Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Obligatia cumparatorului de plata a pretului


Obligatia cumparatorului de plata a pretului


Obligatia cumparatorului de plata a pretului

Potrivit art.1361 C.civ., principala obligatie a cumparatorului este cea de plata a pretului, la care se mai adauga aceea de a suporta cheltuielile vanzarii si cea de luare in primire a lucrului vandut.

Art. 1361 C.civ., stabileste ca plata pretului se face la ziua si locul determinat in contract, iar in lipsa unei stipulatii exprese plata se face la locul si la timpul in care se face predarea bunului (art.1362 C.civ.).

a) Locul si data platii

Daca partile stabilesc prin contract ca o parte din pret sa se plateasca la un anumit termen dupa predarea bunului, atunci cu privire la plata acestei diferente se va aplica regula generala in privinta locului platii, daca partile nu stabilesc un loc anume.

Daca partile au stabilit ca pretul sa se plateasca fractionat, in mai multe transe, la termene diferite, suntem in situatia unei vanzari in rate.Si in acest caz, plata pretului ramane o prestatie unica si nu succesiva, palat in rate fiind o modalitate de executare.Cumparatorul poate plati pretul inainte de implinirea termenului, fiindca se prezuma ca termenele sunt stipulate in favoarea lui si acesta poate renunta la beneficiul lor.Chiar daca plateste pretul inaiante de implinirea termenului, cumparatorul trebuie sa plateasca dobanda prevazuta in contract, pana la implinirea termenului cu exceptia:- cazului in care vanzatorul este de acord sau in contract exista o stipulatie contrara (cand dobanda se recalculeaza in functie de data efectiva a platii)

- cazului in care legea contine o norma contrara (decretul 61/1990 privind vanzarea de locuinte construite din fondurile statului pentru populatie).

Cand cumparatorul are motive de a se teme de vreo evictiune, el poate suspenda plata pretului pana ce vanzatorul va face sa inceteze tulburarea sau ii va da cautiune cu exceptia cazului in care se va stabili ca pretul va fi platit si in aceste imprejurari./art.1364 C.civ.)

Suspendarea platii pretului este un beneficiu pentru cumparator care il pune in situatia de a nu mai alerga dupa vanzator pentru recuperarea pretului platit, sau a unei parti din el atunci cand evictiunea s-a produs, de aceea art.1364 este aplicabil doar cand sunt indeplinite conditiile raspunderii pentru evictiune.

Cumparatorul poate suspenda plata si in cazul unei vanzari silite.

b) Obiectul obligatiei de plata a pretului

Cumparatorul trebuie sa plateasca pretul si eventual dobanzile stabilite.

In baza art.1363 C.civ., cumparatorul trebuie sa plateasca ,,dobanda legala,, la pret in urmatoarele 3 cazuri:

(dobanda legala = cu 20% mai mica decat dobanda comerciala stabilita in functie de dobanda de referinta a BNR - OUG nr.9/2000.)

- cand acestea au fost stabilite in contract. Daca partile stabilesc plata unei dobanzi de catre cumparator fara a determina cuantumul lor atunci acestea vor fi cele legale.

- daca lucrul vandut si predat cumparatorului este producator de fructe

- din momentul punerii in intarziere a cumparatorului (fie printr-o somatie, fie prin introducerea unei cereri de chemare in judecata chiar la o instanta necompetenta)

c) Sanctiunile neplatii pretului

Rezolutiunea reprezinta desfiintarea contractului ca urmare a neexecutarii culpabile a unei obligatii de catre o parte contractanta. In cazul neexecutarii culpabile a unei obligatii rezolutiunea poate fi ceruta de vanzator , succesorii universali si cu titlu universal, creditorii vanzatorului, persoanele care s-au subrogat in dreptul vanzatorului de a primi pretul si legatul cu titlu particular al vanzatorului daca actiunea este prevazuta de lege.

Dreptul vanzatorului de a cere rezolutiunea se poate exercita numai daca neachitarea pretului este integrala, ci si atunci cand este doar partiala, nu numai daca nu i s-a platit doar pretul, ci si daca nu i s-a platit dobanda la pret.

Actiunea in rezolutie va putea fi exercitata impotriva cumparatorului sau a mostenitorilor acestuia.

Rezolutiunea are caracter judiciar in principiu. Instanta poate acorda cumparatorului un singur termen ss-si execute obligatia. Daca nici dupa acest termen el nu plateste, va opera rezolutiunea vanzarii, de drept, fara a mai fi necesara vreo punere in intarziere. Numai in cazul an care vanzatorul este an pericol de a pierde lucrul si pretul instanta nu mai poate acorda termen de garantie.Partile pot incheia pacte comisorii exprese, in temeiul carora va opera rezolutiunea de drept a vazarii (pacte comisorii de gradul 3), aceasta nu va opera automat, ci numai dupa punerea in intarziere a cumparatorului, cu exceptia cazului cand partile au stipulat expres ca nu mai este necesara punerea in intarziere(pacte comisorii de gradul 4).

Potrivit art. 1388 C.civ., actiunea vanzatorului pentru rezolutiune este o actiune reala caci ea urmareste redobandirea bunului, in mainile oricui s-ar afla, si nu persoana cumparatorului. De aceea, ea este imprescriptibila extinctiv trebuie introdusa la instanta in a carei raza teritoriala se afla imobilul vandut desigur daca bunul este un imobil.

Fiind o actiune reala ea produce efecte asupra tertilor subdobanditori ai lucruliui vandut, cu exceptia a 3 cazuri:

- rezolutiunea nu produce efecte impotriva autoritatii publice care au dobandit un drept asupra lucrului

- rezolutiunea nu produce efecte impotriva adjudecatarilor in vanzari silite

- fata de tertii dobanditori de drepturi reale asupra lucrului vandut care au indeplinit formalitatile de opozabilitate ale acestor drepturi fata de terti.

Ca efect al rezolutiunii partile sunt repuse in situatia anterioara incheierii contractului, astfel incat trebuie sa restituie prestatiile primite in baza acestuia. Vanzatorul trebuie sa retituie pretul, dobanzile aferente si cheltuielile necesare si utile facute de cumparator cu bunul.

Cumparatorul trebuie sa restituie bunul care i-a fost predat liber de orice sarcini.El trebuie sa mai restituie si fructele lucrului si sa plateasca despagubiri daca lucrulul a suferit deteriorari ca urmare a culpei sale.

d) Obligatia de a lua in primire lucrul cumparat

Aceasta obligatie se afla in legatura cu obligatia vanzatorului de predare a lucrului, si prin executarea ei, se transmite detentia asupra lucrului. Cumparatorul trebuie sa suporte cheltuielile de ridicare a bunului.

Atunci cand acesta refuza sa-si execute aceasta obligatie, vanzatorul poate cere:

executarea silita, sub sanctiunea platii de daune cominatorii

depozitarea lucrului in alta parte

rezolutiunea contractului

daune-interese

e) Obligatia de a plati cheltuielile vanzarii

In lipsa unei prevederi contrare cumparatorul trebuie sa suporet cheltuielile vanzarii. Acestea sunt taxele de autentificare, cheltuieli de publicitate imobiliara, cele de redactare a contractului etc. Daca aceste cheltuieli au fost platite de vanzator acesta are dreptul sa le recupereze de la cumparator.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate