Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR NECORPORALE


CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR NECORPORALE


CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR NECORPORALE

Imobilizarile necorporale sunt active intangibile, si cuprind toate acele valori economice de investitie care nu imbraca fizic forma de bunuri materiale concrete.

In cadrul acestei categorii se cuprind urmatoarele :Cheltuieli de constituire ;

Cheltuieli de cercetare si dezvoltare ;

Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori asimilate ;

Fond comercial ;

Alte imobilizari necorporale.

1. Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuieli ocazionate de infiintarea sau modificarea activitatii unitatii patrimoniale cum sunt : taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli cu emiterea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietii si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura.

Toate aceste cheltuieli se recupereaza, prin amortizare , intr-o perioada de cel mult 5 ani.

2. Cheltuieli de cercetare si dezvoltare sunt ocazionate de efectuarea unor lucrari sau obiective de cercetare, in regie proprie, care sa prezinte garantia realizarii eficientei scontate in urma aplicarii acestora, pentru necesitatile proprii ale unitatii patrimoniale.

Cheltuielile de cercetare si dezvoltare sunt considerate imobilizari, daca indeplinesc urmatoarele trei conditii :

a.      directia societatii comerciale trebuie sa prezinte concret intentia de a produce si comercializa sau de a utiliza produsul sau procedeul obtinut prin cercetare ;

b.     proiectele in curs de cercetare trebuie sa fie net individualizat, iar costul lor sa fie stabilit distinct ;

c. fiecare proiect de cercetare trebuie sa aiba serioase posibilitati de

realizare tehnica si de rentabilitate comerciala ;

Si aceste cheltuieli trebuie sa fie amortizate in cel mult 5 ani.

3. Concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori similare sunt constituite din valoarea bunurilor preluate cu acest titlu in patrimoniu, potrivint contractelor incheiate, care stipuleaza drepturile si obligatiile inchiriatorului si concesionarului.

Cheltuielile efectuate pentru achizitionarea dreptului de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu, in cazul concesiunilor, a unui brevet, a unei licente, marci de fabrica si alte drepturi similare de propietate industriala si comerciala sunt amortizate pe toata durata prevazuta pentru exploatare sau utilizarea acestor imobilizari.

4. Fondul comercial reprezinta acea parte din fondul de comert sau cheltuielile efectuate pentru mentinerea sau dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii patrimoniale, cum sunt : clientela, modul comercial, reputatia firmei, segmente de piata si alte elemente.

Fondul comercial se determina ca diferenta intre valoare de aport sau de utilitate a fondului de comert si valoarea elementelor de activ aduse in patrimoniu la infiintarea unitatii. In cazul achizitionarii unor active, cheltuielile suplimentare pentru achizitionarea acestora constituie fond comercial.

Fondul comercial, de regula, nu se amortizeaza decat daca se constata o depreciere ireversibila a acesteia.

5.Alte imobilizari necorporale sunt constituite din programele informatice create in cadrul unitatii patrimoniale sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii, precum si alte imobilizari necorporale, evaluate la costul de productie, respectiv la costul de achizitie.

Valoarea acestor imobilizari se amortizeaza in functie de durata posibila de utilizare care insa nu poate depasi o perioada de trei ani.

Prin urmare, imobilizarile necorporale nu se concretizeaza in bunuri materiale. Desi au o pondere nesemnificativa in totalul imobilizarilor, sunt, insa, variate din punct de vedere al continutului si al comportamentului financiar, ceea ce a impus utilizarea mai multor conturi specifice pentru a fi evidentiate. Contabilitatea lor se tine prin conturile 20 " IMOBILIZARI NECORPORALE " a carei structura se prezinta astfel :

201 - " Cheltuieli de constituire " ;

203 - " Cheltuieli de cercetare si dezvoltare " ;

205 - " Concesiuni, brevete, licente si alte drepturi similare " ;

207 - " Fond comercial " ;

208 - " Alte imobilizari necorporale " ;

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate