Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
PRODUCATORII INFORMATIILOR CONTABILE


PRODUCATORII INFORMATIILOR CONTABILE


PRODUCATORII INFORMATIILOR CONTABILE

Oferta de informatii reprezinta ansamblul informatiilor disponibile pentru diversi utilizatori. Aceste informatii se regasesc in raspunsurile verbale la intrebarile actionarilor, in rapoartele si comunicarile scrise intocmite de managerii unitatilor si in documentele de sinteza (situatiile financiare anuale)

Potrivit prevederilor Legii Contabilitatii obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: societatilor comerciale, societatilor/companiilor nationale, regiile autonome, institutelor nationale de cercetare - dezvoltare, societatilor cooperatiste si celorlalte persoane juridice cu scop lucrativ. Aceste persoane juridice trebuie sa conduca si organizeze contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune potrivit reglementarilor legale in domeniu.Obligatia organizarii si conducerii contabilitatii revine, de asemenea si institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fara scop lucrativ, precum si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente.

Contabilitatea reprezinta activitatea specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea desfasurata de persoanele juridice si fizice autorizate sa desfasoare activitati independente.

In aceasta calitate ea trebuie sa asigure:

inregistrarea cronologica si sistematica a operatiilor economice, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezoreria, atat pentru necesitatile proprii, cat si in relatiile cu tertii;

controlul operatiilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea informatiilor contabile furnizate;

furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului public national, precum si intocmirii balantelor financiare si a bilantului pe ansamblul economiei nationale;

Obtinerea informatiilor contabile in unitatile patrimoniale se realizeaza fie in cadrul unor compartimente de contabilitate organizate distinct conduse de catre directorul finaciar - contabil, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, fie de persoane juridice autorizate (societati comerciale de profil) sau de catre persoane fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului, ceea ce se realizeaza prin atributiile pe care acesti factori de decizie la stabilesc in sarcina conducatorului compartimentului de contabilitate si personalului din subordinea acestuia.

In situatiile in care contabilitatea este realizata de catre societati comerciale de profil sau de catre persoane fizice autorizate, acestea raspund pentru serviciile prestate.

Societatile comerciale de profil si expertii contabili pot efectua urmatoarele lucrari:

a)      tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare;

b)      efectuarea de analize economico-financiare;

c)      efectuarea de audit financiar -contabil;

d)      efectuarea de evaluari patrimoniale;

e)      efectuarea de expertize contabila;

f)        executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil (intocmirea de situatii periodice, consolidarea conturilor, intocmirea de planuri de finantare)

g)      executarea de lucrari cu caracter fiscal;

h)      efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica.

Cu toate ca numarul persoanelor fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil este foarte mare, exista situatii in care informatiile contabile se obtin prin folosirea unui personal necalificat. In acest caz raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii si implicit pentru respectarea normelor contabile revine patrimoniului sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului.

Efectele acestei situatii sunt:

calitatea scazuta a informatiilor contabile obtinute in aceste situatii;

scaderea cererii pentru informatii contabile clare si complete;

diminuarea surselor de venituri pentru profesionistii contabili;

reducerea veniturilor realizate de organizatia profesionala (Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati) din cotizatii.

Pentru a putea efectua toata gama din lucrarile amintite este necesara autorizarea de mai multe organisme profesionale si implicit plata de cotizatii la fiecare dintre ele.

Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru:

intocmirea documentelor justificative pentru toate operatiile care afecteaza patrimoniul;

organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii;

organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia;

respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare anuale, depunerea la termen a acestora la organele in drept si publicarea lor;

pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a situatiilor financiare anuale;

organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul activitatii firmei.

Din punct de vedere spatial contabilitatea are ca obiect gestionarea valorilor economice separate patrimonial. Patrimoniul unei persoane juridice sau al unei persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente a reprezentat spatiul de cunoastere si actiune al contabilitatii.

Dupa modul de finantare, unitatile patrimoniale se impart in: unitati economice, institutii publice si organizatii obstesti.

Unitatile economice

Prin unitate economica se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimoniului si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit din realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari servicii, din vanzarea acestora pe piata, in conditii de concurenta.

Unitatile economice pot fi organizate sub forma regiilor autonome ale statului , societatilor comerciale si societatilor (asociatiilor) cooperatiste.

Regiile autonome se organizeaza si functioneaza in ramurile strategice ale economiei nationale: industria de armament, energie, exploatarea minelor si a gazelor naturale, posta si transporturi feroviare etc. stabilite de guvern. Ele au ca obiect exploatarea si valorificarea unor bunuri aflate in proprietatea statului.

Societatile comerciale se infiinteaza prin acte administrative sau prin asociere de persoane fizice si/sau juridice in vederea efectuarii de acte de comert, cu respectarea dispozitiilor legale.

Societatile (asociatiile) cooperatiste sunt unitati economice constituite pe principiul activitatii comune ale membrilor ei, avand caracteristica unor societati de persoane care administreaza bunurile si muncesc impreuna dupa reguli statutare de administrare si repartizare a rezultatelor.

Dupa obiectul activitatii lor unitatile economice pot fi: de productie de bunuri, de circulatie a marfurilor, de constructii-montaj, de exploatari miniere, de comert, de prestari servicii in domeniul financiar-bancar, de servicii diverse (controlul marfurilor, expertize, specatacole de cinematograf, teatre etc.), de executari de lucrari si altele.

Dupa forma de constituire si functionare societatile comerciale imbraca urmatoarele forme:

societate in nume colectiv;

societate in comandita simpla;

societate in comandita pe actiuni;

societate pe actiuni;

societate cu raspundere limitata.

Dupa forma de proprietate societatile comerciale pot fi:

societati comerciale de stat sau publice;

societati comerciale private sau particulare;

societati comerciale cu capital mixt (privat si public).

Dupa provenienta capitalului societatile comerciale pot fi:

societati comerciale cu capital autohton;

societati comerciale cu capital strain.

Dupa importanta lor in cadrul economiei nationale unitatile economice cu capital public se impart in:

unitati de subordonare republicana, care se infiinteaza prin Hotarari ale Guvernului;

unitati de subordonare locala, care se infiinteaza prin Decizii ale Consiliilor locale si judetene.

Dupa marime distingem: unitati economice mari, unitati economice mijlocii si unitati economice mici.

Unitatile mici si mijlocii folosesc varianta simplificata de contabilitate armonizata cu directivele europene si aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 306/2002.

Unitatile mari utilizeaza Reglementarile Contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 94/2001.

Dupa caracterul activitatii in timp avem:

unitati cu productie individuala sau pe comenzi;

unitati cu productie sezoniera.

Dupa modul de organizare a productiei deosebim:

unitati cu productie individuala sau pe comenzi;

unitati cu productie de serie;

unitati cu productie de masa;

Unitatile economice (societatile comerciale) au, in general, un sediu principal si sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

Institutiile publice (bugetare)

In aceasta categorie se cuprind institutiile de stat create pentru realizarea unor activitati social-culturale. Ele nu indeplinesc o activitate economica direct productiva si se pot grupa dupa cum urmeaza:

unitati subordonate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

unitati subordonate Ministerului Sanatatii si Familiei;

unitati subordonate Ministerului Culturii si Cultelor;

organele puterii si administratiei de stat;

armata si organele de ordine interna si de paza;

Caracteristica esentiala a institutiilor bugetare o constituie faptul ca activitatea lor nu genereaza venituri care sa le asigure in intregime autofinantare, ele fiind finantate de la buget.

Organizatiile obstesti

Din punct de vedere contabil, principalele categorii de organizatii obstesti sunt: partidele politice, sindicatele, asociatiile profesionale, cultele, societatile de caritate, fundatiile.

Organizatiile obstesti sunt constituite pe principiul asocierii sau participarii libere si desfasoara activitati politice, social-culturale, religioase, precum si anumite activitati economice.

Ele isi acopera cheltuielile de functionare din contributia membrilor acestora si din unele venituri proprii obtinute din activitatea economica.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate