Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONVERGENTA SI DIVERGENTA PRINCIPIILOR CONTABILE LA ENTITATILE ECONOMICE SI ENTITATILE PUBLICE


CONVERGENTA SI DIVERGENTA PRINCIPIILOR CONTABILE LA ENTITATILE ECONOMICE SI ENTITATILE PUBLICE


CONVERGENTA SI DIVERGENTA PRINCIPIILOR CONTABILE LA ENTITATILE ECONOMICE SI ENTITATILE PUBLICE

ABSTRACT: (Times New Roman 12, Italic, no more than 10 lines)

Dupa anul 1990 sunt definite la nivelul de concept contabil urmatorele sase principii contabile aplicabile entitatilor economice ( societatii comerciale si regii autonome) prudentei, permanentei metodelor,continuitatii activitatii, independentei exercitiului financiar, intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu financiar, necompensariiIn urma armonizarii contabile a regulilor nationale cu cele europene si internationale se definesc noua principii prudentei economicului fata de juridic, continuitatii activitatii, permanentei metodelor,independentei exercitiului, evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii, prevalentei economicului asupra juridicului, pragului de semnificatie

Aplicarea metodelor de analiza contabila internationale si in cazul entitatiilor publice romanesti a creat cadrul legal de definire a urmatorelor principii: continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, contabilitatii pe baza de angajamente, evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii, intangibilitatii, principiul necompensarii, comparabilitatii informatiilor,pragului de semnificatie si prevalentei economicului asupra juridicului.

After 1990 are defined in the accounting concept FOLLOWING six accounting principles applicable to economic entities (company and autonomous stage): prudence, permanence of methods, continuity of activity, independence of financial exercise, inviolability opening balance of a financial year, uncompensating. 
After accounting harmonization of national rules with European and international rules, nine principles are defined: the economic prudence to the legal, continuity of activity, permanence of methods, independence of financial exercise, separately evaluation of active and labilities, inviolability opening balance, uncompensating, prevalence of economic on judiciary, purport sill.
Application of international accounting analysis methods and for the Romanian public entity created the legal framework defining FOLLOWING principles: continuity of activity, permanence of methods, prudence, accounting on an engagement basis, separately evaluation of active and labilities, inviolability, reward principle, comparability of information, materiality, purport sill
and the prevalence of economic on judiciary

Key words:

ENTITATE ECONOMICA = ansamblul economico -sociala autonoma, posesoare al unei averi distincte de aceea a proprietarilor sai (actionari, asociati, stat)

ENTITATE PUBLICA - denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de finantare a acestora.

INFORMATIA CONTABILA - ansamblu de date exprimate cifric, pe baza unor norme si reguli speciale, privind existenta, privind existenta, miscarea si transformarea elementelor patrimoniale ale unei activitati, precum si a rezultatelor obtinute

SITUATIILE FINANCIARE - reprezentare financiara structurata a pozitiei financiare a unei intreprinderi si a tranzactiilor efectuate de aceasta sunt compuse din bilant, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar,si politicile contabile si notele explicative.

JEL codes: H83 - Public Administration; Public Sector Accounting and Audits

M41 - Accounting

Introduction -Criza economica actuala si modificarile organizationale

Desi multi analisti economici se asteptau ca piata derivatelor, bazata pe continua crestere a preturilor imobiliarelor din Statele Unite sa sufere un soc major, nimeni nu a anticipat momentul in care balonul de sapun al speculatiilor financiare se va sparge. Primal semen a fost in martie 2008, cand banca americana de investitii Bear Stearn a fost preluata de JPMorgan.

La inceputul lui septembrie, gigantii din domeniul creditelor ipotecare Freddie Mac si Fannie Mae au fost nationalizati de guvernul american pentru a evita falimentul. Pe 15 septembrie, banca americana de investitii Lehman Brothers dadea faliment, iar Merrill Lynch era preluata de Bank of America.

Pe 16 septembrie, era nationalizata compania AIG. A fost picatura care a umplut paharul: pe 17 septembrie, seismul financiar s-a propagat in intreaga lume.

Criza economica astfel aparuta materializata deci ca o defectiune intai de ordin financiar, apoi si industrial, incepe a fi contracarata cu diverse masuri dintre care "nationalizarea" pare a fi cea mai eficienta.

"Nationalizarea" secolului XXI presupune fie preluari de banci in portofoliul public fie prin infuzii de capital din partea sectorului public conform modelului american sau trecerea in sectorul public a serviciului de furnizare de utilitatii ( apa, caldura si ect.)

Fara indoiala tratamentul si principiile contabile aplicabile sectorului public va fi abordat sistematic si in detaliu pornind de la fundamentele teoretice aplicabile enditatii economice si IPSAS-urile ( Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public)

Literature review (Times New Roman 12, bold)

Definirii si principii contabile la entitatile economice si entitatile publice

Body of the text (Times New Roman 12, line spacing: 1)

Conform Standardelor Internationale de Contabilitate, obiectivul situatiilor financiare anuale este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarile pozitiei financiare ale enditatii , utile unei sfere largi de utilizatori in luarea deciziilor economico-financiare.

Daca in cazul entitatilor economice preocuparea pentru standardizare are un trecut rezonabil in ceea ce priveste entitatile publice trecutul se limiteaza la un orizont de timp relativ redus astfel:

SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

Dispozitii aplicabile situatiilor financiare anuale ale entitatilor economice-Dispozitii aplicabile situatiilor financiare anuale ale entitatilor publice

IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare

IPSAS 1 Prezentarea situatiilor financiare

IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie

IPSAS 2 Situatiile fluxurilor de trezorerie

IAS 8 Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori

IPSAS 3 Surplusul sau deficitul net al perioadei,erori fundamentale si modificarea politicilor contabile.

Conform cadrului general al IASB (International Accounting Standards Board) defineste ca utilizatorii informatiei contabile aferente entitatii economice urmatoarele categorii :

Investitorii prezentii si potentiali

Personalul angajat

Creditorii financiarii

Clientii

Guvernul si institutiile sale

Publicul

Pornind de la considerentul enuntat de autorii Constantin Roman,Aureliana Geta Roman si Vasile Tabara in lucrarea Gestiune financiara a entitatilor publice locale (Editura Economica 2007) ca contabilitatea publica '' cuprinde in primul rand evidenta bunurilor si a veniturilor de intrarea lor pana la iesirea din patrimoniul public , precum si evidenta lucrarilor si serviciilor prestate entitatilor publice, pana la terminarea acestora '' putem opina , si din prisma imaginii contabile adecvata realitatii ca utilizatorii informatiei contabile ar fi aceiasi ca si in cazul entitatilor economice mai putin "Investitorii prezentii si potentiali"

Este cunoscut ca obiectul contabilitatii se circumscrie celor trei concepte clasice

Conceptia juridico-patrimoniala

Conceptia economica

Conceptia financiara

Concepte analizate de Irimie Emil Popa , Sorin Briciu si colectiv in Bazele Contabilitatii publicata in 2009 de Editura Economica ofera un tablou teoretic si grafic al celor trei.

Ø     Conceptia juridico-patrimoniala

In cazul entitatilor economice patrimoniul este conditionat de existenta urmatoarelor elemente interdependente : subiectul de drepturi si obligatii , obiectul de drepturi si obligatii (bunuri economice si creante)

OBIECTUL CONTABILITATII

entitatilor economice

Patrimoniul

Titular de drepturi si obligatii

DREPTURII

OBLIGATII

Drepturi de proprietate

(bunuri economice)

Drepturi de creanta

(creante)

Obligatii fata de proprietari

(asociati,actionarii)

Obligatii fata de terti

In cazul entitatilor publice schema de mai sus devine

OBIECTUL CONTABILITATII

entitatilor publice

Patrimoniul

Titular de drepturi si obligatii

DREPTURII

OBLIGATII

Drepturi de proprietate

(bunuri economice)

Drepturi de creanta

(creante)

Venituri a bugetului .

Obligatii fata de ordonatorul de credite superior

Obligatii fata de terti

Ø     Conceptia economica

In cazul entitatilor economice

Conform acestui concept obiectul de studiu il reprezinta capitalul ,capital privit din prisma:

modului in care se investeste,intrebuinteaza,consuma sau inlocuieste (Capital fix,  capital circulant)

dupa modul de dobandire(capital propriu sau capital strain)

OBIECTUL CONTABILITATII

C A P I T A L

Din punctul de vedere al

Ø     investirii

Ø     utilizarii,

Ø     consumului,

Ø     inlocuirii

Din punctul de vedere al provenientei

CAPITAL FIX

Sau

ACTIVE IMOBILIZATE

CAPITAL CIRCULANT

Sau

ACTIVE CIRCULANTE

CAPITAL PROPRIU

DATORII

In cazul entitatilor publice

OBIECTUL CONTABILITATII

C A P I T A L

Din punctul de vedere al

Ø     utilizarii,

Ø     consumului,

Din punctul de vedere al provenientei

FONDURII   FIX

Sau

ACTIVE IMOBILIZATE

FONDURI   CIRCULANT

Sau

ACTIVE CIRCULANTE

CAPITAL PROPRIU

DATORII

VENITURI

CHELTUIELI

Ø     Conceptia financiara

Conceptia financiara privind obiectul contabilitatii reuneste elemente specifice atat conceptiei juridico-patrimoniale, cat si conceptiei economice

Conform acestei conceptii, contabilitatea studiaza resursele entitatii si alocarile acestora, cat si echilibrul dintre ele.

Conceptia financiara isi propune gasirea raspunsului la intrebarea: "Este intreprinderea capabila, prin-structura activelor pe care le detine, sa faca fata datoriilor sale atunci cand acestea ajung la scadenta?'In vederea gasirii unui raspuns la aceasta intrebare, activele sunt prezentate in ordinea lichiditatii lor (crescatoare sau descrescatoare), iar pasivele, in ordinea exigibilitatii lor (crescatoare sau descrescatoare).

OBIECTUL CONTABILITATII

RESURSELE

Din punct de vedere al utilizarii lor

Din punct de vedere al provenientei lor

Alocari/Utilizari durabile pe termen lung

Alocari/Utilizari durabile pe termen scurt

Resurse stabile

pe termen lung

Resurse temporare

Pe termen scurt

In cazul entitatilor publice acest concept nu difera fata de abordarea pentru entitatile economice.

Costurile institutiilor publice sunt atribuite in general fenomenului de cheltuire a fondurilor alocate.

Daca pentru unele sectoare de activitate din institutiile publice nu se poate materializa un cost efectiv alocat unui produs final, ar fi necesar si poate fi realizat calculul si repartitia costurilor efective pe activitati (activitatea de baza, auxiliara, administrativa si de deservire) .

La momentul actual se pot determina fondurile alocate si respectiv cheltuielile ocazionate de desfasurarea activitatii specifice entitatii, precum si valoarea medie a cheltuielilor efectuate intr-un exercitiu bugetar pe o persoana, prin raportarea platilor nete de casa la posturile ocupate.

In cazul entitatilor publicedomeniul de manifestare este stabilit la urmatorele:

Ø     domeniul public terestru, cai de comunicatie si instalatiile aferente, terenurile afectate utilitatii publice, rezervatiile si monumentele naturii etc :

Ø     domeniu public maritim; . 

Ø     domeniu public fluvial; .

Ø     domeniul public aerian; .

Ø     domeniul public cultural; . 

Ø     domeniul public militar.

Istoricul abordarii principiilor contabile in Romania la entitatile economice

In baza prevederilor <LLNK 11991 82 10 202 42 61>art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82 din 24 decembrie 1991se emite de Guvernul Romaniei Hotararea nr. 704 din 22 decembrie 1993 referitore la Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii la punctul 23. se definesc regulile privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si principii contabile.Scopul acestora este obtinerea imagini fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute. Norme si principii contabile astfel expuse sunt:

a) principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinind cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului financiar curent sau anterior;

b) principiul permanentei metodelor, care conduce la continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurind comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;

c) principiul continuitatii activitatii, potrivit caruia se presupune ca unitatea patrimoniala isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii;

d) principiul independentei exercitiului financiar, care presupune delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor aferente activitatii unitatii patrimoniale pe masura angajarii acestora si trecerii lor la rezultatul exercitiului financiar la care se refera;

e) principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a unui exercitiu financiar care trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului financiar precedent;

f) principiul necompensarii, potrivit caruia elementele de activ si de pasiv trebuie sa fie evaluate si inregistrate in contabilitate separat, nefiind admisa compensarea intre posturile de activ si cele de pasiv ale bilantului, precum si intre veniturile si cheltuielile din contul de rezultate.

Prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 94 din 29 ianuarie 2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate sunt definite urmatorele principii contabile :

Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Daca administratorii intreprinderii au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a raportarii financiare respective si motivele ce au stat la baza deciziei conform careia intreprinderea nu isi mai poate continua activitatea.

Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege, de un standard contabil sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile intreprinderii.

Este foarte importanta mentionarea in notele explicative a oricaror modificari ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata aprecia: daca noua politica contabila a fost aleasa in mod adecvat; efectul modificarii asupra rezultatelor raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii societatii.

Principiul prudentei. Valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei. In mod special se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar; se va tine seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului; ;i se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, chiar daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.

Principiul independentei exercitiului. Se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent, cu exceptia corectiilor impuse de aplicarea IAS 8.

Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie. Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau cu functii similare trebuie insumate, nefiind necesara prezentarea lor separata.

Pentru acele elemente a caror valoare este nesigura si care trebuie incluse in situatiile financiare, in contabilitate trebuie facute cele mai bune estimari. In acest scop este necesara uneori revizuirea valorilor lor pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de inchidere a exercitiului financiar, schimbarile de circumstante sau dobandirea unor noi informatii, ori de cate ori acele valori sunt semnificative. Efectul unei asemenea modificari trebuie inclus in cadrul aceleiasi pozitii din bilant, respectiv din contul de profit si pierdere, unde a fost reflectata si estimarea contabila initiala.

Evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza, de asemenea, informatii suplimentare cu privire la estimarile facute de management la data bilantului. Daca aceste informatii ar fi fost cunoscute la data bilantului, managementul ar fi putut face estimari mai bune. Prin urmare, daca situatiile financiare nu au fost aprobate, ele trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare.

Abaterile de la aceste principii generale vor fi permise numai in cazuri exceptionale. Asemenea abateri se vor prezenta in notele explicative. De asemenea, se vor prezenta motivele pentru care au avut loc aceste abateri si o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si profitului sau pierderii intreprinderii

Prin Ordinul <LLNK 2AZ 29>Ministerului Finantelor Publice nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene sunt definite urmatorele principii contabile.

Principiul continuitatii activitatii. Acesta presupune ca persoana juridica isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. Daca administratorii persoanei juridice au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale simplificate nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia persoana juridica nu isi mai poate continua activitatea.

Principiul permanentei metodelor. Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitale si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei. Valoarea oricarui element trebuie sa fie determinata pe baza principiului prudentei. In mod special, se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

a) se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar;

b) se va tine seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului;

c) se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este profit sau pierdere.

Principiul independentei exercitiului. Se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv. In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensarii. Valorile elementelor ce reprezinta active nu pot fi compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive, permise de reglementarile legale.

Cele doua acte nornative au fost abrogate de <LLNK 12005 1752 50AZ02 10 27>art.10 din Ordinul <LLNK 2AZ 29>Ministerului Finantelor Publice nr 1.752 din 2005 la data de 1 ianuarie 2006.

Prin Ordinul <LLNK 2AZ 29>Ministerului Finantelor Publice nr. nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene sunt definite urmatorele PRINCIPII CONTABILE GENERALE

Principiul continuitatii activitatii. Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.

Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii. Daca administratorii unei entitati au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata, impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei conform careia entitatea nu isi mai poate continua activitatea.

Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei. Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta, si in special:

a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;

b) trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;

c) trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;

d) trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

Principiul pragului de semnificatie. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt semnificative

Abateri de la principiile contabile generale prevazute in prezenta sectiune pot fi efectuate in cazuri exceptionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate in notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.


Principiile prevazute de Cadrul general al IASB

Cadrul general al IASB formuleaza in mod explicit urmatoarele concepte de baza privind principiile:

contabilitatea de angajament; si continuitatea activitatii.

Prin interpretare si asimilare, la acestea se adauga[1] conceptele de:

reprezentare fidela;

prevalenta economicului asupra juridicului;

prudenta;

intangibilitatea;

pragul de semnificatie;

permanenta metodelor;

neutralitatea informatiilor;

natura informatiilor (reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor juridica).

Dintre notiunile de mai sus ne vom concentra putin asupra "neutralitatii informatiilor", fiind singura netratata si in alta parte. Neutralitatea presupune echidistanta, obiectivitate, lipsa partizanatului, a partinirii (Unbiased, nepartinitor) fata de interesele unui Stakeholder sau ale altuia (actionari, manageri, salariati, organele statale, etc.). Neutralitatea reprezinta o componenta de baza a credibilitatii informatiilor contabile.

Intr-o alta interpretare[2], principiile (conventions) contabile sunt considerate si sistematizate astfel:

Continuitatea activitatii (Going concern);

Contabilitatea de angajamente (Accruals or matching);

Prudenta (Prudence);

Permanenta metodelor (Consistency);

Principiul pragului de semnificatie (Materiality);

Prevalenta economicului asupra juridicului (Substance over Form);

Principiul entitatii (Business entity);

Exprimarea tuturor elementelor in echivalent monetar (Money measurement);

Principiul costului istoric (Historical cost convention);

Principiul stabilitatii unitatii monetare (Stable monetary unit);

Neutralitatea informatiei contabile (Objectivity or neutrality);

Veniturile sau profiturile sunt recunoscute cand sunt realizate, cand marfa este vanduta (Realisation);

Principiul partidei duble, al dublei inregistrari: orice tranzactie are doua efecte (Duality);

Principiul independentei sau specializarii exercitiilor (Time interval).

Aplicarea principiilor contabilitatii financiare in contabilitatea de gestiune

Dupa cum se stie, intre contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune[3] exista asemanari si deosebiri. Deosebirile sunt foarte numeroase, dar in ceea ce priveste tema de fata ne intereseaza mai mult asemanarile, care sunt foarte profunde. Nu intamplator, in alte sisteme contabile, informatiile celor doua tipuri de contabilitate formeaza un singur circuit functional, integrat (monismul contabil in SUA sau sisteme contabile de compromis intre monismul si dualismul contabil).

Asemanarile dintre cele doua ramuri ale contabilitatii se refera la faptul ca:

  1. au caracter obligatoriu, prin lege[4];
  2. utilizeaza aceleasi date, din aceleasi documente si din aceleasi perioade de timp;[5]
  3. au ca obiect comun de cercetare patrimoniul, iar ca obiective principale, gestionarea lui eficienta si maximizarea profitului;
  4. utilizeaza conturi din acelasi Plan de Conturi General (PCG);

Astfel, in mod explicit, reglementarile legale prevad urmatoarele principii generale ale contabilitatii de gestiune :

Principiul separarii cheltuielilor care privesc obtinerea bunurilor, lucrarilor, serviciilor de cheltuielile care nu sunt legate de achizitia, productia sau prelucrarea, etc. acestora;

Principiul delimitarii cheltuielilor in timp, care poate fi rescris ca principiul independentei exercitiilor din contabilitatea financiara;

Principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu;

Principiul delimitarii cheltuielilor productive de cele cu caracter neproductiv;

Delimitarea cheltuielilor privind productia finita de cheltuielile aferente productiei in curs de executie.

In vederea realizarii in practica a acestor principii, in acelasi act normativ (OMFP 1.826/2003) se recomanda folosirea unor procedee rationale, aplicate cu consecventa, ceea ce se poate asimila integral principiului permanentei metodelor din contabilitatea financiara.

De asemenea, apreciem ca se pot aplica si alte principii ale contabilitatii financiare, cum ar fi:

principiul prudentei, principiul continuitatii activitatii, principiul necompensarii, principiul costului istoric, principiile inregistrarii si tinerii contabilitatii, principiile cuantificarii (masurarii si evaluarii), principiile observarii, principiile responsabilitatii, etc. 

Abordarile principiilor contabile in Romania la entitatile publice

Lipsa istoricului abordarii principiilor contabile la organizarea si conducerea contabilitatilor institutiilor publice se explica prin intarzierea armonizari parcticilor nationale romanesti cu cele internationale.

<LLNK 12005 1752 50AZ01 0 55>Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia stabilesc ca principii contabile

Principiul continuitatii activitatii - Presupune ca institutia publica isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii. Daca ordonatorii de credite au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative.

Principiul permanentei metodelor - Metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei - Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si in special:

- trebuie sa se tina cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia;

- trebuie sa se tina cont de toate deprecierile.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente - Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare.

Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si despre resursele viitoare, respectiv obligatiile de plata viitoare.

Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data platii cheltuielilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii - Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul intangibilitatii - Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii - Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa, cu exceptia compensarilor intre active si datorii permise de reglementarile legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul comparabilitatii informatiilor - Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) - Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau au functii similare trebuie insumate si prezentate intr-o pozitie globala. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei) - Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare trebuie sa fie credibile, sa respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate in cazuri exceptionale. Astfel de abateri trebuie prezentate in notele explicative, precum si motivele care le-au determinat, impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a rezultatului patrimonial.

Concluzii si propuneri

Abordarea cat mai larga si mai adanca cu putinta a problematicii principiilor contabilitatii la entitatile economice si la cele publice poate constitui un domeniul inovator al contabilitatii generat de nivelurile diferite de dezvoltare teoretica adica exhaustiva pentru entitatile economice si putin abordat pentru entitatile oublice romanesti.

Reglementarea contabilitatii financiare la nivel international global este un semn de globalizarea economicamondiala, cu reglementarea unitara a pietelor financiare, a normelor de calitate, de protectia mediului, a reglementarilor legale, a regulilor comerciale si formalitatilor vamale, etc. Omenirea a devenit un "sat global in domeniul contabil, principiile contabile devin pilonul central al traductibilitatii informatiei economicele .

Indiferent insa care sunt aceste principii, si indiferent daca sunt numite axiome, postulate, principii sau reguli de baza, rolul lor este unul central, fundamental in cadrul dispozitivului contabil luat ca un intreg: ele ghideaza activitatea curenta si de perspectiva, dau un caracter de stabilitate si de echilibru, coerenta, comparabilitate si consistenta demersurilor normative si practice in domeniul contabilitatii cu conditia ca abordarea si aplicarea principiilor contabile sa fie facuta in egala masura cu discernamant, buna-credinta, obiectivitate si flexibilitate.

Doar in aparenta exista o contradictie in cele afirmate mai sus: parasind mentalitatea maniheista, usor vom putea face mai apoi loc in mintea noastra acestor principii contrare (stabilitate - flexibilitate) care formeaza de fapt o unitate dialectica, gandindu-ne la memorabilele cuvinte pe care cu indreptatire le spunea marele Bruce Lee si care parca in materia noastra se potrivesc acum mai bine ca oriunde altundeva: "Fii ferm in respectarea principiilor, dar flexibil in aplicarea lor!" Dupa cum am mai aratat, este nevoie de o conceptie stategica atotcuprinzatoare, de o abordare globala la nivel mondial, dar si de particularizari necesare pe zone, domenii si perioade precis determinate, cu caracter justificat de exceptie.

Caci ce altceva incearca sa faca IASB prin tratamentele contabile alternative la cele de baza, sau Uniunea Europeana prin acordarea unor derogari in functie de circumstantele specifice perioadelor, domeniilor, firmelor sau economiilor nationale ale tarilor membre?

Viitorul apartine principiilor contabile si valorilor perene pe care acestea le reprezinta. Numai astfel se poate asigura o repartizare echitabila a bogatiei planetare, o competitie corecta intre firme, o interpretare unitara a informatiei contabile. Numai asa se poate usura procesul inexorabil al globalizarii si infrange procesul natural al entropiei, numai asa se poate instaura ordinea in jungla si haosul economic national si international datorate complexarii activitatilor si relatiilor.

Intr-un plan mai practic, dupa documentarea facuta si elaborarea acestei lucrari, vazand problemele cu care ne-am confruntat in mod nemijlocit, dar cunoscand si faptul ca (in afara de Dumnezeu) puncte de sprijin fixe si repere imuabile nu putem avea, facem urmatoarele propuneri de perfectionare a corpului de principii contabile si a imbunatatirii elaborarii de norme decurgand din aceste principii si a aplicarii acestora, sperand ca propunerile noastre vor avea o aplicabilitate mai larga:

  1. uniformizarea sau cel putin armonizarea la nivel international a notiunilor in domeniul contabilitatii financiare, cel putin la nivelul dispozitivului contabil IASB, care reprezinta un element de referinta pentru toti profesionistii contabili si pentru toate entitatilorindiferent de modul in care este constituit si scopul acestuia,
  2. elaborarea unor norme clare si transparente din punctul de vedere al prezentarii principiilor contabile care le guverneaza, prin indicarea explicita a principiului/principiilor contabile compatibile intre cele doua forme de entitati analizate
  3. aplicarea, de catre profesionistii contabilitatii, de o maniera mai unitara a principiilor contabile si normelor, cu argumentarea cat mai riguroasa a derogarilor generate de "creativitatea" personala si pentru entitatile publice

References

Bibliografie

Bannock, Graham; Manser, William: Dictionar international de finante englez - roman, Editura Universal Dalsi, Bucuresti, 2000;

Bojian, Octavian: Contabilitate generala (Bazele contabilitatii, Contabilitatea financiara a intreprinderii), Editura Universitara, Bucuresti, 2003;

Calin, Oprea; Ristea, Mihai; Vaduva, Ilie; Neamtu, Horia: Bazele contabilitatii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995;

Collin, P.H.; Jollife, Adrian: Dictionar de contabilitate englez - roman, Editura Universal Dalsi, Bucuresti, 2000;

Diaconu, Paul: Contabilitate manageriala, Editura Economica, Bucuresti, 2002;

Diaconu, Paul; Guinea, Flavius Andrei: Aplicarea inversa a principiului conectarii cheltuielilor la venituri in firmele de administrare a afacerilor imobiliare, articol in revista Contabilitatea, Expertiza si Auditul afacerilor nr. 4/2006, editata de CECCAR;

Epstein, Barry J.; Mirza, Abbas Ali: IFRS 2005 - Interpretarea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si Raportare Financiara (traducere din limba engleza), BMT Publishing House, Bucuresti, 2005;

Feleaga, Niculae (coordonator): Contabilitate aprofundata, Editura Economica, Bucuresti, 1996;

Feleaga, Niculae; Ionascu, Ion: Tratat de contabilitate financiara (vol. I si II), Editura Economica, Bucuresti, 1998;

Feleaga, Niculae: Sisteme contabile comparate (editia a II-a), vol. I - 1999, Vol. II, III - 2000, Editura Economica, Bucuresti;

Feleaga, Niculae; Malciu, Liliana: Politici si optiuni contabile. Fair Accounting versus Bad Accounting, Editura Economica, Bucuresti, 2002;

Feleaga, Niculae; Malciu, Liliana: Provocarile contabilitatii internationale la cumpana dintre milenii, Editura Economica, Bucuresti, 2004;

Gheorghiu, Alexandru: Analiza economico - financiara la nivel microeconomic, Editura Economica, Bucuresti, 2004;

Grigorescu, Stefan: Bazele contabilitatii in administratia publica, Editura InfoMega, Bucuresti, 2004;

Isfanescu, Aurel; Robu, Vasile; Hristea, Anca Maria; Vasilescu, Camelia: Analiza economico - financiara, Editura ASE, Bucuresti, 2003;

Ionascu, Ion: Epistemologia contabilitatii, Editura Economica, Bucuresti, 1997;

Ionascu, Ion: Dinamica doctrinelor contabilitatii contemporane, Editura Economica, Bucuresti, 2003;

Malciu, Liliana; Feleaga, Niculae: Reforma dupa reforma: Contabilitatea din Romania in fata unei noi provocari (vol. I), Editura Economica, Bucuresti, 2005;

Needles Jr., Belverd E.; Anderson, Henry R.; Caldwell, James, C.: Principiile de baza ale contabilitatii (traducere din limba engleza), editia a V-a, Editura ARC, Chisinau - Republica Moldova, 2001;

Ristea, Mihai (coordonator): Contabilitatea financiara a intreprinderii, Editura Universitara, Bucuresti, 2004;

Sacarin, Marian: Contabilitatea grupurilor multinationale, Editura Economica, Bucuresti, 2001;

Stoian, Ana: Contabilitate si gestiune fiscala, Editura Margaritar, Bucuresti, 2001;

Valceanu, Gheorghe; Robu, Vasile; Georgescu, Nicolae: Analiza economico - financiara, Editura Economica, Bucuresti, 2004;

x x x ACCA - Study Texts for Professional Scheme Programme, BPP Editions, London, 2005;

x x x Articole de specialitate de pe website-urile celor patru mari companii internatio-nale de servicii profesionale financiar-contabile ("The Big Four") - Ernst & Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG si Deloitte & Touche Tohmatsu;

x x x Articole de specialitate de pe website-urile IASB (www.iasb.org) si FASB (www.fasb.org.);

x x x Manuale de studiu pentru programele ACCA si articole de specialitate din revista ACCA Student Accountant si de pe website-ul ACCA (www.accaglobal.com);

x x x Legea Contabilitatii nr. 82/1991, modificata, completata si republicata in Monitorul Oficial nr. 48/14 ianuarie 2005;

x x x Ordinele Ministrului Finantelor PubliceMihai Ristea (coordonator), 2004, p. 36.

ACCA - Professional Scheme, Paper 1.1 - Study Text (Preparing Financial Statements - International Stream), BPP Edition, 2005, p. 147 - 159.

Sinonime cvasi-echivalente: contabilitatea costurilor, contabilitate analitica, contabilitate manageriala, controlling.

Legea contabilitatii nr. 82/1991, modificata, completata si republicata in 2005;

La fel ca si Analiza economico - financiara si Gestiunea financiara, dupa cum se va arata in Anexa nr. 2.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate