Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
OBIECTUL SI METODA CONTABILITATII


OBIECTUL SI METODA CONTABILITATII


OBIECTUL SI METODA CONTABILITATII

OBIECTUL CONTABILITATII

Definitie:Contabilitatea este o componenta a sistemului stiintei economice. Ea a aparut din nevoia de a raspunde la problema de gestiunii valorilor economice dintr-o entitate.

Obiectul contabilitatii = Patrimoniul

Definitie:

Patrimoniul este alcatuit din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile la care se refera.

Teorii (conceptii) cu privire la obiectul contabilitatii

Conceptia juridica

Din punct de vedere juridic patrimoniul reprezinta totalitatea bunurilor apartinand unei persoane fizice sau juridice, dobandite in cadrul relatiilor de drepturi si obligatii.

Bunurile economice = Drepturi + Obligatii

Concepria economica

Din punct de vedere economic, patrimoniul are la baza structura caritativa de resurse economice.

Resurse = Utilizari

Resursele sau izvoarele de finantare   ale entitatii pot fi:

a)           resurse proprii, asigurate de catre proprietar;

b)           resurse atrase sau straine, furnizate de terte persoane (bancheri, furnizori, si alte persoane);

c)            resurse rezultat, sub forma profitului realizat la incheierea exercitiului contabil.

Utilizarile pot fi:

a)        utilizari permanente sau stabile, adica bunuri de folosinta indelungata (mai mare de un an)

b)       utilizari temporare sau curente

c)        utilizari rezultate sub forma de pierdere generata de o activitate nerentabila.

CONDITIE OBLIGATORIE A CONTABILITATII

-prezentarea simultana a patrimoniului pin prisma juridicului si a economicului

Elemente ale obiectului contabilitatii

Structuri globale, specifice relatiilor de investitii si finantari ale elementelor patrimoniale:

ACTIV/CAPITAL PROPRIU/ DATORII

Structuri specifice relatiilor de transformari a elementelor de patrimoniu in cadrul proceselor economice:

VENITURI/CHELTUIELI

Mijloacele economice formeaza continutul activului si reflecta bunurile economice privite sub aspectul utilitatii si functionalitatii.

Sursele de finantare formeaza continutul pasivului (capital propriu + datorii) si reflecta modul de dobandire economica si sustinere financiara a activului.

v     ACTIVUL n reprezinta totalitatea mijloacelor economice presentate in functie de gradul de lichiditate al acestora;

Ø      Un activ (conform cu I.A.S.B. = Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate), reprezinta o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si la care se asteapta sa genereze beneficii viitoare pentru intreprindere.

Ø      Structuri de activ

Active imobilizate

Imobilizari necorporale;

Imobilizari corporale;

Imobilizari financiare.

Active circulante

Stocuri;

Creante;

Investitii financiare pe termen scurt;

Disponibilitati banesti.

v     PASIVUL reprezinta sursele de finantare, a mijloacelor economice, prezentat in functie de gradul de exigibilitate a acestora.

Cuprinde:

v      Capitalul propriu+Datorii+Provizioane

Ø       Capitalul propriu

Capitalul propriu reprezinta activul net, calculat ca diferenta dintre activele unei intreprinderii si datoriile sale.

Dupa IFRS = interesul rezidual al actionarilor in activele intreprinderii.

Capitalul propriu cuprinde

Capital social sau capital individual

Actiuni proprii rascumparate

Prime legate de capital

Diferenta din reevaluarea activelor

Rezervele

Rezultatul reportat

Rezultatul exercitiului

Ø      DATORIILE

O datorie reprezinta o obligatie actuala a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute, si prin a carei decontare, se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice.

Datoriile (surse straine, atrase) cuprind:

Credite bancare

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

Furnizori

Datorii fiscale, salariale, sociale

Datorii fata de asociati

Creditori diversi

Ø      Provizionul

Provizioanele cuprind:

Provizioane pentru litigii

Provizioane pentru garantii acordate

Provizioane pentru reparatii capitale

o       Pasivele de regularizare cuprind:

Venituri inregistrate in avans

Subventii

Structuri de venituri si cheltuieli

v     Definitii:

Ø      CHELTUIELILE desemneaza in expresie valorica operatiunile referitoare la cumpararea si consumarea bunurilor economice. Cheltuielile reprezinta micsorari de beneficii economice in perioada exercitiului determinate de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, si au ca efect micsorarea capitalului propriu , altele decat rambursarile catre proprietar.

Clasificarea cheltuielilor:

Cheltuieli de exploatare - ocazionate de activitatea curenta- cuprind:cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar, cheltuieli, cheltuieli cu plata serviciilor si lucrari prestate, cheltuieli privind amortizariile si provizioanele, cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu impozitele si taxele.

Cheltuieli financiare - sunt legate de activitatea financiara - cuprind: pierderi de creante legate de participanti, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferente nefavorable de curs, dabanzile curente aferente imprumuturilor primite, sconturi acordate clientilor, alte cheltuieli.

Cheltuieli extraordinare - sunt acele cheltuieli care nu se leaga de activitatea normala, curneta a unitatii patrimoniului.

Ø      VENITURILE desemneaza expresia baneasca a productiei stocate, a productiei livrate si a subventiilor pentru inteprinderi primite.

Conform I.A.S.B., veniturile reprezinta cresterea beneficiilor economice in perioada exercitiului, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

Clasificare veniturilor:

Venituri din exploatare - sunt venituri legate din exploatarea curenta, normala a acctivitatii - cuprind: venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate, venituri din productia stocata, venituri din productia imobilizata, venituri din subventii de exploatare si alte venituri.

Venituri financiare - sunt venituri din activitatea financiara - cuprind: venituri din participatii, venituri din alte imobilizari financiare, venituri din creante imobilizate, venituri din titluri de plasament, venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobanzi, venituri din sconturi obtinute si alte venituri.

v     Echilibrul dintre venituri si cheltuieli se realizeaza prin ecuatia:

VENITURI - CHELTUIELI = REZULTAT

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate