Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
PREZENTAREA SARCINILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA SI OG NR.65/1994 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE EXPERTIZA CONTABILA II


PREZENTAREA SARCINILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA SI OG NR.65/1994 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE EXPERTIZA CONTABILA II


PREZENTAREA SARCINILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA DIN CODUL DE PROCEDURA PENALA SI OG NR.65/1994 PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE EXPERTIZA CONTABILA II.

Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare.Notiunea de expertiza desemneaza , in sens general , o cercetare ori o investigatie de specialitate asupra unor fapte sau fenomene complexe , a caror cunoastere , interpretare , clarificare reclama interventia unor profesionisti de inalta clasa . in sinteza, expertiza este un mijloc de proba , de constatare, confirmare, evaluare, lamurire sau dovedire pe baza cercetarii stiintifice, a adevarului obiectiv cu privire la o anumita fapta, imprejurare, problema, situatie, cauza sau litigiu. Expertiza poate fi: tehnica, medicala, grafologica, criminalistica, contabila, etc.

Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in Tabloul expertilor contabili, actualizat anual de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR).

Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente si in evidenta tehnic-operativa si contabila anumite fapte, imprejurari, situatii, de natura financiar-contabila.

Expertizele contabile pot fi clasificate :

A. Dupa scopul principal in care au fost solicitate in:

. expertize contabile judiciare - solicitate de anumite organe pentru solutionarea cauzelor aflate in stare de ancheta, cercetare, judecata, ex: Politia, Parchetul, Tribunalul.

expertize contabile extrajudiciare - solicitate de persoane fizice sau persoane
juridice interesate Iara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata , ci
pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila .

B. Dupa natura obiectivelor Ia care se refera , in :

Expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile ;

Expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspecte
civile atasate litigiilor penale ;

Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor
comerciale ;

Expertize contabile fiscale dispuse in rezolvarea litigiilor fiscale;

Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept sau extrajudiciare .

Datele si documentele contabile folosesc in primul rand unitatilor economice pentru organizarea , conducerea operativa si gestiunea acestora , dar , aceleasi date si informatii, pot constitui suportul unor investigatii mai ample , de natura verificarilor, auditului financiar sau expertizei contabile , fie pentru o corecta informare a tertilor , fie pentru furnizarea mijloacelor de proba necesare in justitie sau alte imprejurari similare .

Expertizele contabile pot fi efectuate de catre persoana care are calitatea de expert si care figureaza in evidenta Biroului Central pentru Expertize Contabile. Recomandarea expertilor contabili se face de catre birourile locale de expertiza contabila sau de biroul central. Numirea expertilor contabili se face de organul care dispune efectuarea expertizei, dintre expertii recomandati de birourile locale.

Expertizele contabile sunt definite de Norma profesionala nr.35 /2001 a CECCAR , ca mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil.

Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii , fiind inscrisa , cu viza la zi , in Tabloul expertilor contabili al CECCAR actualizat anual . Expertul are competenta profesionala de a verifica si a aprecia

modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului. Asupra constatarilor, expertul intocmeste un raport.

EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

Expertizele contabile judiciare pot fi dispuse numai de catre organele indreptatite de lege pentru administrarea probei cu expertiza.

Numirea expertului sau expertilor contabili, atat din oficiu, cat si recomandat de partile in proces, se poate face numai de organul in drept sa dispuna administrarea probei cu expertiza contabila.

Sediul general al materiei de drept privind administrarea dovezilor cu expertiza contabila este Codul de procedura civila, art.201-214. Existand un Corp de experti contabili, incredintarea misiunilor privind efectuarea expertizelor contabile judiciare se poate face numai acestora, respectandu-se normele de comportament profesional specifice misiunilor privind expertizele contabile.

Obiectul expertizei contabile judiciare se refera la cercetarea unui ansamblu de documente contabile, acte normative si probleme economico-financiare. Rolul expertilor contabili nu se reduce doar la culegerea si prelucrarea datelor din contabilitate , deoarece principala sa misiune este de a interpreta profesional aceste date si de a dezvalui eventualele manopere prin care s-au savarsit delictele civile sau infractiunile economice .Expertiza trebuie sa ofere organului in cauza o proba indeajuns de temeinica si de neinlaturat pentru tragerea la raspundere a persoanelor vinovate de incalcarea legalitatii.

Expertizele contabile , atat cele judiciare cat si cele extrajudiciare se desfasaoara dupa o metodologie comuna , generand o succesiune logica de operatii prin care se urmareste rezolvarea problemelor de fond ( maniera de cercetare a materialului , prelucrarea si interpretarea acestuia , formularea constatarilor si concluziilor ) , cat si a principalelor aspecte procedurale ( relatiile expertilor cu beneficiarii si alte persoane interesate ).

Expertiza contabila judiciara fiind o proba individuala administrata de organul judiciar , concluziile acesteia nu pot fi insusite automat de catre organul

judiciar care a dispus-o sau acceptat-o . Acesta trebuie sa aprecieze forta probanta a expertizei potrivit liberului arbitru bazat pe lege si constinta , putand sa admita sau sa respinga concluziile , in functiie de nivelul si calitatea acestei si de corelatia cu celelalte probe administrate .

Expertiza contabila judiciara in procesul penal

Instantele de drept civil, atunci cand considera necesar sa cunosca parerea unor experti contabili, pot numi, la cererea partilor sau din oficiu, unul sau trei experti contabili prin incheiere de sedinta,care trebuie sa cuprinda:

-numele expertului contabil sau expertilor contabili numit din oficiu sau la cererea partilor in proces;

-obiectivele (intrebarile, punctele) la care expertul contabil sau expertii contabili numiti trebuie sa raspunda;

-tremenul in care trebuie sa se efectueze expertiza contabila, tinandu-se seama de faptul ca raportul de expertiza contabila trebuie depus la instanta care a dispus-o cu cinci zile inainte de termenul de judecata;

-plata expertului contabil sau expertilor contabili numiti, care trebuie sa fie remuneratorie. Daca expertul contabil sau expertii contabili numiti pentru efectuarea expertizei contabile judiciare considera onorariul stabilit de instanta neremuneratoriu, el este indreptatit sa solicite instantei marirea acestuia.

Obiectivele (intrebarile la care trebuie sa raspunda expertul ) expertizei contabile se stabilesc si se consemneaza in scris in ordonanta de catre organul de urmarire penala sau de instanta de judecata .

Ca particularitate , in expertiza contabila judiciara fixarea obiectivelor se face ( sub aspect procedural) in mod diferit in litigiile civile fata de litigiile penale . Daca in procesele civile obiectivele se stabilesc anticipat de catre instanta , iar expertul ia cunostinta de acestea din comunicarea instantei sau din dosarul cauzei, in procesele penale se foloseste o procedura speciala in care fixarea obiectivelor se impleteste cu numirea expertilor .

in cauzele penale , fixarea obiectivelor se realizeaza in doua faze :

Punerea in discutia partilor si a expertului numit a obiectivelor fixate pentru
modificari, completari si definitivare.

Incuvintarea probei si stabilirea obiectivelor de principiu , numirea expertului
si fixarea unui termen de citare a partilor si analiza sumara a dosarului;
Expertul contabil este obligat sa declare cazul de incompatibilitate si sa faca

declaratia de abtinere de a participa la efectuarea expertizei .Abtinerea sau recuzarea in cursul urmaririi penale se face de catre procurorul care supravegheaza cercetarea penala.

Sarcinile expertilor contabili rezulta din prevederile Codului de procedura penala , din prevederile altor acte normative si din practica judiciara .

Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele obligatii :

Sa se prezinte la orice solicitare a organelor judiciare

Solicitarea adresata expertului contabil privind efectuarea de expertiza contabila nu poate fi refuzata decat daca sunt motive temeinice : incompatibilitate ; concediu de odihna , concediu medical , sarcini profesionale special .Refuzul se prezinta in scris cu prezentarea explicita a motivului temeinic invocate .

Sa informeze organele judiciare daca se afla in situatia de abtinere sau

recuzare

In toate cazurile in care expertii contabili solicitati se afla intr-o stare de incompatibitate , au obligatia deontologica sa se abtina de la efectuarea expertizei prin declaratie de abtinere .in contextul reglementarilor procedurale (cod penal) , incompatibilitatea expertului trebuie sa fie in conformitate cu art.54 , 48,50,51,52,53 care prevad aceleasi cazuri de incompatibilitate ca si pentru judecator , astfel :

daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza , calitatea de martor are
intii etate

daca a pus in miscare actiunea penala , a emis mandate de arestare , a pus

concluzii in calitate de procuror

daca a fost reprezentant, martor ori aparator al uneia din parti

daca exista imprejurari din care reiese ca el sau rudele sale ar avea foloase din

solutionarea cauzei

daca s-a pronuntat ca organ de control, de conducere sau a luat parte ca

executant in dosarul respectiv

daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar .

in cazul in care persoana incompatibila nu face declaratie de abtinere , poate fi recuzata , de catre una din parti la aflarea situatiei de incompatibilitate , prin solicitarea inlocuirii acesteia ( art.51 Cod proc. penala) . Recuzarea se formuleaza oral sau in scris atat in cazul urmariri penale cat si in cursul judecatii.

Sa se documenteze prin studierea dosarului , precum si prin solicitarea
de lamuriri organelor judiciare si partilor ;

Sa manifeste un rol activ , adica sa precizeze daca sunt si alte probleme
ce apar pe parcurs si trebuie lamurite

Sa aduca la cunostinta organelor judiciare elementele rezultate pe
parcursul efectuarii expertizei, care pot contribui la lamurirea cauzei

Sa depuna raportul de expertiza la data fixata de organul judiciar

Raportul de expertiza trebuie sa fie concis , clar , redactat intr-un limbaj accesibil, sa cuprinda constatari si concluzii bazate pe date si documente contabile , sa excluda subiectivismul si arbitrariul.

Sa refaca expertiza daca i se solicita acest lucru si sa dea explicatii
suplimentare

Sa pastreze secretul profesional

Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces , trebuie sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor in care este autorizat expres .

Sa efectueze personal expertiza ce i-a fost incredintata .

Concluziile expertizei contabile se consemneaza intr-un raport scris care trebuie sa contina cel putin trei capitole : Cap.I Introducere ; Cap. II Desfasurarea expertizei contabile si Cap.III Concluzii . in cazul expertizelor contabile judiciare , raport are o forma relative standardizata .

Anexele la raportul de expertiza contabila sunt un produs al muncii expertului si fac parte integranta din raportul de expertiza , ele au menirea sa degreveze continutul raportului de prea multe detalieri .Nu pot constitui anexe , documentele justificative sau registrele contabile original sau copie .

Raportul de expertiza contabila judiciara se intocmeste de regula in 2 exemplare : unul pentru organul care a dispus efectuarea expertizei si unul pentru expertul contabil care a efectuat expertiza . Raportul semnat si parafat pe fiecare fila in parte de catre expert se depune la Biroul local de expertize judiciare tehnice si contabile care functioneaza in cadrul Tribunalelor cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru judecata.

In concluzie, principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila judiciara sunt:

Este un mijloc de proba in justitie care intervine numai atunci cand organelle
judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau
de judecata;

Este activitatea prin care organelle judiciare primesc informatii de natura
economico-fmanciara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii
temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau
judecate;

Se limiteaza la cercetarea problemelor cu character economic si financiar
indicate de organelle judiciare;

Are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico-operative
si contabile pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organelle judiciare;

Confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri,
deficiente, lipsuri;

Intervine ca proba administrata de organelle de urmarire penala si de judecata,
in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei,
deficvientei, abaterii;

Este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organelle
judiciare.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate