Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Metode de contabilizare si evidenta analitica a stocurilor


Metode de contabilizare si evidenta analitica a stocurilor


Metode de contabilizare si evidenta analitica a stocurilor

1 Metode de contabilizare stocurilor

Intreprinderile din Romania pot sa-si organizeze contabilitatea stocurilor utilizand fie metoda inventarului permanent, fie metoda inventarului intermitent.

Metoda inventarului permanentPresupune inregistrarea in conturile de stocuri a tuturor operatiilor de intrare a stocurilor de materii prime si materiale , cantitativ si valoric, evaluate la valoarea de intrare, pretul standard sau pretul de facturare, dupa caz. De asemenea se inregistreaza in conturile de stocurilor de materii prime si materiale fiecare iesire atat cantitativ cat si valoric.

Astfel ,la intrare vom avea inregistrari contabile de forma:


Conturi de stocuri= Conturi de furnizori


La iesire ,prin dare in consum sau cu ocazia descarcarii gestiunii,se vor debita conturile de cheltuieli si se vor credita conturile de stocuri astfel:

Conturi de cheltuieli =Conturi de stocuri


Aceasta metoda permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor atat cantitativcat si valoric.

Metoda inventarului intermitent

Este utilizata ,conform reglementarile in vigoare doar in interprinderi din categoria celor mici. Stabilirea iesirilor de stocuri si inregistrarea lor in contabilitate se face la sfarsitul fiecarei perioade,pe baza inventarierii.Formula de calcul a iesirilor:


E=Si+I-Sf


Unde:E-valoarea iesirilor

Si-valoarea stocurilor initiale

I-valoarea in cursul perioadei

Sf-valoarea stocurilor finale stabilite prin inventariere

In cadrul acestei metode,se renunta la utilizarea pe parcursul lunii a conturilor de stocuri,iar intrarile de stocuri se inregistreaza dupa formule contabile de forma:


Conturi de cheltuieli = Conturi de furnizori


Cu ocazia inventarierii , cand se determina existenta faptica a stocurilor, acestea se vor inregistra in contabilitate prin formule contabile de forma:


Conturi de stocuri = Conturi de cheltuieli


Dintre cele doua metode de contabilizare a stocurilor , agentii economici prefera metoda inventarului permanent deoarece ofera posibilitatea cunoasterii in orice moment a nivelului stocului. Metoda inventarului intermitent face posibila cunoasterea nivelui stocurilor doar in urma inventarierii.

Metode de evidenta analitica a stocurilor

In situatia contabilizarii stocurilor dupa metoda inventarului permanent, Legea contabilitatii prevede in scopul cunoasterii corecte din punct de vedere cantitativ si valoric a stocurilor aflate in gestiunea unitatii patrimoniale , pe fiecare lot in parte si pe fiecare categorie de stocuri , organizarea contabilitatii analitice a stocurilor dupa urmatoarele metode:

-metoda cantitativ-valorica ;

-metoda operativ contabila ;

-metoda global -valorica;

Metoda cantitativ -valorica

Presupune tinerea unei evidente cantitative la locul de depozitare al stocurilor, pe categorii de bunuri, folosind Fisele de magazie , iar in contabilitate a evidentei cantitativ-valorice folosind Fisele de cont analitice.Fisele de magazie , impreuna cu actele justificative (receptii, facturi), impartite in functie de sensul miscarii bunurilor (intrari si iesiri ), se predau compartimentului financiar-contabil , care prelucreaza datele si inregistreaza stocurile atat cantitativ cat si valoric , in Fisele de cont analitice,deschise pe feluri de bunuri si locuri de depozitare . Concordanta valorica dintre datele inregistrate in conturile sintetice si cele analitice , se verifica prin intocmirea la sfarsitul lunii a balantei de verificare a conturilor analitice. Concordanta cantitatilor se asigura prin confruntarea datelor dintre fisele de magazie si fisele analitice pentru valori materiale.

Schematic , realizarea contabilitatii analitice a gestiunilor de stocuri potrivit metodei cantitativ -valorice se prezinta astfel :

Documentele privind  Documentele privind

intrarile de stocuri iesirile de stocuri
Fisa de magazie


Borderoul de predare

a documentelor


Fisa de cont analitic

pentru valori materiale


Situatia stocurilor Balanta de Situatia stocurilor

intrate verificare analitica iesite


Nota

de contabilitate


Metoda cantitativ - valorica de contabilitate analitica a ghestiunilor de stocuri prezinta avantajul ca poate furniza in orice moment date cu privire la existenta si miscarea stocurilor.

Dezavantajul consta in volumul mare de munca .

2.2. Metoda operativ -contabila (pe solduri)

Presupune inregistrarea stocurilor la locul de depozitare cantitativ , pe categorii de bunuri , iar la contabilitatea valoric, pe gestiuni,iar in cadrul acestora pe grupe si subgrupe de bunuri, intocmindu-se documentul numit "Registrul stocurilor".Concordanta dintre datele inregistrete in evidenta depozitelor si si cele din contabilitate se asigura prin evaluarea lunara a stocurilor cantitative inscrise in Fisele de magazie cantitativ si in "Registrul stocurilor" (cantitativ si valoric).

Schematic, realizarea contabilitatii analitice a gestiunilor de stocuri potrivit metodei operativ-contabile sau pe solduri se prezinta astfel:


Documentele privind  Documentele privind

intrarile de stocuri iesirile de stocuri


Fisa de magazie


Registrul stocurilor

Balanta de

verificare analitica
Situatia stocurilor Situatia stocurilor

Intrate iesit


Nota

de contabilitate


Verificarea exactitatii se face prin punctaj intre fisele de magazie si registrul stocurilor. In acest mod se elimina multimea fiselor valorice , evidentiind dezavantajul metodei anterior prezentate.

2.3. Metoda global-valorica

Are in vedere conducerea evidentei stocurilor numai valoric , atat la nivelul gestiunii, cat si a compartimentului de contabilitate.L a nivelul gestiunii , Fisele de magazie sunt intocmite cu "Raportul de gestiune '' in care se inregistreaza zilnic intrarile si iesirile , pe baza de documente justificative. Acesta, impreuna cu documentele justificative se predau la compartimentul de contabilitate , care verifica realitatea documentelor si a valorilor consemnate. Controlul concordantei dintre inregistrarile din Raportul de gestiune ( la locul de depozitare ) si cele din Fisele de cont pentru operatii diverse ( la nivelul compartimentului de contabilitate ) , se face periodic, de regula lunar, prin confruntarea soldurilor.

Esenta metodei consta in tinerea evidentei numai valoric la nivelul gestiunilor cu ajutorul '' Raportului de gestiune '' completat de responsabilul gestiunii , iar la nivelul compartimentului financiar , contabil global valoric pe fiecare gestiune cu ajutorul formularului " Fisa de cont pentru operatii diverse" completat de contabilul gestiunii.

Schematic, realizarea evidentei operative si analitice a gestiunii de stocuri potrivit metodei global -valorice se prezinta astfel:


Documentele privind Documentele privind

intrarile de stocuri iesirile de stocuri


Fisa de magazie


Fise de cont pentru

operatiuni diverse


Balanta de

verificare analitica


Siuatia stocurilor  Situatia stocurilor

Intrate iesite


Nota

de contabilitate

Indiferent de metoda de contabilitate a stocurilor adoptata , pe langa verificarea privind concordanta dintre datele evidentei operative si cele contabile este necesar si controlul concordantei dintre contabilitatea analitica si cea sintetica , prin intocmirea periodica a balantelor de verificare a fiecarui cont specific stocurilor.

La sfarsitul exercitiului financiar si pe parcursul acestuia se executa inventarierea , ocazie cu care se verifica concordanta intre stocurile faptice si cele scriptice , eventualele plusuri si minusuri se regularizeaza cu aceasta ocazie din punct de vedere cantitativ si valoric.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate