Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Denuntarea unilaterala si expirarea termenului - cauze de incetare a locatiunii


Denuntarea unilaterala si expirarea termenului - cauze de incetare a locatiunii


Denuntarea unilaterala si expirarea termenului - cauze de incetare a locatiunii

Denuntarea unilaterala.

Daca locatiunea este incheiata pe perioada nedeterminata contractul inceteaza prin denuntarea unilaterala facuta de oricare dintre parti.Contractul inceteaza prin anuntarea concediului cu respectarea unui termen de preaviz.

Concediul reprezinta un act juridic civil unilateral ce exprima vointa unei parti de a inceta contractul de locatiune.Pentru validitatea concediului nu se cere acordul celeilalte parti.Termenul de preaviz se stabileste in functie de natura lucrului si dupa obiceiul locului. Scopul existentei lui este acela de posibilitate celeilalte parti de a gasi o persoana cu care sa incheie un nou conntract de locatiune.

De regula anuntarea concediului nu trebuie sa imbrace o anumita forma.Pentru proba lui se cere ancheierea lui in forma scrisa iar daca cealalta parte refuza sa dea o dovada de primire concediul va fi notificat prin executorii judecatoresti.

Practica judiciara a stabilit ca cererea de chemare in judecata pentru evacuarea locatarului este o manifestare neandoielnica de incetare a contractului, iar termenul de preaviz este acoperit de timpul necesar solutionarii litigiului.

Expirarea termenului.

Atunci cand contractul de locatiune este incheiat pe durata determinata, la implinirea termenului contractul inceteaza de drept fara a mai fi necesara instiintarea prealabila.Daca dupa implinirea termenului locatiunii locatorul ii permite locatarului sa foloseacsa bunul in continuare, se considera ca s-a incheiat un nou contract de locatiune in mod tacit.Pentru ca termenul este o modalitate a contractului care trebuie stipulata expres, noul contract se considera incheiat pe o durata nedeterminata.

Relocatiunea tacita nu va opera daca locatorul a notificat locatarul pana la implinirea termenului,vointa de a reinnoi contractul.Numai in cazul inchirierii de immobile se prevede obligatia locatorului de a-l instiinta pe chirias,in termenul stability de obiceiul locului, in privinta intentiei sale de a nu reinnoi contractul..

Pentru a fi valabil noul contract incheiat tacit trebuie sa indeplinesca toate conditiile legate de incheierea contractului.Daca sunt mai multi locatari sau locatori ,reinnoirea totala va opera cu consimtamantul tacit al tuturor.

Noul contract se considera incheiat pentru aceeasi chirie.

Practica judiciara a apreciat ca tacita relocatiune nu poate opera in privinta unui contract al carui termen a fost prelugit prin efectul legii, ci numai pentru contractul al carui termen s-a stability prin acordul partilor.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate