Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Organizarea contabilitatii stocurilor


Organizarea contabilitatii stocurilor


Organizarea contabilitatii stocurilor 

La organizarea contabilitatii stocurilor de materii prime si materiale trebuie avute in vedere urmatoarele elemente:

-obiectivele si factorii organizarii contabilitatii stocurilor de materii prime si materiale ;

-documentele justificative si de evidenta operativa;

-sistemul conturilor utilizate pentru reflectarea stocurilor si a productiei in curs de executie ;1. Obiective si factori:

Organizarea contabilitatii stocurilor de materii prime si materiale , impune luarea in considerare a urmatoarelor obiective :

-urmarirea si controlul permanent al programului de aprovizionare pe feluri si grupe de stocuri ;

-asigurarea integritatii patrimoniale a stocurilor de materii prime si materiale la locurile de depozitare ;

-urmarirea utilizarii rationale a mijloacelor materiale aprovizionate astfel incat sa fie posibila respectarea normelor de consum specifice la eliberarea lor din depozit , evidentierea stocurilor de materii prime si materiale fara utilizare (supranormative)

-delimitarea cheltuielilor de transport -aprovizionare de valoarea stocurilor de materii prime si materiale aprovizionate ;

-inregistrarea si controlul valorificarii stocurilor de marfuri si a celorlalte categorii de stocuri destinate spre a fi livrate tertilor,

-urmarirea si evidenta stocurilor de produse , in procesul obtinerii si livrarii la preturi competitive;

-evaluarea realista a stocurilor si determinarea influentelor asupra gestiunii si a rezultatelor prin aplicarea corecta a regulilor de evaluare;

-promovarea principiului prudentei si a principiului continuitatii activitatii la evaluarea si inregistrarea in contabilitate a stocurilor.

Pentru realizarea acestor obiective trebuie avute in vedere si o serie de factori specifici cum sunt:

-dimensiunea unitatii patrimoniale si structura tehnico functionala a acesteia ;

-amplasarea depozitelor cu stocuri de materii prime si materiale aprovizionate si cele cu stocuri destinate vanzarii ;

-organizarea gestiunii analitice a stocurilor de materii prime si materiale ;

-ritmicitatea aprovizionarilor cu stocuri de materii prime si materiale , respectiv livrarilor ;

-calitatea furnizorilor si clientilor

2 Sistemul documentelor justificative si de evidenta operativa

Operatiunile privind existenta , intrarea , iesirea si deprecierea stocurilor de materii prime si materiale sunt consemnate in diferite documente specifice , care se pot grupa dupa urmatoarele criterii:

Documente privind existenta stocurilor de materii prime si materiale :

-liste de inventariere ;

-registru de inventar ;

-proces verbal de inventariere ;

Documente privind intrarea stocurilor de materii prime si materiale:

-comenzi ;

-facturi;

-avize de insotire;

-note de receptie si constatare de diferente;

-bon de predare -transfer-restituire;

-rapoarte de productie;

-bon de primire ;

-liste de inventariere ;

-declaratii vamale de import ;

-ordine de plata -extrase de cont ;

-chitante si registru de casa ;

-procese verbale de predare -primire ;

-procese verbale de inventariere ;

-procese verbale de donatie ;

Documente privind iesirea stocurilor :

-facturi ;

-avize de insotire ;

-bonuri de predare -transfer-restituire ;

-bonuri de consum ;

-foi de parcurs ;

-procese verbale de predare -primire ;

-bon de predare ;

-declaratie vamala de export ;

-procese verbale de donatii ;

-procese verbale de inventariere ;

-extrasele de cont bancar ;

-chitante si registru de casa ;

-rapoarte zilnice de productie ;

Documente privind deprecierea stocurilor :

-listele de inventariere ;

-procese verbale de inventariere ;

-situatii de calcul a perisabilitatilor ;

-procese verbale de scoatere din gestiune a bunurilor degradate sau expirate ;

-note de constatare ;

Evidenta operative a stocurilor se tine cu ajutorul urmatoarelor documente:

-fisa de magazie ;

-registrul stocurilor ;

-raportul de gestiune ;

Prezentam , pe scurt , cele mai importante dintre acestea

Factura -se intocmeste in momentul livrarii bunurilor, constituind pe langa functia de intrare - iesire din gestiune , pe cea de act justificativ pentru decontarea (incasarea -plata) contravalorii bunurilor sau serviciilor consemnate.

Conform articolului 155 din Codul fiscal (Legea nr. 571/2003,republicata),orice persoana impozabila , inregistrata ca platitor de taxa pe valoare adaugata , are obligatia sa emita factura fiscala pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre fiecare beneficiar.

Persoanele impozabile ( contribuabilii ) care nu sunt inregistrate ca platitori de T.V.A. nu au dreptul sa emita facturi fiscale si nici sa inscrie in documentele emise taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre o alta persoana.

Legea stabileste termenul inauntrul caruia trebuie sa fie emisa o factura fiscala.Pentru livrarile de bunuri , aceasta se va face la data livrarii propriu-zise , iar pentru prestarile de servicii, cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare aceleia in care s-a facut prestarea .

Mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu o factura fiscala sunt urmatoarele:

a)      seria si numarul ei ;

b)      data emiterii ;

c)      numele, adresa si codul de inregistrare fiscala al persoanei emitente ;

d)      numele, adresa si codul de inregistrare fiscala , dupa caz , al beneficiarului de bunuri sau servicii ;

e)      denumirea si cantitatea de bunuri livrate sau denumirea serviciilor prestate ;

f)        valoarea bunurilor sau serviciilor , exclusiv taxa pe valoarea adaugata ;

g)      cota de T.V.A. sau mentiunea scutit cu drept de deducere , scutit fara drept de deducere , neimpozabil sau neinclus in baza de impozitare , dupa caz ;

h)      valoarea taxei pe valoare adaugata, pentru operatiunile taxabile;

O situatie deosebita o prezinta prestarile de servicii efectuate de catre prestatori din

Strainatate . Pentru asemenea prestari , pentru care beneficiarii au obligatia platii taxei pe valoarea adaugata , acestia din urma , daca sunt inregistrati ca platitori de T.V.A. , trebuie sa autofactureze operatiunile respective , prin emiterea unei facturi fiscale . Aceasta se va face la data primirii facturii prestatorului ori la data efectuarii platii catre prestator ( daca nu s-a primit factura prestatorului pana la aceasta data ).

In ceea ce priveste operatiunile de leasing extern acestea se autofactureaza de catre beneficiarii din Romania , inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata , la data stabilita prin contract pentru plata ratelor de leasing si/sau la data platii de sume in avand.

Avizul de insotire - serveste ca document pentru eliberarea - primirea in gestiune si ca act de insotire a stocurilor de materii prime si materiale pe timpul transportului.

Pentru materialul lemnos avizele de insotire se ridica de la DIRECTIA SILVICA si au elemente speciale de securizare ( holograme ) asemanatoare timbrelor fiscale de la tigari si bauturi.

Nota de receptie si constatare de diferente - evidentiaza bunurile intrate in gestiune. Este intocmita in baza documentelor eliberate de furnizor.

Bonul de predare - transfer - restituire -folosit pentru predarea la magazie a stocurilor (produse, semifabricate, etc) obtinute prin productie proprie sau prin transmiterea bunurilor de la un loc de depozitare la altul in cadrul aceleiasi unitati. Nu serveste ca document pe timpul transportului .

Declaratia vamala -utilizata pentru declararea in detaliu a bunurilor clasificate in Tariful Vamal , cu ocazia efectuarii unor operatiuni de import sau de export si care dovedeste efectuarea propriu-zisa a operatiunii de import sau de export , dupa caz, in conditii legale.

3 Sistemul conturilor utilizate

Contabilitatea sintetica a stocurilor se conduce cu ajutorul clasei a treia din Planul General de Conturi, ''Conturi de stocuri si productie in curs de executie'' .

Clasa 3

CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE


GRUPE DE CONTURI


Stocuri de materii si materiale

Productia in curs de executie

Produse

Stocuri aflate la terti

Animale

Marfuri

Ambalaje

Provizioane pentru deprecierea stocurilor si

Productiei in curs de executie

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate