Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Efectele contractului de arendare


Efectele contractului de arendare


Efectele contractului de arendare

Suportarea riscurilor.

a) riscul lucrului

Este suportat de proprietar.Ca urmare a pieirii fortuite totale contractul de arenda inceteaza.

In cazul pieirii fortuite partiale,arendasul poate alege intre incetarea contractului si mentinerea lui,cu reducerea arenzii in functie de posibilitatea de a mai folosi bunurile agricole ramase conform destinatiei agricole.Asupra acestei probleme se pronunta de regula instanta de judecata.

Daca bunul piere fortuit intre momentul incheierii contractului si momentul predarii lui,arendatrorul are interesul sa dovedeasca ca pieirea a fost fortuita.Daca pieirea fortuita a avut loc dupa predarea bunului acest interes il va avea arendasul.

Daca bunul a pierit fortuit dupa ce arendasul a fost pus in intarziere cu privire la restituirea bunului, dupa implinirea termenului arendarii riscul va fi suportat de el, cu exceptia cazului in care va dovedi ca bunul ar fi pierit si in mainile arendatorului.

b) riscul contractului

Problema se poate pune cand bunul arendat sau recolta piere fortuit.Daca bunul arendat piere fortuity riscul contractului va fi suportat de arendator astfel incat acesta nu mai poate cere plata arenzii.

Daca recolta piere fortuit, va avea relevanta modul de stabilire al arenzii:

Daca arenda a fost stabilita sub forma unei cote parti din recolta,riscul contractului va fi suportat proportional de ambele parti indifferent daca recolta a fost culeasa sau nu.

Daca arenda a fost stabilita intr-o cantitate determinata de produse agricole sau intr-o suma de bani, riscul contractului va fi suportat de arendas.

Prin derogare C.civ., instituie sistemul compensatiei intre anii buni si cei rai. Daca inainte de a fi culeasa a pierit jumatate din recolta unui an arendasul nu va putea cere o scadere a arenzii daca pieirea s-a compensate cu recoltele anterioare.

Daca arenda e incheiata pe un an si piere cel putin jumatate din recolta se va reduce arenda proportional cu partea pierita.

In baza principiului libertatii de vointa partile pot stabili orice clauze privind suportatrea riscurilor.

Obligatiile partilor.

a) obligatiile arendatorului

- obligatia de predare

Predarea trebuie insotita de un inventar al bunurilor arendate,iar pentru terenuri se cere si un plan de situatie.Bunurile predate trebuie predate in stare de a fi folosite pentru o destinatie agricola. Predarea se va face la locul si timpul stabilite in contract,la domiciliul arendatorului daca sunt bunuri mobile de gen si la locul situarii lor la momentul incheierii contractului daca sunt bunuri individual determinate.

- obligatia de garantie pentru viciile ascunse si evictiune

- arendatorul are obligatia de plata a impozitelor si taxelor pentru bunurile agricole

b) obligatiile arendasului

- obligatia de a intreba bunurile arendate ca un bun proprietar

Arendasul trebuie sa foloseasca bunurile agricole la destinatia stabilita in contract, in caz contrar se poate cere rezilierea contractului.

Obligatia presupune si intrebuintarea lucrurilor arendate ca un bun proprietar presupune si obligatia de intretinere a lor pe durata arendarii si cea de efectuare a micilor reparatii.

- plata arendei

Arenda se va plati la locul si la termenele convenite in contract si in termenele stabilite.Neexecutarea acestei obligatii este sanctionata cu rezilierea contractului, executarea silita si daune interese.

- obligatia de restituire a bunurilor arendate

Restituirea bunurilor trebuie facuta in aceeasi stare cu cea in care le-a primit conform inventarului facut la predare, iar in lipsa acestuia se prezuma ca predarea s-a facut in stare buna.

- alte obligatii

Taxele de redactare si inregistrare a contractului de arendare sunt in sarcina arendasului, partile putand stabili si alte obligatii contractuale in sarcina arendasului potrivit principiului libertatii de vointa.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate