Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
EFECTELE PARTAJULUI DE ASCENDENT


EFECTELE PARTAJULUI DE ASCENDENT


EFECTELE PARTAJULUI DE ASCENDENT

EFECTELE PARTAJULUI REALIZAT PRIN ACTE INTER VIVOSEfectele impartelii de ascendent difera dupa cum au fost facute, prin act juridic inter vivos sau printr-un act mortis causa.

Partajul pe calea donatiei produce efecte diferite in timpul vietii ascendentului si dupa deschiderea succesiunii.

a) Din momentul acceptarii donatiei de catre descendenti; intre ascendent si succesorii sai iau nastere raporturi specifice contractului de donatie.

Ascendentii donatari, fiind succesori in drepturi cu titlu particular, nu sunt obligati sa achite datoriile ascendentului lor decat daca donatia a fost facuta cu sarcina platii datoriilor existente in momentul incheierii contractului.

227. C.S.J., sect. civ., dec. nr. 1409 / 1992, in " Dreptul " nr. 8 / 1993, pag.81.

228. Actul de partaj nul absolut pentru vicii de forma, executat voit de descendenti se condidera ratificat, astfel ca ei nu mai pot invoca constatarea nulitatii; D. Chirica, op. cit.,pag.342

Donatia va putea fi revocata, la cerere, de instanta judecatoresca, potrivit art. 831 Cod civil, fie in caz de neexecutare a  sarcinii, fie in caz de igratitudine.

b) Dupa deschiderea succesiunii, partajul de ascendent devine un partaj propriu - zis, iar descendentii devin mostenitori, fara a inceta insa sa fie donatari. In calitate de mostenitori, descendentii pot accepta succesiunea sau renunta la ea.Bunurile care nu au fost supuse impartelii vor fi transmise mostenitorilor in indiviziune, urmand a face obiectul unui partaj suplimentar.

Valoarea bunurilor transmise descendentilor donatari va fi reunita fictiv la activul net al mostenirii, pentru calculul cotitatii disponibile. Daca prin imparteala s-a incalcat rezerva unui coerede, acesta va avea dreptul la reducerea loturilor comostenitorilor care au fost avantajati cu depasirea cotitatii disponibile.

EFECTELE PARTAJULUI REALIZAT PRIN ACTE MORTIS CAUSA

In cazul in care actul de imparteala s-a realizat prin testament, partajul isi va produce efecte numai din momentul deschiderii succesiunii. In timpul vietii ascendentului dispunator, imparteala acestuia poate fi revocata, ca orice dispozitie testamentara.

La deschiderea succesiunii, bunurile mostenirii nu vor fi indivize, deoarece in cazul impartelii de ascendent se transmit, divizate, descendentilor (acestia dobandesc bunurile in calitate de mostenitori legali si nu in calitate de legatari). Ascendentii trebuie sa accepte succesiunea sau sa renunte la ea, astfel cum le este transmisa, adica impartita de ascendentul lor.

Fara a distinge daca imparteala de ascendent s-a facut pe calea donatiei sau testamentului, legiuitorul a stabilit ca intre descendenti se nasc raporturi de imparteala. Astfel, de exemplu, descendentii se vor garanta reciproc unii pe altii pentru evictiune. Tot astfel, fiecare descendent va avea un privilegiu asupra loturilor imobiliare ale coerezilor pentru garantarea partajului efectuat intre ei si a sultelor datorate unii altora.

229. E. Safta -Romanov, op. cit., pag. 296.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate