Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de renta viagera


Contractul de renta viagera


Contractul de renta viagera

Contractul d erenta viagera este acel contract prin care o parte numita credirentier instraineaza cu titlu oneros sau titlu gratuit un bun (bunuri) ori o suma de bani unei alte parti numita debirentier in schimbul unei prestatii periodice numita renta viagera , care urmeaza a fi platita pana la decesul credirentierului.

Renta viagera este un contract aleatoriu deoarece intinderea obligatiei debirentierului si a dr corelativ al credirentierului depinde de durata vietii credirentierului , existand astefel , sansa de castig sau riscul pierderii , ptr ambele parti contractante.

Contractul d erenta viagera este de regula un contract cu titlu oneros dar poate fi si cu titlu gratuit in situatia in care renta se constituie prin donatiune intre vii sau prin testament.

Renta viagera este un contract consensual , fiind valabil incheiata prin simplul acord de vointa al partilor.Renta viagera este un contract sinalagmatic dand nastere la obligatii pentru ambele parti.Este translativ de proprietate deoarece credirentierul trasmite un bun sau mai multe bunuri din patrimoniul sau in patrimoniul debirentierului.Se poate transmite si o suma de bani , situatie in care este vorba de un dr de creanta.

Renta viagera este un contract cu executare succesiva avand in vedere obligatia periodica de plata a rentei viagere de catre debirentier pe toata durata de viata a credirentierului.

Conditii de validitate.

Atat debirentierul cat si credirentierul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu , avand in vedere caracterul translativ de proprietate al contractului.

Obiectul obligatiei credirentierului poate consta intr-un bun imobil sau mobil care se afla in circuitul civil , ori intr-o zuma de bani ,pec and obiectul obligatiei debirentierului nu poate fi decat o suma de bani sau anumite cantitati de bunuri fungibile , transmise la anumite intervale de timp.

Daca persoana in favoarea caruia a fost constituita renta inceteaza din viata in momentul constituirii rentei , contractul este lovit de nulitate absoluta , lipsind astfel cauza contractului.

Efectele contractului de renta viagera

Obligatiile credirentierului

-predarea bunului sau a sumei de bani - se aplica rigulile de la vanzare - cumparare , cu aexceptia acelora ce privesc pretul.

-garantia contra evictiunii sau ptr viciile ascunse urmeaza regulile de la contractul de vanzare - cumparare

Obligatiile debirentierului

-plata rentei viagere - obligatia debirentierului de a plati renta viagera este principala lui prestatie si este obligatie de a da.

Ea trebuie platita in cuantumul si in termenele stabilite in contract.In cazul contractului cu titlu oneros , ratele rentei pot fi urmarite de catre creditorii credirentierului , in conditiile dreptului comun.Cand renta s-a stabilit cu titlu gratuit , partile pot stabili ca renta sa nu fie urmarita.Renta cu titlu gratuit poate fi urmarita atunci cand se pune problema de datorii de alimente , de chirii sau de alte creante privilegiate asupra mobilelor.

Obligatia de plata a rentei trebuie executata pana la moartea titularului dreptului la renta viagera.Debirentierul nu se poate elibera de plata rentei restituind bunul sau suma de bani primita , indiferent de durata de viata a credirentierulul.

In cazul mortii debirentierului , obligatia de plata a rentei se transmite asupra mostenitorilor acestuia.Partile pot stipula ca plata rentei sa inceteze la moartea debirentierului.Neexecutarea obligatiei de plata a rentei viagere da posibilitatea credirentierului de a cere in justitie executarea ei silita.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate