Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Utilizatorii informatiei contabile


Utilizatorii informatiei contabile


Utilizatorii informatiei contabile

In categoria generala denumita actori economici, beneficiari de informatii contabile, se are in vedere in primul rand intreprinderea sau, altfel spus, entitatea economica, dupa care partenerii acesteia (finantatorii, furnizorii, clientii, bancile, partenerii sociali etc.), precum si statul si asigurarile sociale. Totodata, in sens mai larg, informatiile amintite se adreseaza publicului, privit la modul general.

Nevoile informationale carora trebuie sa le raspunda informatia contabila si, in principal, situatiile financiare sunt corelate, in literatura de specialitate[1], cu o gama diversa de utilizatori si anume: investitori (actuali si potentiali), creantieri, salariati, clienti, asociatii patronale, puterea publica, cercetatori, normalizatori, public.In acest context, este justificat sa fie retinut si faptul ca in Cadrul general I.A.S.B. se mentioneaza ca "utilizatorii de situatii financiare includ investitorii prezenti si potentiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, guvernul si institutiile acestuia, precum si publicul".

Avandu-se in vedere nevoile informationale si, totodata, pozitia lor fata de intreprindere, beneficiarii de informatii se pot delimita in utilizatori interni si utilizatori externi si, in aceasta ordine, vor fi prezentati, in mod succint, in cele ce urmeaza.

a. Utilizatorii interni sunt reprezentati de manageri si constituie categoria cea mai importanta de utilizatori de informatii financiar-contabile. Ei utilizeaza o paleta larga de informatii pentru sustinerea deciziilor ce privesc activitatile de exploatare, de investitii, de finantare si de gestiune a trezoreriei. Informatiile necesare in acest scop sunt asigurate in majoritatea lor prin intermediul unor rapoarte nepublicate ce se intocmesc atat pe baza datelor curente din contabilitatea de gestiune si cea financiara, cat si a celor existente in raportarile periodice si cele anuale pe care intreprinderea trebuie sa le intocmeasca.

Forma si continutul rapoartelor solicitate de catre manageri, difera de la o intreprindere la alta, in functie de natura activitatii desfasurate si de obiectivele pe care acestia le urmaresc pentru indeplinirea functiilor ce privesc managementul si in esenta gestionarea performanta a patrimoniului si activitatii intreprinderii.

Se poate sublinia faptul ca managerii, comparativ cu utilizatorii externi, au privilegiul de a solicita si primi, oricand si in mod operativ, orice informatie contabila pe care o considera utila. Ei nu se limiteaza la informatiile existente in documentele de sinteza, informatii pe care le utilizeaza in mica masura pentru a adopta decizii economice, si in mod deosebit pentru comunicare, in sensul de a face cunoscut tertilor capacitatea manageriala a colectivului de conducere.

b. Utilizatorii externi sunt eterogeni si pot fi grupati in cateva categorii semnificative pe care le vom prezenta intr-o succesiune care, in opinia noastra, are in vedere, in buna masura, necesitatile de informatii si posibilitatile de satisfacere a acestora, in ordine descrescatoare si respectiv crescatoare, dupa cum urmeaza: investitori actuali si potentiali, creditori, furnizori si clienti, ca parteneri comerciali, salariati si sindicat, ca parteneri sociali, statul si institutiile acestuia si alti utilizatori externi, inclusiv publicul.

b1. Investitorii constituie o categorie semnificativa de finantatori care pun la dispozitia intreprinderii aporturi de capital in vederea desfasurarii activitatilor programate. Acesti finantatori, denumiti in mod curent actionari, sunt interesati in ceea ce priveste estimarea riscului si a profitabilitatii investitiilor efectuate sau potentiale. Informatiile pe care le obtin ii pot motiva sau nu in adoptarea deciziei de cumparare, de vanzare sau de mentinere a aporturilor, le pot permite sa cunoasca capacitatea intreprinderii de a realiza castiguri viitoare si de a transforma beneficiile in disponibilitati, inclusiv de a plati dividende s.a. In acest sens, actionarii acorda atentie deosebita calitatii informatiilor pe care managerii le ofera prin intermediul situatiilor financiare.

O alta problema care-i preocupa pe actionari, in calitatea lor de proprietari, priveste cunoasterea castigurilor directe si indirecte ale managerilor, inclusiv natura si volumul cheltuielilor generale, pentru a stabili daca acestia au profitat de mandatul ce le-a fost incredintat pentru a-si insusi unele sume necuvenite.

La randul lor, investitorii potentiali sunt interesati sa poata determina rata rentabilitatii posibil de realizat in perioada viitoare si care poate fi solicitata intreprinderii pentru a efectua investitii, avand in vedere, totodata, oportunitatile existente pe piata si riscul atribuit investitiei respective.

b2. Creditorii constituie o alta categorie de finantatori care, in marea majoritate a lor, sunt reprezentati de unitatile bancare sau alte persoane ce dispun de creante asupra intreprinderii, denumite si creditori financiari. Acesti creditori bancari, in relatiile cu intreprinderea, au ca preocupare esentiala sa poata obtine informatii privind asigurarea ca imprumuturile acordate si dobanzile aferente vor fi rambursate si respectiv platite la scadenta. In acest sens, trebuie avut in vedere si faptul ca bancherii, datorita relatiilor directe, personale si confidentiale pe care le au cu intreprinderea, utilizeaza informatiile contabile in mod specific, avand in vedere si competitia dintre banci, imaginea sau pozitionarea intreprinderii pe piata s.a., elemente care privite insa individual nu sunt determinante.

Bancherii, in mod firesc, acorda importanta deosebita cunoasterii atat a capacitatii de rambursare a imprumuturilor si din considerente de prudenta, pe baza informatiilor obtinute, evalueaza activele si pasivele intreprinderii inclusiv la valoarea lor de lichidare, cat si a posibilitatii de a crea profit, necesar pentru acoperirea dobanzii aferente imprumuturilor.

De altfel, bancherii, in scopul protejarii imprumuturilor acordate sunt interesati si de informatii particulare referitoare la finantarea utilajelor, structura datoriilor, executarea contractelor etc.

b3. Furnizorii sunt preocupati sa cunoasca posibilitatile financiare ale societatilor debitoare privind plata la scadenta a sumelor pe care acestea le datoreaza. Ei sunt interesati si de perspectivele de crestere sau diminuare a activitatii viitoare a debitorului intrucat se poate preconiza o majorare sau o reducere a volumului si valorii comenzilor de care ar putea beneficia.

b4. Clientii isi manifesta interesul pentru acele informatii care sa le permita sa estimeze perspectivele activitatii intreprinderii partenere, in sensul mentinerii sau dezvoltarii acesteia si astfel sa poata continua livrarea de bunuri si prestarea de servicii la acelasi nivel sau la unul superior. Aceasta indeosebi in cazul unui partener comercial semnificativ sau ale carui livrari pot influenta in mod hotarator evolutia activitatii sale viitoare.

b5. Salariatii si sindicatul, in calitatea lor de parteneri sociali, se preocupa de informatii contabile reduse ca volum si care, in principal, privesc marirea profitului si a modului de repartizare a acestuia, precum si posibilitatile intreprinderii de a oferi remuneratii si alte avantaje si oportunitati profesionale.

In realitate, sindicatele solicita informatii atunci cand intentioneaza sa sustina, cu argumente economice, revendicarile salariatilor.

b6. Statul are nevoie de informatii financiar-contabile pentru a-si atinge obiectivele stabilite, iar pe piata de aceasta natura, este reprezentat de administratia fiscala si economica. Informatiile care se obtin se utilizeaza pentru stabilirea bazelor de calcul pentru impozite si taxe, pentru acordarea de subventii, de imprumuturi cu dobanda redusa, precum si in vederea fundamentarii politicii fiscale, a venitului national si a altor indicatori de sinteza.

b7. Alti utilizatori externi sunt reprezentati de persoane sau grupuri care nu au fost analizate anterior. In acest sens, se are in vedere si faptul ca informatiile referitoare la activitatea unei intreprinderi prezinta interes pentru oricine intentioneaza sa adopte decizii economice care au legatura cu aceasta. Exemplificam, in acest sens, entitatile concurente care doresc sa-i estimeze pozitia pe piata, consumatorii care in situatii de monopol vor sa cunoasca daca sunt sau nu frustrati sub aspectul pretului sau calitatii marfurilor, responsabilii politici locali care au interes in ceea ce priveste contributia intreprinderii la dezvoltarea economiei locale (taxe, locuri de munca s.a.).

In acest context, se poate considera ca aproape toti membrii societatii sunt afectati intr-o anumita masura de utilizarea informatiilor contabile.Malciu L. - Cererea si oferta de informatii contabile, Editura Economica, Bucuresti, 1998, pag. 14.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate