Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Inventarierea


Inventarierea
Inventarierea

Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii prin intermediul caruia se constata faptic (cantarire, masurare, numarare) existenta unui element patrimonial existent in documentele contabile (in evidenta scriptica).

Din punctul de vedere al contabilitatii inventarierea este un procedeu de verificare faptica a existentei si starii mijloacelor economice, a creantelor si datoriilor unei unitati patrimoniale.

Inventarierea se efectueaza din cel putin 2 motive[1]:
verificarea dintre stocul scriptic si stocul faptic;

inventarierea pentru schimbarea sau modificarea preturilor.

1 Functiile inventarierii

Functia de control.De regula, informatiile furnizate de contabilitate au un caracter relativ deoarece:

bunurile economice, materiale si banesti, sufera pe timpul transportului, manipularii si depozitarii anumite modificari cantitative si calitative. Aceste modificari se datoresc unor factori obiectivi si subiectivi pe care contabilitatea nu-i poate surprinde si consemna in momentul actionarii lor. Astfel, se inregistreaza scaderi cantitative (perisabilitati) datorita proprietatilor fizico-chimice ale elementelor materiale care se evapora, se usuca, se oxideaza, se scurg etc. Unele bunuri isi pierd parametrii calitativi datorita expirarii termenului de garantie (alimente, medicamente), depozitarii necorespunzatoare, accidentelor etc. Alte bunuri, dimpotriva, cresc in greutate cum este cazul animalelor tinere si animalelor la ingrasat;

● in anumite gestiuni sau la unele sortimente de bunuri au loc sustrageri, furturi, risipa, proasta gospodarire (consumuri exagerate);

● unele date din documentele primare se omit cu ocazia inregistrarii lor in contabilitate, se inregistreaza de mai multe ori sau se inregistreaza eronat (la alta gestiune sau alt sortiment, unitate de masura si indici de calitate gresiti etc);

● personalul care gestioneaza, manipuleaza miscarea acestor bunuri da dovada de neglijenta sau nepricepere (confuzii intre sortimente sau alte erori);

● la unele sortimente s-au creat stocuri fara miscare, greu vandabile sau de prisos;

● unele comenzi de productie in curs (productie neterminata) sunt anulate datorita renuntarilor facute de clienti sau unele proiecte de cercetare si investitii sunt abandonate;

● la unele elemente patrimoniale se inregistreaza calamitati naturale, alte cazuri de forta majora si fortuite (clienti incerti, furturi prin efractie etc.);

Prin compararea situatiei faptice, stabilita prin inventariere, cu situatia faptica din contabilitate se stabilesc plusurile si minusurile de inventar si se iau masuri in vederea punerii de acord a soldurilor scriptice cu realitatea, in vederea intaririi ordinii in gestionarea patrimoniului, in vederea detectarii raspunderilor.

Cu ajutorul inventarierii se identifica bunurile inutilizabile, comenzile luate, creantele vechi si neincasate etc. Si se iau pe aceasta baza masuri pentru preintampinarea sau limitarea pagubelor, pentru cresterea vitezei de rotatie si sporirea eficientei. Analizand cauzele care au dus la neincasarea sau neplata la termen a creantelor si obligatiilor se iau masuri menite sa duca la sporirea disciplinei decontarilor.

Functia de stabilire a situatiei nete;

Inventarierea este punctul de pornire si punctul de inchidere al oricarui exercitiu. Pe baza inventarierii se deschid conturile si tot pe baza inventarierii se inchid conturile si se definitiveaza bilantul contabil. Dupa cum s-a aratat, situatia neta a patrimoniului se determina cu ajutorul relatiei :

Text Box: Situatia
neta a
patrimoniului
Text Box: Active
(inventariate)
Text Box: Datorii
(inventariate)

-

 

 


Daca se face abstractie de modificarea aporului proprietarului la capital social, atunci rezultatul net al exercitiului se determina in functie de valoarea situatiei nete, astfel :

Text Box: Rezultatul
net
Text Box: Situatia neta de la sfarsitul 
exercitiului

=

 


Prin inventariere se confirma realitatea activelor patrimoniale si a datoriilor, astfel asigurandu-se premisele determinarii corecte a situatiei nete, a obligatiilor fiscale si a rezultatului net.

Functia de calcul si evidenta a stocurilor.

Unitatile patrimoniale mici si mijlocii pot folosi pentru evidenta stocurilor metoda inventarului intermitent. In aceasta varianta de lucru se inregistreaza in conturile de stocuri (clasa a 3-a de conturi) numai stocurile initiale si finale ale elementelor patrimoniale respective. Astfel, in cazul materiilor prime, materialelor, marfurilor, etc., aprovizionate de la terti, intrarile in patrimoniu se inregistreaza direct in conturile de cheltuieli corespunzatoare. La sfarsitul fiecarei luni, prin inventariere se stabilesc stocurile finale care se scad din cheltuieli si se inregistreaza in conturile de stoc. Aceste stocuri finale se anuleaza la inceputul lunii urmatoare prin includerea lor in cheltuieli. In aceste conditii, inventarierea stocurilor de la sfarsitul fiecarei luni sta la baza determinarii iesirilor din depozite (a consumurilor si a vanzarilor) astfel :

Text Box: Intrarile in cursul perioadei (prin aprovizionarisau din productie)
Text Box: Stocurile initiale (de la sfarsitul lunii precedente)
Text Box: Iesirile din depozite (consumuri, vanzari)


 

 

Deci, in conditiile utilizarii metodei inventarului intermitent, inventarierea lunara a stocurilor de materii prime sta la baza determinarii cheltuielilor materiale, iar inventarierea produselor finite sta la baza determinarii veniturilor din productia stocata.

2 Clasificarea inventarierii

  1. Dupa momentul efectuarii lor:

inventarieri periodice;

inventarieri anuale.

Principalele momente in care se efectueaza inventarierea sunt:

la sfarsitul exercitiului financiar inventarierea este obligatorie;

la predarea si primirea de gestiune inventarierea este obligatorie;

in cazul unor calamitati naturale;

in orice moment in care exista suspiciuni ca sunt lipsuri ;

la cererea organelor de control;

in cazul fuzionarii sau dizolvariii;

casa se inventarieaza seara de seara, numerarul existent in casa nu poate depasii 20.000.000 lei.2. Dupa volumul inventariat:

inventariere partiala - cuprinde un grup de elemente patrimoniale

(marfuri, minereuri);

inventariere generala - cuprind toate elementele patrimoniale.

3.Dupa modalitatea de efectuare:

inventariere totala;

sondaje (inventariere prin sondaj).

4.In functie de conditiile in care se efectueaza:

inventarieri ordinare - in cazuri normale, planificate;

inventarieri extraordinare - cu ocazia modificarii preturilor, cu ocazia

divizarii sau comasarii la cererea organe-

lor de control.

3 Etapele inventarierei:

Pregatirea inventarieri;

Desfasurarea propriu-zisa a inventarieri;

Stabilirea plusurilor si minusurilor in inventariere;

Inregistrarea in contabilitate a diferentelor constatate.

1. Pregatirea inventarierei

In consiliul de administratie sau managerul ia hotararea desfasurarii unei inventarieri. In acest scop numeste persoanele care vor efectua inventarierea: comisia de inventariere Din aceasta comisie nu fac parte persoanele care au in gestiune bunurile inventariate (gestionarul sau alte rude).

Persoanele sunt numite pe baza de dispozitie scrisa.

Se sisteaza toate operatiile de intrare si iesire de bunuri economice, care fac parte din operatiune.

Se sigileaza toate caile de acces;

Se verifica si se controleaza aparatele de masura si control;

Se ia o declaratie a gestionarului privind bunurile existente in unitate, daca a operat in evidentele contabile ultimele operatiuni, daca are unele plusuri in gestiune

Lucrarile pregatitoare ale inventarierii de natura contabila cuprind:

● se asigura inregistrarea tuturor operatiunilor in contabilitatea sintetica si analitica si in evidenta operativa condusa in cadrul gestiunilor (fise de magazie, rapoarte de gestiune etc.);

● se verifica exactitatea inregistrarilor prin confruntarea informatiilor din contabilitate cu cele din evidenta operativa si prin intocmirea balantelor de verificare sintetice si analitice;

● se ridica de la gestiuni toate evidentele operative si se vizeaza dupa ultima operatiune (benzi de la casele de marcat, fise de magazie, rapoarte de gestiune etc.).

2. Inventarierea propriuzisa - poate fi fie prin sondaj sau generala.

Are loc cantarirea, numararea bunurilor si inregistrarea in listele de inventariere.

Listele de inventariere se intocmesc separat pe locuri de depozitare, pe categorii de bunuri si pe persoane responsabile de integritatea lor. De asemenea, se intocmesc liste de inventariere separate pentru: bunurile care nu apartin gestiunii inventariate dar au fost gasite in cadrul acesteia; bunurile necorespunzatoare calitativ; bunurile fara miscare si de prisos, creante si datorii incerte sau in litigiu.

Totalitatea bunurilor constatate si verificate sunt inregistrate in listele de inventariere.

Elementele patrimoniale a caror existenta nu poate fi demonstrata se verifica pe baza inregistrarilor din contabilitate.

Tot prin acest procedeu, al constatarilor indirecte, se verifica: disponibilitatile banesti din conturile de la banci (reflectate in extrasele de cont eliberate de catre banci); creantele si obligatiile unitatii in raport cu tertii (oglindite in contabilitatea analitica si in extrasele de cont confirmate de terti).

Etapele inventarierii si documentele necesare

Text Box: 1) PREGATIREA INVENTARIERII care presupune

DISPOZITIA DE INVENTARIERE

PROCES VERBAL DE SIGILAR E

DECLARATIA GESTIONARULUI

(INVENTAR)

Text Box: 2) EFECTUAREA INVENTARIERII si inregistrarea datelor


LISTA DE INVENTARIERE

Text Box: STABILIREA SI REGULARIZAREA PLUSURILOR SAU MINUSURILOR


PROCESULVERBAL DE INVENTARIERE

DECIZIA DE LUARE IN EVIDENTAValoarea de inventar =Valoarea nominala sau Valoarea actuala (valoarea de utilitate)

 


 


Exemplu: mijloace fixe date in chirie, marfuri aflate in custodie, bunuri trimise la prelucrare Tot prin acest procedeu, al constatarilor indirecte, se verifica: disponibilitatile banesti din conturile de la banci (reflectate in extrasele de cont eliberate de catre banci); creantele si obligatiile unitatii in raport cu tertii (oglindite in contabilitatea analitica si in extrasele de cont confirmate de terti).

3. In vederea calcularii plusurilor si minusurilor elementele patrimoniale din categoria stocurilor vor fi evaluate la valoarea lor de intrare, creantele si datoriile la valoarea lor nominala. Imobilizarile se evalueaza la valoarea lor actuala. Rezultatele inventarierii sunt consemnate intr-un proces verbal de inventariere.

4. Inregistrarea in contabilitate a plusurilor constatate cu ocazia inventarierii se efectueaza prin urmatoarele articole contabile:

plusuri la mijloace fixe

plusuri de materii prime, materiale

iar pentru materiale 302 = 602

plusuri obiecte de inventar

plusuri la produse finite, semifabricate, produse reziduale

plusuri la marfuri

plusuri la ambalaje

381=608

5.Inregistrare in contabilitate a minusurilor constatate cu ocazia inventarierii se realizeaza prin urmatoarele articole contabile.

lipsa la inventar a mijloacelor fixe

a)     daca mijlocul fix este amortizat total

b)     daca mijlocul fix nu este amortizat integral

= 212 10.000.000

000.000

se imputa lipsa gestionarului (din salar)

= % 11.900.000

10.000.000

1.900.000

in caz de furt

416 = 461

in cazul lipsurilor la materii prime

sau 301 = 601

lipsuri la materiale

sau 302 = 602

lipsuri la obiecte de inventar

lipsuri la produse finite

lipsuri la marfuri

sau 371 = 607

Exemplu

Se constata un plus din marfa A -10buc contabilitatea in cadrul acestei societatii se tine la pret de cumparare.

Sociatatea en-gros
Societatea en-detail

10.000

Consideram ca adosul comercial la aceasta grupa de marfa este 20%
Daca se doreste ca inregistrarea plusurilor de marfuri sa nu afecteze rulajul contului 607, inregistrarea plusurilor se poate face, in rosu.

Reflectarea in contabilitate a minusurilor la inventar

Minusurile constatate la inventar conform stabilirii cauzelor producerilor se delimiteaza in:

- minusurile solutionate

- minusurile nesolutionate

Minusurile solutionate, in raport de cauza produceri se grupeaza in:

a) minusurile ce se compenseaza cu plusuri in conditii care permit efectuarea compensarii

b) minusurile care se incadreaza in normele de pierderi normale

c) minusurile provenite din neglijenta

d) minusurile determinate de forta majora

a) Compensarile de marfuri

Operatia de compensare a plusurilor cu a minusurilor de marfuri din aceeasi grupa, aceeasi perioada si la aceeasi gestiune se poate solda cu solutionarea integrala a diferentelor, sau pot ramane plusuri sau minusuri valorice.

Exemplu

In urma inventarierii s-au consatat urmatoarele:

- societatea A un plus de 10 m tesatura tip "x" cu 2.000 lei

2.000 lei = 2.000 x 10 = 20.000 lei

- societatea A un minus de 30 m tesatura tip "y" cu 3.000 lei

3.000 lei = 3.000 x 20 = 60.000 lei

Inregistrarea in contabilitate

371.01 = 371.02 20.000

Diferenta este 60.000 - 20.000 = 40.000 lei este din vina gestionarului caruia i se impuna:

Se descarca gestiunea pentru minusul de 40.000 lei

607 = 371 40.000

se impuna la pretul de amanuntul

461 = % 47.600

758 40.000

4427 7.600

Minusurile produse ca urmare a cauzelor de forta majora se considera calamitatii si se suporta pe cheltuielile exceptionale.

Exemplu:

La societatea 'X' se constata minusuri de 2.000.000 lei datorita unei surpari de teren

en-gros:

% = 371 2.000.000

671 1.500.000

378 500.000

en-detail:

% = 371 2.000.000

671 1.194.920

378 500.000

4428 305.080

Test

1)Etapele inventarierii sunt :

a)     pregatirea inventarierii, efectuarea inventarierii, stabilirea rezultatelor inventarierii,

regularizarea plusurilor si minusurilor constatate;

b)     efectuarea inventarierii, stabilirea rezultatelor si regularizarea lor;

c)     stabilirea comisiei de inventariere, pregatirea inventarierii, efectuarea inventarierii;

d)     stabilirea obiectului inventarierii, stabilirea comisiei de inventariere, efectuarea inventarierii;

e)     stabilirea obiectului inventarierii, efectuarea inventarierii, stabilirea rezultatelor

si regularizarea diferentelor.

2) Cu ocazia inventarierii valorile materiale se evalueaza la:

a)     valoarea ramasa;

b)     valoarea actuala;

c)     valoarea estimata;

d)     valoarea istorica;

e)     valoarea de inlocuire.

3) Inventarierea este realizata de :

a)     gestionar;

b)     de contabil;

c)     gestionar + contabil;

d)     comisia de inventariere;

e)     organele de control.

3) Evaluarea activelor la inventar se realizeaza la:

a)     cost de productie;

b)     cost de achizitie;

c)     valoarea actuala;

d)     valoarea nominala;

e)     valoarea contabila neta.

4) Care este scopul principal al inventarierii:

a)     sa prezinte ansamblul operatiilor economice;

b)     sa stabileasca situatia reala a patrimoniului;

c)     sa stabileasca situatia din contabilitate;

d)     sa determine aportul in natura la capitalul social;

e)     nu are un scop anume.


Politica de confidentialitate

Copyright © 2022 - Toate drepturile rezervate

Contabilitate
Contabilitatea produselor
PRACTICA DE SPECIALITATE LUCRARE DE SINTEZA - Contabilitate si Informatica de Gestiune
CONCEPTUL DE ACTIVE CIRCULANTE
Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar
Aplicatii informatice specifice activitatii financiar - contabile
PROIECT CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporal
Metode de contabilizare si evidenta analitica a stocurilor
Manual Contabilitate EXPERT X5
CONTINUTUL ECONOMIC SI FUNCTIILE FINANTELOR. ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Aspecte semnificative privind informatia si sistemul informational contabil