Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de vanzare-cumparare


Contractul de vanzare-cumparare


Contractul de vanzare-cumparare

Definitie Art.1124 C.Civ potrivit caruia "Vinderea e o conventie prin care 2 parti se obliga intre sine ,una transmite celeilalte,proprietatea unui lucru si acesta a platit celui dintai pretul lui".

Caractere juridice

Contractul de v-c are urmatoarele caractere juridice: este un contract sinalagmatic (bilateral) , cu titlu oneros , comutativ ,in principiu consensual si de regula translativ de proprietate.

A.      Caracter sinalagmatic - in sensul ca se nasc obligatii reciproce intre parti si independentePrestatia uneia dintre parti este cauza prestatiei celeilalte parti

Indeplinirea obligatiei vanzatorului este echivalentul obligatiei cumparatorului si invers

In caz de neexecutare a obligatiilor esentiale de catre o parte, cealalta parte poate cere rezolutiunea.

B.      Cu titlu oneros intrucat fiecare parte contractata urmareste un interes ( folos , castig) patrimonial.Astfel vanzarea are interesul sa primeasca pretul iar cumparatorul bunul cumparat in proprietate.

C.      v-c este un contract comutativ - o data cu incheierea contractului partile isi cunosc existenta si intinderea obligatiilor.

Acest caracter deosebeste v-c de contractele aleatorii , cand dr. si obl. partilor depind de un element viitor, datorita caruia exista posibilitatea de castig sau riscul pierderii pentru una dintre partile contractului.

Mod exceptional : vanzarea poate fi contract aleatoriu atunci cand bunul este supus pieirii , exproprierii sau in cazul vanzarii de dr. litigioase.

D.      V-c este un contract , in principiu consensual - Art. 1295 alin. 1 C.civ : "Vanzarea este perfecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator , in privinta vanzatorului indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului , desi lucru inca nu se va fi predat si pretul inca nu se va fi masurat"

Contractul de v-c poate fi incheiat prin simplu acord de vointa al partilor.

E.       V-c este , de regula , un contract translativ de proprietate - contractele care au ca obiect translatia proprietatii sau unui alt drept real , proprietatea sau dreptul se transmite prin efectul partilor si lucru ramane in rizico - pericolul dobanditorului , chiar cand nu i s-a facut traditiunea lucrului.

- Caracterul translativ de prop. al v-c - principiul transmiterii automate ( imediate) a dr. de proprietate , din momentul incheierii contractului.Ptr functionarea acetui principiu trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

1. Vanzatorul trebuie sa fie proprietarul bunului vandut si contractul valabil incheiat.

2. Bunul vandut trebuie sa fie individual determinat (cert).

3. Partile sa nu fi amanat transferul proprietatii.

Conditii de validitate

Orice act juridic cat si contractul de v-c ptr. a fi valabil incheiat trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile de validitate:

- consimtamantul valabil exprimat al partilor ce se obliga

- Capacitatea de a contracta

- Un obiect determinat si o cauza licita

Consimtamantul trebuia sa provina de la o persoana cu discernamant,sa fie exteriorizat,sa fie neviciat, sa fie cu intentia de a produce efecte juridice.

Promisiunea unilaterala de a vinde sau de a cumpara - un antecontract unilateral prin care o parte numita promitent se obliga sa incheie in viitor un contract de v-c cu o alta parte numita beneficiar.Se creeaza astfel obligatia numai in sarcina uneia dintre parti (promitent) si anume obligatia de a face.

Promisiunea bilaterala (sinalagmatica) - este promisiunea bilaterala,antecontractul prin care ambele parti se obliga ca in viitor sa incheie contractul de v-c.Prescriptia dr. la actiune curge din momentul in care promitentul - vanzator se manifesta expres in sensul negarii dr. beneficiarului - cumparatorului.Obligatiile ce se nasc,sunt obligatii de a face.

Pactul de preferinta - o forma a promisiunii de a vinde prin care promitentul unui bun se obliga ca , in cazul in care il va vinde , la pret egal , va acorda preferinta unei anumite persoane.

Dreptul de preemtiune - este facultatea (posibilitatea) de care se bucura o persoana de a fi preferata altei persoane la cumpararea unui bun ( unor bunuri) in conditiile prevazute de lege.Are natura legala, el fiind reglemetat de lege printr-o norma imperativa.

Capacitatea de a contracta

Notiune : este part componenta a capacitatii civile a pers. Fizice sau juridice si consta in aptitudinea acesteia de a incheia personal sau prin reprezentare contracte civile.

Pot cumpara si vinde toti carora nu le este oprit prin lege.

Incapacitatile - incapacitati in considerarea persoanei si incapacitati dupa natura bunurilor.

1.Prin incapacitatea in considerarea persoanei se urmareste:

-impiedicarea incheierii unor donatii sub forma unor vanzari simulate , art 937 C.civ - donatiile intre soti sunt permise dar revocabile.Daca vanzarile intre soti ar fi permise ,ele ar putea ascunde donatii care lunad forma v-c ar devenii irevocabile.

-Apararea intereselor unor categorii de mostenitori ; a celor rezervatari

-se apara interesele creditorilor care ar putea fi incalcate prin vanzari simulate,cei mai multi autori sustin ca sanctiunea incheierii prin nesocotirea dispozitiei art 1307 C.civ. ale unor v-c intre soti, este nulitatea relativa.

- art. 1308 C.civ. prevede anumite categorii de persoane ce nu pot incheia contacte de v-c cu obiect anumite lucruri.

-tutorii nu pot cumpara bunuri de la persoanele ce se gasesc sub tutela cata vreme nu s-au facut hotararile definitive ale tutelei.

-mandatarii imputerniciti sa vanda bunuri ale celor pe care ii reprezinta nu pot cumpara ei insasi acele bunuri,daca s-ar permite acest lucru mandatarii ar fi interesati sa plateasca un pret cat mai mic.

-administratorii bunurilor statului sau institutiilor administrativ-teritoriale nu pot cumpara bunurile statului ce se vand prin intermediul lor,exceptia o constituie bunurile cu suma fixa.

2.Bunurile scoase din circuitul civil nu pot fi vandute.Categori de bunuri scoase in circuitul civil sau cele ce pot circula in conditiile restrictive: - Bunurile proprietate publica ale statului sau unitatiilor adm-teritoriale sunt inalienabile,ele pot fi date in administrarea regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate sau inchiriate.

-Terenurile - legea 18/1991 : terenul atribuit conform art 19 alin.1 , art.21 si art.43 nu poate fi instrainat prin acte juridice intre vii timp de 10 ani,socotiti de la inceputul anului urmator celui in care s-a facut incheierea proprietatii.

- legea 112/1995 : locuintele trecute in prop. statului au fost cumparate de chiriasi , nu pot fi instrainate timp de 10 ani de la data cumpararii.

- legea 31/1996 Regimul monopolului de stat,prevede ca bunurile monopol de stat nu pot fi vandute si nici cumparate de pers. fizice sau juridice decat pe baza de licenta.

-armele,munitiile pot fi cumparate numai cu conditiiile prevazute in actele normative speciale , ce le reglementeaza circulatia juridica.

-unele bunuri pot fi scoase vremelnic din circuitul civil cand exista un interes legitim serios.

-sunt scoase temporar bunuri din circuitul civil cand exista un interes major legal.

-terenurile ce fac obiectul reconstituirii dr. de proprietate nu pot fi instrainate , nici vandute cate vreme exista litigii cu privire la ele.

Obiectul contractului de vanzare cumparare

Obiectul de vanzare cumpararea este format din obliectul obligatiei de predare pe care o are vanzatorul si obiectul obligatiei de plata pe care o are cumparatorul.

Bunul vandut trebuie sa fie in circuitul civil;sa existe in momentul incheierii contractului sau pe viitor ( Art.1311 C.civ. "daca in momentul vanzarii lucru era pierit in tot,vinderea este nula,daca a pierit in parte cumparatorul are alegerea intre a se lasa de contract sau a pretinde reducerea pretului") ; bunurile viitoare mai putin mostenirea nedeschisa pot forma obiect al contractului de v-c ; vanzarea unei mosteniri nedeschise e nula,deoarece acesta ar constituii un pact asupra unei succesiuni viitoare prohibit in mod expres de C.civ. ; bunul vandut sa fie determinat sau determinabil;sa fie licit si posibil - posibil adica succeptibil de apropriere ( nu sunt astfel de bunuri "res communes" : aerul,lumina soarelui = bunuri ce nu apartin nimanui dar a carui uz este comun tuturor)

Pretul e obiectul obligatiei de plata pe care o are cumparatorul.La v-c trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ sub sanctiunea nulitatii absolute urmatoarele conditii:

-sa fie stabilit in bani : stabilirea in bani la v-c e de esenta acestui contract, daca se face in schimbul unui bun,contractul e translativ de proprietate dar nu e de v-c si de schimb.

- pretul sa fie determinat sau determinabil : pretul este determinat daca la incheierea contractului partile stabilesc in mod exact suma de bani datorata de cumparator chiar daca nu stabilesc modalitatile efective de plata.

-pretul sa fie sincer si serios ( sa nu fie fictiv).Daca pretul este fictiv contractul este nul.Pretul nu trebuie sa fie derizoriu ( neserios),sa fie echivalentul valorii bunului vandut , si prin urmare nu e derizoriu, o v-c cu pret derizoriu este nula.

Efectele contractului de vanzare - cumparare

Prin incheierea contractului de v-c se nasc obligatii atat in sarcina vanzatorului cat si cea a cumparatorului.

Obligatia vanzatorului: sa predea bunul vandut; sa-l garanteze pe cumparator contra evistiunii si contra viciilor ascunse ale bunului vandut.Partile prin acordul lor de vointa pot modifica insa intinderea acestor obligatii sau sa convina si asupra altor obligatii de care sa fie tinute.Nu e reglementata ca obligatie a partilor aceea de transmisiune a dr. de proprietate deoarece dr. in discutie si riscurile pieirii lucrului se transmit in momentul incheierii contractului.

Predarea lucrului vandut ( art 1314-1334 C.civ) - uneori predarea o presupune atitudinea pur pasiva din partea vanzatorului adica lasarea lucrului la dispozitia cumparatorului , cand lucru se afla la cumparator in temeiul altui contract ( ex: comodat ,depozit etc).

Predarea se face in momentul incheierii contractului (art.1319).Bunul e la data incheierii contractului individualizat si poate fi localizat.In cazul nerespectarii din culpa de catre vanzator a obligatiei de predare a bunului , cumparatorul poate incoca exceptia de neexecutare a contractului sau poate cere rezolutiunea vanzarii cu daune interese , fie in sfarsit de executare in natura a contractului ce inseamna punerea in posesie.Daca obligatia de predare se face cu intarziere, cumparatorul e indreptatit a primi daune interese dar numai cand la pus in intarziere pe vanzator cerandu-i predarea bunului.

Obligatia de garantie contra evictiunii.Garantia de drept

Prin evictiune se intelege pierderea totala sau partiala de catre cumparator , a proprietatii bunului cumparat sau tulburarea cumparatorului in exercitarea atributelor dr. de proprietate asupra bunului , ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre o terta persoana a unui drept asupra bunului cumparat.Evictiunea poate sa rezulte din faptul personal al vanzatorului dar si din fapta unei terte persoane.

Evictiunea care rezulta din faptul personal al vanzatorului → prin fapt personal se intelege orice fapt sau act anterior vanzarii,tainuit fata de cumparator,ori ulterior vanzarii sar neprevazut in contract,savarsit de vanzator sau de succesorii sai universali sau cu titlu universal,de natura sa-l tulbure oe cumparator in linistita folosinta a bunului.Cand tulburarea vine din partea vanzatorului , cumparatorul se poate apara prin invocarea unei exceptii personale numita "exceptie de garantie" intrucat cine trebuie sa garanteze ptr evictiune,nu poate sa evinga.

Obligatia de garantie fiind o obligatie patrimoniala, dupa moartea vanzatorului , ea se trasmite succesorilor universali sau cu titlu universal, care vor raspunde pentru evictiune in aceleasi conditii ca si vanzatorul.In schimb, succesorii cu titlu particular ai vanzatorului nu vor fi tinuti pentru obligatia de garantie contra evictiunii ei nemostenind obligatiile autorului lor.

Vanzatorul nu raspunde ptr evictiune atat fata de cumparator cat si data de subdobanditorii acestuia.Tulburarea poate fi de fapt,cum ar fi deposedarea de un bun sau de un drept cand se invoca un dr de uzufruct,de abitatie asupra bunului care nu au fost prevazute in contract.

Evictiunea care rezulta din fapta unui tert → daca tulburarea provine de la o terta persoana , vanzatorul este obligat sa-l apere pe cumparator.Pentru a exista o astfel de obligatie a vanzatorului trebuie indeplinite trei conditii: tulburarea sa fie de drept,adica sa se invoce de drept asupra bunului dobandit de cumparator ; cauza evictiunii sa fie anterioara vanzariii ; cauza evictiunii sa nu fi fost cunoscuta de cumparator.

Tulburarea sa fie de drept tertul trebuie sa invoce un drept asupra bunului cumparat.Dreptul invocat de un tert poate fi un dr real dar si un drept de creanta.Tulburarea sa aiba o cauza anterioara incheierii contractului de v-c. In cazul in care cumparatorul a cunoscut pericolul evictiunii,se presupune ca el a acceptat riscul si ca atare vanzatorul nu raspunde ptr evictiune.In acest caz contractul are caracter aleatoriu.

Continutul obligatiei de garantie contra evictiunii

Cat timp evictiunea nu s-a produs iar contractul sa incheiat si bunul a trecut in proprietatea cumparatorului iar vanzatorul are obligatia de a se abtine de la orice fapt sau act ce l-ar tulbura pe cumparator in exercitarea dreptului sau de proprietate (o obligatie de a nu face).Daca evictiunea este pe cale sa se produce,in sensul ca un tert invoca anumite drepturi asupra bunului vandut ,si-l actioneaza in judecata pe cumparator, vanzatorul are obligatia de a-l apara pe cumparator impotriva pretentiilor tertului ( obligatia de a face).Cand evictiunea s-a produs (evictiune consumata) vanzatorul raspunde de toate pagubele suferite de catre cumparator ( obligatia de a da) ce se concretizeaza in plata dezpagubirilor.Obligatiile de ,a nu face' si de ,a face' sunt indivizibile, pe cand obligatia de ,a da' este divizibila daca sunt mai multi vanzatori sau intre succesorii vanzatorului in cazul decesului acestuia.

In cazul evictiunii consumate , efectele oblig. garantiei contra evictiunii sunt :

-la evictiunea totala vanzatorul trebuie sa restituie cumparatorului pretul primit , valoarea fructelor pe care acesta ar trebuii sa le inapoieze tertului evingator , sa restituie cheltuielile de judecata rezultate de procesul prin a carui urmare a fost invins, cheltuielile in legatura cu incheierea contractului , sa plateasca daunele interese ptr pagubele pe care le-a pricinuit cumparatorul.

-la evictiunea partiala - cand cumparatorul pierde o parte din proprietatea bunului cumparat,e necunocut tertului un alt drept al bunului in discutie.Cumparatorul are alegerea intre rezolutiunea contractului sau pastrarea acestuia cu plata despagubirilor pentru partea evinsa.

Rezolutiunea - Cumparatorul nu poate cere rezolutiunea v-c in mod discretionar,si numai daca dovedeste ca pierderea este atat de insemnata incat ar fi stiut, nu ar fi cumparat bunul respectiv.Ca urmare a rezolutiunii contractului , cumparatorul va restitui vanzatorului bunul in starea in care se afla inainte de a fi evins iar vanzatorul va restitui pretul integral, despagubind pe cumparator ca si in cazul evictiunii totale.In situatia in care, cumparatorul obtine rezolutiunea contractului , el are dreptul sa primeasca de la vanzator valoarea bunului din momentul evictiunii sau a partii de care a fost evins si nu doar o parte proportionala din pret, cand valoarea bunului ar fi crescut sau scazut intre timp.Ptr orice alte pagube suferite , cumparatorul are dreptul la daune-interese.

Prescriptia actiunii in garantie contra evictiunii - se prescrie in termen general de prescriptie ( 3 ani).Prescriptia curge din momentul producerii evictiunii,adica de cand s-a recunoscut prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de proprietate sau un alt drept al tertului evingator.

Obligatia de garantie pentru viciile bunului vandut.Garantia de drept

Vanzatorul raspunde nu numai de linista folosinta a bunului vandut ci si pentru viciile acestuia , asigurand linista folosinta a bunului vandut ci si pentru viciile acestuia , asigurand astfel , si utila lui folosinta.Obligatia de garantie ptr viciile ascunse ale bunului vandut presupune ca vanzatorul sa-l apere pe cumparator importiva tuturor deficientelor bunului care afecteaza utilitatea lui.Raspundere vanzatorului ptr viciile ascunse ale bunului vandut se aseamana dar nu este identica , cu anularea vanzarii pe motiv de eroare asupra substantei bunului.In cazul erorii asupra substantei , cumparatorul nu a putut cumpara bunul din cauza unui viciu de consimtamant,putand cere anularea contractului de v-c.Regulile privind raspunderea vanzatorului ptr viciile ascunse se aplica tuturor contractelor de v-c , cu exceptia vanzarilor publice si a vanzarilor de dr succesorale cand vanzatorul raspunde numai ptr calitatea de mostenitor si nu ptr continutul universalitatii.

Conditiile viciilor.

Viciul sa fie ascuns - ptr a fi ascuns,viciul nu poate fi cunoscut de catre cumparator la data incheierii contractului de v-c nici chiar printr-o verificare normala a bunului.Viciul este ascuns cand cumparatorul nu l-a cunoscut si nici nu putea sa-l cunoasca la data incheierii contractului.Vnzatorul nu este raspunzator ptr viciile aparente , de care cumparatorul putea singur sa se convinga.Cu atat mai mult,vanzatorul nu raspunde ptr viciile bunului pe care le-a adus la cunostiinta cumparatorului.In schimb,vanzatorul va raspunde de viciile ascunse,chiar si cand nu le-a cunoscut cu exceptia cazului cand a convenit cu cumparatorul sa nu raspunda pt vicii.

Viciul sa fi existat in momentul incheierii contractului - vanzatorul nu raspunde de viciile care au aparut ulterior transmiterii proprietatii.

Viciul sa fie grav - atunci cand bunul nu poate fi folosit potrivit destinatiei sale sau intrebuintarea lui este atat de micsorata incat daca l-ar fi cunoscut,cumparatorul nu l-ar fi cumparat sau af fi platit un pret mai mic.

Dovada viicilor - viciile trebuie dovedite de catre cumparator

Raspunderea vanzatorului ptr vicii - In cazul vanzarii unui bun afectat de vicii ascunse,cumparatorul are dreptul sa opteze intre:

1.rezolutiunea v-c

2.reducerea corespunzatoare pretului

3.remedierea viciilor de catre sau in contul vanzatorului,cand reparatia este posibila.

Rezolutiunea vanzarii - cumparatorul poate cere rezolutiunea contractlui prin intentarea unei actiuni redhibitorii.El trebuie sa restituie bunul, in starea in care se fala iar vanzatorul sa restituie pretul si cheltuielile legate de incheierea contractului.Daca vanzatorul a fost de rea credinta va plati si daune interese.In aces caz viciile se numesc redhibitorii.

Cumparatorul poate printr-o actiune estimatorie sa ceara reducerea din pret,proportionala cu diminuarea valorii de intrebuintare a bunului.In cazul viciilor ascunse,vanzatorul este obligat sa plateasca si daune - interese numai daca cumparatorul dovedeste ca vanzatorul a fost de rea credinta.Daca nu cunostea viciile,vanzatorul va fi obligat numai la restituirea pretului si cheltuielile vanzarii cumpararii.

Prescriptia - atunci cand viciile nu au fost ascunse cu viclenie,termenul de prescriptie este de 6 luni.daca vanzatorul a fost de rea credinta termenul este de 3 ani.Termenul curge de la data descoperirii viciilor,inca cel tarziu de la implinirea unui an de la predarea bunului.In cazul actiunii privitoare la civiile unei constructii,termenul de 6 luni sau 3 ani incepe sa curga de la descoperirea viicilor,insa cel mai tarziu la implinirea de 3 ani de la predare.

Obligatiile cumparatorului.

Principalele obligatii ale cumparatorului sunt: - obligatia de a plati pretul bunului cumparat ; - obligatia de a lua in primire bunul cumparat ; -obligatia de a plati cheltuielile legate de incheierea contractului.

Obligatia de a plati pretul bunului cumparat.

Art 1361 C.Civ -"principala obligatie a cumparatorului este de a plati pretul in ziua si locul determinat prin contract".

Dupa dreptul comun privind executarea obligatiilor plata se face la domiciliul debitorului.Conf art 1362 C.civ cumparatorul este dator a plati pretul la locul in care se face predarea bunului.Ca regula generala, executarea unei obligatii contractuale pentru care nu s-a prevazut un termen suspensiv, se face imediat dupa incheierea contractului.La v-c , plata pretului se poate cere in momentul predarii bunului vandut,in sensul ca termenul profita si cumparatorului pentru a plati pretul, plata ce nu se poate cere inainte de predarea bunului.Daca partile au stabilit un termen suspensiv ptr plata pretului, la scandenta plata se face integral.Partile pot , insa , stipula la incheierea contractului si posibilitatea de a se face plata esalonata a pretului.Conf art. 1363 C.Civ cumparatorul datoreaza dobanda pretului vanzarii, pana la achitarea efectiva a pretului in trei situatii: cand acesta a fost prevazuta in contract; bunul vandut si predat produce fructe sau alte venituri ; cumparatorul a fost pus in intarziere printr-o notificare.Atunci cand partile au prevazut in contract o anumita dobanda , cumparatorul este obligat la dobanda legala.

In caz de neplata pretului , vanzatorul poate opta intre:

-a cere executarea in natura a obligatiei, posibila intotdeauna fiind vb de o suma de bani,cu conditia ca debitorul sa fie solvabil.Actiunea se prescrie in termen de 3 ani,fiind o actiune personala.

-a opune exceptia de neexecutare care da dreptul vanzatorului ca pana la plata pretului sa nu-si execute obligatia de predare a bunului vandut.

-a cere rezolutiunea contractului cand cumparatorul nu plateste pretul.

Obligatia de a lua in primire bunul cumparat.

Daca vanzatorul are obligatia de a preda bunul vandut ,cumparatorului ii revine obligatia de a prelua bunul cumparat.Aceasta obligatie trebuie executata la data si la locul stabilit in contract.Daca nu exista o asemenea clauza, preluarea se va face imediat dupa incheierea contractului sau potrivit obiceiului locului.Cheltuielile legate de ridicarea bunurilor mobile vor fi suportate de cumparator.

Obligatia de a suporta cheltuielile legate de incheierea contractului de v-c - in lipsa de stipulatie contrara,cumparatorul este obligat sa suporte cheltuielile vanzarii (taxe de redactare , autentificare , de inscriere,etc).

Varietati de vanzare

Vanzarea alternativa - este acel contract care are ca obiect un bun din mai multe bunuri prevazute in contract.Art. 1026 C.civ "debitorul unei obligatii alternative este liberat prin predarea unuia din 2 lucruri ce erau cuprinse in obligatie".In ceasta situatie proprietatea bunului se transmite din momentul alegerii bunului de catre cumparator.

Pana la alegere ,riscul pieirii fortuite este suportat de catre vanzator, in sensul ca daca piere unul dintre bunuri,el datoreaza unul dintre celelalte bunuri.Daca,insa,toate bunurile pier,fara vina debitorului,obligatia se stinge.In schimb,daca bunurile pier,unul dintre ele din vina debitorului,acesta va plati pretul bunului care a pierit ultimul.La bunurile de gen , pentru transferul prorpietatii trebuie sa aiba loc si individualizarea lor.

Vanzarea facultativa- este contractul care are ca obiect un singur bun,al doilea fiind prevazut ca o simpla posibilitate de plata.Transferul proprietatii si a riscului urmeaza regulile privind regimul juridic al bunurilor certe sau al bunurilor generice.

Vanzarea dupa greutate,numar sau masura - daca bunurile se vad dupa greutate,numar sau masura,bunurile vandute raman pe riscul vanzatorului pana ce vor fi cantarite,numarate sau masurate.Pana la cantarire,masurare sau numarare,proprietatea si riscurile nu se transmit asupra cumparatorului,nefiind individualizate.

Vanzarea cu gramada - este contractul care are ca obiect bunuri generice ce sunt individualizate intr-o cantitate determinata prin masa lor.De asemenea si pretul este determinat global.

Vanzarea pe incercate - este acel contract care se incheie odata cu acordul de vointa dintre parti,contract in care se prevede conditia suspensiva a incercarii bunului.

Vanzare pe gustate - este contractul care are ca obiect de bunuri de gen ce pot fi gustate de catre cumparator inainte de a fi cumparate.Cumparatorul le poate refuza din simplul motiv ca nu-i place.

Vanzarea cu pact de raspundere - este un contract supus unei conditii rezolutorii exprese si care presupune facultatea pe care si-o rezerva vanzatorul de a relua bunul vandut , restituind pretul si cheltuielile facute de cumparator, intr-un anumit termen.

Vanzarea unei mosteniri - este acel contract prin care un mostenitor vinde o succesiune in intregul ei sau o cota-parte din aceasta.

Legatarul cu titlu particular nu poate cinde un drept succesoral , cu toate ca este succesor, el dobandind un bun sau bunuri determinate si nu o universalitate de drepturi si obligatii.Faptul ca obiectul vanzarii il formeaza o universalitate sau o cota parte din acesta,adica drepturile si obligatii,vanzatorul raspunde numai pentru calitatea de mostenitor nu si continutul mostenirii.

Art. 1399 C.civ "cel ce vinde o mostenire, fara a specifica cu de-amanuntul obiectele intr-insa cuprinse,nu raspunde decat de calitatea sa de mostenitor".

Cand s-au precizat bunurile cuprinse in mostenire, vanzatorul va fi tinut de obligatia de garantie contra evictiunii, ca orice vanzator.Daca mostenirea cuprinde si terenuri,contractul se va incheia in forma autentica.Pentru bunurile imobile este necesara publicitatea acestira potrivit Legii nr. 7/1996.Mostenirea nedeschisa,sub sanctiunea nulitatii absolute,nu poate fi instrainata,nici chiar cu consimtamantul persoanei despre a carei mostenire este vorba.

Efecte

Intrucat cumparatorul preia universalitatea mostenita de vanzator,acesta va trebui sa predea cumparatorului fructele percepute, creantele incasate sau pretul bunurilor care au fost vandute din masa succesorala,daca nu exista o conventie contrara.La randul sau,cumparatorul trebuie sa restituie vanzatorului tot ceea ce a platit cu titlu de sarcini sau datorii ale succesiunii,daca nu exista o stipulatie contrara.Datoriile rezultate din mostenire vor trece asupra cumparatorului,intrucat el dobandeste o universalitate.

Vanzare de drepturi litigioase si retractul litigios

Art.1403 din C.civ "lucru se socoteste litigios cand exista un proces sau contestatie asupra fondului dreptului".Dreptul litigios este dreptul care face obiectul unui litigiu.Dreptul litigios poate fi : dreptul real , drept de creanta , drept de proprietate intelectuala , drept succesoral etc.

Titularul unui astfel de drept il poate instraina cu titlu oneros unei alte persoane,adica il poate vinde.in aceasta situatie, adversarul cedentului il poate elimina din proces pe cesionar platandu-i suma cu care a cumparat acel drept,dobanzile si cheltuielile de judecata.Aceasta operatiune se numeste retract litigios.Prin exercitarea retractului litigios,debitorul cedat se substituie cesionarului,cumparand de la acesta dreptul litigios, devenind propriul sau creditor.

Conditiile exercitarii retractului litiginos.

Ptr a se putea exercita retractul litigios, trebuie indeplinite urmatoare conditii :

1.sa existe un litigiu inceput , dar neterminat asupra fondului dreptului (art. 1403 C.civ)

Retractul litigios poate fi exercitat oricand in cursul unui proces asupra fondului litigios atat in fata instantelor de fond cat si in fata instantelor de apel si recurs.

2.dreptul litigios sa fi fost instrainat cu titlu oneros , in schimbul unui pret.Daca acel drept ar fi fost transmis cu titlu gratuit ,retractul litigios nu poate fi exercitat.

3.manifestarea de vointa sa fie insotita de faptul material al platii pretului.Pretul trebuie sa fie real.Se vor plati , de asemenea dobanzile aferente si cheltuielile facute de cesionar.

4.debitorul cedat trebuie sa-si manifeste vointa de a exercita retractul litigios,devenind astfel cumparator al dreptului litigios,fie in fata instantei cand are loc dezbaterea litigiului asupra fondului dreptului , fie printr-o notificare scrisa.

Cazurile in care legea interzice exercirarea retractului litigios sunt:

-cand cesiunea s-a facut catre un mostenitor sau un coproprietar al dreptului cedat

-cand cesiunea s-a facut uni creditor al cedentului pentru plata creantei sale

-cand cesiunea s-a facut catre posesorul fondului asupra caruia exista un drept litigios.

Efectele - v-c dreptului litigios se desfiinteaza cu efect retroactiv , ca si cum s-ar fi implinit o conditie rezolutorie.

Dreptul dobandit de cesionar fata de debitorul cedat se stinge in intregime impreuna cu toate accesoriile si garantiile care il insoteau si astfel si debitorul retractant este eliberat total.

Se stinge litigiul cu privire la fondul dreptului cedat

Intre cedent si cesionar retractul nu poate produce nici un efect.Intre ei produce efecte cesiunea.

Vanzarea prin licitatie - este o variatate a contractului de v-c prin care un bun sau mai multwe bunuri sunt puse in vanzare, in mod public si cu respectarea unor proceduri speciale , fiind adjudecat acelui participant la licitatie care ofera pretul cel mai mare.Licitatia publica poate fi voluntara sau silita.Licitatia voluntara se foloseste , de regula in scopul incetarii starii de indiviziune.Licitatia silita se efectueaza exclusiv prin intermediul justititei si intervine cand copartasii nu ajung la o intelegere asupra unei licitatii coluntare,mai ales in caz de neachitare a datoriei de catre debitor.Pretul obtinut se imparte intre copartasi.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate