Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Intrebari pentru examen - disciplina Dreptul libertatilor fundamentale


Intrebari pentru examen - disciplina Dreptul libertatilor fundamentale


Intrebari pentru examen - disciplina Dreptul libertatilor fundamentale

1. Conventia Europeana a Drepturilor Omului este parte a dreptului intern

a. Acest fapt este stipulat in actul de aderare la Conventie;

b. Acest fapt este stipulat in Constitutia Romaniei;

c. Acest fapt este stipulat in tratatele internationale;

d. Acest fapt este stipulat in Declaratia Universala a Drepturilor Omului.2. Care sunt izvoarele Conventiei.  p. 93

Declaratia Universala a Drepturilor Omului din anul 1948

Pactul O.N. U. asupra drepturilor civile si politice (1966)

Pactul O.N. U. asupra drepturilor civile si politice (in forma sa din 1949)

3. Care sunt caracterele generale ale Conventiei. p. 96

Sistemul de control a fost, insa, imbunatatit progresiv si, in pofida greu­tatilor intampinate, si-a pastrat caracterul jurisdictional predominant, in special datorita acceptarii totale a dreptului la recurs individual, ce se afla la originea punerii in aplicare a controlului international in marea majoritate a cazurilor.

Drepturile garantate in Conventie

Se recunoaste ca dreptul Conventiei este, in mare parte, un drept jurisprudential si evolutiv, iar principiile de interpretare impuse de Curte au contribuit la precizarea si extinderea campului lor de apli­care.

Este in afara scopului ei tendinta de a interpreta Conventia la modul textual si national, desi dreptul Conventiei este un drept evolutiv si autonom.

Caracter jurisdictional

Caracter jurisprudential

Caracter evolutiv

Caracter autonom

4. In ce an a primit Romania statutul de invitat  p. 99

Statutul de invitat special a fost primit de Romania din anul 1991

5. Ce obiect are Conventia Europeana.  p. 100

apararea drepturilor omului si a libertatilor omului si a libertatilor fundamentale

6. Conventia europeana face parte din dreptul nostru intern  p. 101

Intrucat, potrivit art. 11(2) din Constitutia Romaniei - "tratatele ratificate de Parlament, conform legii, fac parte din dreptul intern'.

a. Acest fapt este stipulat in actul de aderare la Conventie;

b. Acest fapt este stipulat in Constitutia Romaniei;

c. Acest fapt este stipulat in tratatele internationale;

d. Acest fapt este stipulat in Declaratia Universala a Drepturilor Omului

7. In ce consta preeminenta Conventiei Europene.   p. 100.

in virtutea principiului primatului dreptului international si pentru ca aceasta este consacrata printr-o norma constitutionala

8. Cum este apreciata in Declaratia universala libertatea persoanei.  p. 94.

in Declaratia Universala ideea principala este ca libertatea persoanei a capatat o valoare imprescriptibila si internationala.

9. Care sunt drepturile ce vizeaza libertatea politica cuprinse in Declaratia Universala. p. 95.

dreptul de viata

interzicerea torturii si a tratamentelor inumane si degradante

siguranta

dreptul la un proces echilibrat

respectarea vietii private si familiale

libertatea de expresie si a informatiei

libertatea constiintei si a religiei

libertatea de intrunire si de asociere

Pagina 19.

Declaratia Universala cuprinde doua mari categorii de drepturi: drepturile civile si politice si drepturile economice, sociale si culturale. Din categoria drepturilor civile si politice fac parte: dreptul la viata, la libertatea si la securitatea persoanei, interdictia sclaviei, torturii si tratamentelor crude, inumane sau degradante, dreptul de a nu fi supus in mod arbitrar arestarii, retinerii sau exilului, dreptul la un proces echitabil, prezumtia de nevinovatie, dreptul la viata privata si dreptul de proprietate. Declaratia proclama libertatea de exprimare, de religie si dreptul la libera circulatie. Articolul 21 prevede drepturile politice ale individului, inclusiv dreptul acestuia de a participa la guvernarea tarii sale, direct sau prin reprezentanti liber alesi.

10. Dinamismul interpretarii jurisprudentei a condus la crearea unui drept "european" autonom. p. 98.

Dinamismul interpretarii jurisprudentiale a condus, in plus, in nenumarate domenii, la crearea unui drept "european' autonom si a unei jurisprudente originale, concrete si prestigioase.

Este in afara scopului ei tendinta de a interpreta Conventia la modul textual si national, desi dreptul Conventiei este un drept evolutiv si autonom.

Acest drept, chiar daca nu acopera toate ipotezele in care libertatea omului intra in discutie, constituie un standard de valoare recunoscut unanim.

11. Care sunt cele mai importante conventii elaborate adoptate de Consiliul Europei, ratificate de tara noastra ca membra a Consiliului Europei.  p. 99.

Conventia Culturala Europeana;

Carta Sociala Europeana si

Carta Social Europeana revizuita;

Carta autonomiei locale;

Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor;

Conventia Europeana pentru prevenirea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante si ambele protocoale aditionale;

Conventia europeana privind adoptia;

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Roma 1950, precum si cele 11 protocoale aditionale.

12. La ce data Consiliul europei a decis primirea Romaniei ca membru cu drepturi depline.  p. 99.

a. 1992

b. 1993

c. 1994

d. 1995

13. Care sunt documentele in baza carora au fost inscrisi in constitutiile statelor drepturile si libertatile fundamentale.  p. 102.

Drepturile si libertatile fundamentale ale omului au fost insa inscrise in constitutiile statelor, pe baza Declaratiei Universale a Drepturilor Omului si a Conventiei europene din 1950 referitoare la drepturile si libertatile fundamentale ale omului.

14. In ce an a fost adoptata de Parlamentul European, declaratia privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului . p. 104.

Institutiile comunitare au adoptat in continuare alte documente in acest domeniu, intre care o noua Declaratie comuna a celor trei institutii in 1986, declaratii si rezolutii asupra rasismului si xenofo­biei (adoptate de Consiliu), o Declaratie privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului adoptata de Parlamentul European in 1989, Carta comunitara a drepturilor sociale fundamentale, semnata de 11 state membre in 1989.

15. In ce an a avut loc Tratatul de la Haastricht.  p. 104.

Tratatul de la Maastricht din 1992 a inscris mai multe clauze privind respectarea drepturilor omului;

16. Ce articole a adaugat Tratatul de la Amsterdam dupa preluarea Acordului privind politica sociala.

p. 104.

Tratatul de la Amsterdam a preluat Acordul privind politica sociala si a adaugat articole privind educatia, cultura, sanatatea publica, precum si capitole privind coeziunea economica si sociala si politica de angajare, cu obiectivul promovarii angajarii depline.

17. La ce data si in ce localitate a fost semnat Statutul Consiliului Europei. p. 88.

La 5 mai 1949, la Strasbourg, a fost semnat Statutul Consiliului Europei ce a intrat in vigoare in 3 august al aceluiasi an.

18. In ce an a intrat in vigoare Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor sale fundamentale.  p. 88.

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor sale fundamentale a fost elaborata de catre Consiliul Europei transpunand din plan ideatic principiile enuntate, in cel al realitatii ideale. Deschisa semnarii la Roma, la 4 noiembrie 1950, ea a intrat in vigoare in septembrie 1953.

19. Ce stabileste Conventia Europeana a Drepturilor Omului din 1950.  p. 88.

Ea stabileste un sistem international de protectie colectiva a drepturilor omului si a libertatilor sale fundamentale - procedura unica in felul ei - care poate sa functioneze la initiativa statelor, ca si a particularilor

20. De cate state a fost semnata initial Conventia Europeana a drepturilor Omului.  p. 89.

Conventia, semnata initial de reprezentantii a treisprezece guverne, intre care, pentru Franta de Robert Schuman, reuneste toate statele membre ale Consiliului Europei.

21. Care sunt principiile in functie de care Conventia isi ordoneaza activitatea.  p. 88.

Principiile in functie de care-si ordoneaza activitatea sunt: democratia pluralista, respectarea drepturilor omului si statul de drept.

22. Ce alege la data de 21.01.1959, pentru prima oara Adunarea Consultativa Parlamentara a Consiliului Europei . p. 89.

La 21.01.1959 Adunarea Consultativa Parlamentara a Consiliului Europei alege, la randul sau, pentru prima data, judecatorii Curtii Europene a Drepturilor Omului, chemata sa examineze, dupa Comisie, unele din aceste cauze si sa le solutioneze prin hotarari definitive si obligatorii

23. Ce obliga Conventia statele semnatare.  p. 89.

a. Sa garanteze libertatile tuturor cetatenilor;

b. Sa garanteze drepturile omului tuturor cetatenilor;

c. Sa garanteze egalitatea oamenilor in fata justitiei;

d. Sa garanteze tuturor cetatenilor dreptul la viata.

24. Ce se crea practic prin Conventie ? p. 90.

Prin Conventie se crea practic un mecanism de control interna­tional care se adauga mecanismelor nationale, toate statele membre acceptand competenta organului acestei conventii: Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

a. O Comisie Europeana a Drepturilor Omului;

b. O Curte Europeana a Drepturilor Omului;

c. O Comisie si o Curte Europeana a Drepturilor Omului;

d. O Comisie Europeana a Drepturilor Omului si un Comitet de Ministri ai Drepturilor Omului.

25. In ce conditii se poate apela la litera Conventiei.  p. 90.

Se poate apela la litera Conventiei in conditiile in care violarile drepturilor omului mai persista in ciuda apelarii la ansamblul jurisdictional intern. Astfel, in momentul epuizarii tuturor cailor de atac interne, daca cineva se considera in continuare lezat, iar dreptul invocat se gaseste expresis verbis consacrat in Conventie, poate formula o plangere intr-un interval fix determinat de 6 luni.

26. Care este intervalul de timp in care se poate formula o plangere.  p. 90.

a. Fix 6 luni;

b. Fix 12 luni;

c. De la 6 la 12 luni;

d. De la 9 la 12 luni.

27. Pentru ce se poate actiona prin Conventia Europeana ?  p. 90.

Asadar, prin Conventia Europeana a Drepturilor Omului se actiona pentru luarea primelor masuri originale de asigurare a unei garantii efective a drepturilor enuntate in Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 1948.

28. Ce se consacra prin Conventia Europeana a drepturilor omului.  p. 90.

Conventia consacra, pe de o parte, o serie de drepturi si libertati civile si politice si stabilea, pe de alta parte, un sistem privind garantarea respectarii obligatiilor asumate de statele contractante.

29. Ce au facut petitionarii individuali din statele care au acceptat dreptul la recurs individual dupa Conventia din 1950.  p. 90.

Dupa Conventia din 1950, statele contractante si, acolo unde acestea din urma aveau sa accepte dreptul la recurs individual, reclamatii/petitionarii individuali (particulari, grupe de particulari sau contractante) care, asa cum estimau, au violat drepturile garantate prin Conventie.

30. In ce interval de timp Comisia si toate statele interesate, acolo unde statele aparate au acceptat jurisdictia obligatorie a Curtii, puteau aduce cauza in fata acesteia.  p. 91.

Acolo unde statele aparate aveau sa accepte jurisdictia obligatorie a Curtii, Comisia si toate statele interesate dispuneau de un interval de 3 luni, numarate de la transmiterea raportului la Comitetul de Ministri pentru a aduce cauza in fata Curtii in scopul luarii de catre aceasta a unei decizii definitive.

31. Care sunt cazurile in care atingerea adusa dreptului la viata nu reprezinta incalcari ale acestuia.

p. 130

pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violen­tei ilegale;

pentru a efectua o arestare legala sau pentru a impiedica evadarea unei persoane legal detinute;

pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau o insurectie

32. Care sunt conditiile prevazute de Conventie ce trebuie indeplinite de recurgerea la forta?  p. 131

pe de o parte, sa vizeze scopurile enumerate limitativ in alineatul 2 literele a) - c),

a)      pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violen­tei ilegale;

b)      pentru a efectua o arestare legala sau pentru a impiedica evadarea unei persoane legal detinute;

c)      pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau o insurectie

pe de alta parte, sa fie absolut necesara pentru atingerea acestui scop.

33. Circumstantele in care dreptul la viata al unei persoane poate fi atins p. 132

Forta absolut necesara pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violentei ilegale (legitima aparare);

Forta absolut necesara pentru a efectua o arestare legala sau pentru a impiedica evadarea unei persoane legal detinute;

Forta absolut necesara pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau o insurectie.

34.Care sunt situatiile in care persoana este in legitima aparare?  p. 132

Cand fapta este savarsita pentru a inlatura un atac material, direct, imediat si injust, indreptat impotriva sa, a altuia sau impotriva unui interes obstesc, si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc.

Cand fapta este savarsita pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efractie sau prin alte asemenea mijloace, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit ori delimitat prin semne de marcare.

Este de asemenea in legitima aparare si acela care din cauza tulburarii sau temerii a depasit limitele unei aparari proportionale cu gravitatea pericolului si cu imprejurarile in care s-a produs atacul.

35.Care sunt situatiile in care Curtea drepturilor omului admite recurgerea la forta  p. 138.

pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva violen­tei ilegale;

pentru a efectua o arestare legala sau pentru a impiedica evadarea unei persoane legal detinute;

pentru a reprima, conform legii, tulburari violente sau o insurectie

36.Care este primul document international care proclama principiul colaborarii pentru promovarea si incurajarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale fata de toate persoanele, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie  p.46-48.

Carta Organizatiei Natiunilor Unite, adoptata la 26 iunie 1945

37.Ce obligatii au statele pentru a asigura dreptul la educatie p.69.

invatamantul primar trebuie sa fie obligatoriu si accesibil gratuit tuturor;

invatamantul secundar, inclusiv cel tehnic si profesional, trebuie sa fie generalizat si accesibil tuturor, pe toate caile, inclusiv prin instaurarea treptata a gratuitatii;

invatamantul superior trebuie sa fie accesibil tuturor, in conditii de egalitate, in functie de capacitatea fiecaruia, mai ales prin instaurarea treptata a gratuitatii;

trebuie incurajata educatia de baza pentru persoanele care nu au primit instructiune primara sau nu au urmat ciclul complet;

trebuie dezvoltata o retea scolara la toate nivelurile, stabilit un sistem adecvat de burse si imbunatatita continuu situatia materiala a personalului didactic.

in ceea ce priveste drepturile culturale, documentele interna­tionale prevad ca statele parti vor recunoaste dreptul fiecarei persoane de a lua parte la viata culturala, a beneficia de progresul stiintific si de aplicatiile sale si de protectia intereselor morale si materiale de­curgand din orice productie stiintifica, literara sau artistica al carei autor este.

o       Asigurarea invatamantului elementar gratuit

o       Gratuitatea invatamantului superior pentru toti cei care doresc

o       Traducerea tuturor manualelor scolare in toate limbile minoritare

o       Asigurarea accesului pe baza de egalitate in invatamantul superior

38.Ce atributie are Curtea Constitutionala in legatura cu adoptarea unei legi  p.238-240.

de a se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a inaltei Curti de Casatie si Justitie, a Avocatului Poporului, a unui numar de cel putin 50 deputati sau de cel putin 25 senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei.

39. Ce atributie are Curtea Constitutionala in legatura cu alegerea presedintelui Romaniei  p. 239.

de a veghea la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si a confirma rezultatele sufragiului.

a. Sa vegheze la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui

b. Sa decida organizarea unor noi alegeri pentru functia de Presedinte

c. Sa dea aviz consultativ in legatura cu propunerea de suspendare a Presedintelui

d. Sa constate existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte

40.Ce obligatii are un stat cu privire la drepturile economice, sociale si culturale  p.67.

Drepturile economice, sociale si culturale trebuie realizate de state, folosind la maximum resursele lor disponibile pentru a le realiza in mod progresiv. Obligatiile statelor, corespunzatoare acestor drep­turi, difera fata de cele corelative drepturilor civile si politice. Ele se situeaza la trei niveluri:

- obligatia de a respecta libertatea persoanei de a-si alege un loc de munca sau de a-si folosi resursele, singura sau in asociere cu altele;

- obligatia de a proteja libertatea de actiune si de folosire a resurselor unei persoane, impotriva altor subiecte mai puternice sau mai agresive (interese economice mai puternice, frauda, nerespectarea contractelor, deversarea de substante toxice sau periculoase);

- obligatia de a asista si a infaptui drepturile economice, sociale si culturale, constand in masuri pentru a imbunatati productia, con­servarea si distribuirea hranei, a dezvolta sau reforma sistemele agrare, mergand pana la acoperirea nevoilor de baza constand in hrana, ajutor alimentar sau securitate sociala.

a. Obligatia de a asigura respectarea lor de toate organele sale

b. Obligatia de a le proteja impotriva oricaror incalcari

c. Obligatia de a asigura impartirea egala a resurselor

d. Obligatia de a adopta masuri practice in favoarea tuturor persoanelor

41.Un cetatean roman se plange ca este discriminat in ce priveste angajarea in munca, pe motiv de origine etnica; cine poate lua o hotarare in favoarea sa p.242-244.

a. Avocatul poporului

b. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

c. Institutia sau organizatia care l-a discriminat

d. Judecatoriei din zona in care locuieste

42.Ce poate face un stat cand considera ca un alt stat a incalcat drepturile omului ale unor cetateni ai sai

p. 223-234.

a. Sa incalce si el drepturile cetatenilor celuilalt stat

b. Sa ceara explicatii si sa propuna negocieri

c. Sa expulzeze cetatenii celuilalt stat

d. Sa recurga la proceduri internationale disponibile impotriva statului in cauza

43.Ce obligatii corespund drepturilor culturale ale omului  p.69.

statele parti vor recunoaste dreptul fiecarei persoane de a lua parte la viata culturala, a beneficia de progresul stiintific si de aplicatiile sale si de protectia intereselor morale si materiale decurgand din orice productie stiintifica, literara sau artistica al carei autor este.

a. Sa asigure acces gratuit la toate manifestarile culturale

b. Sa finanteze toate publicatiile culturale

c. Sa asigure protectia dreptului de autor

d. Sa sprijine si sa asigure, prin crearea de conditii materiale, exercitarea drepturilor culturale

44.In ce consta obligatiile statului privind dreptul la munca  p.68.

aceasta include dreptul fiecarei persoane de a avea posibilitatea de a-si castiga existenta printr-o munca liber aleasa sau acceptata, care este legat de orientarea si formarea tehnica si profesio­nala, adoptarea si aplicarea de programe, politici si tehnici de natura sa asigure o dezvoltare economica, sociala si culturala constanta.

a. A interzice discriminarea in ce priveste angajarea si conditiile de munca

b. A crea intreprinderi pentru angajarea tuturor

c. A interzice concedierile pana la crearea de locuri de munca pentru toti cei concediati

d. A asigura fiecaruia dreptul de acces la locuri de munca fara discriminare, potrivit pregatirii si aptitudinilor sale

45.Ce obligatii au statele in ce priveste studierea limbilor minoritare in scoala p.73.

studierea limbii materne si primirea unei educatii in limba minoritara

promovarea cunoasterii limbii minoritatilor, alaturi de cea a majoritatii, formarea educatorilor si accesul la manuale

a. Sa deschida scoli paralele in toate aceste limbi

b. Sa asigure pregatirea de educatori in functie de nevoi

c. Sa asigure traducerea tuturor manualelor scolare in toate limbile minoritare

d.Sa asigure, in functie de cereri si de numarul de elevi, studierea limbii materne sau instruirea in limba materna

46.Dreptul la sanatate inseamna  p .69.

De asemenea, este prevazut dreptul fiecarei persoane de a beneficia de cel mai inalt nivel de sanatate fizica si mentala care-l poate atinge; in acest scop, se prevede luarea de masuri pentru a diminua mortalitatea la nastere si mortalitatea infantila, a asigura dezvoltarea sanatoasa a copilului, a imbunatati igiena mediului si pe cea industriala, a asigura profilaxia si tratamentul bolilor, a crea conditii in vederea asigurarii de servicii medicale si asistenta in caz de boala pentru toate persoanele.

a. Dreptul la tratament medical gratuit in orice probleme

b. Crearea unui sistem de asigurare a tuturor serviciilor medicale la domiciliu

c. Formarea personalului necesar

d. Asigurarea dreptului fiecarei persoane de a beneficia de cel mai inalt nivel de sanatate fizica si mentala pe care il poate atinge, prin asigurarea de servicii medicale si asistenta in caz de boala pentru toti

47.In ce constau obligatiile statului in domeniul drepturilor economice si sociale  p.67.

obligatia de a asista si a infaptui drepturile economice, sociale si culturale, constand in masuri pentru a imbunatati productia, con­servarea si distribuirea hranei, a dezvolta sau reforma sistemele agrare, mergand pana la acoperirea nevoilor de baza constand in hrana, ajutor alimentar sau securitate sociala.

a. De a respecta libertatea persoanei de a-si alege un loc de munca si de a-si folosi resursele

b. De a oferi servicii egale tuturor

c. De a proteja drepturile persoanelor impotriva unor interese economice mai puternice

d. De a asigura exercitarea unor drepturi sociale si economice prin masuri speciale

48.Ce drepturi are o persoana detinuta sau arestata  p. 65.

Numeroase prevederi ale Pactului si ale conventiilor regionale sunt menite sa asigure protectia persoanelor arestate sau detinute si a persoanelor invinuite, respectarea dreptului lor la aparare sub toate aspectele, pornind de la prezumtia de nevinovatie, neretroactivitatea legii penale si alte norme general aplicabile in procesul penal, ca nulla poena sine lege si non bis in idem. Obiectivul urmarit este asigurarea unui proces corect, a unei bune administrari a justitiei, a protectiei drepturilor individuale ale persoanelor.

a. Dreptul de a fi judecata potrivit legii in vigoare

b. Dreptul de a cere sa se adreseze presei si televiziunii

c. Prezumtia de nevinovatie

d. Dreptul de a cere sa fie judecata in alta tara

49.Care din drepturile urmatoare poate face obiectul restrictiilor prin lege  p.73-74.

Persoanelor care fac parte din minoritati li se recunoaste dreptul de a practica si profesa propria religie. Din analiza documentelor internationale se pot desprinde o serie de drepturi si libertati, intre care in principal:

dreptul de a-si mentine si practica propria religie, cu sarbato­rile si riturile specifice, cu simbolurile proprii;

dreptul de a folosi limba materna in practicarea religiei, de a edita, difuza si procura cartile si publicatiile necesare in aceasta limba;

dreptul de a stabili si mentine localurile de practicare a cultului propriu, de a stabili si mentine asociatii de caritate sau umanitare, conform prescriptiilor cultului;

dreptul de a stabili si mentine comunicarea cu persoane si comunitati care impartasesc aceeasi religie sau credinta, de a lua parte la procesiuni sau pelerinaje;

dreptul de a preda religia sau credinta proprie in locuri adec­vate, de a forma preoti si profesori pentru cultul respectiv in limba materna si de a asigura educatia religioasa sau morala a copiilor conform propriilor convingeri.

Nici aceste drepturi nu au caracter absolut; ele pot face obiectul restrictiilor prevazute, de exemplu, de Pactul international asupra drepturilor civile si politice (in ceea ce priveste manifestarea religiei sau credintei, libertatea de expresie, de reuniune si de asociere), desigur cu conditia ca asemenea restrictii sa nu fie discriminatorii.

a. Libertatea de a avea sau nu o credinta religioasa

b. Dreptul de a-si schimba religia

c. Dreptul de a intra in contact cu credinciosii din alte tari

d. Dreptul de a manifesta propria religie(exprimare, procesiuni, publicatii)

50.Pentru ce motiv pot fi aplicate restrictii cu privire la dreptul cetatenilor Uniunii Europene de a vota si de a fi ales in alegerile municipale intr-un alt stat membru  p.113.

- dreptul de a vota si de a fi ales in alegerile municipale si in alegerile europene in tara de resedinta, chiar daca nu sunt cetateni ai acestuia; o directiva a Consiliului din 1993 stabileste ca principii pentru exercitarea dreptului de a participa la alegerile pentru Parlamentul European libertatea de a alege intre statul de resedinta si statul al carui cetatean este si egalitatea de tratament cu cetatenii nationali; se prevede o derogare in cazul in care proportia cetatenilor Uniunii care au drept de vot reprezinta peste 20% din cetatenii nationali cu drept de vot; in acest caz statul in cauza poate impune drept conditie pentru nenationali un termen de sedere de 5 ani pentru a vota si de 10 ani pentru a fi eligibil; aceasta derogare nu se aplica decat pentru Luxemburg; o directiva din 1994 prevede aceleasi principii si derogari posibile pentru participarea la alegerile municipale; totodata, ea permite statelor membre sa rezerve nationalilor unele functii in executivele municipale si sa interzica nenationalilor participarea la alegerea electorilorsau la alegerea uneia din adunarile parlamentare(in cazul parlamentelor bicamerale);

in cazul in care proportia cetatenilor Uniunii care au drept de vot reprezinta peste 20% din cetatenii nationali cu drept de vot

51.Ce indatoriri revin cetatenilor romani  p.86.

indatoririle fundamentale constau in fidelitatea fata de tara, dreptul si obligatia de a apara tara, contributia prin impozite si taxe la cheltuielile publice.

a. Fidelitatea fata de tara

b. Apararea tarii

c. Plata de contributii pentru dezvoltare

d. Promovarea traditiilor culturale in tara si in strainatate

52.De la ce drepturi din cele enumerate mai jos un stat nu poate deroga nici in caz de pericol pentru existenta natiunii  p.64.

Astfel, Pactul privind drepturile civile si politice, ca si Conventia europeana si Conventia americana, enunta un numar de drepturi care trebuie sa fie respectate in orice imprejurare, chiar in caz de pericol pentru existenta natiunii, de situatii de urgenta (dreptul la viata, dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, dreptul a nu fi adus in stare de sclavaj sau servitute, libertatea de gandire, religie sau constiinta, interzicerea discriminarii numai pe motiv de rasa, culoare, sex, limba, religie sau origine sociala).

a. Dreptul la expresie

b. Dreptul de a-si parasi tara

c. Libertatea de credinta

d. Dreptul de a se casatori liber

e. Dreptul de a nu fi supus torturii

53.Ce obligatii au statele in ce priveste dreptul la cultura proprie a persoanelor care fac parte din minoritati  p. 72/73

Principalele aspecte ale dreptului la cultura proprie al persoa­nelor care fac parte din minoritati, rezultand din aceste documente, pot fi prezentate astfel:

mentinerea si dezvoltarea propriei culturi, sub toate aspectele ei, inclusiv a traditiilor si obiceiurilor;

stabilirea si mentinerea propriilor institutii, organizatii sau asociatii educative, culturale si religioase;

promovarea accesului la informatie, difuzarea si schimbul de informatii in limba materna, sub forma de presa, radio, televiziune;

incurajarea cunoasterii istoriei, traditiilor, limbii si culturii minoritatilor, inclusiv in cadrul programelor scolare, cel putin la scolile publice;

contacte cu alte persoane cu care au in comun aceeasi cultura, din tara si din alte tari;

incurajarea dialogului si a pluralismului cultural, a spiritului de toleranta, a respectului reciproc si cooperarii in domeniile educatiei, culturii si mijloacelor de informare;

respectul pentru demnitatea si specificitatea fiecarei culturi, pentru diversitatea si varietatea lor fecunda, ca parte integranta a patri­moniului comun al omenirii, neexistand culturi superioare si inferioare;

participarea la viata culturala, accesul la cultura majoritatii si a altor minoritati, la cultura universala.

54.Este respectarea drepturilor omului  p.75--/79.

. respectarea drepturilor omului capata din ce in ce mai mult caracter de generalitate, devenind treptat punct de referinta, unitate de masura in domeniile cele mai diverse ale raporturilor dintre state ..

in consecinta, respectarea drepturilor omului ramane o problema de drept intern, de competenta fiecarui stat, el fiind singurul care poate lua masurile respective pentru a garanta prin lege si a asigura exercitarea efectiva a acestor drepturi, in acelasi timp, statele si-au asumat angajamente unul fata de toate celelalte de a respecta aceste drepturi si de a coopera in acest scop.

a.      O problema de drept intern, in sensul ca ele se realizeaza prin legislatia si sistemul de masuri interne ale fiecarui stat

b.      O problema de drept international, in sensul ca sunt reglementate prin tratate si statul raspunde fata de alte state pentru nerespectarea lor

c.       O problema de care se pot ocupa organizatiile internationale, daca sunt competente

55.Identitatea persoanelor care fac parte din minoritati include p.72-74.

In ultima instanta, cultura, religia, limba materna reprezinta aspecte ale identitatii persoanelor care fac parte din minoritati si ale minoritatilor.

a. Drepturi specifice la folosirea limbii materne

b. Drepturi specifice in domeniul culturii

c. Drepturi specifice in privinta libertatilor religioase

d. Drepturi la forme de organizare statala

56.Exercitarea drepturilor politice se realizeaza p.65-66.

O serie de drepturi si libertati privesc participarea cetatenilor la viata publica, la conducerea treburilor societatii. Aceasta include dreptul de a vota si a fi ales in alegeri periodice corecte, de a avea acces, in conditii de egalitate, la functiile publice, dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice fie direct, fie prin intermediul repre­zentantilor alesi.

a. Direct, prin participarea la alegeri si la dezbateri publice

b. Prin participarea la sondaje publice

c. Prin reprezentanti liber alesi

d. Prin exercitarea dreptului la expresie asupra modului in care se exercita puterea publica

57.Cum se prevede asigurarea coerentei intre aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a drepturilor omului adoptata in cadrul Uniunii Europene si cea a Conventiei din 1950 a Consiliului Europei privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului

a. Prin interpretarea prevederilor Cartei in acelasi sens cu prevederile Conventiei din 1950

b. Prin aplicarea acelorasi restrictii la exercitarea unor drepturi ca si in cadrul Conventiei din 1950

c. Prin crearea unui singur tribunal pentru a examina incalcarile ambelor documente

d. Prin asigurarea unui nivel de protectie cel putin egal cu cel asigurat conform Conventiei din 1950

58.Ce atributii din cele enumerate mai jos revin Avocatului Poporului  p.246-247.

apararea drepturilor si a libertatilor cetatenilor;

exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate in drepturile si in libertatile lor, in limitele stabilite de lege;

prezinta celor doua camere ale Parlamentului, anual sau la cerere, rapoarte care pot contine recomandari privind legislatia sau masuri de alta natura privind drepturile si libertatile cetatenilor.


a. Sa solicite autoritatilor publice incetarea incalcarilor drepturilor omului

b. Sa decida repunerea in drepturi a petitionarilor

c. Sa efectueze anchete asupra cazurilor cu care a fost sesizat

c. Sa ridice in fata instantelor de judecata exceptia de neconstitutionalitate a unor legi sau ordonante

59. Ce poate face Avocatul Poporului cand apreciaza ca o lege poate duce la incalcari ale drepturilor omului  p.246-247.

in rapoartele pe care le prezinta Parlamentului, poate sa informeze despre activitatea sa, dar poate sa faca recomandari privind modificarea legislatiei si alte masuri pe care le considera necesare pentru ocrotirea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

60.Care este raportul dintre legile interne si tratatele internationale in domeniul drepturilor omului, conform Constitutiei Romaniei  p.101.

in cazul in care exista neconcordanta intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte si legile interne, au prioritate reglementarile internationale.

61.Ce document european prevede in mod detaliat drepturile persoanelor care fac parte din minoritati

p.71.

Documentul care prezinta cea mai mare importanta, adoptat de Consiliul Europei, este Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, adoptata in noiembrie 1994 si semnata la l februarie 1995 de 27 state membre ale Consiliului.

a. Conventia din 1950 a Consiliului Europei privind drepturile si libertatile fundamentale

b. Actul Final de la Helsinki

c. Carta fundamentala a drepturilor omului, adoptata de Uniunea Europeana

d. Conventia cadru privind protectia minoritatilor

62.Care din drepturile omului enumerate mai jos decurg din cetatenia europeana  p.112-113.

Sunt prevazute urmatoarele drepturi:

libertatea de circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre;

dreptul de a vota si de a fi ales in alegerile municipale si in alegerile europene in tara de resedinta, chiar daca nu sunt cetateni ai acestuia;

dreptul de petitie la Parlamentul European si dreptul de a se adresa mediatorului Parlamentului, ca si dreptul de a se adresa oricarui organ al Uniunii si de a primi raspuns intr-o limba oficiala;

protectia de catre autoritatile diplomatice si consulare ale unei tari membre a Uniunii intr-o tara in care statul sau nu dispune de misiune diplomatica sau oficiu consular;

a. Dreptul de a alege si a fi ales in organe locale in orice stat membru

b. Dreptul de a ocupa functii publice in orice stat membru

c. Dreptul la aparare in procesul penal

d. Dreptul de circulatie si de sedere in statele membre

63.Ce masuri trebuie sa ia un stat pentru a se achita de obligatiile sale privind dreptul la educatie  p.69.

invatamantul primar trebuie sa fie obligatoriu si accesibil gratuit tuturor;

invatamantul secundar, inclusiv cel tehnic si profesional, trebuie sa fie generalizat si accesibil tuturor, pe toate caile, inclusiv prin instaurarea treptata a gratuitatii;

invatamantul superior trebuie sa fie accesibil tuturor, in conditii de egalitate, in functie de capacitatea fiecaruia, mai ales prin instaurarea treptata a gratuitatii;

trebuie incurajata educatia de baza pentru persoanele care nu au primit instructiune primara sau nu au urmat ciclul complet;

trebuie dezvoltata o retea scolara la toate nivelurile, stabilit un sistem adecvat de burse si imbunatatita continuu situatia materiala a personalului didactic.

a. Asigurarea invatamantului elementar gratuit

b. Gratuitatea invatamantului superior pentru toti cei care doresc

c. Traducerea tuturor manualelor scolare in toate limbile minoritare

d. Asigurarea accesului pe baza de egalitate in invatamantul superior

64.Ce obligatii au statele cu privire la dreptul persoanelor care fac parte din minoritati de a practica si profesa propria religie  p.73-74.

dreptul de a-si mentine si practica propria religie, cu sarbato­rile si riturile specifice, cu simbolurile proprii;

dreptul de a folosi limba materna in practicarea religiei, de a edita, difuza si procura cartile si publicatiile necesare in aceasta limba;

dreptul de a stabili si mentine localurile de practicare a cultului propriu, de a stabili si mentine asociatii de caritate sau umanitare, conform prescriptiilor cultului;

dreptul de a stabili si mentine comunicarea cu persoane si comunitati care impartasesc aceeasi religie sau credinta, de a lua parte la procesiuni sau pelerinaje;

dreptul de a preda religia sau credinta proprie in locuri adec­vate, de a forma preoti si profesori pentru cultul respectiv in limba materna si de a asigura educatia religioasa sau morala a copiilor conform propriilor convingeri.

a. De a deschide biserici pentru toate cultele

b. De a edita carti si publicatii religioase

c. De a proteja libertatile religioase, in conformitate cu legea in vigoare si a permite contacte cu persoane de aceeasi religie

d. De a nu permite promovarea unor religii noi

65.Ce drepturi are o persoana detinuta sau arestata  p.65.

Numeroase prevederi ale Pactului si ale conventiilor regionale sunt menite sa asigure protectia persoanelor arestate sau detinute si a persoanelor invinuite, respectarea dreptului lor la aparare sub toate aspectele, pornind de la prezumtia de nevinovatie, neretroactivitatea legii penale si alte norme general aplicabile in procesul penal, ca nulla poena sine lege si non bis in idem. Obiectivul urmarit este asigurarea unui proces corect, a unei bune administrari a justitiei, a protectiei drepturilor individuale ale persoanelor.

a. are dreptul la un avocat la audiere, inclusiv in calitate de martor;

b. trebuie sa fie informata in termenul cel mai scurt asupra motivelor arestarii sale;

c. nu trebuie sa fie informata asupra oricarei acuzatii i se aduce;

d. este informata asupra motivelor arestarii in limba oficiala a statului pe teritoriul caruia este arestata.

a. Dreptul de a fi judecata potrivit legii in vigoare

b. Prezumtia de nevinovatie

c. Dreptul de a cere sa fie judecata in alta tara

d. Dreptul de a cere sa fie aparata de mai multi avocati

66.O persoana care considera ca i-au fost incalcate drepturi se poate adresa  p.222-223, 259.

In aceeasi ordine de idei, documentele sau clauzele care prevad procedura examinarii de catre comitetele create prin tratatele privind drepturile omului, a plangerilor individuale prezentate de persoanele aflate sub jurisdictia statelor care accepta aceasta procedura, inclusiv cele care creeaza tribunale ale drepturilor omului - in Europa, America si recent in Africa - conditioneaza admisibilitatea plangerilor respective de epuizarea recursurilor interne in statele in cauza. Deci, se acorda prioritate absoluta exercitarii recursurilor interne disponibile.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului poate fi sesizata despre incalcarea drepturilor prevazute in Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale de oricare stat membru al Consiliului Europei care este inalta parte contractanta sau de orice persoana care se considera vatamata in aceste drepturi.

- este necesar sa fi epuizat, in statul in cauza, toate caile de recurs la care se poate face apel pentru a remedia sau indrepta situatia reclamata (este vorba de un proces la tribunalul competent urmat de apel si recurs in fata celei mai inalte instante care exista);

a. Instantelor judecatoresti interne

b. Direct organismelor internationale

c. Organizatiilor neguvernamentale

d. Mai intai instantelor judecatoresti interne si apoi organismelor internationale competente

67.Egalitatea in drepturi inseamna  p.61-62.

Statele s-au angajat sa garanteze ca drepturile prevazute in diferitele documente vor fi exercitate fara nici o discriminare pe motive de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alt statut.

Egalitatea in drepturi este norma fundamentala in domeniul drepturilor omului, criteriul de baza al respectarii acestora.

a. Libertatea de actiune completa a persoanelor

b. Tratament identic

c. Dreptul de acces egal la toate serviciile publice

d. Tratament nediscriminatoriu, plus masuri practice menite sa tina seama de situatia specifica a unor categorii de persoane

68.De la cine pot proveni plangeri adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului pentru incalcari ale conventiei din 1950 privind drepturile si libertatile fundamentale p.258.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului poate fi sesizata despre incalcarea drepturilor prevazute in Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale de oricare stat membru al Consiliului Europei care este inalta parte contractanta sau de orice persoana care se considera vatamata in aceste drepturi.

in primul rand, se poate adresa Curtii orice persoana fizica sau juridica (societate, asociatie etc.) care este victima directa a unei incalcarii a drepturilor prevazute in Conventie.

a. De la state membre

b. De la persoane individuale, care pretind ca drepturile lor au fost incalcate

c. De la asociatii si organizatii neguvernamentale ai caror membri sunt victime ale incalcarii

d. De la orice persoana care ia cunostinta de incalcari

69.In efectuarea anchetelor judiciare procurorii din Romania sunt subordonati  p.244.

Procurorii trebuie sa-si desfasoare activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei. Ca si judecatorii, ei nu pot detine alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior. Referirea la controlul ierarhic inseamna ca fiecare procuror, in activitatea sa, este subordonat celui ierarhic superior, pana la procurorul general. Autoritatea ministrului justitiei nu inseamna ca acesta ar avea dreptul de a da dispozitii procurorilor cu privire la cazurile pe care le au de rezolvat sau de supravegheat, ci un drept de indrumare generala.

a. Ministrului Justitiei

b. Consiliului Superior al Magistraturii

c. Instantelor judecatoresti

d. Sefilor lor ierarhici

70.Cum se realizeaza participarea cetatenilor la viata publica  p. 65-66.

Aceasta include dreptul de a vota si a fi ales in alegeri periodice corecte, de a avea acces, in conditii de egalitate, la functiile publice, dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice fie direct, fie prin intermediul repre­zentantilor alesi.

Alte drepturi, in acest context, se refera la libertatea oricarei persoane de a parasi orice tara, inclusiv pe a sa, de a circula liber pe teritoriul unei tari unde se afla in mod legal si de a-si alege liber resedinta pe acest teritoriu, de a reveni in tara sa.

a. Prin sprijinirea financiara a unui partid politic

b. Prin participarea directa la adunari populare, referendumuri, alegeri,sau prin reprezentanti alesi

c. Prin luari de pozitie in favoarea unor oameni politici

d. Prin convingerea vecinilor

71.Pentru ce motive se pot aplica restrictii fata de libertatea de expresie  p.182-183.

pentru securitatea nationala, integritatea teritoriala sau siguranta publica, apararea ordinii si prevenirea infractiunilor, protectia sanatatii sau a moralei, protectia reputatiei sau a drepturilor altora, pentru a impiedica divulgarea de informatii confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si impartialitatea puterii judecatoresti.

a. Pentru a proteja reputatia altor persoane

b. Pentru a sprijini programe de dezvoltare economica

c. Pentru propaganda de razboi

d. Pentru ratiuni de moralitate publica

72.Ce organ de stat roman poate aplica amenzi pentru acte de discriminare rasiala  p.247.

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii

Prin Comitetul sau director, el analizeaza petitiile si plangerile primite si adopta, dupa efectuarea unor investigatii de catre personal specializat, masuri adecvate, inclusiv amenzi impotriva persoanei sau institutiei vinovate de acte de discriminare. Sanctiunile aplicate pot fi contestate in fata tribunalelor.

a. Avocatul Poporului

b. Curtea Constitutionala

c. Instantele judecatoresti

d. Consiliul pentru Combaterea Discriminarii

73.Care din tratatele Uniunii Europene a prevazut pentru prima data ca Uniunea va respecta drepturile omului  p.104.

Tratatul de la Maastricht din 1992 a inscris mai multe clauze privind respectarea drepturilor omului; astfel, se prevede ca politica in domeniul cooperarii pentru dezvoltare (deci in relatia cu tarile care primeau asistenta) trebuie sa contribuie la obiectivul general al dezvoltarii si consolidarii democratiei si statului de drept, ca si la respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, in capitolul asupra Uniunii, s-a prevazut ca Uniunea va respecta dreptu­rile fundamentale garantate de Conventia din 1950 si de traditiile constitutionale nationale;

a. Tratatul de la Maastricht, 1992

b. Tratatul de la Amsterdam, 1997

c. Tratatul de la Nisa, 2001

d. Actul european unic, 1986

74.Ce procedura trebuie sa urmeze un cetatean roman pentru a ataca in contencios administrativ un act sau o omisiune a unui organ administrativ  p. 240-242.

a. Sa se adreseze Avocatului Poporului

b. Sa se adreseze mai intai organului administrativ in cauza si sa-i ceara anularea sau efectuarea actului administrativ ;

c. Daca raspunsul nu este satisfacator, sa se adreseze tribunalului din judetul in care domiciliaza ;

75.Ce drepturi ale omului intra sub jurisdictia Curtii Europene a Drepturilor Omului  p.120.

A. Drepturile sociale si culturale

B. Drepturile persoanelor care fac parte din minoritati

C. Drepturile economice

D. Drepturile civile si politice

76.Ce documente adopta comitetele create prin tratate privind drepturile omului, pentru supravegherea aplicarii tratatelor  p. 225.

a. Decizii obligatorii

b. Opinii, cu titlu de recomandare

c. Amenzi

d. Hotarari de restrangere a unor drepturi ale statului

77.De la ce drepturi ale omului nu se poate deroga nici in timp de razboi p.64.

Astfel, Pactul privind drepturile civile si politice, ca si Conventia europeana si Conventia americana, enunta un numar de drepturi care trebuie sa fie respectate in orice imprejurare, chiar in caz de pericol pentru existenta natiunii, de situatii de urgenta (dreptul la viata, dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, dreptul a nu fi adus in stare de sclavaj sau servitute, libertatea de gandire, religie sau constiinta, interzicerea discriminarii numai pe motiv de rasa, culoare, sex, limba, religie sau origine sociala). Sunt norme care protejeaza valori inalienabile ale persoanei umane; statele nu pot deroga de la ele nici in situatii exceptionale.

A. Dreptul la viata

B. Dreptul de a nu fi supus torturii

C. Dreptul de asociere si reuniune

D. Dreptul de a promova orice orientare politica

78.Dreptul la un proces echitabil presupune  p.65.

asigurarea protectiei persoanelor arestate sau detinute si a persoanelor invinuite, respectarea dreptului lor la aparare sub toate aspectele, pornind de la prezumtia de nevinovatie, neretroactivitatea legii penale si alte norme general aplicabile in procesul penal, ca nulla poena sine lege si non bis in idem

asigurarea unui proces corect, a unei bune administrari a justitiei, a protectiei drepturilor individuale ale persoanelor

a. Judecarea cauzei la domiciliul inculpatului

b. Dreptul la aparare

c. Prezumtia de nevinovatie

d. Judecarea in libertate

79.Care din motivele enumerate mai jos poate fi invocat pentru a aplica restrictii la exercitarea anumitor drepturi ale omului  p.67.

Documentele internationale prevad, de asemenea, ca unele din drepturile civile si politice pot face obiectul restrictiilor stabilite prin lege, necesare pentru apararea securitatii nationale, a ordinii publice, a sanatatii si moralei publice, a drepturilor si libertatilor altor persoane.

a. Siguranta publica

b. Ordinea publica

c. Situatia de inapoiere economica

d. Protectia drepturilor altor persoane

80.Prin ce se deosebeste substantial abordarea drepturilor omului in Carta drepturilor fundamentale adoptata de Uniunea Europeana, fata de Conventia din 1950 adoptata in cadrul Consiliului Europei

p.116.

a. Prin gruparea mai exacta pe titluri

b. Prin plasarea lor in contextul dreptului comunitar

c. Prin confirmarea valorii lor juridice in contextul unui tratat care se ocupa si de alte probleme

d. Prin includerea, alaturi de drepturile civile si politice, cuprinse in Conventia din 1950, a unor drepturi economice si sociale si a unor drepturi de solidaritate

81.Pactele drepturilor omului acopera intreaga gama de drepturi si libertati. De ce credeti ca au mai fost adoptate conventiile pentru eliminarea discriminarii rasiale, a discriminarii fata de femei, pentru drepturile copilului si impotriva torturii  p.70.

a. Pentru a adauga alte drepturi

b. Pentru a acorda persoanelor in cauza drepturi specifice, tinand seama de situatia lor specifica

c. Pentru a intari drepturile conferite prin Pacte

d. Deoarece au fost necesare prevederi mai detaliate, care nu puteau fi incluse in pacte

82.Potrivit Constitutiei Romaniei, actele normative declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala isi inceteaza efectele la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii. Ce efecte au actele normative respective in perioada celor 45 de zile p.239.

a. Actul normativ este supus din nou votului in Parlament

b. Actul normativ se aplica in continuare

c. Actul normativ este suspendat de drept

d. Actul normativ nu poate fi invocat ca temei pentru decizii ale instantelor judecatoresti

83.Ce decizii poate adopta justitia in contencios administrativ  p.240-242.

a.Anularea actului administrativ

b. Obligarea organului administrativ sa emita actul pe care trebuia sa-l emita

c. Acordarea de daune pentru paguba produsa

d. Sa elibereze ea insasi actului administrativ

84.In Romania au avut loc in 2007 alegeri pentru Parlamentul European. Ce persoane puteau candida pentru a fi alese euro-parlamentari pe locurile Romaniei  p.113.

a. Cetatenii romani

b. Persoanele cu dubla cetatenie- romana si a altui stat membru al Uniunii Europene

c. Cetatenii oricarui stat membru al Uniunii

d. Orice strain domiciliat in Romania de peste 10 ani

85.De la ce drepturi nu pot statele sa deroge nici in caz de pericol pentru existenta natiunii  p.64.

a. Dreptul la expresie

b. Dreptul de a-si parasi tara

c. Libertatea de credinta

d. Dreptul de a se casatori liber

e. Dreptul de a nu fi supus torturii

86.In ce consta dreptul la munca  p.68.

Documentele internationale, mai ales Pactul international din 1966 privind drepturile economice, sociale si culturale enunta, in aceasta categorie, in primul rand dreptul la munca si o serie de drepturi conexe; aceasta include dreptul fiecarei persoane de a avea posibilitatea de a-si castiga existenta printr-o munca liber aleasa sau acceptata, care este legat de orientarea si formarea tehnica si profesio­nala, adoptarea si aplicarea de programe, politici si tehnici de natura sa asigure o dezvoltare economica, sociala si culturala constanta.

a. A interzice discriminarea in ce priveste angajarea si conditiile de munca

b. A crea intreprinderi pentru angajarea tuturor

c. A interzice concedierile pana la crearea de locuri de munca pentru toti cei concediati

d. A asigura fiecaruia dreptul de acces la locuri de munca fara discriminare, potrivit pregatirii si aptitudinilor sale

87. Ce categorii de persoane se pot afla intr-o situatie speciala:  p. 207-208

Consideram asadar ca se pot numi persoane aflate intr-o situatie speciala, acelea care nu pot, sau, nu mai pot hotari singure, asupra modului de organizare si ducere a traiului, respectiv persoanele fata de care se ia masura internarii voluntare sau nevoluntare intr-o unitate spitaliceasca de profil pentru persoanele cu afectiuni neuropsi-hice, persoanele private de libertate in urma unei hotarari judecato­resti, fie in cazul arestatilor preventiv, fie in cazul condamnarilor ramase definitive, precum si copiii institutionalizati.

a. persoanele cu afectiuni medicale;

b. persoanele cu deficienta de vedere;

c. persoanele private de libertate;

d. persoanele fara locuinta.

88. Ce categorii de persoane se pot afla intr-o situatie speciala:  p. 207-208

a. persoanele cu un brat lipsa;

b. persoanele care cersesc;

c. persoanele bolnave de cancer;

d. persoanele cu afectiuni neuropsihice.

89. Ce categorii de persoane se pot afla intr-o situatie speciala:  p. 207-208

a. copiii strazii;

b. copiii institutionalizati;

c. copiii fara un parinte;

d. copiii care nu merg la scoala.

90.Care sunt criteriile ce stau la baza separarii persoanelor private de libertate : p. 208

arestatii preventiv separat de condamnati;

recidivistii, separat de nerecidivisti;

barbatii, separat de femei;

minorii (minorele), separat de majori (majore);

in cadrul aceleiasi categorii (recidivisti sau nerecidivisti), cei cu pedepse pana la 10 ani se tin separat de cei cu pedepse peste 10 ani, iar detinutii condamnati la detentiune pe viata, separat de toate celelalte categorii.

a. separate in functie de rasa;

b. separate in functie de nivelul de pregatire;

c. separate in functie de recidiva;

d. separate in functie de orientarea religioasa.

91.Ce drepturi sunt asigurate persoanelor private de libertate:  p. 208

a. dreptul la asistenta medicala;

b. dreptul de a se asocia;

c. dreptul de a fi alesi in organele administratiei locale;

d. dreptul la greva.

92.Care este scopul tratamentului penitenciar pentru persoanele private de libertate :  p. 210

scopul tratamentului persoanelor in custodie va fi in asa fel sustinut incat sa le ocroteasca sanatatea, propriul respect si, atat cat permite durata sentintei, sa le dezvolte simtul responsabilitatii si sa incurajeze acele atitudini si abilitati care le vor fi de folos la reinte­grarea lor in societate cu sanse cat mai bune in parasirea campului infractional si care sa le permita propria intretinere dupa liberarea lor;

a. a le asigura demnitatea umana;

b. a-i dezumaniza;

c. a le schimba orientarea religioasa datorita careia a comis fapta;

d. a-i extermina.

93.Care sunt documentele pe baza carora o persoana care a comis o infractiune, poate fi depusa in penitenciar :  p. 211-212

Orice persoana privata de libertate va fi depusa in penitenciar pe baza unui dosar care va cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:

datele si actul de identitate ale persoanei arestate preventiv;

fotografii din fata si din profil;

copie dupa hotararea prin care s-a dispus arestarea preventiva sau prelungirea arestarii preventive;

mandatul de arestare;

anul, luna ziua si ora la care a inceput executarea arestarii preventive;

cazierul judiciar;

fisa dactiloscopica;

documentele intocmite in urma examenelor medicale obligatorii;

documentele din care sa rezulte aplicarea sanctiunilor discipli­nare din timpul arestarii preventive;

alte documente intocmite in timpul arestarii preventive. Lipsa unuia dintre documentele mentionate mai sus sau a mai multora, va conduce la neprimirea persoanei respective in penitenciar, indiferent de persoana prezentata sau fapta comisa

a. pe baza unei adrese de la politie

b. pe baza declaratia celui care l-a prins

c. pe baza recunoasterii autorului faptei

d. pe baza unui dosar special

94.In ce interval de timp poate fi depus mandatul de arestare la penitenciar:  p. 211-212

a. in trei zile de la depunerea persoanei retinute

b. in cinci zile de la depunerea persoanei condamnate

c. in cinci zile de la emiterea hotararii instantei

d. odata cu persoana si dosarul de penitenciar

95.Care sunt conditiile ce se impun pentru a putea realiza o corecta reeducare a persoanelor private de libertate:  p. 212-213

a. pot fi cazate impreuna indiferent de pedeapsa

b. se cazeaza separat in functie de starea de recidiva

c. se cazeaza in functie de religia pe care o au

d. se cazeaza in functie de gradul de rudenie intre ele

96.Ce au in vedere Regulile Europene pentru penitenciare :  p. 213

detinutii vor fi cazati pe timpul noptii in celule individuale, sau in cazuri de exceptie, cand situatia o impune in comun, asigurand conditiile climaterice de igiena si sanatate, spatiu rezonabil, lumina, caldura si ventilatie.

detinutii carora nu le este permis sa-si poarte propriile haine, vor fi dotati cu haine potrivite care sa nu fie degradanta sau umilitoare. Fiecarui detinut i se va repartiza un pat si asternut propriu care va fi schimbat astfel incat sa-si pastreze curatenia.

a. obligatia administratiei penitenciarului de a asigura pat individual fiecarei persoane private de libertate

b. posibilitatea ca fiecare persoana privata de libertate sa-si aleaga camera unde va fi cazat

c. posibilitatea fiecarei persoane privata de libertate de a recuza conducerea penitenciarului

d. interdictia de a lua legatura cu lumea exterioara

97.Care sunt regulile privind tinuta pe timpul executarii pedepsei privative de libertate :  p. 214

a. toate persoanele vor purta tinuta penitenciarului

b. se poate purta tinuta civila de acasa

c. tinuta este diferentiata in functie de penitenciar

d. tinuta este specifica tuturor detinutilor din lume

98.Cum se efectueaza internarea voluntara intr-o unitate medicala a unui bolnav cu tulburari psihice:  p.216

Persoanele cu tulburari psihice pot fi internate in unitati de psihiatrie fie in mod voluntar fie nevoluntar.

Internarea in mod voluntar se face pe baza dorintei pacientului si se aplica in aceleasi conditii ca si primirea si internarea in orice serviciu medical pentru o alta boala.

a. cu acordul bolnavului

b. cu acordul unui membru al familiei

c. cu acordul curatorului

d. cu acordul unui copil

99.Cum se efectueaza internarea nevoluntara intr-o unitate medicala a unui bolnav cu tulburari psihice :

p. 216

Internarea nevoluntara se aplica numai dupa ce toate incercarile de internare voluntara au fost epuizate si daca un medic specialist considera ca: .

a. cu sprijinul politiei comunitare

b. la recomandarea politiei de proximitate

c. la presiunile facute de membrii familiei

d. dupa expirarea incercarilor de internare voluntara si la recomandarea unui medic specialist

100.Care sunt exigentele ce se impun unei persoane care sufera de afectiuni si tulburari psihice : p. 217

cele mai bune servicii medicale si ingrijire de sanatate mintala disponibile;

sa fie tratata cu omenie si cu respectarea demnitatii umane;

sa-si exercite drepturile politice, civile, economice, sociale si culturale recunoscute de documentele internationale privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului, cu exceptia celor prevazute de lege;

in masura posibilului sa traiasca si sa munceasca in mijlocul societatii;

sa primeasca ingrijiri comunitare in limitele stabilite de lege.

Nici o persoana cu afectiuni si tulburari psihice nu va fi supus discriminarii bazata pe boala de care sufera.

a. poate fi supusa unor experiente medicale in incercarea de a verifica un medicament nou

b. nu poate fi supusa discriminarii de nici un fel

c. poate sa fie supusa unor incercari de rezistenta la tratament

d. poate sa fie supus la munca

101.Care sunt reglementarile legale de inregistrare in evidente, in cazul unui copil gasit care nu are identitate: p. 218

Pentru copii care au fost gasiti sau au fost abandonati de parintii lor, obligatia inregistrarii nasterii copilului revine serviciului public de asistenta sociala in a carei raza administrativ teritoriala a fost gasit sau parasit copilul.

a. de catre cel care l-a gasit

b. de organul de politie comunitara

c. de politia de proximitate

d. de serviciul public de asistenta sociala

102.Cui a apartinut initiativa realizarii Consiliul Europei :  p. 250

Remarcabil in acea perioada s-a facut auzita vocea fostului premier al Marii Britanii, Wiston Churchil, care la data de 19 septembrie 1946, aflandu-se intr-o vizita la Universitatea din Zurich, a lansat pentru prima data in mod oficial ideea unei Europe unite, a unor "State Unite ale Europei' pe modelul Statelor Unite ale Americii.

103.Care era scopul declarat la infiintarea Consiliului Europei: p. 251

Scopul declarat al Consiliului Europei, precizat si in statutul sau, este acela de a "realiza o mai mare unitate intre membri sai in scopul salvgardarii si realizarii idealurilor si principiilor, care sunt mostenirea lor comuna si a facilitarii progresului lor economic si social'.

Consiliul Europei, organizatie internationala cu caracter intersta­tal, era menit sa asigure "edificarea pacii bazate pe justitie si coope­rare internationala', asa dupa cum se specifica in preambulul statutului sau.

a. edificarea pacii bazata pe justitie si cooperare internationala

b. realizarea primei organizatii militare europeane

c. asigurarea infrastructurii statelor europene distruse in razboi

d. edificarea primei organizatii militare de mentinere a pacii

104.Care sunt activitatile asupra carora isi concentreaza Consiliul Europei eforturile:  p. 251

a. echilibrul de forte armate ale statelor membre

b. protectia democratiei si a suprematiei legii

c. asigurarea unei circulatii libere a cetatenilor fara control vamal

d. asigurarea unei piete concurentiale

105.Care sunt activitatile asupra carora isi concentreaza Consiliul Europei eforturile:  p. 251

Consiliul Europei se concentreaza pe urmatoarele activitati:

protectia democratiei si a suprematiei legii;

protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

promovarea identitatii si diversitatii culturale in Europa;

solutionarea problemelor pe care le infrunta societatea europeana referitoare la discriminare, xenofobie, degradarea mediului, SIDA, droguri, crima organizata si altele;

incurajarea stabilitatii democratice prin intermediul reformelor. Institutiile de lucru ale Consiliului

a. eliminarea taxelor vamale

b. eliminarea taxelor de frontiera

c. protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului

d. protejarea statelor impotriva unui atac armat

106.Care sunt activitatile asupra carora isi concentreaza Consiliul Europei eforturile:  p. 251

a. promovarea tehnologiei de ultima ora in toate statele membre

b. promovarea cercetarilor in domeniul energiei neconventionale

c. promovarea identitatii si diversitatii culturale in Europa

d. promovarea descoperirilor in domeniul energiei

107.Care sunt activitatile asupra carora isi concentreaza Consiliul Europei eforturile:  p. 251

a. incurajarea practicilor de experimente militare

b. incurajarea stabilitatii democratice prin intermediul reformelor

c. incurajarea practicilor de eugenie

d. incurajarea miscarii sportive de masa

108.Care este cea mai semnificativa realizare a Consiliului Europei :  p. 253

Cea mai semnificativa realizare a Consiliului Europei este Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptata in 1950 si care a intrat in vigoare in 1953.

a. Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

b. Tratatului privind realizarea Uniunii Europene

c. Conventiei pentru lupta impotriva dublei impuneri

d. tratatului privind functionarea Uniunii Europene de la Lisabona

109.Ce reprezinta Curtea Europeana a Drepturilor Omului:  p. 253

Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international menit sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, stabilite in Conventia pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale.

a. un tribunal international menit sa asigure respectarea drepturilor omului

b. un tribunal international menit sa asigure implementarea tratatelor U.E.

c. un tribunal international menit sa judece cauzele penale, civile si in contencios

d. un tribunal international cu rolul de instanta de recurs

110.Cu ce frecventa isi desfasoara activitatea Curtea Europeana a Drepturilor Omului  p. 253

Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru inaltele Parti contractante din prezenta Conventie si din Protocoalele sale, se instituie o Curte Europeana a Drepturilor Omului, numita in continuare Curtea. Ea isi desfasoara activitatea in mod permanent.

a. in sesiuni trimestriale

b. in sesiuni bianuale

c. permanent

d. se intruneste la nevoie

111.Care este misiunea Curtii Europene a Drepturilor Omului :  p. 254

Misiunea Curtii este de a asigura si garanta respectarea de catre statele membre ale Consiliului Europei a prevederilor Conventiei europene a drepturilor omului.

a. garantarea independentei statelor membre

b. garantarea integritatii teritoriale a statelor membre

c. garantarea respectarii de catre statele membre a prevederilor Conventiei europene a drepturilor omului

d. garantarea implementarii tratatelor UE in statele membre

112.Care este componenta Curtii Europene a Drepturilor Omului :  p. 254

Curtea are in compunerea sa un numar de judecatori egal cu cel al inaltelor parti contractante.

a. 27 de judecatori din statele membre

b. cate un judecator din fiecare stat membru

c. 18 judecatori incepand cu anul 2009

d. cate un judecator din statele mici si cate doi din statele mari membre ale Consiliului Europei

113.Cum se realizeaza alegerea judecatorilor in cadrul Curtii Europene a Drepturilor Omului :  p. 254

Alegerea judecatorilor se face de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, in numele fiecarei parti contractante, cu majoritate voturilor exprimate, dintr-o lista de trei candidati prezentati de fiecare stat membru.

a. de catre parlamentul european

b. de catre Adunarea Parlamentara a CE

c. de catre consiliul european

d. de catre comisia europeana

114.Care modul de lucru al judecatorilor ce fac parte din Curtea Europeana a Drepturilor Omului:p. 257

a. pot primi instructiuni si indicatii din partea guvernului care i-a propus in instanta respectiva

b. nu au voie sa primeasca indicatii de la guvernele care i-a propus

c. este la latitudinea judecatorului daca tine sau nu cant de indicatia primita

d. judecatorul cere aprobare de la presedinte daca poate pune in aplicare o indicatie de la guvernul sau

115.Unde se afla sediul Curtii Europene a Drepturilor Omului, unde isi desfasoara activitatea :  p. 257

a. Strasbourg

b. Luxembourg

c. Bruxelles

d. Haga

116.Unde isi poate desfasura lucrarile Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cazul in care se impune o corecta instructie a cauzei :  p. 257

a. in orice stat membru al Consiliului Europei

b. in orice stat membru al Europei

c. in orice stat din lume

d. nu se precizeaza in Regulament locul de desfasurare la lucrarilor Curtii.

117.Cui revine executarea unei hotarari a Curtii Europene a Drepturilor Omului :  p. 263

a. executorilor judecatoresti ai CEDO

b. Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei

c. Statului vizat

d. Comisiei europene

118. Constituie "drepturi civile si politice"? p.19

dreptul la viata, la libertatea si la securitatea persoanei, interdictia sclaviei, torturii si tratamentelor crude, inumane sau degradante, dreptul de a nu fi supus in mod arbitrar arestarii, retinerii sau exilului, dreptul la un proces echitabil, prezumtia de nevinovatie, dreptul la viata privata si dreptul de proprietate

libertatea de exprimare, de religie

dreptul la libera circulatie.

drepturile politice ale individului, inclusiv dreptul acestuia de a participa la guvernarea tarii sale, direct sau prin reprezentanti liber alesi.

119. Formeaza "Charta internationala a drepturilor omului" urmatoarele documente.  p.18

Cadrul juridic international care marcheaza inceputul "erei drepturilor' este constituit dintr-o serie de documente ce formeaza Carta internationala a drepturilor omului, documente ce au fost elaborate, adoptate si aplicate in cadrul ONU. Aceste documente sunt: Carta ONU, Declaratia Universala a Drepturilor Omului si cele doua pacte ale ONU din 1966.

120. Este inspirat din Constitutia belgiana urmatorul document  p.15

Constitutia din 1866 - document ce intereseaza in cea mai mare masura drepturile omului - este inspirata din Constitutia belgiana din 1831 considerata la timpul respectiv cea mai liberala din Europa.

121. Preocuparile romanesti pentru definirea drepturilor si libertatilor fundamentale este marcata inca de timpuriu de?  p.13

Preocuparile romanesti pentru definirea drepturilor si libertatilor fundamentale este marcata inca de timpuriu de hrisovul emis in 1631 de Leon Voda Tomsa, domn al Tarii Romanesti

122. Ce document subliniaza ca "oamenii au fost creati egali, ei fiind inzestrati de Creator cu anumite drepturi inalienabile"? p .13

Declaratia de independenta a SUA, din 14 iulie 1776

123. Regele Ioan fara de Tara a semnat Magna Charta Libertatum la ?  p.12

12 iunie 1215

124. Curtea de la Strasbourg solutioneaza litigii intre  p.17

a. intre state

b. intre persoane particulare

c. intre state si persoane particulare

125. Analizati urmatoarele afirmatii: p.12, 83

a. copiii din afara casatoriei sunt egali in fata legii cu cei din casatorie

b. statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare

c. cele mai vechi acte de organizare politica ale tarilor romanesti care se refera si la problemele ce privesc drepturile omului dateaza din secolul al XII-lea

126. Conventia asupra eliminarii oricarei forme de discriminare fata de femei a fost ratificata de Romania in anul?  p.20

a. 1989

b. 1982

c. 2000

d. 2003

127. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata cu? p.20

a. unanimitate

b. 5 voturi impotriva

c. 8 abtineri

d. 3 voturi impotriva

128. Care dintre aceste documente nu are caracter obligatoriu? p.20

a. Conventia europeana a drepturilor omului

b. Declaratia universala a drepturilor omului

c. Pactul international privind drepturile civile si politice

d. Charta Europeana

129. Conventia pentru drepturile copilului adoptata de Adunarea Generala a ONU a intrat in vigoare in?

p.21

a. 1995

b. 2002

c. 1990

d. 2000

130. Bill of Rights a fost adoptat in anul ?  p.12

a.

b.

c.

d.

131. Celebra idee " oamenii se nasc si raman liberi si egali in drepturi", a fost inscrisa pentru prima data in?  p.13

a. Conventia europeana a drepturilor omului

b. Declaratia drepturilor omului si cetateanului, document elaborat si promovat de revolutia franceza

c. Declaratia de independenta a SUA din 14 iulie 1776

d. Tratatul de la Nisa

132. Declaratia Universala a Drepturilor Omului a fost adoptata de?  p.18

a. Adunarea Generala a ONU

b. Consiliul Europei

c. Adunara Parlamentara a Consiliului Europei

d. Comitetul de Ministri ai Consiliului Europei

133. Face parte din Carta internationala a drepturilor omului?  p.18

a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului

b. Declaratia de independenta a SUA

c. Conventia pentru eliminarea oricaror forme de discriminare rasiala

d. Tratatul de la Nisa

134. Conventia europeana a drepturilor omului a fost adoptata in anul?  Capitolul I

a.

b.

c.

d.

135. Romania a aderat la Conventia europeana a drepturilor omului prin?  Capitolul IV

a. L nr. 18/2000

b. L nr. 35/1998

c. L nr. 30 /1994

d. L nr. 30/ 2000

136. Declaratia drepturilor omului a fost adoptata in Franta in anul?  p. 13

a. 1670

b. 1876

c. 1798

d. 1789

137. Carta Natiunilor Unite a fost adoptata in urma Conferintei de la?  p. 18

a. Roma

b. Paris

c. San Francisco

d. New York

138. Magna Charta Libertatum a fost semnata in? p. 13

a. 1240

b. 1445

c. 1215

d. 1350

139. Constitutia Romaniei garanteaza?  p. 81, Constitutia Romaniei art. 41, 42

a. dreptul de mostenire

b. dreptul de proprietate privata

c. accesul liber al persoanei la o activitate economica

140. Potrivit Constitutiei nu au drept de vot ? p. 81, Constitutia Romaniei art. 34

a. debilii sau alienatii mintal

b. persoanele condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale

c. persoanele care au implinit 18 ani cu o zi inainte de data alegerilor

141. De la prevederile art.27 alin. 1 (inviolabilitatea domiciliului) din Constitutie se poate deroga in urmatoarele situatii prevazute de lege.  p. 81, Constitutia Romaniei art. 27

a. apararea securitatii nationale sau a ordinii publice

b. prevenirea raspandirii unei epidemii

c. legitima aparare

142. Potrivit Constitutiei Romaniei exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans prin lege pentru. p. 81, Constitutia Romaniei art. 49

a. apararea securitatii nationale

b. prevenirea consecintelor unei calamitati naturale

c. aducerea la indeplinire a unor prevederi legale imperative

143. Masura retinerii nu poate depasi?  p. 81

a. 48 de ore

b. 24 de ore

c. 10 ore

d. se dispune pana la venirea aparatorului ales sau numit din oficiu

144. Potrivit Constitutiei statul Roman garanteaza. p. 81

a. dreptul la un loc de munca

b. autonomia universitara

c. proprietatea publica

d. concediu de cresterea a copilului pana la varsta de 2 ani

145. Potrivit Constitutiei Romaniei cetatenii au dreptul la.  p. 81, Constitutia Romaniei

a. pensie

b. concediu de maternitate platit

c. dreptul de a fi ales in Parlamentul European

146. Nu pot fi angajati ca salariati potrivit Constitutiei Romaniei? p. 81, Constitutia Romaniei

a. minorii sub 15 ani

b. minorii sub 16 ani

c. minorii sub 18 ani

d. femeile insarcinate

147. Durata normala a zilei de lucru este in medie, potrivit Constitutiei Romaniei de? p. 81, C Romaniei

a. cel mult 8 ore

b. cel mult 10 ore

c. intre 6-8 ore in functie de domeniu de activitate

d. nu este expres prevazuta o asemena durata

148. Care sunt cazurile in care munca efectuata independent de vointa celui care o presteaza nu reprezinta munca fortata.  p. 152

Potrivit art. 4, alin. (3), din CEDO nu se considera munca fortata sau obligatorie in sensul prezentului articol:

orice munca impusa in mod normal unei persoane supuse detentiei in conditiile prevazute de art. 5 din prezenta conventie sau in timpul in care se afla in libertate conditionata;

orice serviciu cu caracter militar sau, in cazul celor care refuza sa satisfaca serviciul militar din motive de constiinta, in tarile in care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu in locul serviciului militar obligatoriu;

orice serviciu impus in situatii de criza sau de calamitati care ameninta viata sau bunastarea comunitatii;

orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civile normale.

a. serviciul impus in situatii de criza care ameninta viata sau bunastarea comunitatii;

b. serviciul impus in situatii de calamitati care ameninta viata sau bunastarea comunitatii;

c. orice munca sau serviciu care face parte din obligatiile civile normale;

d. serviciul militar.

149. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le respecte masura privativa de libertate.  p. 153

Potrivit prevederilor art. 5 din CEDO, nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu exceptia urmatoarelor cazuri si potrivit cailor legale:

daca este detinut legal pe baza condamnarii pronuntate de catre un tribunal competent;

daca a facut obiectul unei arestari sau al unei detineri legale pentru nesupunerea la o hotarare pronuntata, conform legii, de catre un tribunal ori in vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute de lege;

daca a fost arestat sau retinut in vederea aducerii sale in fata autoritatii judiciare competente, atunci cand exista motive verosimile de a banui ca a savarsit o infractiune sau cand exista motive temeinice de a crede in necesitatea de a-1 impiedica sa savarseasca o infractiune sau sa fuga dupa savarsirea acesteia;

daca este vorba de detentia legala a unui minor, hotarata pentru educatia sa sub supraveghere sau despre detentia sa legala, in scopul aducerii sale in fata autoritatii competente;

daca este vorba despre detentia legala a unei persoane susceptibile sa transmita o boala contagioasa, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;

daca este vorba despre arestarea sau detentia legala a unei persoane pentru a o impiedica sa patrunda in mod ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs o procedura de expulzare ori de extradare.

150. In ce conditii poate fi restrans dreptul la un proces echitabil.  p. 170

Dreptul la un proces echitabil poate fi restrans in intelesul Conventiei numai in privinta restrangerii accesului in sala de sedinta a presei si a publicului.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate