Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Imprumutul de consumatie sau imprumutul propriu - zis (mutuum)


Imprumutul de consumatie sau imprumutul propriu - zis (mutuum)


Imprumutul de consumatie sau imprumutul propriu - zis (mutuum) 

Este reglementat de C.civ in Titlul XI , Art. 1576 - 1590.Imprumutul propriu - zis este un contract prin care o parte numita imprumutator transmite in proprietatea altei parti numita imprumutat o cantitate de bunuri fungibile si consumptibile , cu obligatia ptr imprumutant de a restitui la termen , o cantitate egala de bunuri , de acelasi gen si de aceeasi calitate.

Caractere juridice.

Imprumutul de consumatie este un contract real fiind valabil incheiat prin acordul de vointa dintre partile contractante si de remiterea materiala a bunului imprumutat.Remiterea este o conditie de validitatea a contractului care consta in obligatia de a da , in sensul ca imprumutatorul transmite din patrimoniul sau un drept de prorpietate asupra unor bunuri sau un drept de creanta cand obiectul il formeaza sume de bani.Imprumutul propriu - zis este un contract cu titlu gratuit dar poate fi si cu titlu oneros.Cu titlu gratuit atunci cand imprumutatorul nu urmareste prin incheierea contractului sa obtina un folos patrimonial.Este cu titlu oneros atunci cand partile stipuleaza in contract ca imprumutatul , in schimbur bunurilor imprumutate va plati o prestatie numita dobanda.In acest caz , gratuitatea nu este de esenta imprumutului de consumatie , ci doar de natura sa.

Imprumutul de consumatie este un contract unilateral , dand nastere la obligatii numai in sarcina imprumutatului si anume obligatia de restituire a bunurilor.

Este un contract translativ de proprietate, bunurile consumptibile si fungibile care fac obiectul imprumutului de consumatie trec din proprietatea imprumutatorului in proprietatea imprumutatului,astfel imprumutatul devine proprietarul lor.

Imprumutul propriu - zis este un contract numit , avand o reglementare proprie, reglementare existenta, in principal , in Codul Civil.

Dovada contractului.Daca valoarea bunurilor imprumutate depaseste suma prevazuta in art.1191 C.civ (250 lei) , dovada se face numai prin inscris autentic sa inscris sub semnatura privata nus i prin alte inscrisuri sau proba cu martori sau prezumtii.Faptul material al predarii bunurilor nu si actul incheiat , poate fi dovedit prin orice mijloc de proba , acesta fiind un fapt juridic.

Conditii de validitate

Capacitatea partilor.Fiind un contract translativ de proprietate , ambele parti trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

Obiectul contractului.Imprumutul propriu - zis fiind un contract unilateral , obiectul este format dintr-un singurl element si anume bunurile imprumutate.Bunurile imprumutate trebuie sa fie bunuri fungibile si consumptibile dupa natura lor , fiind astfel bunuri generice.Aceste bunuri trec din patrimoniul imprumutatorului in patrimoniul imprumutatului.

Efectele imprumutului propriu - zis

Obligatiile imprumutatului.

Obligatia de restituire.

Restituirea in natura a bunurilor imprumutate. Imprumutatul este dator sa restituie lucrurile imprumutate in aceiasi calitate si cantitate si la timpul stipulat (Art.1584 C.civ).Aceasta obligatie este de esenta imprumutului propriu-zis , deoarece , chiard aca nu este prevazut in contract , imprumutatul are indatorirea de a restitui tot atatea lucruri de aceiasi specie si calitate.Daca in contract este prevazut un termen imprumutatorul nu poate cere restituirea inainte de termen.Daca termenul lipseste,instanta va fixa un termen de restituire.Imprumutatorul are o actiune persoanala impotriva imprumutatului , atunci cand acesta nu-si executa obligatia de restituire.Fiind o actiune persoanala ea este prescriptibila.

Obligatia de restituire prin echivalent.

Aplicarea principiului executarii in natura a obligatiilor isi gaseste din plin aplicare in imprumutul de consumatie.Daca imprumutatul este pus in imposibilitatea de a restitui la scadenta o cantitate legala de bunuri cu cea imprumutata , de acelasi gen si aceeasi calitate, el este obligat sa faca plata prin echivalent , in raport de valoarea bunurilor imprumutate de la momentul scadentei.In caz de intarziere a executarii obligatiei prin echivalent , se pot cere daune interese compensatorii care se platesc dupa ramanerea definitiva a hotararii.De asemenea imprumutatul datoreaza si daune interese moratorii ( dobanzi) de la data cand s-a introdus actiunea.

Obligatiile imprumutatorului

Fiind un contract unilateral , imprumutul propriu - zis naste obligatii doar in sarcina imprumutatului.Imprumutatorul are obligatia de a garant ape imprumutat ptr daunele cauzate de viciile bunului imprumutat , in aceleasi conditii ca in cazul imprumutului de folosinta (comodat).

IMPRUMUTUL CU DOBANDA

Imprumutul cu dobanda este regrementat , in principal , in C.Civ , cap IV din Titlul XI.Este o variatate a imprumutului propriu- zis si anume un imprumut cu titlu oneros , caracter ce rezulta din obligatia imprumutatului ca pe langa restituirea bunurilor imprumutate sa execute si o prestatie numita dobanda , astfel, incat fiecare parte , urmareste un folos patrimonial.Cu toate aceste , imprumutul ramane contract unilateral si astfel obligatiile cad doar in sarcina imprumutatului.

Contract prin care o parte numita imprumutator transmite in proprietatea altei parti numita imprumutat o cantitate de bunuri fungibile si consumptibile , cu obligatia ptr imprumutat de a restitui la termen , o cantitate egala de bunuri , de acelasi gen si de aceeasi calitate precum si de a executa o prestatie numita dobanda.

Obiectul imprumutului cu dobanda este format doar din obligatia imprumutatului de a restitui bunul si de a plati dobanda.In cazul imprumutului de bani trebuie restituite suma de bani imprumutata la termenul stabilit , indiferent de scaderea sau sporirea valorii banilor , cu exceptia cazurilor , cand prin acte normative se prevad conditii derogatorii.Dobanda nu curge de drept, ci ptr a fi datorata trebuie sa fie stipulata in contract.Dobanda se calculeaza numai asupra sumei imprumutate nu si asupra dobanzilor.Dobanda la dobanda este interzisa (anatocism - dobanda compusa).Dovada platii dobanzii se face in conditiile dreptului comun.

Incetarea imprumutului propriu - zis

1.Prin executarea obligatie de restituire a bunurilor imprumutate  , la termenul prevazut in contract.Daca termenul a fost stipulat in favoarea ambelor parti , imprumutatul nu va putea restitui bunurile inainte de termen . decat daca are consimtamantul imprumutatorului.Restituirea se poate face si prin executare silita la termenul stabilit de instanta.

2.Alte cauze.Imprumutul propriu zis se poate stinge si prin remiterea de datorie , confuziune , dare in plata , compensatie , intrucat obiectul il formeaza bunuri fungibile.In cazul mortii uneia dintre parti drepturile si obligatiile ce rezulta din contract se transmit asupra mostenitorilor imprumurul neavand caracter intuitu personae.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate