu celalalt sot, efectiv si din mijloace proprii timp de 10 ani;
b. are dreptul la intretinere numai daca nu are copii firesti;
c. chiar daca are copii firesti.

RASPUNS: C

41. Cum se poate realiza executarea obligatiei de intretinere:
a. in natura;
b. in bani;
c. fie in natura, fie in bani.

RASPUNS: C

42. Care din urmatoarele bunuri constituie bun propriu ale unuia dintre soti :
a. bunul de uz personal folosit de un sot, dar care apartine celuilalt sot in temeiul unei mosteniri legale, este bun propriu al sotului care il foloseste;
b. bunul folosit pentru uzul personal al sotului chiar daca este dobandit cu mijloace bunuri comune;
c. bunul destinat uzului personal al unui sot, dar care este folosit de celalalt sot.

RASPUNS: B

43. Care din urmatoarele bunuri constituie bunuri proprii ale unuia dintre soti:
a. bunul dobandit de un sot, destinat exercitarii unei profesii de catre celalalt sot, este bun propriu al acestuia din urma;
b. bunul dobandit de un sot destinat exercitarii unei profesii vremelnice;
c. bunurile care au servit pentru exercitarea unei profesii, in cazul parasirii profesiei.

RASPUNS: C

44. Constituie bun propriu :

a. premiul ce este inclus in sistemul premial de retributii;
b. recompensa periodica acordata pentru realizarea unor anumiti indici obiectivi;
c. premiul si recompensa pentru merite deosebite.

RASPUNS: C

45. Cand nici unul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun, judecata divortului este de competenta :

a. judecatoriei in raza careia locuieste reclamantul;
b. judecatoriei in raza careia are domiciliul paratul;
c. judecatoriei de la ultimul domiciliu comun al sotilor


RASPUNS: B
46. Care este solutia daca la termenul de judecata in fata judecatoriei, in procesul de divort lipsesc ambele parti nejustificat :
a. cererea se respinge ca nefondata;
b. cererea de divort se respinge ca inadmisibila;
c. cererea de divort se respinge ca nesustinuta;

RASPUNS: C

47. In ce situatii pot fi reprezentate partile in procesul de divort:
A.cand cel care face cererea de divort executa o pedeapsa contraventionala;
B.cand cel care face cererea este impiedicat de o boala grava sa participe la judecata;
C.cand cel care face cererea are resedinta in strainatate, fara a locui acolo.

a. B
b. C
c. A

RASPUNS: A

48. De la ce data curge termenul de apel sau recurs impotriva hotararii de divort:
a. de la comunicarea hotararii;
b. de la pronuntarea hotararii;
c. de la pronuntare pentru cei de fata si de la comunicare pentru cei lipsa.

RASPUNS: A
49. Cum se stabileste paternitatea copilului din casatorie:
a. prin hotarare judecatoreasca;
b. prin prezumtia de paternitate;
c. prin recunoastere voluntara

RASPUNS: B

50. Care este intinderea timpului legal al conceptiunii unui copil nascut :
a. 119 zile;
b. 120 zile;
c. 121 zile.

RASPUNS: C
51. Conditii de fond pentru incheierea unei casatorii sunt:
a. Opozitia la casatorie;
b. Comunicarea reciproca a starii sanatatii viitorilor soti
c. Vointa neidoielnica a viitorilor soti de a se casatori.

RASPUNS: B

52. Termenul de 10 zile necesar intre data introducerii declaratiei de casatorie si data
incheierii casatoriei:
a. Curge de la data declaratiei de casatorie facuta de barbat
b. Curge de la data primirii ambelor declaratii de catre serviciul competent,
c. Nu poate fi incalcat in nici un mod,

RASPUNS: C

53. Castigurile la loto, librete CEC, au natura de:
a. Fructe;
b. Producte;
c. Fructe sau producte, dupa caz.

RASPUNS: B

54. Actiunea in pronuntarea nulitatii absolute a casatoriei:
a. Se prescrie in termen de 30 de ani,
b. Poate fi introdusa de orice persoana interesata,
c. Poate fi introdusa de procuror, chiar dupa moartea unuia dintre soti.

RASPUNS: B

55. Intre copii spre parinti este:
a. Rudenie in linie dreapta ascedenta;
b. Rudenie in linie dreapta descendenta;
c. Rudenie civila.

RASPUNS: A
56. Nu au statut de copii din casatorie:
a. Copilul nascut in timpul casatoriei lovite de nulitate;
b. Cel conceput in afara casatoriei, dar nascut in timpul unei casatorii;
c. Cel conceput si nascut in afara casatoriei.

RASPUNS: c

57. In cazul in care divortul s-a pronuntat exclusiv din vina unui sot, acesta are dreptul la
intretinere din partea fostului sot:
a. Pe timp determinat

b. Timp de 1 an, de cand incepe sa fie in stare de nevoie;
c. Timp de 1 an de la desfacereacasatoriei.

RASPUNS: c

58. Obligatia de intretinere intre parinti si copii este:
a. Divizibila
b. Solidara
c. Fie divizibila, fie solidara

RASPUNS: C

59. Intre masurile de protectie alternativa are intaietate:
a. Tutela;
b. Masurile de protectie speciala;
c. Adoptia

RASPUNS: A

60. Timpul legal al conceptiunii unui copil nascut:
a. Este de 119 zile;
b. 120 zile;
c. 121 zile.

RASPUNS: C

61. Care este organul competent sub aspect material in a institui tutela:
a. Autoritatea tutelara;
b. Judecatoria;
c. Tribunalul.
RASPUNS: A


62. Dreptul la actiune in tagada paternitatii apartine:
a. mamei copilului;
b. sotului mamei copilului;
c. procurorului;


RASPUNS: B
63. Gradele de rudenie in linie dreapta se stabilesc in urmatoarele moduri :
a. dupa numarul nasterilor urcand de la una dintre rude pana la ascendentul comun;
b. coborand pana la ascendentul comun pana la cealalta ruda;
c. dupa numarul nasterilor.
RASPUNS: A
64. Conceptului familiei, in actuala lege a adoptiei, ii este acordata semnificatia :
a. familia adoptatoare;
b. familia substitutive;
c. familia extinsa.

RASPUNS: A
65. Procedura actuala a adoptiei este guvernata de principiile :
a. legalitatii
b. interesul superior al copilului
c. cresterea si educatia copilului intr-un mediu familial

RASPUNS: B

66. Dovada cetateniei romane in cazul copilului caruia nu i s-a eliberat primul act de
identitate se face: pag.
a. cu certificatul de nastere al copilului;
b. cu certificatul de nastere al parintilor;
c. cu actul de identitate al parintilor.

RASPUNS: A
67. Adoptia intre frati:
a. este interzisa in toate cazurile;
b. este admisa in cazuri exceptionale, constatate de instanta judecatoreasca;
c. este interizisa in anumite cazuri expres si limitativ prevazute de lege.

RASPUNS: A

68. Imobilul dobandit in timpu casatoriei este un bun comun:
a. numai daca in actul de achizitie figureaza ambii soti;
b. daca ambii soti realizeaza venituri din munca la data dobandirii;
c. daca donatorul a dispus expres acest lucru.

RASPUNS: C
69. Divortul poate produce efecte cu privire la:
a. numele copiilor rezultati din casatorie;
b. cetatenia si nationalitatea sotilor;
c. numele sotilor.

RASPUNS: C
70. Constituie bunuri propri ale unuia dintre soti:
a. bijuteriile, chiar dobandite ca investitii ale economiilorrealizate de soti:
b. bunurile comune asupra carora sotii au convenit astfel;
c. liberalitatea facuta unuia dintre soti, fara nici o mentiune.

RASPUNS: C
71. Casatoria inceteaza:
a. prin hotarare judecatoreasca definitiva de admitere a divortului:
b. prin acordul ambilor soti;
c. prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.

RASPUNS: C

72. Casatoria poate fi descfacuta:
a. prin moartea unuia dintre soti;
b. prin efectul unei nulitati
c. prin divort.

RASPUNS: C
73. Impartirea bunurilor, in timpul casatoriei se face:
a. la cererea parintilor oricaruia dintre soti;
b. la cererea unuia dintre soti si la cererea creditorilor personali ai fiecaruia dintre soti;
c. in cazul in care copilul care a implinit 16 ani vrea acest lucru.

RASPUNS: B
74. Divortul poate fi pronuntat prin acordul partilor daca:
a. pana la data cererii de divort a trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei si daca nu exista copii minori rezultati din casatorie;
b. unul din soti a fost declarat disparut;
c. legea nu permite aceasta modalitate de desfacere a casatoriei

RASPUNS: A

75. Bunurile comune ale sotilor pot fi urmarite pentru:
a. obligatiile contractate separat de fiecare dintre soti , inainte si dupa incheierea casatoriei;
b. obliagatiile contractate impreunaa de soto;
c. cheltuielile facute cu administrarea bunurilor comune si a celor proprii, daca acestea din urma au fost dobandite in timpul casatoriei.

RASPUNS: B

76. Imobilul dobandit in timpu casatoriei este un bun comun:
a. numai daca in actul de achizitie figureaza ambii soti;
b. daca ambii soti realizeaza venituri din munca la data dobandirii;
c. daca donatorul a dispus expres acest lucru.

RASPUNS: C
77. Sotul divortat are dreptul la intretinere din partea celuilalt sot:
a. numai pe timp de un an, daca divortul s-a pronuntat din vina sa precum si pe timp nesimitat daca divortul s-a pronuntat din culpa comuna;
b. pe timp nelimitat, indiferent de culpa careia dintre parti s-a desfacut casatoria;
c. legea nu contine prevederi in acest sens.

RASPUNS: A

78. Divortul poate produce efecte cu privire la:
a. numele copiilor rezultati din casatorie;
b. cetatenia si nationalitatea sotilor;
c. numele sotilor.

RASPUNS: C

79. Constituie bunuri propri ale unuia dintre soti:
a. bijuteriile, chiar dobandite ca investitii ale economiilorrealizate de soti:
b. bunurile comune asupra carora sotii au convenit astfel;
c. liberalitatea facuta unuia dintre soti, fara nici o mentiune.

RASPUNS: C

80. Casatoria inceteaza:
a. prin hotarare judecatoreasca definitiva de admitere a divortului:
b. prin acordul ambilor soti;
c. prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.

RASPUNS: C

81. Casatoria poate fi descfacuta:
a. prin moartea unuia dintre soti;
b. prin efectul unei nulitati
c. prin divort.

RASPUNS: C
82. Obligatia de intretinere intre soti are un caracter:
a. prioritar;
b. accesoriu;
c. facultativ.

RASPUNS: A

83. Desfacerea casatoriei se poate cere.
a. pentru civii de consimtamant;
b. atunci cand starea unuia dintre soti face imposibila continuarea casatoriei si atunci cand pentru motive temeinice, apreciate ca atare de catre instanta de judecata;
c. numai daca ambii soti se inteleg asupra acestui fapt.

RASPUNS: B

84. Lipsa temporara a discernamantului unuia dintre soti, la incheierea casatoriei:

a. constituie nulitate absoluta;
b. nu este sanctionata de lege;
c. constituie nulitate relativa.

RASPUNS: A

85. Casatoria nu este nula:
a. s-a incheiat intre un barbat si o femeie car a cunoscut acest lucru, dar si-a exprimat consimtamantul pentru incheierea casatoriei; pag.50
b. s-a incheiat fara consimtamantul unuia dintre soti dar acesta a implinit 18 ani;
c. sotia care nu are varsta legala a nascut un copil.

RASPUNS: C
86. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita:
a. de mama, in numele copilului cand copilul nu are capacitate de exercitiu;
b. de mostenitorii copilului;
c. de alte rude.

RASPUNS: A

87. Obligatia de intretinere se executa:
a. in natura sau prin plata unei pensii in bani;
b. partial in natura, partial in bani;
c. numia prin pensie in bani

RASPUNS: A
.
88. Calitatea de bun comun:
a. trebuie dovedita de sotul care o invoca:
b. o are numai bunul dobandit in timpul casatoriei, de catre oricare dintre soti;
c. nu trebuie dovedita de nici unul dintre soti


RASPUNS: B
.

89. Casatoria intre tutore si persoana minora aflata sub tutela sa:
a. este permisa numai cu avizul autoritatii tutelare de la domiciliul tutorelui;
b. este perimisa numai daca exista diferenta de varsta de cel putin 18 ani;
c. este oprita.


RASPUNS: C
90. Investirea instantei cu actiunea pentru stabilirea maternitatii se face:
a. personal de catre copil, cand are capacitate de exercitiu;
b. de copil, cu incuviintarea ocrotitorului legal, cand are capacitate de exercitiu restransa;
c. de copilul lipsit de capacitate de exercitiu, prin reprezentantul sau legal si in mod obligatoriu cu incuviintarea autoritatii.

RASPUNS: A

91. Conflictul de paternitate apare atunci cand:
a. sotia se recasatoreste si naste un copil la mai sputin de 300 de zile de la declararea disparitiei primului sot;
b. sotia se recasatoreste si naste un copil la mai putin de 300 de zile de la desfacerea primei casatorii;
c. sotia se recasatoreste si naste un copil la mai putin de 300 de zile de la afisarea hotararii declarative a disparitiei primului sot.


RASPUNS: B
92. Parintii datoreaza ocrotire parinteasca:
a. minorei casatorite;
b. minorului pus sub interdictie judecatoreasca;
c. pana la terminarea studiilor superioare.

RASPUNS: B
93. Intelegerea prin care sotii stabilesc in timpul casatoriei cota ce le revine din bunurile
comune:
a. reprezinta expresia libertatii contractuale;
b. este lovita de nulitate absoluta;
c. este posibila doar daca mareste comunitatea de bunuri.

RASPUNS: B

94. Sunt considerate comune bunurile care indeplinesc urmatoarele conditii:
a. sunt dobandite de oricare dintre soti in timpul casatoriei;
b. bunurile dobandite cu titlu de premiu;
c. indeminzatia de asigurare de persoane.

RASPUNS: A

95. Conditii de fond ale casatoriei sunt:
a. varsta minima de 15 ani pentru qmbii soti
b. diferenta de sex intre viitorri soti;
c. diferenta de varsta maxima de 50 de ani

RASPUNS: B

96. In materia viciilor de consimtant la incheierea casatoriei se aplica:
a. se aplica dreptul comun in ce priveste dolul sub forma reticentei;
b. nu poate fi retinuta violenta morala;

c. leziunea poate fi invocata numai de minora care s-a casatorit.

RASPUNS: A

97. Dupa incredintarea adoptiei de catre instanta competenta, copilul:
a. isi mentine numele parintilor firesti
b. cu privire la nume instanta hotaraste
c. dobandeste numele adoptatorilor

RASPUNS: C

98. Caracteristic actiunii in tagada paternitatii este faptul ca:
a. titularul este sotul sau procurorul;
b. instanta trebuie investita cu aceasta in termen de 1 an de la data cand sotul mamei cunoaste nasterea copilului;
c. instanta trebuie investita in termen de 6 luni de la data cand sotul mamei cunoaste nasterea copilului

RASPUNS: C

99. Curatela se instituie cand:
a. ambii parinti sunt pusi sub interdictie;
b. ambii parinti sunt morti sau declarati morti;
c. pana la solutionarea cererii de punere sub interdictie a minorului.

RASPUNS: C

100. Actiunea in stabilirea paternitatii apartine:
a. copilului, dar se porneste in numele lui de catre mama, chiar daca este minora, ori de reprezentantul sau legal.
b. Autoritatii tutelare locale
c. instantei de judecata

RASPUNS: A

101. Viciile de consimtamant la casatorie sunt:
a. Leziunea
b. dolul, eroarea, violenta
c. rudenia in gradul prevazut de lege.

RASPUNS: B

102. Impedimentele dirimante la casatorie sunt:
a. cele a caror incalcare nu atrag nulitatea casatoriei incheiate
b. cele care interzic incheierea casatoriei unei anumite persoane cu orice alta persoana

c. cele a caror incalcare atrage nulitatea casatoriei incheiate.

RASPUNS: C

103. Sunt impedimente relative la casatorie urmatoarele :
a. adoptia, rudenia in gradul prevazut de lege, tutela
b. alienatia si debilitatea mentala
c. existena unei casatorii nedesfacute a unuia dintre viitorii soti

RASPUNS: A

104. Rudenia din afara casatoriei constituie impediment la casatorie:
a. doar daca a fost constatata legal
b. fie ca a fost constatata legal, fie ca nu a fost
c. nu constituie impediment la casatorie


RASPUNS: B

105. Conditiile de fond la incheierea casatoriei sunt:
a. indeplinirea formalitatilor premergatoare casatoriei
b. competenta materiala, competenta teritoriala si personala a delegatului de stare civila
c. diferenta de sex, varsta matrimoniala, consimtamantul, comunicarea reciproca a starii de sanatate

RASPUNS: C

106. Casatoria este oprita:
a. doar intre rudele in linie directa
b. doar daca rudenia provine din casatorie
c. intre rudele in linie directa, intre rudele in linie colaterala, indiferent daca rudenia provine din casatorie sau din afara ei.

RASPUNS: C

107. Competenta materiala a delegatului de stare civila:
a. este determinata de limitele teritoriale in care functioneaza delegatul de stare civila
b. este determinata de calitatea pe care o are cel ce instrumenteaza si de atributiile ce i-au fost delegate
c. este determinata de domiciliul sau resedinta viitorilor soti

RASPUNS: B

108. Actiunea de nulitate relativa a casatoriei poate fi introdusa:
a. de sotul al carui consimtamant a fost viciat in termen de sase luni de la incetarea violentei, ori de la descoperirea erorii sau dolului
b. de oricare dintre soti, in termen de sase luni de la incetarea violentei ori de la descoperirea erorii sau dolului
c. de orice persoana care are un interes

RASPUNS: A

109. In cazul casatoriei putative buna credinta :
a. trebuie sa existe in momentul incheierii casatoriei
b. trebuie sa existe atat in momentul incheierii casatoriei cat si pe perioada existentei acesteia.
c. trebuie sa existe inainte de momentul incheierii casatoriei.

RASPUNS: A
110. In casatoria putativa , daca ambii soti au fost de buna credinta, hotararea prin care se declara nulitatea casatoriei produce efecte:

a .numai pentru trecut (ex tunc)
b. numai pentru viitor (ex nunc)
c. atat pentru viitor cat si pentru trecut.

RASPUNS: B
111. Opozitia la casatorie poate fi facuta:
a. doar de delegatul de stare civila cand constata personal ca exista cauze ce duc la interzicerea casatoriei
b. de orice persoana care poate dovedi exista unui interes
c. de orice persoana, fara a fi tinuta sa arate existenta unui interes

RASPUNS: C
112. Casatoria este fictiva in urmatoarele situatii:
a. cand consimtamantul nu a fost exprimat cu respectarea conditiilor de forma necesare pentru incheierea casatoriei
b. cand casatoria este incheiata intre adoptator si ascendentii acestuia, pe de o parte , ci cel adoptat ori descendentii acestuia, pe de alta parte
c. cand casatoria nu este incheiata cu scopul de a intemeia o familie, sau cu intentia de a obtine unele efecte secundare actiunii

RASPUNS: C
113. Obligatia de fidelitate intre soti:
a. este prevazuta expres de Codul Familiei ca una din obligatiile personale reciproce intre soti
b. este consacrata expres de Codul Penal, deoarece contravine fidelitatii si devotamentului pe care sotii si-l datoreaza reciproc.
c. este consacrata de jurisprudenta.

RASPUNS: B
114. Numele comun al viitorilor soti poate fi declarat:
a. la incheierea casatoriei delegatului de stare civila
b. dupa incheierea casatoriei, apeland la prev.art.27 din Codul Familiei
c. oricand pe perioada existentei casatoriei

RASPUNS: A
115. Regimul matrimonial al comunitatii de bunuri este
a. legal
b. conventional
c. judiciar

RASPUNS: A
116. Notiunea de sarcini ale casniciei include:
a. doar cheltuielilee necesare pentru ducerea traiului in comun si de gospodarire in comun a sotilor
b. doar cheltuielile necesare pentru cresterea, educarea si pregatirea profesionala a copiilor si pentru intretinerea sotlui aflat in incapacitatea de a munci
c. ambele categorii de cheltuieli mentionate mai sus

RASPUNS: C
117. Ca efect al nulitatii casatoriei:
a. sotii dobandesc numele avut inainte de incheierea casatoriei, daca acesta se schimbase prin casatorie
b. sotii isi pot pastra numele avut in timpul casatoriei
c. sotii pot opta intre a purta numele avut in timpul casatoriei sau cel purtat in timpul casatoriei


RASPUNS: A
118. Contributia sotilor la dobandirea bunurilor comune:
a. este o conditie pentru considerarea bunurilor ca fiind comune
b. este presupusa de lege
c. este una din obligatiile casatoriei

RASPUNS: B
119. Bunul dobandit in timpul casatoriei devine comun :
a. chiar daca in actul de achizitie a fost trecut doar numele unuia dintre soti.
b. daca in actul de achizitie au fost trecute numele ambilor soti
c. doar daca a fost dobandit prin munca ambilor soti

RASPUNS: A
120. In conformitate cu prevederile Codului Familiei, actele de dispozitie pot fi:
a. actele de dispozitie materiala cat ci cele de dispozitie juridica
b. actele de posesie si insusirea fructelor
c. ambele variante mentionate mai sus.
RASPUNS: A
121. Izvorul comunitatii de bunuri a sotilor este:
a. legea
b. succesiunea, conventia partilor
c. casatoria

RASPUNS: C

122. Codevalmasul:
a. are drept de actiune in revendicare impotriva celuilalt sot asupra bunurilor comune
b. are drept de actiune in imparteala a bunurilor , in timpul casatoriei numai daca sunt motive temeinice
c. nu are drept de actiune in imparteala bunurilor in timpul casatoriei

RASPUNS: B
123. In cazul proprietatii comune de bunuri in devalmasie:
a. codevalmasul nu are actiune posesorie impotriva celuilalt devalmas.
b. codevalmasul are drept de actiune posesorie impotriva celuilalt devalmas.
c. codevalmasul nu are drept de actiune posesorie impotriva tertilor.

RASPUNS: A
124. Casatoria se poate desface:
a. prin declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti
b. prin recasatorirea sotului celi ce fusese declarat mort
c. prin divort.

RASPUNS: C
125. Casatoria incheiata de catre sotul- de buna credinta- al unei persoane declarata moarta prin Hotarare judecatoreasca:
a. se anuleaza considerandu-se un caz de fraudare a legii care interzice casatoria unei persoane deja casatorite.
b. ramane valabila iar prima casatorie este considerata desfacuta pe data incheierii celei de a doua
c. se desface prin divort in baza unei hotarari judecatoresti.

RASPUNS: B
126. Conditiile cerute de lege pentru desfacerea casatoriei prin acordul ambilor soti sunt:
a. sa fi trecut cel putin un an de la incheierea casatoriei si sa nu existe copii minori rezultati din casatorie, nu insa si din alta casatorie.
b. sa nu fi trecut un an de la incheierea casatoriei, si sa nu existe copii minori rezultati din alta casatorie.
c. doar existenta acordului ambilor soti.

RASPUNS: A
127. Motivele de divort sunt:
a. prevazute expres de Dreptul Familiei
b. prevazute de norme de drept comun

c. conturate de jurisprudenta

RASPUNS: C
128. Actiunea de divort poate fi introdusa:
a. de creditorii sotului, prin intermediul actiunii oblice
b. mostenitorii sotului
c. numai de catre soti

RASPUNS: C
129. Cererea pentru impartirea bunurilor comune se poate introduce:
a. odata cu cererea de divort ori in orice moment ce urmeaza dupa aceea, ori dupa desfacerea casatoriei prin divort
b. numai dupa ce hotararea de divort a ramas definitiva , pe calea unei actiuni principale
c. odata cu depunerea cererii reconventionale.

RASPUNS: A
130. Izvoarele relatiei de familie sunt:
a. rudenia, afinitatea, casatoria
b. rudenia fireasca - intemeiata pe faptul nasterii- si rudenia creata prin adoptie
c. doar casatoria

RASPUNS: A
131. Gradul de rudenie in linie directa se stabileste :
a. dupa numarul nasterilor, pornind de la una din rude, in linie ascendenta pina la autorul comun , si apoi de la acesta in linie descendenta pana la cealalta ruda.
b. dupa numarul nasterilor prin care se stabieste legatura de singe intre doua persoane
c. doar intre parinti si descendentii acestora.

RASPUNS: A
132. Intre soti:
a. exista rudenie de gradul I
b. nu exista nici rudenie nici afinitate
c. exista afinitate

RASPUNS: B
133. Elementele filiatiei fata de mama sunt:
a. purtarea de catre copil a numelui mamei (nomen)
b. faptul tratarii copilului de catre mama si de catre familie acesteia ca fiind copilul nascut de respectiva femeie (tractus)
c. faptul nasterii copilului si identitatea acestuia cu cel despre a carui filiatie este vorba

RASPUNS: C
134. Actiunea in tagaduirea paternitatii se poate face:
a. numai de catre sot
b. de catre procuror din oficiu

c. de catre curatorul desemnat in conditiile art.152 C.Fam.

RASPUNS: A
135. Dreptul la actiune in tagaduirea paternitatii se prescrie:
a. in termen de 1 an de la nasterea copilului
b. este imprescriptibil
c. in termen de 6 luni de la data cand tatal a cunoscut nasterea copilului

RASPUNS: C
136. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi declRASPUNSata:
a. in termen de 1 an de la nasterea copilului
b. este imprescriptibila
c. in termen de 6 luni de la data cand tatal a cunoscut nasterea copilului

RASPUNS: A
137. Ca urmare a adoptiei legaturile de rudenie se nasc:
a. intre adoptat si descendentii sai, pe de o parte, si parintii firesti si rudele acestora, pe de alta parte.
b. intre adoptat si adoptator precum si intre adoptat si rudele adoptatorului
c. doar intre adoptat si adoptator identice cu cele din rudenia fireasca

RASPUNS: b
138. Cetatenia adoptatului de catre doi soti dintre care doar unul este cetatean roman se stabileste:
a. de catre sotul care are cetatenia romana
b. de catre instanta judecatoreasca, indiferent de opinia sotilor adoptatori
c. de comun acord de catre adoptatori

RASPUNS: C
139. Daca unul din parinti firesti pierde cetatenia romana prin retragere:
a. copilul minor al acestuia pierde si el cetatenia romana odata cu parintele sau firesc
b. aceasta nu produce nici un efect asura cetateniei sotului sau coopiilor minori ai persoanei careia i s-a retras cetatenia.
c. copilul minor pierde si el cetatenia romana daca cel care a adoptat solicita aceasta in mod expres.

RASPUNS: B
140. Privind numele copilului din afara casatoriei:
a. incuviintarea copilului din afara casatoriei de a purta numele parintelui se face din oficiu
b. incuviintarea copilului din afara casatoriei de a purta numele parintelui se face la cerere
c. incuviintarea copilului din afara casatoriei de a purta numele parintelui nu este posibila

RASPUNS: B
141. Caracterele ale obligatiei de intretinere sunt:
a. caracter legal, personal, reciproc, succesiv, divizibil
b. caracter conventional, unilateral in favoarea sotului aflat in dificultate, indivizibil
c. caracter temporar, imperativ, contractual

RASPUNS: A
142. Obligatia de intretinere exista intre:
a. intre sot-sotie, parinti si copii din casatorie, intre frati-surori din casatorie
b. intre rude pana la gradul IV
c. intre sot=sotie, parinti si copii din casatorie sau din afara casatoriei, intre frati-surori fara a deosebi daca sunt din casatorie sau din afara casatoriei, intre bunici-nepoti, strabunici-stranepoti.

RASPUNS: C
143. Ordinea in care se datoreaza intretinerea:
a. sotii inaintea celorlalti obligati
b. ascendentul este obligat la intretinerea inantea descendentului
c. Parintii datoreaza intretinere, dupa frati si surori,insa inaintea bunicilor

RASPUNS: A
144. In cazul obligatiei de intretinere intre fostii soti a caror casatorie a fost desfacuta prin divort, incapacitatea de a munci a celui care solicita intretinerea trebuie sa intervina in urmatoarele imprejurari:
a. in decurs de un an de la desfacerea casatoriei, indiferent carei cauze i se datoreaza incapacitatea de a munci
b. exclusiv in timpul casatoriei
c. fie inainte de incheierea casatoriei, fie in timpul casatoriei, fie in decurs de un an de la desfacerea casatoriei daca incapacitatea de a munci are legatura cu casatoria.

RASPUNS: C

145. . Refuzul unuia dintre soti de a acorda intretinere celuilalt sot:
a. este sanctionat conform normelor de dreptul familiei
b. constituie infractiune prevazuta de Codul penal
c. este abatere de la normele morale si atrage oprobiul societatii

RASPUNS: B
146. In situatia in care sotii sunt despartiti in fapt:
a. obligatia de intretinere a sotilor se stinge
b. obligatia de intretinere a sotilor se mentine pe toata durata despartirii in fapt.
c. obligatia de intretinere revine celuilalt sot decat cel care a parasit domiciliul.

RASPUNS: B
147. Obligatia de intretinere se datoreaza:
a. pe o durata de un an de la data ramanerii definitive a hotararii de divort, indiferent din vina carui sot s-a desfacut casatoria
b. pe o durata nedeterminata, daca divortul s-a pronuntat din vina ambilor soti
c. pe o durata stabilita prin conventie intre fostii soti

RASPUNS: B
148. Ocrotirea minorului de catre un singur parinte poate privi situatii ca:
a. punerea sub interdictie a unui dintre parinti, contrarietatea de interese intre minor si unul din parintii sai, disparitia unui parinte, moartea unuia dintre parinti
b. desfacerea casatoriei parintilor sai
c. desfiintarea casatoriei parintilor sai

RASPUNS: A

149. Ocrotirea minorilor nu revine , in mod egal, ambilor parinti in urmatoarele situatii:
a. decaderea din drepturile parintesti a unuia dintre parintii minorului
b. unul dintre parinti este in imposibilitate, din orice imprejurare,de a-si manifesta vointa
c. desfacerea casatoriei, desfiintarea casatoriei, incredintarea copilului din afara casatoriei

RASPUNS: C
150. Incapacitatile speciale de a fi tutore sunt:
a. cel care are varsta peste 50 ani, cel care creste si educa un copil al sau
b. cel care a mai exercitat pe parcursul vietii sale tutela sau curatela
c. cel care are varsta de 60 ani impliniti, femeia insarcinata sau mama unui copil mai mic de 8 ani, cel care creste si educa doi sau mai multi copii, cel care exercita o alta tutela sau curatela.

RASPUNS: C

151. Casatoria este :
a. un act juridic obiectiv;
b. un act juridic conditie;
c. un contract.

RASPUNS: B
152. Eroarea constituie viciu de consimtamant la incheierea casatoriei :
a. numai daca poarta asupra identitatii fizice a celuilalt sot;
b. cand poarta asupra identitatii civile;
c. cand cade asupra calitatii ori insusirilor celuilalt sot, daca a fost determinanta pentru la incheierea casatoriei.

RASPUNS: A
153. Casatoria este oprita :
a. intre rudele in linie colaterala pana la gradul al IV-lea, inclusiv;
b. numai intre adoptatul cu efecte restranse si rudele firesti;
c. intre rudele din afara casatoriei, dar numai daca rudenia a fost legal stabilita.

RASPUNS: A
154. Alienatul sau debilul mintal :
a. nu se poate casatori;
b. poate incheia casatoria in momente de luciditate;
c. poate incheia casatoria cu avizul unui medic oficial.

RASPUNS: A
155. Declaratia de casatorie :
a. se poate face prin mandat autentic special;
b. se face numai personal;
c. se face numai in localitatea unde se va incheia casatoria;

RASPUNS: b
156. Cand casatoria se incheie pe o nava romana, la sosirea in tara, comandantul este obligat sa trimita prin capitania portului de inscriere a navei o copie certificata la :
a. sediul starii civile al domiciliului unuia dintre soti;
b. sediul starii civile al sectorului 1 Bucuresti;
c. sediul starii civile al sectorului 2 Bucuresti.

RASPUNS: A

157. Nerespectarea dispozitiilor legale privind competenta personala a delegatului de stare civila:
a. este sanctionata cu nulitatea absoluta;
b. nu este sanctionata cu nulitatea casatoriei;
c. este lovita cu nulitate relativa.


RASPUNS: B

158. Momentul incheierii casatoriei este :
a. momentul in care se face inregistrarea ei;
b. cand delegatul constata existenta consimtamantului viitorilor soti si ii declara casatoriti;
c. cand ultimul sot semneaza.

RASPUNS: B

159. Reconstituirea actului de casatorie si intocmirea ulterioara sunt de competenta :
a. judecatoriei;
b. primariei locale;
c. primariei Generale a Bucurestiului sau Consiliului Judetean.

RASPUNS: B
160. In cazul neintelegerii cu privire la relatiile personale :
a. sotii se pot adresa autoritatii tutelare;
b. sotii se pot adresa instantei judecatoresti
c. sotii, singuri, trebuie sa inlature neintelegerile respective.

RASPUNS: C

161. Daca viitori soti nu au declarat inainte de incheierea casatoriei numele pe care-l vor purta, se considera:
a. ca vor purta numele sotului;
b. ca-si vor purta fiecare numele;
c. ca vor purta numele lor reunite.

RASPUNS: B

162. Schimbarea numelui comun de catre un sot :
a. se face numai cu acordul primariei;
b. se face numai cu consimtamantul celuilalt sot;
c. intervine de drept in cazul in care un sot este adoptat.

RASPUNS: B

163. Casatoria :
a. include dreptul fiecarui sot de a controla corespondenta celuilalt;
b. produce efecte in ceea ce priveste cetatenia sotilor;
c. duce la dobandirea capacitatii depline de exercitiu de catre minora care se casatoreste.

RASPUNS: C
164. Instrainarea unui bun comun de catre unul dintre soti se poate face:
a. in virtutea unui mandat general dat de celalalt sot;
b. in virtutea unui mandat expres si special;
c. in virtutea prezumtiei de mandat tacit reciproc

RASPUNS: B

165. Un sot :
a. poate dispune de bunurile comune facand o imparteala de ascendent prin act intre vii (in forma autentica);
b. poate dispune de bunurile mobile comune prin act cu titlu gratuit;
c. poate dona si celuilalt sot bunuri proprii, cu clauza intrarii acestora in comunitate.

RASPUNS: C

166. Bunurile dobandite in timpul casatoriei sunt comune numai daca :
a. in actul de achizitie au fost trecuti ambii soti;
b. dispunatorul, in actele cu titlu gratuit, a prevazut expres aceasta;
c. ambii soti sunt inscrisi in registrul de carte financiara.

RASPUNS: B

167. Existenta unei inscrieri de "bun comun" in dreptul unui imobil inscris in cartea funciara, constituie:
a. prezumtie absoluta ca bunul este comun;
b. prezumtie relativa legala ca bunul este comun;
c. o conditie pentru introducerea unei actiuni in prestatie tabulara.

RASPUNS: B

168. Bunul cumparat de unul dintre soti, cand celalalt sot lucreaza ca mandatar al tertului vanzator si semneaza actul de vanzare-cumparare in aceasta calitate :
a. este bun propriu al sotului cumparator;
b. este bun comun;
c. o asemenea vanzare este interzisa.

RASPUNS: B
169. Bunul devine comun prin uzucapiune daca :
a. termenul prescriptiei achizitive de 30 de ani se implineste in timpul casatoriei;
b. data titlului ce serveste pentru uzucapiunea de 10-20 ani se situeaza in timpul casatoriei;
c. data inceperii termenului de 30 de ani incepe inainte de incheierea casatoriei

RASPUNS: b

170. Cota de contributie la dobandirea bunurilor comune a sotilor se stabileste :
a. in raport de fiecare categorie de bunuri;
b. in raport de totalitatea bunurilor;
c. numai in raport cu perioada in care sotii au locuit impreuna.

RASPUNS: B

171. In cazul construirii de locuinte proprietate personala, cu sprijinul statului, dreptul de proprietate asupra locuintei se dobandeste :
a. pe data incheierii contractului de construire;
b. pe data predarii preluarii locuintei;

RASPUNS: B

172. Cumpararea de catre un sot a unui imobil de la tatal sau sub rezerva dreptului de uzufruct sau
a unei rente viagere :
a. determina ca bunul sa devina comun;
b. instituie o prezumtie relativa de liberalitate facuta de vanzator in favoarea cumparatorului;
c. instituie o prezumtie absoluta de liberalitate facuta de vanzator in favoarea cumparatorului.

RASPUNS: B

173. Constituie limite ale dreptului dispunatorului de a prevedea ca bunul donat unui sot devine

comun :
a. in cazul mostenirii legale;
b. cand obiectul donatiei il constituie rezerva sotului gratificat, care este mostenitor rezervatar al donatorului;
c. cand sarcina impusa in act este executata numai de catre un sot.

RASPUNS: B

174. Cand ambii soti au aceeasi profesie bunurile pe care le folosesc pentru exercitarea ei :
a. sunt comune;
b. sunt proprii in masura in care le-au achizitionat;
c. formeaza obiectul coproprietatii celor doi soti.

RASPUNS: C

175. Subrogatia reala cu titlu universal se aplica :
a. in cazul dobandirii bunurilor proprii;
b. in cazul bunurilor comune.
c. atat in cazul dobandirii bunurilor proprii, cat si in cazul dobandirii bunurilor comune

RASPUNS: A

176. Sunt bunuri proprii ale unuia dintre soti :
a. retributia incasata;
b. retributia neincasata (ca drept de creanta);
c. retributia neincasata din dreptul de autor, dar numai daca dreptul la remuneratie s-a nascut anterior casatoriei.

RASPUNS: B

177. Daca intre parti a intervenit o conventie, in temeiul careia s-a construit un imobil, si se desfiinteaza conventia :
a. constructorul are dreptul la echivalentul valoric al materialului si al pretului muncii sau cu sporul de valoare adus fondului;
b. constructorul are dreptul doar la pretul muncii si al materialului;
c. constructorul are pentru constructie un drept de creanta care se calculeaza la valoarea de circulatie a imobilului.

RASPUNS: C

178. Bunul cumparat in rate este :
a. bun comun, daca incheierea contractului de vanzare-cumparare a avut loc in timpul casatoriei;
b. bun comun, daca plata ratelor s-a facut in timpul casatoriei, indiferent cand s-a incheiat contractul;
c. este bun propriu, in masura in care ratele au fost achitate inainte de casatorie si bun comun, in masura in care ratele au fost achitate in timpul casatoriei, daca incheierea contractului de vanzare

cumparare s-a facut inainte de incheierea casatoriei.

RASPUNS: A

179. Fructele bunurilor proprii sunt bunuri proprii in temeiul :
a. accesiunii;
b. subrogatiei reale cu titlu universal;
c. folosintei, ca prerogativa a dreptului de proprietate.

RASPUNS: C

180. Castigurile la loto, librete CEC, au natura de :
a. fructe;
b. producte;
c. fructe sau producte, dupa caz.

RASPUNS: B

181. Prezumtia de mandat tacit reciproc se aplica :
a. tuturor actelor de administrare, folosinta sau dispozitie;
b. numai in cazul cand sotii locuiesc in comun;
c. si in cazul cand un sot este disparut sau pus sub interdictie, in cazul in care s-a instituit tutela sau curatela.

RASPUNS: C

182. Prezumtia de mandat tacit reciproc :
a. are caracter absolut;
b. are caracter relativ;
c. se aplica si in cazul actelor mortis causa (cauza de moarte); 4 se aplica si in cazul tertilor de rea credinta.

RASPUNS: B

183. In cazul instrainarii sau grevarii unui bun imobil comun de catre un sot fara consimtamantul
celuilalt sot, sanctiunea :
a. este nulitatea relativa;
b. este nulitatea absoluta;
c. depinde de soarta partajului.

RASPUNS: A

184. Constituie motive temeinice pentru impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei la cererea unuia dintre soti:
a. expulzarea din domiciliu a unui sot impreuna cu copilul, facuta de celalalt sot, numai daca actiunea de impartire, pe acest temei, este introdusa de sotul expulzat.
b. simpla despartire in fapt;
c. existenta actiunii de divort prin ea insasi;

RASPUNS: A

185. Actiunea unui sot pentru impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei :
a. are un caracter personal;
b. poate fi continuata la moartea sa de catre mostenitori;
c. se respinge daca bunul nu este comod partajabil in natura.

RASPUNS: A

186. Actiunea creditorilor personali ai unuia dintre soti pentru impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei:
a. are caracter subsidiar;
b. poate fi introdusa numai impotriva unui sot;
c. este admisibila, chiar daca sotul nedebitor invoca beneficiul de discutiune.

RASPUNS: A

187. Prin actiunea de impartire a bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai unuia dintre
soti, in timpul casatoriei:
a. creditorii nu exercita un drept propriu, ei actionand pe calea actiunii oblice;
b. creditorul personal al unui sot poate cere luarea masurilor asiguratorii asupra bunurilor comune;
c. creditorii personali ai unuia dintre soti pot introduce actiunea numai pe calea principala.

RASPUNS: B
188. Se considera datorie comuna :
a. cheltuielile facute de un sot cu administrarea oricaruia dintre bunurile comune;
b. imprumutul facut de un sot pentru administrarea bunurilor comune, chiar daca aceasta suma nu a fost cheltuita in acest scop;
c. datoria contractata de un sot, chiar daca celalalt sot s-a opus la incheierea acestui act si creditorul a cunoscut, la momentul incheierii contractului, aceasta impotrivire.

RASPUNS: A
189. In cazul insusirii ilicite a unor bunuri proprietate publica si a maririi valorii bunurilor comune :
a. sotul faptas raspunde cu toata partea sa din comunitate care i s-ar cuveni in caz de despartire, dar numai dupa ce a fost urmarit pentru bunurile personale;
b. sotul faptasului (celalalt sot) raspunde numai in masura sporului pe care l-a avut partea sa din comunitate;
c. pot fi urmarite numai bunurile comune care au realizat efectiv acest spor.

RASPUNS: B
190. Creditorii sotilor pentru o datorie comuna :
a. sunt obligati sa urmareasca mai intai bunurile comune;
b. daca bunurile comune nu acopera creanta, creditorii pot urmari, in principiu, bunurile personale ale oricaruia dintre soti;
c. in cazul obligatiilor solidare sau indivizibile pot urmari bunurile personale ale oricaruia dintre soti sau bunurile comune, la alegere.

RASPUNS: A

191. Casatoria nu este nula :
a. cand a fost incheiata de un debil, dar celalalt sot cunostea acest fapt si si-a dat consimtamantul;
b. cand casatoria nu a fost incheiata in prezenta viitorilor soti;
c. in cazul in care a fost incheiata de un functionar public necompetent, dar care a exercitat in mod public atributiile de delegat de stare civila.

RASPUNS: C

192. Actiunea in pronuntarea nulitatii absolute a casatoriei :
a. se prescrie in termen de 30 de ani;
b. poate fi introdusa de orice persoana interesata;
c. poate fi introdusa de procuror, chiar dupa moartea unui dintre soti.

RASPUNS: B

193. Ca efect al pronuntarii nulitatii :
a. unul dintre soti isi poate mentine numele din casatorie al celuilalt sot pentru motive temeinice;
b. sotul minor ramane cu capacitatea de exercitiu dobandita;
c. intre soti nu a avut loc suspendarea prescriptiei.

RASPUNS: C

194. In materie de divort :
a. se pot audia ca martori toate rudele si afinii mai mici de gradul al III - lea;
b. nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru combaterea motivelor de divort;
c. nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru dovedirea motivelor de divort;

RASPUNS: C

195. Termenul de apel sau recurs in materia divortului este de :
a. 30 de zile;
b. 15 zile;
c. 10 zile.

RASPUNS: A

196. Hotararea data in materie de divort este supusa:
a. contestatiei in anulare;
b. revizuirii;
c. recursului in anulare.

RASPUNS: B

197. Este definitiva si irevocabila in ce priveste divortul :
a. hotararea pronuntata ca urmare a cererii de divort introdusa de alienat sau debil mintal;
b. hotararea de divort pronuntata din culpa exclusiva a sotului aflat in strainatate;
c. hotararea pronuntata ca urmare a divortului prin acordul sotilor, in conditiile legii.

RASPUNS: C

198. Nu au statut de copii din casatorie :
a. copilul nascut in timpul casatoriei lovite de nulitate;
b. cel conceput in afara casatoriei, dar nascut in timpul unei casatorii;
c. cel conceput si nascut in afara casatoriei.

RASPUNS: C

199. Beneficiaza de prezumtia de paternitate :
a. copilul conceput in timpul casatoriei si nascut dupa desfacerea sau incetarea ei, daca mama nu s-a recasatorit, dar numai daca in actul de stare civila este trecut numele tatalui (fostul sot);
b. copilul conceput intre data stabilita prin hotarare judecatoreasca ca fiind a mortii sotului si data ramanerii definitive a hotararii;
c. copilul nascut in perioada prevazuta la lit. b) daca nasterea a avut loc pana la 300 de zile de la data stabilita ca fiind cea a mortii sotului mamei.

RASPUNS: C

200. Exista conflict de paternitate :
a. cand un copil este conceput in timpul primei casatorii si este nascut in timpul celei de-a doua casatorii;
b. intre paternitatea din casatorie si aceea din afara casatoriei;
c. intre doua paternitati din afara casatoriei.

RASPUNS: A

201. Actiunea in contestarea filiatiei din casatorie :
a. se poate introduce numai de sotul mamei;
b. se poate introduce de orice persoana interesata;
c. se introduce de copilul sau de sotul mamei.

RASPUNS: B

202. Poate introduce actiune in stabilirea paternitatii din afara casatoriei :
a. reprezentantul legal, cand copilul nu are capacitate de exercitiu;
b. copilul singur, dar numai cu incuviintarea autoritatii tutelare, cand are capacitate de exercitiu restransa;
c. mostenitorul copilului, pentru copil.

RASPUNS: A

203. Mama copilului din afara casatoriei :
a. poate renunta neconditionat la actiunea in stabilirea paternitatii cand este introdusa de ea;
b. poate renunta doar cu incuviintarea autoritatii tutelare la actiunea in stabilirea paternitatii;
c. nu poate incheia o tranzactie cu pretinsul tata al copilului prin care sa renunte la cercetarea paternitatii pe tot timpul minoritatii copilului.

RASPUNS: C
204. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei se introduce in termen de :
a. 6 luni de la nasterea copilului;
b. 1 an de la nasterea copilului, cu exceptiile prevazute de lege;
c. 3 ani de la nasterea copilului.


RASPUNS: B

205. In cazul in care divortul s-a pronuntat exclusiv din vina unui sot, acesta are dreptul la intretinere din partea fostului sot:
a. pe timp nedeterminat;
b. pe timp de 1 an, de cand incepe sa fie in stare de nevoie;
c. timp de un an de la desfacerea casatoriei.

RASPUNS: C

206. In cazul in care divortul s-a pronuntat din culpa ambilor soti acestia isi datoreaza intretinere, in conditiile legii, dupa desfacerea casatoriei:
a. pe timp nedeterminat;
b. timp de 1 an de la desfacerea casatoriei;
c. timp de 3 ani de la desfacerea casatoriei.

RASPUNS: A
207. Intretinerea acordata fostului sot nu poate depasi :
a. 1/3 din venitul brut al debitorului;
b. 1/4 din venitul net din munca al debitorului;
c. 1/3 din venitul net de munca al fostului sot, ce are calitatea de debitor al intretinerii.

RASPUNS: C

208. Intretinerea acordata fostului sot impreuna cu aceea acordata copiilor nu poate depasi :
a. 1/2 din venitul net din munca al debitorului;
b. 1/3 din venitul net din munca al debitorului;
c. 2/3 din venitul net din munca al debitorului.

RASPUNS: A

209. In cazul in care fostul sot datoreaza intretinere la doua foste sotii si trei copii, totalitatea pensiilor acordate nu poate depasi :
a. 1/2 din venitul net in munca al debitorului;
b. 2/3 din venitul net in munca al debitorului;
c. 3/4 din venitul net in munca al debitorului.

RASPUNS: A

210. Copilul major se afla in stare de nevoie daca :
a. nu are venituri si nici bunuri ce ar putea fi vandute;
b. chiar daca are bunuri ce ar putea fi vandute;
c. nu are bunuri.

RASPUNS: A

211. Sotul care a intretinut copilul celuilalt sot are drept la intretinere de la acest copil in

conditiile :
a. sotul a intretinut copilul impreuna cu celalalt sot, efectiv si din mijloace proprii timp de 10 ani;
b. are dreptul la intretinere numai daca nu are copii firesti;
c. chiar daca are copii firesti.

RASPUNS: C

212. Executarea obligatiei de intretinere se face :
a. in natura;
b. in bani;
c. fie in natura, fie in bani.

RASPUNS: C

213. Liberalitatea facuta ambilor soti fara mentiunea expresa ca bunul devine comun, determina ca bunul sa fie :
a. comun;
b. propriu.
c. mixt

RASPUNS: A

214. Constituie bun propriu ale unuia dintre soti :
a. bunul de uz personal folosit de un sot, dar care apartine celuilalt sot in temeiul unei mosteniri legale, este bun propriu al sotului care il foloseste;
b. bunul folosit pentru uzul personal al sotului chiar daca este dobandit cu mijloace bunuri comune;
c. bunul destinat uzului personal al unui sot, dar care este folosit de celalalt sot.

RASPUNS: B

215. Constituie bunuri proprii ale unuia dintre soti :
a. bunul dobandit de un sot, destinat exercitarii unei profesii de catre celalalt sot, este bun propriu al acestuia din urma;
b. bunul dobandit de un sot destinat exercitarii unei profesii vremelnice;
c. bunurile care au servit pentru exercitarea unei profesii, in cazul parasirii profesiei.

RASPUNS: C

216. Constituie bun propriu :
a. premiul ce este inclus in sistemul premial de retributii;
b. recompensa periodica acordata pentru realizarea unor anumiti indici obiectivi;
c. premiul si recompensa pentru merite deosebite.

RASPUNS: C

217. Locuintele cumparate cu credit acordat de stat sunt :
a. bunuri proprii, daca contractul de vanzare-cumparare s-a incheiat anterior sau posterior casatoriei;
b. bunuri comune daca rambursarea creditului s-a facut in timpul casatoriei;
c. au acelasi regim juridic ca si locuintele construite cu credit acordat de stat, adica momentul intrarii in patrimoniul a locuintei este momentul predarii-primirii.

RASPUNS: A

218. In cazul in care o persoana considerata initial necasatorita (deoarece exista o hotarare judecatoreasca de declarare a mortii sotului ei, care ulterior este anulata) vinde un imobil, bun comun :
a. se poate cere anularea vanzarii;
b. se poate revendica imobilul de catre sotul ce fusese initial declarat mort, dar care a aparut;
c. actul de vanzare-cumparare produce efecte depline daca tertul este de buna-credinta in virtutea principiului error comunis facit jus;

RASPUNS: C

219. Cand nici unul dintre soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun, judecata divortului este de competenta :
a. judecatoriei in raza careia locuieste reclamantul;
b. judecatoriei in raza careia are domiciliul paratul;
c. judecatoriei de la ultimul domiciliu comun al sotilor


RASPUNS: B

220. Daca la termenul de judecata in fata judecatoriei, in procesul de divort lipsesc ambele parti nejustificat :
a. cererea se respinge ca nefondata;
b. cererea de divort se respinge ca inadmisibila;
c. cererea de divort se respinge ca nesustinuta; 4 judecata se suspenda.

RASPUNS: C

221. Daca, in procesul de divort, instanta constata din dovezile administrate ca ambii soti sunt vinovati pentru desfacerea casatoriei, pronunta divortul :
a. numai din vina sotului parat, daca acesta nu a facut cerere reconventionala;
b. din vina ambilor soti, numai daca ambii au introdus actiune de divort;
c. din vina ambilor soti, chiar daca paratul nu a facut cerere reconventionala.

RASPUNS: C
222. Hotararea prin care se pronunta divortul :
a. nu se motiveaza;
b. nu se motiveaza cand una dintre parti cere sa nu se motiveze, iar cealalta cere motivarea;
c. se motiveaza cand una din parti cere aceasta.

RASPUNS: C

223. Termenul de apel sau recurs impotriva hotararii curge :
a. de la comunicarea hotararii;
b. de la pronuntarea hotararii;
c. de la pronuntare pentru cei de fata si de la comunicare pentru cei lipsa.

RASPUNS: A

224. Cand, dupa pronuntarea divortului, copilul a fost incredintat unei alte persoane sau institutii de ocrotire :
a. dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta apartine persoanei sau institutiei de ocrotire caruia i s-a incredintat;
b. dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta apartine sotului care a castigat procesul;
c. instanta de judecata va stabili care dintre parinti va exercita dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta sau de a-i incuviinta actele, cu indeplinirea conditiilor lega

RASPUNS: C

225. Paternitatea copilului din casatorie se stabileste :
a. prin hotarare judecatoreasca;
b. prin prezumtia de paternitate;
c. prin recunoastere voluntara

RASPUNS: B
226. Timpul legal al conceptiunii unui copil nascut :
a. este de 11.9 zile;
b. este de 120 zile;
c. este de 121. zile.


RASPUNS: C

227. Atunci cand nici unul dintre parinti nu doreste incredintarea minorului sau, din cauza unor motive temeinice minorul nu poate fi incredintat nici unuia dintre parinti, copilul minor se incredinteaza:
a. bunicilor;
b. numai unei rude sau institutii de ocrotire;
c. unei rude sau altor persoane, dar numai cu consimtamantul acestora ori unor institutii de ocrotire.

RASPUNS: C

228. Actiunea in tagaduirea paternitatii se introduce impotriva :
a. mamei copilului;
b. copilului;
c. mamei si copilului.

RASPUNS: B

229. Actiunea in tagada paternitatii :
a. poate fi admisa pe baza simplei recunoasteri a mamei;
b. nu poate fi admisa pe baza simplei recunoasteri a mamei;
c. se introduce la instanta de la domiciliul tatalui.

RASPUNS: B

230. Prezumtia legala de paternitate poate fi inlaturata :
a. prin actiune in tagada paternitatii;
b. prin recunoastere voluntara;
c. prin actiune in stabilirea paternitatii.

RASPUNS: A

231. Recunoasterea de paternitate :
a. nu se poate revoca;
b. se poate revoca;
c. se poate revoca numai cand este facuta prin testament

RASPUNS: A

232. Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei se poate introduce :
a. numai dupa nasterea copilului;
b. in timpul conceptiunii;
c. in timpul conceptiunii, numai daca copilul se naste viu.

RASPUNS: A

233. In cazul in care mai multe persoane sunt obligate legal sa intretina aceeasi persoana ele vor contribui la plata intretinerii :
a. proportional cu mijloacele pe care le au (in mod divizibil);
b. in mod solidar;
c. in mod solidar, numai cand creditorului intretinerii se afla in stare de urgenta.

RASPUNS: A

234. Apelul, sau, dupa caz, recursul paratului impotriva hotararii de divort :
a. se respinge ca nesustinut, daca paratul-apelant nu se prezinta si se prezinta numai reclamantul-intimat;
b. se va judeca chiar daca se infatiseaza numai reclamantul-intimat.
c. se suspenda daca se prezinta ambele parti

RASPUNS: B

235. Casatoria "in extremis vitae" :
a. este interzisa;
b. este permisa;
c. este permisa numai cu acordul unui medic oficial.

RASPUNS: B

236. Constituie viciu de consimtamant la incheierea casatoriei :
a. inducerea in eroare, prin mijloace viclene, de catre un viitor sot, asupra celuilalt, cu privire la starea sa materiala;
b. eroarea provocata prin mijloace viclene asupra starii sanatatii unuia dintre viitorii soti;
c. temerea reverentioasa fata de tatal unuia dintre viitorii sotI.

RASPUNS: B

237. La incheierea casatoriei trebuie sa participe obligatoriu:
a. viitorii soti si parintii acestora;
b. viitorii soti si nasii acestora;
c. viitorii soti si doi martori.


RASPUNS: C

238. Daca unul dintre soti nu poate semna actul de casatorie:
a. casatoria nu se poate incheia;
b. celalalt sot va semna in locul lui;
c. delegatul de stare civila va semna in locul lui facand mentiune despre aceasta.

RASPUNS: C

239. Inregistrarea casatoriei :
a. are valoare constitutiva;
b. poate constitui mijloc de proba;
c. constituie un element de proba.

RASPUNS: C

240. Regimul comunitatii de bunuri in dreptul nostru este un regim :
a. matrimonial mixt;
b. matrimonial conventional;
c. matrimonial legal si obligatoriu.

RASPUNS: C

241. Bunul dobandit inainte de incheierea casatoriei printr-o conventie afectata de o conditie suspensiva este:
a. bun comun, daca realizarea conditiei are loc in timpul casatoriei;
b. bun propriu, numai daca realizarea conditiei are loc inainte sau dupa casatorie;
c. bun propriu, indiferent de momentul realizarii conditiei.


RASPUNS: C

242. Daca sotii au dobandit impreuna un bun inainte de incheierea casatoriei :
a. acesta devine bun comun la data incheierii casatoriei;
b. acesta ramane in coproprietatea sotilor;
c. acesta nu poate deveni bun comun al sotilor in nici un caz.

RASPUNS: B

243. Prezumtia de comunitate a bunurilor este :
a. absoluta;
b. relativa;
c. irefragabila.

RASPUNS: B
244. Un sot poate dovedi calitatea de bun propriu :
a. prin martori, rude in linie directa, de gradul al II - lea;
b. prin martori, rude in linie colaterala, de gradul al III - lea;
c. prin martori, rude in linie colaterala, de gradul al IV - lea.

RASPUNS: C

245. Fapta unui dintre soti de a-si insusi ori de a dispune pe nedrept de unul sau mai multe bunuri comune aflate in intretinerea sa exclusiva, savarsita cu intentie, constituie infractiunea de :
a. furt;
b. gestiune frauduloasa;
c. abuz de incredere.

RASPUNS: C
246. Constituie motive temeinice pentru impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei :
a. varsta inaintata si starea de boala a unuia dintre soti;
b. simpla despartire in fapt a sotilor;
c. existenta actiunii de divort prin ea insasi.

RASPUNS: A

247. Regimul matrimonial al comunitatii de bunuri inceteaza :
a. pe data despartirii in fapt a sotilor;
b. odata cu desfacerea casatoriei;
c. pe data cand se face impartirea bunurilor.

RASPUNS: B

248. Comunitatea de bunuri a sotilor ia sfarsit :
a. pe data despartirii in fapt a sotilor;
b. odata cu desfacerea casatoriei;
c. pe data cand se face impartirea bunurilor.

RASPUNS: C

249. Dupa desfacerea casatoriei :
a. bunurile dobandite dupa aceasta data de oricare dintre fostii soti nu mai sunt bunuri comune, cu exceptia cazului cand sunt dobandite de amandoi;
b. prezumtia legala de mandat tacit reciproc functioneaza dar numai in privinta bunurilor comune dobandite pana la desfacerea casatoriei;
c. obligatiile asumate de fostii soti nu mai pot fi considerate comune in sensul dispozitiilor comune Codului familiei;


RASPUNS: C

250. Invoiala parintilor cu privire la incredintarea copiilor minori :
a. este obligatorie pentru instanta de judecata;
b. nu este obligatorie pentru instanta de judecata;
c. produce efecte neconditionat.


RASPUNS: B


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate