Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de mandat


Contractul de mandat


CONTRACTUL DE MANDAT

Contractul de mandat - este un contract prin care o persoana, numita mandator se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama unei alte peroane numita mandant, care-i da aceasta imputernicire și pe care il reprezinta (art. 1532 din Codul Civil, ex. avocatul ce reprezinta in instanța o persoana)

este un contract unilateral

este de regula consensual

poate fi gratuit sau oneros

poate fi exprimat in forma scrisa sau verbala

este constatat printr-un inscris numit procuratura sau imputernicire

obiectul mandatului trebuie sa fie determinat, posibil si licit.

Obilgațiile mandatarului:

indeplinirea mandatului

obligația de a da socoteala despre indeplinirea mandatului, referitor la actele incheiate si bunurile primite

obligații rezultand din substituirea unei terțe persoane (mandatorul este obligat sa raspunda de faptele substitutului)Obligațiile mandantului:

dezdaunarea mandatarului (restituirea catre mandatar a tuturor cheltuielilor facute cu ocazia executarii mandatarului și dobanzile aferente)

plata remunerației (este obligatorie daca mandatul este cu titlu oneros și a fost indeplinit, sau chiar neindeplinit, dar din motive neimputabile mandatorului)

Incetarea efectelor contractului de mandat

revocarea mandatului (poate fi facut expres sau tacit)

renuntarea mandatarului (cu notificare)

moartea unei parți

punerea sub interdicție judecatoreasca

insolvabilitatea și falimentul.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate