Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii




Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de intretinere


Contractul de intretinere


Contractul de intretinere

Contractul de intretinere nu are o reglementare legala proprie.Face parte din categoria contractelor nenumite.

Contractul de intretinere este acel contract prin care o parte numita intretinut instraineaza cu titlu oneros sau cu titlu gratuit un bun (bunuri) sau o suma de bani , celeilalte parti , numita intretinator , care se obliga sa-i asigure intretinerea in natura pe durata vietii acestuia.

Este un contract nenumit , neavand o reglementare proprie.Este un contract aleatoriu intrucat obligatia intretinatorului depinde nu numai de durata vietii intretinutului , dar si de continutul obligatiei de intretinere.Este in principiu , un contract cu titlu oneros , ambele parti urmarind un interes, patrimoniul propriu , dar poate fi si cu titlu gratuit.Este un contract sinalagmatic din moment ce fiecare parte isi asuma obligatii in considerarea obligatiilor celeilalte parti.Astfel intretinutul are obligatia de a preda bunul sau suma de bani intretinatorului iar acesta de a executa zilnic , obligatia de intretinere , obligatia de a face.Este in principiu un contract consensual , acordul de vointa fiind necesar si suficient ptr incheierea contractului.Este un contract , in principiu , translativ de proprietate deoarece intretinerea se executa in schimbul dobandirii unor bunuri sau unor sume de bani .Este un contrcat cu executare succesiva avand in vedere obligatia de intretinere prestata de intretinator.El trebuie sa execute aceasta obligatie in mod permanent , pe toata durata vietii intretinutului.Are un caracter intuitu personae incheindu-se in considerarea calitatii partilor contractante.



Conditii de validitate.

Conditiile sunt aceleasi ca la contractul de vanzare - cumparare , cu deosebirea ca obiectul obligatiei intretinatorului consta in executarea obligatiei de intretinere (obligatie de a face) si nu plata pretului (obligatia de a da).

Delimitarea de alte contracte.

Delimitarea de contractul de renta viagera.

Contractul de renta viagera da nastere la obligatii ptr debirentier de a da periodic o suma de bani sau o cantitate de bunuri fungibile credirentierului , in timp ce contractul de intretinere da nastere la obligatii ptr intretinator , de a face , asigurand permanent intretinerea , in natura , a intretinutului.Renta viagera poate fi urmarita de creditorii credirentierului , pe cand intretinerea este insesizabila.

Delimitarea de contractul de vanzare - cumparare.

Cand instrainarea bunului sau a sumei de bani se face numai in shcimbul intretinerii , contractul este contract de intretinere , daca,insa , instrainarea se face in schimbul intretinerii si a unei sume de bani , se pune pb naturii juridice a contractului.

Contractul va fi de intretinere daca prestatia de bani reprezinta mai putin de jumate din valoarea bunului instrainat.Daca pretul depasesre jumate din valoarea bunului instrainat , contractul va fi de vanzare - cumparare.

Delimitarea de contractul de donatie cu sarcina.

Donatia cu sarcina presupune transmiterea cu titlu gratuit a unui bun sau a unei sume de bani cu obligatia ptr donatar de a indeplini anumite obligatii.daca in schimbul instrainarii , obligatia inpusa donatarului consta in prestarea unei intretineri se pune problema calificarii juridice a contractului incheiat

Cand valoarea bunului donat este mult mai mare decat valoarea estimativa a intretinarii , rezulta intentia intretinutului de a gratifica pe intretinator si astfel contractul va fi de donatie cu sarcina.Cand , insa , partile au urmarit , fiecare , obtinerea unui avantaj patrimonial propriu , contractul este de intretinere.

Efectele contractului de intretinere.

Obligatiile intretinutului.



Daca intretinutul transmite cu titlu oneros un bun sau o suma de bani intretinatorului in schimbul intretinerii , el are aceleasi obligatii ca si vanzatorul , si anume de a preda bunul si de a-l garanta pe intretinator contra evictiunii si ptr viciile ascunse ale bunului.

Obligatiile intretinatorului.

Obligatia principala o constituie prestarea intretinerii care este o obligatie de a face , adica de a desfasura zi de zi o activitate pana la incetarea din viata la intretinutului.

Notiunea de intretinere include multiple prestatii,pe langa prestatia materiala cuprinde si o componenta psihologica , data de caracterul intuitu personae al contractului de intretinere , care se intemeieaza in realizarea continutului sau economic , pe un raport de incredere si apropiere.

Obligatia de intretinere este executata permanent, de aceea in caz de neexecutare , intretinutul poate cere rezolutiunea contractului fara prealabila punere in intarziere a intretinatorului si fara ca instanta sa poata acorda termen de garantie ptr executarea obligatiei.

Locul executarii obligatiei de intretinere este stabilit de catre parti , in lipsa de stipulatie expresa este cel al domiciliului intretinutului , obligatia fiind astfel portabila si nu cherabila.

Incetarea obligatiei are loc la moartea intretinutului si nu poate fi pretinsa de catre mostenitorii lui , datorita caracterului intuitu personae al acestui contract.Obligatia inceteaza si la moartea intretinatorului , daca intretinutul nu convine cu mostenitorii intretinatorului sa continue executarea obligatiei.

Rezolutiunea contractului de intretinere.

In cazul contractului de intretinere , intretinutul va avea dreptul sa restituie bunul transmis intretinatorului in schimbul obligatiei de intretinere , el devenind retroactiv proprietar.In schimb , intretinatorul nu va putea obtine restituirea pestatiilor pe care le-a executat cu titlu de intretinere datorita caracterului aleatoriu al contractului si datorita faptului ca a beneficiat de folosinta si fructele bunului respectiv.Intretinatorul , va avea dreptul , insa , la sumele pe care le-a platit cu titlu de impozite si prime de asigurare.Intretinatorul poate avea dreptul la prestatiile efectuate atunci cand rezolutiunea contractului are loc din culpa intretinutului sau atunci cand intretinatorul este de acord cu rezolutiunea contractului , la cererea intretinutului care este in culpa si nu ar putea obtine rezolutiunea.







Politica de confidentialitate





Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate