Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
LUCRARE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - CALCULUL,CONTABILITATEA DREPTURILOR SALARIALE SI A RETINERILOR GENERATE DE ACESTEA


LUCRARE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - CALCULUL,CONTABILITATEA DREPTURILOR SALARIALE SI A RETINERILOR GENERATE DE ACESTEA


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT

Specializarea : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Disciplina:Proiecte de contabilitate si informatica

CALCULUL,CONTABILITATEA DREPTURILOR SALARIALE SI A RETINERILOR GENERATE DE ACESTEAINTRODUCERE

Regia Autonoma de Transport Local Turda este infiintata in 1990 prin decizia Prefecturii Cluj. Regia este subordonata Consiliului Local al Municipiului Turda.Este o unitate specializata in transportul de persoane in zona municipiului Turda si imprejurimi.

Transportul calatorilor se face cu autobuze , si microbuze ,la standarde de inalta calitate Pentru a efectua un transport de calitate ,regia se mandreste cu ultimile achizitii de autobuze , marca DAB , din anul 2009.Transportul in localitate este efectuat si cu autobuzele marca DAB , achizitionate din Danemarca in anul 2007. RATL mai are in dotare si 2 microbuze moderne cu care asigura un transport de calitate , in interiorul si in afara localitatii.

Transportul de persoane se face pe trasee bine precizate de catre RATL, la ore stabilite conform unui program.Programul de circulatie este actualizat periodic, in functie de nevoile cetatenilor din municpiul Turda. Unitatea dispune de un sistem de autotaxare modern si eficient.Sistemul de autotaxare cuprinde validatoare pentru bilete si computere de bord. Un bilet valid pe autobuzele regiei are imprimat pe el data ,ora efectuarii transportului si numarul de inmatriculare al masinii.

Regia Autonoma de Transport Local Turda efectueaza si transport pentru grupuri mai mari de persoane pe tresee orasenesti, sau din afara municipiului, transport efectuat pe baza de comenzi.

Cu mijloacele de transport in comun ale regiei circula si persoanele care beneficiaza de transport gratuit conform legislatiei in vigoare .Intre aceste categorii de persoane sunt veterani de razboi, donatori de sange , etc . Beneficiaza de transport in comun ,subventionat partial sau total si alti cetateni ai municipiului Turda conform unei Hotarari a Consiliului Local .Din aceasta categorie de persoane fac parte si elevii minori, indiferent de instituitia de invatamant la care invata. Clientii fideli ai RATL TURDA isi pot achizitiona abonamente de calatorie lunare sau saptamanale. Valoarea unei calatorii efectuate cu abonament are un prêt mult mai avantajos, in favoarea cetateanului, fata de valoarea unei calatorii pe baza de bilet.

Regia Autonoma de Transport Local Turda efectueaza inspectii tehnice periodice pentru toate tipurile de autovehicule. Inspectia periodica se realizeaza in statia de Inspectie Tehnica Periodica,care este autorizata sa functioneze de catre Registrul Auto Roman .Statia este dotata cu utilaje performante care respecta normele europene in domeniu.Revizia tehnica este facuta de catre inspectori tehnici de specialitate.

Pe traseele de transport concesionate de catre RATL TURDA mai circula si alti operatori de transport. Acestia fac concurenta neloiala regiei deoarece folosesc in mod ilegal statiile RATL, traseele Ratl, si nu au un program de circulatie concret stabilit . Mijloacele de transport ale firmelor concurente au un grad de uzura ridicat. Gradul de uzura afecteaza calatoria unei persoane in conditii civilizate.Aceasta situatie se poate exemplifica prin faptul: inchiderea si deschiderea usilor se face cu ajutorul unor franghii improvizate actionate numai de catre conducatorii acestor autovehicule. Ca si un element negativ trebuie precizat ca in localitatea Turda exista si cetateni care accepta calatoria cu astfel de mijloace de transport .

MOTIVATIA ALEGERII TEMEI

In prezenta lucrare se propune urmarirea modului de inregistrare, calculul si analiza contabilitatii salariilor.La nivelul regiei sunt respectate prevederile codului muncii. Codul muncii prevede notiuni generale care reglementeaza raporturile de munca dintre salariati si angajator.

La activitatea desfasurata in RATL TURDA participa principalii factori de productie: capitalul imobilizant si circulant si omul in totalitatea aptitudinilor fizice si intelectuale cu experienta sa .

Regia Autonoma de Transport Local Turda are, la sfarsitul lunii noiembrie 2009 un numar de 150 salariati.. In fiecare an in cadrul RATL are loc negocierea contractului colectiv de munca intre conducerea regiei si sindicat. Prevederile Contractului Colectiv De Munca se aplica tuturor salariatilor RATL.In acest contract este stabilit salariul minim pe unitate, beneficiile, datoriile si obligatiile angajatilor si angajatorilor .

Capitolul nr. II al prezentei lucrari prezinta contractul individual de munca al angajatilor din RATL .Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia salariatul se obliga sa presteze o munca in schimbul unei renumeratii numita salariu.Salariul brut este reflectat in contabilitate sub dublu aspect:

ca obligatie fata de personalul angajat de a li se plati contravaloarea muncii prestate

ca si o cheltuiala a unitatii deoarece salariul este expresia factorului munca consumat in activitatea intreprinderii.

Contabilitatea sintetica a decontarilor cu personalul ofera conducerii unitatii informatii cu privire la drepturile salariale.Pe baza informatiilor primite se iau decizii de organizare a activitatii la nivelul unitatii.

Pentru angajati salariul este un factor motivant in munca. Acolo unde exista motivatie, exista productivitate si performanta. Motivatia este cruciala in succesul privit nu doar la nivelul unitatii, ci si la nivelul oricarui departament. Factorii care cresc motivarea angajatilor sunt factori psihologici. Ei aduc acea satisfactie suplimentara pe care o cauta angajatii in munca..

In lucrarea prezenta se studiaza si datoriile si creantele RATL fata de organismele de asigurari si protectie sociala.Acestea reprezinta un capitol special care furnizeaza informatii conducerii unitatii.

CAPITOLUL I

MONOGRAFIA

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT LOCAL TURDA

1.Scurt istoric

Autobaza de transport local Turda , se infiinteaza ca unitate componenta a Intreprinderii de Transport Local Cluj-Napoca de la data 01.01.1980 data la care conform prevederilor Decret 377/79 privitor la rationalizarea activitatii de transport si concentrarea acesteia in intreprinderi specializate la nivel republican, unitatea a fost preluata de la Intreprinderea de Gospodarie Comunala si Locativa Turda.

Sub aspectul subordonarii, in ordine ierarhica I.J.T.L.-ul se subordoneaza Grupului Intreprinderilor de Gospodarire Comunala si Locativa (G.I.G.C.L.-Cluj), iar acesta Consiliului Popular Judetean ( CPJCluj)

Din anul 1980 ,activitatea se desfasoara pe un amplasament ce ocupa o suprafata de cca 3.5 ha si concentreaza spatiile de parcare aferente a 4 coloane precum si spatiile necesare intretinerii si exploatarii parcului din dotare.

Pe langa constructiile si amenajarile existente ,in anul 1982 s-a dat in folosinta o hala pentru efectuarea lucrarilor de intretinere( reviziile tehnice), hala dotata si cu un spalator automat modern destinat spalarii rapide a autobuzelor.

Regia Autonoma de Transport Local Turda s-a infiintat in anul 1990 prin Decizia nr.510/16.11.1990 a Prefecturii Cluj, prin reorganizarea I.J.T.L Cluj si desprinderea Autobazei de Transport Local Turda, temeiul legal constituindu-l Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor de stat ca regii autonome si societati comerciale.

Denumirile anterioare ale intreprinerii au fost:

- Intreprindere de Gospodarire Oraseneasca intre anii 1960-1970

- Intreprindere de Gospodarire Comunala si Locativa Turda intre anii 1970-1980

- Intreprindere Judeteana de Transport Local Cluj

- Autobaza de Transport Local intre anii 1980-1990

- Regia Autonoma de Transport Local din 1990

2. Coordonatele regiei

Denumire: Regia de Transport Local Turda

Sediu : Turda ,str.Mihai Viteazul nr.43

Telefon: 0264-312257

Fax: 0264-317087

E-mail : ratlturda@yahoo.com.

Cod Unic de Inregistrare : 201365

Nr. De Inregistrare la O.R.C. Cluj : J12/198/1991

Cont nr: RO19RNCB00110001569480001 deschis la BCR Turda

3.Obiectul de activitate:

a)      Prestari servicii:

-transport local de persoane si marfuri

-transport judetean de persoane

-transport pe baza de comenzi in interiorul municipiului si in afara acestuia

-transport de marfuri pentru agentii economici pe baza de comenzi sau contracte,in municipiu si in judet

-asistenta tehnica si reparatii tip "SERVICE"

-intretinerea si repararea autovehiculelor

-activitati anexe transporturi terestre( servicii autogara)

-intermedieri in comertul cu masini ,echipamente industriale

-activitati de inspectie tehnica periodica pentru toate tipurile de autovehicule

b)      Productie

-fabricarea altor produse din cauciuc ( bare si alte profile din cauciuc vulcanizat )

-constructii metalice si parti componente

-structuri si tamplarii metalice

-tratarea si acoperirea metalelor

-operatiuni de mecanica generala

-fabricarea ambalajelor din metale usoare

-productia de mobilier din metal penru birouri si magazine

c) Comert

-comercializarea de piese de schimb si accesorii auto

4.Patrimoniul regiei la 31.11.2009 = 4.724.688.184 Lei

5.Cifra de afaceri la = 5.429.161 Lei

6.Structura regiei

R.A.T.L Turda a fost conceputa,organizata si dotata ca unitate prestatoare de servicii publice avand ca principal obiect de activitate transportul urban si interurban de persoane.

Structura organizatorica: Persoane

Consiliul de Administratie 5

Director General 1

Director Tehnic 1

Director Economic 1

Sefi Servicii 7

Structura de productie

Compartiment Exploatare 75

Atelier Mecanic 32

Structura functionala

Birou Tehnic 4

Birou Contabilitate 2

Corp Control -Paza 6

Tesa Administrativ 8

Altele -C.F.I. 2

-P.I.S 2

-Secretariat 1

-Caserie 3

Total la 31.11.2009 150 persoane

7. STRUCTURA PARCULUI PE TIPURI DE AUTOBUZE SI AN FABRICATIE

NR CRT

TIP AUTOBUZ

MARCA AUTOBUZ

AN FABRICATIE

BUCATI

AUTOBUZ ARTICULAT

UDA-117A

AUTOBUZ ARTICULAT

IKARUS 280

AUTOBUZ SCURT

UDM 112

AUTOBUZ SCURT

IKARUS 255

AUTOBUZ SCURT

IKARUS 260

AUTOBUZ SCURT

SAVIEM SC 10U

MICROBUZ

IVECO

AUTOBUZ

DAB

AUTOBUZ

BMC

8.SITUATIA EVOLUTIEI INDICATORILOR FIZICI PE PERIOADA 2008-2009

NR.

CRT

DENUMIRE INDICATOR

UM

ANUL 2008

ANUL 2009

CALATORI TRANSPORTATI

MII CAL.

9557,55

PARCURS ECHIVALENT

MII KM.

1748,06

PARCURS MEDIU ZILNIC

KM

131,00

LUNGIME MEDIE TRASEU

KM

13,00

NR.CURSE REALIZATE

BUC

98480,00

CALATORI/CURSE

97,05

CAPITOLUL II

CODUL MUNCII, CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA SI CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

Codul muncii reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii.

1. Principii fundamentale cuprinse in Codul Muncii si aplicabile in RATL TURDA

Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Dreptul la munca nu poate fi ingradit.

Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze.

Munca fortata este interzisa.

In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii. Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nici o discriminare.

Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.

Pentru munca egala sau de valoare egala este interzisa orice discriminare bazata pe criteriul de sex cu privire la toate elementele si conditiile de remunerare.

2. Contractul colectiv de munca

Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca , salarizarea precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca incheiate intre agajator, reprezentat de conducerea RATL TURDA si salariatii reprezentati prin sindicate .Negocierea colectiva este obligatorie, deoarece RATL TURDA are un numar de peste 21 salariati.Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, de 3 ani. Modificarile aduse contractului de munca se fac in baza actelor aditionale.

Prevederile CCM se aplica tuturor salariatilor , indiferent de data angajarii lor in unitate , de nationalitate , sex , varsta , optiune politica sau religioasa . Departajarea salariatilor in RATL se face numai pe criterii strict profesionale si de calificare si nu pot fi considerate discriminatorii

Conform CCM se acorda un spor de fidelitate angajatilor RATL TURDA care au intre 25 -30 de ani vechime neintrerupta in RATL. Angajatii care au peste 30 de ani vechime neintrerupta in RATL beneficiaza de un spor de fidelitate de 10 %

Orele suplimentare efectuate de personalul muncitor si personalul care lucreaza in regie se platesc dublu daca depasesc RNL -ul lunii si nu se poate acorda timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile de la efectuarea acestora din cauza lipsei de personal.

Salariul minim negociat pe unitate este de 620 lei. Coeficientii de salarizare se aplica la salariul minim negociat pe unitate , conform legii.

3. Contractul individual de munca ; incheierea contractului individual de munca

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.

RATL TURDA detine un Registrul general de evidenta a salariatilor, inregistrat in prealabil la Inspectoratul Teritorial de Munca.

Registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariatilor, data angajarii, functia/ocupatia conform specificatiei clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de munca si data incetarii contractului individual de munca.

Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe functii, in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.

4. Executarea contractului individual de munca

Salariatul din RATL TURDA are, in principal, urmatoarele drepturi:

-dreptul la salarizare pentru munca depusa , dreptul la repaus zilnic si saptamanal, dreptul la concediu de odihna anual , dreptul la demnitate in munca, dreptul la securitate si sanatate in munca , dreptul la acces la formarea profesionala, dreptul la informare si consultare , dreptul la negociere colectiva si individuala, dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

- obligatia de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului , obligatia de a respecta disciplina muncii, obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca , obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate,

- obligatia de a respecta secretul de serviciu.

RATL TURDA in calitate de angajator are, in principal, urmatoarele drepturi:

- sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii, sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu, sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

RATL TURDA in calitate de angajator are, in principal, urmatoarele obligatii:

- sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca; sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

- sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora;

- sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

5. Modificarea contractului individual de munca

Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.

Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente : -durata contractului, locul muncii, felul muncii , conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna.

6. Suspendarea contractului individual de munca in cadrul RATL TURDA

Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Suspendarea contractului colectiv de munca se poate face din intiativa salariatului, din initiativa angajatorului sau , prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale,sau in alte cazuri expres prevazute de lege

7. Incetarea contractului individual de munca

Contractul individual de munca poate inceta astfel:

a) de drept;

b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;

c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.

La desfacerea contractului de munca, RATL TURDA acorda un preaviz de 20 de zile lucratoare. In perioada preavizului , salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si cauta un alt loc de munca fara ca acesta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Desfacerea contractului individual de munca se face in baza unei decizii emise de conducatorul regiei. Decizia emisa in forma scrisa va cuprinde aratarea motivelor , a prevederilor legale pe care se intemeiaza , a duratei preavizului , a termenului si a organului competent la care decizia poate fi contestata.

8. Contractul individual de munca cu timp partial

Salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil.

Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. In RATL TURDA , in acest moment exista persoane incadrate in munca cu Contractul individual de munca cu timp partial.

9. Salarizarea si alte drepturi banesti

Salariu reprezinta retributia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca. Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile precum si alte adaosuri. Retinerile din salariu nu vor fi autorizate decat in conditiile si limitele prevazute de lege. Salariile se platesc inaintea oricaror altor obligatii banesti ale angajatorilor.

Salariul este confidential si se negociaza individual cu asistarea reprezentantilor sindicatului , daca salariatul , membru de sindicat solicita acest lucru.

Salariul se stabileste astfel incat sa asigure o diferentiere echitabila in raport cu cerintele de pregatire profesionala necesara executarii sarcinilor ce revin fiecarui loc de munca.La diferentierea salariilor de baza se va tine seama in principal de continutul activitatii , de gradul de autonomie si initiative in munca, de importanta si complexitatea postului si de cerintele de formare profesionala , adaptare si experienta in munca.

Sporurile minime ce se acorda in conditiile Contractului Colectiv de munca la salariul de baza minim brut al salariatilor sunt:

a) pentru conditii deosebite de munca, grele se acorda un spor cuprins intre 5% si 20% din salariul de baza minim brut al salariatilor conducatori auto si mecanici.

b) - pentru vechime in munca,

minimum 5% pentru 3 - 5 ani vechime,

minimum 10% pentru 5 - 10 ani vechime,

minimum 15% pentru 10 - 15 ani vechime,

minimum 20% pentru 15 - 20 ani vechime,

maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani,

din salariul de baza brut al salariatului;

e) pentru munca pe timpul noptii se acorda un spor de 25% din salariul de baza la angajatului RATL , pentru orele lucrate in aceste conditii.

Sporul de vechime si spor conditii grele sunt considerate sporuri cu caracter permanent.

Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin doua salarii brute avute in luna pensionarii.

Prin contractele colective de munca se stabilesc criteriile pe baza carora salariatii sa beneficieze de un numar de zile de concediu de odihna anual. Pentru perioada concediului de odihna, salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu.

Efectuarea concediului de odihna este obligatorie in cursul anului calendaristic respectiv.

Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru urmatoarele evenimente:

a) casatoria salariatului - 5 zile;

b) casatoria unui copil - 2 zile;

c) nasterea unui copil - 5 zile,

d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;

e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 1 zi;

Salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior, seral si fara frecventa.

10. Timpul de munca si timpul de odihna

Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca. Durata normala a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, si 40 de ore pe saptamana , si se realizeaza prin saptamana de lucru de 5 zile.

In cadrul RATL TURDA se aplica urmatoarele forme de organizare a timpului de lucru: tura, tura continua , turnus , program fractionat, regie.

Prin munca in tura se intelege activitatea desfasurata in schimburi ce se succed pe intreaga durata a timpului de lucru. Lucreaza in tura muncitorii de la atelier de intretinere si reparatii, dispecerii.

Prin munca in turnus se intelege activitatea desfasurata in schimburi inegale intrucat in anumite perioade ale zilei este necesar sa se asigure un numar diferit de salariati in vederea prestarii de servicii catre populatie, inclusive in zilele de repaus saptamanal si in cele de sarbatori legale . Lucreaza in turnus soferii de autobus.

Prin munca in tura continua se intelege activitatea desfasurata pe parcursul a trei schimburi sau in schimburi de 12 ore urmate de 24 de ore libere , inclusive in zilele de repaus saptamanal. Lucreaza in tura continua personalul paza poarta , paza curte, revizori.

In regie lucreaza personalul tesa , casierii, vanzatori abonamente .

Programul ramforsat este programul fractionat de genul 4 ore dimineata , 4 ore la amiaza , intre care 4 ore libere

Orele de incepere si terminare a programului zilnic de munca se stabilesc in Regulamentul de Ordine Interioara , intocmit de patronat cu acordul reprezentatilor sindicatului.

Timpul de odihna are mai multe forme in RATL TURDA:Repausul mai mic de 30 de minute pentru servirea mesei si se include in programul de lucru ,Repausul dintre doua zile lucratoare, Repausul saptamanal si Concediul de odihna platit.

Concediul de odihna are durata minima de 21 zile lucratoare.Concediul anual se va incepe la data si ordinea stabilita prin programarea anuala astfel incat sa nu prejudicieze buna desfasurare a activitatii transportului in comun. Concediul poate fi fractionat la solicitarea salariatului , cu conditia ca una din fractii sa nu depaseasca 15 zile lucratoare. Pe toata durata concediului de odihna angajatii RATL TURDA primesc o indemnizatie formata din media veniturilor realizate in ultimele 3 luni , anterioare plecarii in concediu, indemizatie corespunzatoare numarului de zile de concediu de odihna .

Concediul de odihna aferent anului in curs se efectueaza pana la data de 31. decembrie

Contractul colectiv de munca al RATL TURDA mai cuprinde si capitolul privind protectia muncii .Astfel RATL TURDA organizeaza la angajare si ulterior,examinarea medicala a salariatilor in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii pe postul pe care ar urma sa-l ocupe .

Salariatii, in functie de conditiile concrete, specifice locurilor de munca au dreptul la echipament de protectie , materiale igienico- sanitare , echipament de lucru suportat in proportie de 50 % de catre Regie .

Un alt capitol din contractul colectiv de munca il constituie masuri de protectie sociala si facilitate acordate salariatilor .

Printre aceste masuri se numara si :

-transport de persoane si marfa , in cazuri justificate cu reducere de 50 %

-regia suporta 50% din valoarea biletului familial de tratament si odihna , inclusiv 50% din valoarea transportului CFR.

CAPITOLUL III

DOCUMENTE PRIVIND EVIDENTA SALARIILOR

  1. Pontajele
La baza stabilirii salariilor pentru fiecare angajat stau documentele primare.

Documente referitoare la prezenta la lucru si volumul de munca prestat:

RATL utilizeaza condica de prezenta, in care, fiecare persoana se semneaza la inceperea programului de lucru, si la finalul programului de lucru din fiecare zi .Condica de prezenta este verificata de catre personalul din cadrul compartimentului personal salarizare. Pe baza acesteia se intocmeste foaia de prezenta colectiva . Conducatorii auto intocmesc zilnic o foaie de parcurs. In foaia de parcurs sunt cuprinse ora inceperii programului de lucru ,ora la care isi incheie activitatea zilnica si traseul parcurs zilnic . Pe baza acestei foi de parcurs se intocmeste foaia de pontaj colectiv.

In atelierul mecanic se intocmeste pontajul lucrarilor manuale . Acesta cuprinde orele de lucru  pentru o anumita masina sau lucrare de reparatii. Pontajul lucrarilor manuale sta la baza intocmirii foii de pontaj colectiv pentru personalul din atelierul mecanic.

2.State de salarii

Statele de salarii intocmite de RATL TURDA , respesta legistatia financiar contabila in vigoare si au ca scop:

1. Serveste ca:

- document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate;

- document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste intr-un exemplar sau in doua exemplare, dupa caz, lunar, pe sectii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenta a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati in acord etc., a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, certificatelor medicale.

2. Se semneaza, pentru confirmarea exactitatii calculelor, de catre persoana care determina salariul cuvenit si intocmeste statul de salarii.

Coloanele libere din partea de retineri a statelor de salarii urmeaza a fi completate cu alte feluri de retineri legale decat cele nominalizate in formular.

Pentru centralizarea la nivelul unitatii a salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se pot utiliza aceleasi formulare de state de salarii.

Platile facute in cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidarile, indemnizatiile de concediu etc. se includ in statele de salarii, pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva.

3. Circula:

- la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);

- la casieria unitatii pentru efectuarea platii sumelor cuvenite (exemplarul 1), dupa caz;

- la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1);

- la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la acordarea vizei atunci cand se solicita plata salariilor neridicate, dupa caz.

4. Se arhiveaza:

- la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plati (exemplarul 1);

- la compartimentul care a intocmit statele de salarii (exemplarul 2), dupa caz.

5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

- denumirea unitatii, sectiei, serviciului etc.;

- denumirea formularului; intocmit pentru luna, anul;

- numele si prenumele; venitul brut; contributia individuala de asigurari sociale; contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj; contributia pentru asigurari sociale de sanatate; cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personala de baza; deduceri suplimentare; venitul baza de calcul; impozitul calculat si retinut; salariul net;

-semnaturi: conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului financiar-contabil, persoana care il intocmeste.

3. Lista de avans chenzinal

1. Serveste ca:

- document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale;

- document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale platite;

- document justificativ de inregistrare in contabilitate.

2. Se intocmeste lunar, pe baza documentelor de evidenta a muncii, a timpului lucrat efectiv, a certificatelor medicale prezentate si se semneaza pentru confirmarea exactitatii calculelor de catre persoana care a calculat avansurile chenzinale si a intocmit lista.

3. Circula:

- la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1);

- la casieria unitatii, pentru efectuarea platii avansurilor cuvenite (exemplarul 1), dupa caz;

- la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa, pentru inregistrare in contabilitate (exemplarul 1);

- la compartimentul care a intocmit lista de avans pentru a servi la intocmirea statelor de salarii la sfarsitul lunii (exemplarul 2).

4. Se arhiveaza:

- la compartimentul financiar-contabil, ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa (exemplarul 1);

- la compartimentul care a intocmit lista de avans chenzinal (exemplarul 2).

5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

- denumirea unitatii, sectiei, serviciului etc.;

- denumirea formularului; intocmit pentru luna, anul;

- numele si prenumele; salariul de baza; timpul efectiv: lucrat, concediu medical; avansul de plata;

- semnaturi: conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului financiar-contabil, persoana care il intocmeste.

Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:

- denumirea documentului;

- denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care intocmeste documentul;

- numarul documentului si data intocmirii acestuia;

- mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);

- continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;

- datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz;

- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa caz;

Alte documente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor de natura salariala

Documente referitoare la evidenta nominala a angajatilor, a salariilor acestora si a impozitelor aferente sunt: Contracte de munca , Decizii de desfacere a contractului de munca , dispozitie de modificare a contractului de munca (modificare procent sporuri, modificare zile concediu de odihna a sariatului), alte declaratii privind evidenta nominala a asiguratiilor si a obligatiilor de plata ale asiguratilor. Aceste documente trebuie sa fie intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare .

Alte documente utilizate in compartimentul salarizare sunt :

Documente de : Retineri, Rate, CAR, sindicat, popriri, pensii alimentare, etc.

Dispozitii privind suplimentari sau diminuari ale drepturilor salariale

Tabel Angajati noi

Concedii Medicale

Note de Plecare in Concediu de Odihna

Centralizator retineri,Nota contabila,Fluturasi

Statele de plata se arhiveaza,si se pastreaza in arhiva 50 de ani

CAPITOLUL IV

CONTINUTUL SI STRUCTURA DATORIILOR SI  CREANTELOR FATA DE ANGAJATI

1.Contabilitatea sintetica a decontarilor cu personalul

Contul Personal - salarii datorate este utilizat pentru evidenta decontarilor cu personalul pentru drepturile salariale in bani si in natura inclusiv a adaosurilor si premiile platite din fondul de salarii . Dupa continutul economic este un cont de datorii salariale pe termen scurt , iar dupa functia contabila este un cont de pasiv .

Se crediteaza cu salariile brute si alte drepturi cuvenite personalului.

Se debiteaza cu retinerile din salariile brute.precum si cu salariile nete platite angajatilor.

Soldul creditor reprezinta drepturile salariale nete datorate.

Contul 641 Cheltuieli cu salariile personalului , tine evidenta cheltuielilor privind salariile si alte drepruri cuvenite personalului.

In debitul contului se inregistreaza salariile si alte drepturi cuvenite personalului .

In creditul contului se transfera , la sfarsitul lunii soldul debitor al contului de cheltuieli .

Contul nu are sold la sfarsitul lunii.

Pentru inregistrarea salariilor brute in contabilitate se face nota contabila :

641 = 421

Angajatii Ratl sunt asigurati in sistemul public de pensii. Asiguratii au obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale si au dreprtul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale conform legii. Pentru asigurati, angajatorii sunt obligati sa depuna lunar declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, pana la data stabilita de catre casa judeteana de pensii, dar nu mai tarziu de data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara.

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale o constituie venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia de asigurare. In sistemul public stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii.

Stagiul de cotizare corespunzator contributiei de asigurari sociale datorate se determina prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.

     Cota contributiei individuale de asigurari sociale se stabileste prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti in Legea nr. 19/2000 se retine integral din salariu sau dupa caz, din venitul brut lunar al asiguratului si se vireaza lunar de angajator.

Nota contabila prin care se retine din salariul angajatului contributia de asigurari sociale este

421 = 4312

Contul 4312 contributia personalului la asigurarile sociale este un cont de pasiv , utilizat pentru evidenta decontarilor privind contributia personalului la asigurarile sociale. In creditul contului se utilizeaza contributia personalului la asigurarile sociale . In debit se inregistreaza sumele virate asigurarilor sociale . Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de catre personalul RATL TURDA.

Angajatii RATL TURDA sunt asigurati in sistemul asigurarilor de somaj.

Asigurat este- persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj

Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform legii.

Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra bazei lunare de calcul, reprezentata de venitul brut realizat lunar, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii. Angajatorii sunt obligati sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;

Nota contabila prin care se retine din salariul angajatului contributia de asigurari sociale este

421 = 4372

Contul 4372 Contributia personalului la fondul de somaj este un cont de pasiv. In credit se inregistreaza contributia personalului la fondul de somaj. In debit se inregistreaza sumele privind contributia personalului la fondul de somaj. Soldul contului reprezinta sumele datorate la fondul de somaj.
Angajatii RATL TURDA sunt asigurati in sistemul asigurarilor de sanatate , Fiecare angajat are un contract de asigurari de sanatate incheiat cu Casa de Sanatate Cluj.Obiectul contractului il constituie asigurarea serviciilor medicale, respective asistenta medicala in caz de imbolnavire, acordarea de indemnizatii de asigurari de sanatate potrivit legii 95/2006.

Contrubutia lunara a salariatilor se stabileste sub forma unui procent aplicat asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora. Lunar se depune la casa de sanatate listele cuprinzand persoanele asigurate , pentru care se plateste contributia de asigurari de sanatate; centralizator referitor la obligatiile de plata ale angajatorului la FNUASS si declaratia pentru concedii si indemnizatii.

Nota contabila prin care se retine din salariul angajatului contributia pentru asigurarile sociale de sanatate este

421 = 4314

Contul 4314 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate este un cont de pasiv. In credit se inregistreaza contributia angajatilor la asigurarile sociale de sanatate In debitul contului se inregistreaza sumele virate asigurarilor sociale de sanatate . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate asigurarilor sociale de sanatate.

Veniturile din salarii conform codului fiscal

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de angajatii RATL ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca. Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si avantajelor primite de angajati. Fiecare angajat are dreptul la deducerea din venitul lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250 lei;

- pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350 lei;

- pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450 lei;

- pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 550 lei;

- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 650 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

Impozitul pe venituri din salarii se datoreaza lunar , se calculeaza si se retine le la sursa de catre angajator. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

- deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

- cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

- contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro;

Pana in data de 25 a lunii RATL TURDA depune la administratia financiara declaratia privind obilgatiile de plata a impozitului pe venitul din salarii.

RATL TURDA intocmeste fise fiscale pentru fiecare salariat, aceste fise cuprind informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii.

Modelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

Nota contabila prin care se retine din salariul angajatului impozitul pe venituri de natura salariilor este

421 = 444

Contul 444 impozit pe venit de natura salariilor este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza impozitul pe venituri retinut din veniturile salariale . In debitul contului se inregistreaza impozitul pe venituri de natura salariilor virate bugetului.

Soldul creditor al contului reprezinta datoriile unitatii privind impozitul pe veniturile de natura salariilor.

3.Concedii medicale

Angajatii Ratl , au dreptul la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate deoarece desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;

Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, sunt :

- concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

- concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

- concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

- concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;

- concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Dreptul la concediile si indemnizatiile este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii.Angajatorul este obligat sa calculeze si sa vireze casei de asigurari de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii;.

RATL depune lunar la casele de asigurari de sanatate declaratii privind evidenta obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii si privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizati.

Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de unitate din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;sau. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu ziua urmatoare celor suportate de angajator si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.

Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale .

Concediul si indemnizatia de maternitate

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

Indemnizatia se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare legal.

Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis in conditiile legii, dupa caz.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilita conform legii.

Concediul si indemnizatia de risc maternal

Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.

Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.

Cuantumul indemnizatiei reprezinta 75% din baza de calcul.

Calculul si plata indemnizatiilor

Calculul si plata indemnizatiilor se fac pe baza certificatului de concediu medical, care constituie document justificativ pentru plata.

Plata indemnizatiilor se face lunar de catre angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva.

Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA.

Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna,, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.

Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate este egal cu produsul dintre media zilnica si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical.Cuantumul indemnizatiei se plateste in procent de 100 % sau mai putin conform codului de indemnizatie pentru fiecare diagnostic medical in parte.

Contul 423 Personal-ajutoare materiale datorate

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca ,a celor pentru ingrijirea copilului si a altor ajutoare acordate.

Este un cont de pasiv . In creditul contului se inregistreaza ajutoarele materiale suportat potrivit legii. In debitul contului se inregistraza ajutoarele materiale achitate.Soldul creditor al contului reprezinta ajutoarele materiale datorate .

Nota contabila care evidentiaza concediile medicale suportate din FNUASS este


Pentu evidentierea avansurilor chenzinale acordate angajatolor se intocmeste nota contabila 

421 = 425

4.Alte retineri din salariul net al angajatilor RATL TURDA

Contul 425 Avansuri acordate personalului este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza avansurile acordate personalului prin casa sau banca. In creditul contului se inregistreaza sumele retinute pe state de plata., reprezentand avansuri acordate.Soldul contului reprezinta avansurile acordate

Vanzatorilor de bilete din RATL TURDA li se retine garantie materiala., pe baza unui contract de gestiune incheiat in scris .Conform contractului, garantia retinuta salariatilor este de minim un salar si maxim trei salarii ale gestionarului . Garantia se constituie din retineri lunare in cuantum de 10 % din salariul de incadrare. Aceasta se utilizeaza pentru acoperirea unor pagube aduse RATL Garantia retinuta lunar din salariu se depune la banca , intr-un cont deschis pe numele fiecarui gestionar. Garantia se restituie titularului de cont la incetarea contractului de munca sau la trecerea intr-o functie pentru care nu se cere garantie , in conditiile in care gestionarul nu a cauzat o paguba , sau cand paguba a fost acoperita in intregime .

Contul utilizat pentru evidentierea garantiilor retinute este 4281 -Alte datorii in legatura cu personalul. Dupa funcita contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu sumele retinute personalului si se debitreaza cu sumele platite angajatilor sau utilizate pentru acoperirea pabubelor. Soldul creditor reprezinta garantiile existente in contul fiecarui gestionar.

Nota contabila intocmita , pentru retinerea garantiior din salariul este

421 = 4281

Drepturile salariale ale angajatilor RATL , neridicate se evidentiaza cu ajutorul contului 426

Contul 426 Drepturi de personal neridicate este un cont de datorii salariale pe termen scurt, iar dupa functia contabila este un cont de pasiv. Contul se crediteaza cu drepturile salariale cuvenite personalului, insa neridicate in termenul legal. Contul se debiteaza cu drepturile salariale platite angajatilor precum si cu cele neridicate si prescrise. Soldul contului reprezinta drepturile salariale nete datorate personalului , dar neridicate.

Nota contabila reprezentand salariile angajatilor neridicate la termen este

421 = 426

Nota contabila reprezentand prescrierea salariului neridicat de catre angajat este :

426 = 7588

Exista situatia in care unii angajati RATL au si alte retineri sau popriri din salarii, datorate tertilor . Aceste retineri din salariul angajatului se fac daca au la baza documente justificative legale . Pentru evidentierea acestor retineri se folodeste contul 427 ''Retineri din salarii datorate tertilor'' Acesta un cont de pasiv. In creditul contului 427 ''Retineri din salarii datorate tertilor'' se inregistreaza sumele retinute personalului, datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate, cotizatii sindicat ,etc. In debitul contului 427 ''Retineri din salarii datorate tertilor'' se inregistreaza sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri (512, 531).

  Soldul contului reprezinta sumele retinute, datorate tertilor.

CAPITOLUL V

CONTINUTUL SI STRUCTURA DATORIILOR SI CREANTELOR FATA DE ORGANISMELE DE ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA

1.Notiuni generale

RATL TURDA este persoana juridica care participa la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale conform legii.In acesta calitate RATL TURDA are urmatoarele oblibatii

-sa retina din salariu si sa vireze lunar contributia individuala de asigurari sociale;  

-sa calculeze si sa plateasca lunar contributiile de asigurari sociale;       

-sa respecte termenele de plata a contributiilor;       

-sa asigure evidenta contribuabililor si a contributiilor pe baza codului numeric personal;     

-sa depuna declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bass;       

-sa respecte termenele de depunere lunara a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si aobligatiilor de plata catre bass;

-sa depuna, in conditiile legii, declaratia rectificativa privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat;  

-sa stabileasca locurile de munca cu conditii deosebite si/sau speciale;       

-sa depuna cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare pentru persoanele prevazute in lege .

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de catre angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale.

Nota contabila care se intocmeste pentru contributiile datorate de unitate la asigurarile sociale este


Contul 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale -este un cont de datorii pe termen scurt , iar dupa functia contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu contributia datorata de catre unitate la asigurarile sociale. Se debiteaza cu sumele platite catre bugetul asigurarilor sociale precum si cu sumele datorate personalului suportate din bugetul asigurarilor sociale. Soldul creditor reprezinta sumele datorate de catre unitate la bugetul asigurarilor sociale .

Contributia unitatii la fondul de somaj

Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Conform legii 76/2002 angajatorii sunt stimulati sa incadreze in munca someri prin:

-subventionarea locurilor de munca.
- acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca;
- acordarea unor facilitatii.
Angajatorii au obligata de a depune declaratii de somaj in termenul legal.
Nota contabila care se intocmeste pentru contributiile datorate de unitate la fondul de somaj este este

6452 = 4371

Contul 4371Contributia unitatii la fondul de somaj -este un cont de datorii pe termen scurt , iar dupa functia contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu contributia datorata de catre unitate la fondul de somaj.Se debiteaza cu sumele platite catre fondul de somaj . Soldul creditor reprezinta sumele datorate catre fondul de somaj .

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate

Angajatorii au obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze lunar contributiile la fondul de sanatate.Depunerea declaratiilor se face de catre angajator in termenul legal de 25 a lunii urmatoare asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva, raportat la fondul de salarii realizat.

Nota contabila care se intocmeste pentru contributiile datorate de unitate la fondul de somaj este este

6453 = 4313

Contul 4313Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate -este un cont de datorii pe termen scurt , iar dupa functia contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu contributia datorata de catre unitate la asigurarile sociale de sanatate Se debiteaza cu sumele platite catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate. Soldul creditor prezinta sumele datoprate de unitate catre bugetul asigurarilor sociale de sanatate..

Contributia pentru concedii si indemnizatii este destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute in OUG 158. Aceasta se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.Lunar angajatorul depune declaratia privind evidenta sumelor de plata , sau de recuperare de la FNUASS.

Nota contabila care se intocmeste pentru contributiile datorate pentru concedii si indemnizatii este

6456 = 4316

Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este datorata de catre RATL , in conformitate cu legea 346/2002. Contributia se stabileste astfel incat sa acopere costul prestatiilor si serviciilor pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si cheltuielile administrative.Contributia se stabileste in functie de clasa de risc si de tariful de risc pentru fiecare unitate.

Contributia la fondul de risc si accidente este evidentiata lunar in declaratia privind evidenta

nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

Nota contabila care se intocmeste pentru contributiile datorate de unitate pentru accidente de munca si boli profesionale este

6455 = 4315

Contul 4315Contributia unitatii la fondul de risc si accidente -este un cont de datorii pe termen scurt , iar dupa functia contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu contributia datorata de catre unitate la fondul de risc si accidente . Se debiteaza cu sumele platite catre bugetul fondului de risc si accidente. Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate catre bugetul fondului de risc si accidente

Contributia unitatii la fondul de garantare pentru plata creantelor salriale se stabileste conform  legii 200/2006.
Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare, in cota de 0,25%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariati.
Angajatorii au obligatia de a declara lunar contributia la Fondul de garantare la organul fiscal competent, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale.
Nota contabila care se intocmeste pentru contributiile datorate de unitate la fondul de garantare pentru plata creantelor este


Contul 4373 Contributia la Fondul de garantare a creantelor salariale este un cont de datorii pe termen scurt , iar dupa functia contabila este un cont de pasiv. Se crediteaza cu contributia datorata de catre unitate la Fondul de garantare a creantelor salariale Se debiteaza cu sumele platite catre Fondul de garantare a creantelor salariale. Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate catre bugetul Fondului de garantare a creantelor salariale.

Contul 645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala - este un cont de cheltuieli. In debitul contului se inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale si de sanatate si contributia unitatii la fondul de somaj si de garantare a creantelor salariale . La sfarsitul lunii contul nu prezinta sold.

Contributia unitatii la fondul privind protectia persoanelor cu handicap In baza legii nr. 448/2006. RATL este obligata sa angajeze persoane cu handicap intr-un procent de 4% din numarul total de angajati.In cazul in care RATL nu angajeaza personae cu handicap este obligata sa plateasca 50 % din salariul minim brut pe tara inmultit cu numarul locurilor de munca pentru care nu a angajat persoane cu handicap. RATL datoreaza acest fond si pentru faptul ca are un numar de peste 50 persoane angajate.Exista posibilitatea ca RATL sa nu datoreze acest fond la bugetul statului dar sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, in conditiile legii.

Nota contabila care se intocmeste pentru contributiile datorate de unitate la fondul de neangajare persoane cu handicap este


Contul 447 Fonduri speciale este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza datoriile si varsamintele de efectuat. In debit se inregistreaza platile efectuate catre orgamnismele publice.Soldul contului reprezinta sumele datorate.

Intrucat unitatea iti pastreaza cartile de munca la sediu , nu datoram comision carti de munca catre Inspectoratul Teritorial de Munca .

2.State de plata salarii,exemple individuale de calcul pe baza de calcul contributii angajator

Centralizarea formulelor de calcul , pentru angajat si angajator , conform legislatiei in vigoare.

Pentru a exemplifica calculul salariilor , pentru angajatii RATL se iau patru exemple concrete ,la nivelul lunii noiembrie 2009

Salariul brut: se formeaza pe baza orelor efectiv lucrate si a salariului negociat

Contributii angajat : se calculeaza conform legii 19/2000 si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat

contributie asigurari sociale: 10,5 % ,pentru conditii normale de munca, aplicat la brut. In situatia in care brutul unui angajat se compune din salariu conform orelor realizate si indemnizatie pentru concediu medical, contributia de CAS se aplica la amandoua sumele. Formula de calcul a CAS datorat pentru concediul medical este

salariul minim /RNL LUNII(in zile lucratoare ) X numar zile concediu medical X procent 10.5%

contributie la fondul de sanatate : 5,5% se calculeaza conform Legii 18/2009 so OUG 226/2008

Formula de calcul cuprinde salariul brut plus avantajele acordate salariatilor la care se aplica procentul stabilit prin lege .Asupra indemnizatiei de concediu medical nu se calculeaza si nu se retine contributie la fonul de sanatate.

- Contributie la fondul de somaj : 0.5% conform Legii bugetului asigurarilor sociale de stat

si a legii 76/2002

Formula de calcul cuprinde salariul brut la care se aplica procentul stabilit de lege, in salariul brut se include si indemnizatia pentru concediu medical. Se considera suspendare a contractului de munca si perioada in care o persoana se afla in concediu medical In situatia in care o persoana are contractul individual de munca suspendat , incepand cu a 31 zi de suspendare a contractului de munca .

Impozitul pe salariu este de 16%, conform codului fiscal .

Contributii angajator :

- Contributia de asigurari sociale : este de 20,8 % se calculeaza conform legii 19/2000si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat. Procentul se aplica asupra salariului brut.Pentru un angajat care beneficiaza de indemnizatie de concediu medical , angajatorul datoreaza contributie de asigurari sociale conform formulei :

salariul minim /RNL LUNII(in zile lucratoare ) X numar zile concediu medical X procent 20.8%

-Contributie la fondul de somaj: este de 0,5 % se calculeaza conform legii 19/2000si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat. Procentul se aplica asupra salariului brut. In salariul brut sunt incluse si indemnizatiile pentru concediu medical.

- Contributia la asigurarile sociale de sanatate este de 5,2% conform legii 95/2006 si legii 18/2009 Baza de calcul este salariul brut. In situatia in care o persoana se afla in concediu medical angajatorul datoreaza 5.2% numai pentru indemnizatia care se suporta din FNUASS.

- Contributia pentru concedii si indemnizatii datorata de angajator conform ordonantei de urgenta nr 158/2005 este de 0.85% aplicat la salariul brut .In salariul brut sunt incluse si indemnizatiile de concediu medical suportate din RATL., cele suportate din FNUASS nu se includ.

- Contributia datorata la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este in procent de 0,25% aplicata asupra salariilor brute. In salariul brut sunt incluse si indemnizatiile pentru concediu medical. Contributia se datoreaza conform oug 128/2005 . Baza de calcul este salariul brut . In salariul brut sunt incluse si indemnizatiile pentru concediu medical.

- Contributia pentru fondul de risc si accidente este de 0.325% si se datoreaza conform legii 246/2002 si legii19/2009. Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale este salariul brut al angajatilor . In situatia in care care exista indemnizatii pentru concecdiu medical in plata fondul de 0.325% se calculeaza conform formulei

salariul minim /RNL LUNII(in zile lucratoare ) X numar zile concediu medical X procent 0.325 %.

-Contributia unitatii la fondul privind protectia persoanelor cu handicap se datoreaza de catre RATL in baza legii nr. 448/2006.

1. Nume angajat : Kock Adriana

Salar incadrare 730lei

RNL an 170 ore

Lei/ora 4,29

CALCUL SALARII LUNA NOIEMBRIE 2009

Ore efective 168

CAS  130 lei

Impozit : 136 lei

Suma efectiva 721 lei

Somaj:  6 lei

Salariu net: 899 lei

Spor conditii grele 8%

Sanatate :69 lei

Avans : 365 lei

Suma conditii grele 58 lei

avantaje 37 lei

Alte retineri 64,20lei

Spor ore noapte 25%

Venit net 1072 lei

Rest

Ore noapte 6

Deducere personala 220 lei

de plata 469,8 LEI

Suma noapte 6 lei

Venit baza de calcul 852 lei

Ore suplimentare 32

Suma suplim 275

Spor vechine 25%

Suma vechime 180 lei

Salariu brut 1240 lei

2.Nume angajat : Nicoara Calin

Salar incadrare 746lei

RNL an 170 ore

Lei/ora 4,39

CALCUL SALARII LUNA NOIEMBRIE 2009

Ore efective 112

CAS  87 lei

Impozit : 80 lei

Suma efectiva 492 lei

Somaj:  4 lei

Salariu net: 667 lei

Spor conditii grele 18%

Sanatate : 35 lei

Avans : 40 lei

Suma conditii grele 89 lei

sindicat  7 lei

CMEDRATL : 107lei

Spor ore noapte 25%

Venit net 747 lei

Rate credit BRD: 80

Ore noapte 1

Deducere personala 250 lei

Rest de plata 440 LEI

Suma noapte 1 leu

Venit baza de calcul 497 lei

Zile C MED :7

CMED RATL :107 LEI

C MED FNUASS 142 lei

Spor vechime 10%

Suma vechime 49 lei

Salariu brut 880 lei

3.Note contabile pentru cazurile studiate

conform calculelor efectuate 641 = 421 1978 ( brut- c med fnuass)

217 ( cas procent 10,5%)

10 (somaj 0.5% baza este salariul brut total)

104 (sanatate se aplica la brut fara concedii med)

216 (impozit 16%)

405 (avans retinut )

64,2 (retineri garantii)

7 (retineri sindicat )

389 (baza este brut salariati fara c medicale = 1871, procent 20.8%)

42 ( baza este formula de calcul pt c med , 200 lei, procent 20.8%)

7 (baza este 1871+ 200, procent 0.325%)

17 (baza este 1871+200,procent 0,85%)

142 (concedii medicale suportate din FNUASS)

10 ( baza este salariul brut total 2120 )

5 ( baza este salariul brut total 2120 )

103 (baza este salariul brut total - cmed fnuass)

Stat de plata RATL pentru cazurile studiate

Stat de plata PARTEA I

NR

CRT

NUME SI PRENUME

CNP

SALAR

INCADRARE

ORE LUCRATE

SUMA

EFECTIVA

SUMA

COND

GRELE

SPOR NOAPTE

SUMA

SUPLIM

SPOR

VECHIME

C MED

RATL

C MED

FNUASS

SALAR

BRUT

1

KOCK

ADRIANA

168

721

58

6

275

180

1240

2

NICOARA CALIN

746

112

492

89

1

49

107

142

880

Stat de plata PARTEA II

NR

CRT

NUME

SI PRENUME

SALAR

BRUT

CAS

SOMAJ

.0.5%

SANAT

5,5%

AVAN

TAJE

Sindicat

VENIT

NET

DEDUCER

VENIT

BAZA

CALC

IMPO

ZIT

SALAR

NET

AVANS

ALTE

RETINER

REST DE

PLATA

1

KOCK

ADRIANA

1240

130

6

69

37

1072

220

852

136

899

365

64,2

469,8

2

NICOARA CALIN

880

87

4

35

7

747

250

497

80

667

40

627

TOTAL

2120

217

10

104

44

1819

470

1349

216

1566

405

64,2

1096,8

CONCLUZII

Principala activitate a regiei este de a oferi servicii de transport in comun pentru populatia municipiului Turda. Activitatea regiei este puternic influentata de activitatea economica a orasului. Datorita crizei economice prin care trece orasul, numarul calatorilor transportati a scazut foarte mult in ultima perioada . S-a redus si numarul calatorilor fideli ai RATL TURDA , adica a persoanelor care isi achizitionau abonament de calatorie. In aceste conditii, veniturile regiei au scazut semnificativ. Se constata astfel, ca regia are un numar mare de salariati , comparativ cu activitatea desfasurata si veniturile obtinute. In perioada ianuarie - noiembrie 2009 ponderea cheltuielilor cu personalul in total venituri obtinute din exploatare este de 65%, care la randul lor reprezinta 99% din totalul veniturilor.

Lipsa de lichiditati pune regia in imposibilitatea de a onora datoriile fata de furnizori si bugete,fapt care poate duce la un blocaj finaciar daca nu se vor lua urgent masuri de reorganizare si restructurare.

Pierderea traseului interurban Turda-Campia Turzii si a traseelor deservite de RATL TURDA in interiorul munucipiului Campia Turzii a dus la scaderea veniturilor regiei in conditiile in care regia nu si-a restrans numarul de personal

PROPUNERI

Se propune innoirea parcului auto,obiectiv care se poate realiza prin achizitionarea de noi autobuze .Se propune casarea autobuzelor care au norma de casare indeplinita.In vederea realizarii acestui obiectiv in anul 2009 regia a achizitionat doua autobuze noi marca BMC.

Prin indeplinirea acestui obiectiv se poate asigura un transport civilizat, conform normelor europene pentru cetatenii orasului. Totodata consumul de piese pentru intretinerea unor autobuze noi este mai scazut si cheltuielile regiei ar fi mai mici.

Conform analizei activitatii regiei se propune si restructurarea numarului de personal al regiei.

Restructurarea trebuie sa se faca in conditiile legii 76/2002 legea privind sistemul asigurarilor pentru somaj.Personalul disponibilizat trebuie sa beneficieze de programe de recalificare profesionala

BIBLIOGRAFIE

1.Acte normative.reglemantari contabile si fiscale

2.Codul fiscal - Legea 571/22.12.3003 actualizat cu modificarile ulterioare

3.Ionescu Luminita,Contabilitatea institutiilor publice,Ed.Fundatia Romania de Maine,2007:

4.Legea contabilitatii nr 82/1991/ republicata

5. Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2009

6.Legea bugetului de stat

7.Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale,

cu modificarile si completarile ulterioare,

8.Legea Nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca cu modificarile si completaruile ulterioare

9 Pantea Iacob Petru Contabilitate Financiara Editia a III , Editura intelcredo

10.Plesa Doru,Contabilitate Publica,Ed.Omnia UNI S.A.S.T,Brasov,2006:

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate