Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Documentele contabile de sinteza si raportare


Documentele contabile de sinteza si raportare


Documentele contabile de sinteza si raportare

In procesul de luare a deciziei este deosebit de important sa se asigure informatiile necesare tuturor celor interesati. Pentru realizarea acestui deziderat si, totodata, a obiectului ce-i revine contabilitatii si, in speta, a celei financiare, se impune sa se infaptuiasca centralizarea si sintetizarea periodica, de regula anual, a datelor pe care aceasta le furnizeaza, ceea ce se realizeaza prin intermediul documentelor de sinteza.

De altfel, documentelor de sinteza, denumite situatii financiare, atat in literatura de specialitate cat si in activitatea practica, li se acorda o importanta deosebita, ele intocmindu-se in scopul furnizarii informatiilor utile celor care iau decizii economice. In acest sens, se retine ca in definitia data obiectului contabilitatii financiare de catre organismul international de normalizare a contabilitatii (I.A.S.B.) se arata ca: "Informatiile financiare sunt furnizate in principal printr-un bilant, cele privind performantele, printr-un cont de profit si pierderi, iar informatiile privind evolutia situatiei financiare, printr-un tablou de flux (tabloul de finantare sau tabloul trezoreriei)".In baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E., in functie de modul cum entitatile, la data bilantului, depasesc ori se situeaza sub limitele a doua dintre criteriile de marime reglementate (total active - 3.650.000 euro; cifra de afaceri neta - 7.300.000; numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar - 50), ele intocmesc situatii financiare anuale si, respectiv, situatii financiare anuale simplificate.

Aceste raportari contabile se prezinta sub forma unui tot unitar constituit, in primul caz, din urmatoarele componente: bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale.

La randul lor, situatiile financiare anuale simplificate contin doar trei componente si anume: bilant prescurtat, cont de profit si pierdere si note explicative la situatiile financiare anuale simplificate.

Situatiile financiare anuale, indiferent de varianta in care se intocmesc sunt insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii cu privire la elaborarea acestora in conformitate cu reglementarile contabile mentionate.

In categoria generala a documentelor contabile de sinteza si raportare, se pot avea in vedere si raportarile contabile de semestru, prin intermediul carora se ofera informatii cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul semestrului I al exercitiului financiar in curs.

Aceste documente de sinteza, cuprind doar trei componente si anume: bilantul, contul de profit si pierdere si date informative, care se prezinta unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice impreuna cu raportul administratorului unitatii. Prin continutul lor, aceste raportari contabile asigura, comparativ cu situatiile financiare anuale, un volum mai mic de informatii, insa suficiente pentru oglindirea situatiei patrimoniului si a performantei entitatii economice la mijlocul exercitiului financiar.

Bilantul. In cadrul bilantului se realizeaza o grupare riguroasa a elementelor patrimoniale existente la sfarsitul anului, prin delimitarea acestora in grupe si subgrupe, pozitionate in ordinea crescatoare a lichiditatii sau exigibilitatii, pentru cele de activ si, respectiv, de pasiv.

Elementele patrimoniale de activ se delimiteaza in trei grupe si anume:

Active imobilizate (A);

Active circulante (B);

Cheltuieli in avans (C).

In grupa activelor imobilizate (A), care se refera la elemente a caror lichiditate se extinde la o perioada mai mare de un an, sunt stabilite urmatoarele subgrupe: I. Imobilizari necorporale, II. Imobilizari corporale, si III. Imobilizari financiare.

In grupa activelor circulante (B), care se refera la valorile economice de consum si circulatie a caror lichiditate este mai mica sau cel mult egala cu un an, sunt delimitate patru subgrupe: I. Stocuri, II. Creante, III. Investitii pe termen scurt si IV. Casa si conturi la banci.

La randul sau, grupa cheltuielilor in avans (C) contine doar elementul patrimonial cu aceeasi denumire.

Elementele patrimoniale de pasiv sunt delimitate in cinci grupe, care, in functie de cresterea exigibilitatii lor, se prezinta astfel:

Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (D);

Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an (G);

Provizioane (H);

Venituri in avans (I);

Capital si rezerve (J).

Grupa D privind datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an se refera la finantarea sau resursele asigurate de terti si are in componenta numeroase elemente de natura obligatiilor, care in bilantul prescurtat se prezinta sub forma unui singur element, iar in cel dezvoltat sunt reflectate prin intermediul a opt indicatori.

In formularul de bilant, dupa grupa D, sunt inscrise grupele active circulante nete/Datorii curente nete (E) si Total active minus datorii curente (F), care exprima fondul de rulment (determinat prin scaderea din totalul activelor circulante si a cheltuielilor in avans atat a datoriilor de platit pana la un an, cat si a veniturilor in avans) si, respectiv, pozitia financiara curenta (determinata prin insumarea grupelor A si E si scaderea din suma astfel obtinuta a subventiilor pentru investitii).

In grupa G privind datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an este cumulata valoarea individuala a numeroase elemente de natura obligatiilor, elemente care se reflecta intr-un singur post bilantier sau in opt posturi, dupa cum bilantul este prescurtat si, respectiv, dezvoltat.

Grupa H, denumita Provizioane, se detaliaza doar in bilantul dezvoltat astfel: provizioane pentru pensii si obligatii similare; provizioane pentru impozite; alte provizioane.

La randul sau, grupa I, care se refera la veniturile in avans, contine in ambele variante de bilant elementele corespunzatoare subventiilor pentru investitii si veniturilor in avans.

Grupa J privind capitalul si rezervele contine o serie de elemente semnificative pentru imaginea si viabilitatea entitatii, care sunt delimitate in sase subgrupe: I. Capital; II. Prime de capital; III. Rezerve din reevaluare; IV. Rezerve; V. profitul sau pierderea reportata, VI. Profitul sau pierderea exercitiului.

Contul de profit si pierdere. Aceasta componenta a situatiilor financiare este proiectata ca un tablou in cadrul caruia se face urmatoarea grupare privind rezultatele partiale ale exercitiului:

Profitul sau pierderea din exploatare;

Profitul sau pierderea financiar(a);

Profitul sau pierderea curent(a);

Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara;

Profitul sau pierderea brut(a);

Impozitul pe profit;

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar.

Avandu-se in vedere faptul ca actualele reglementari in domeniu se face o delimitare riguroasa intre activitatea de exploatare curenta, elementele financiare si cele extraordinare, contul de profit si pierdere este structurat in cate doua grupe pentru fiecare dintre acestea, o grupa pentru venituri si o alta grupa pentru cheltuieli, care, pentru primele doua categorii de activitati, sunt delimitate pe categorii sau feluri de venituri si respectiv cheltuieli.

Trebuie retinut faptul ca aceasta componenta a situatiilor financiare nu are forma unui cont obisnuit, el prezinta veniturile si cheltuielile intr-o anumita succesiune si pentru toti indicatorii din structura sa contine date de la finele exercitiului financiar curent, precum si de la sfarsitul celui precedent.

Situatia modificarilor capitalului propriu. Prezinta interes pentru utilizatori deoarece reflecta, pentru intregul exercitiu financiar, atat cresterile, cat si reducerile de activ net ale entitatii ca urmare a evolutiei capitalurilor proprii si a cheltuielilor, veniturilor, pierderilor si castigurilor care le-au afectat marimea in mod direct, in sensul ca nu au fost imputate rezultatului financiar.

In cadrul situatiei modificarilor capitalurilor proprii se reflecta pentru fiecare element de aceasta natura datele ce privesc soldul existent la inceputul exercitiului financiar, cresterile si reducerile totale inregistrate in cursul anului, cu delimitarea sumelor aferente transferurilor, si soldul stabilit la sfarsitul exercitiului financiar.

Situatia fluxurilor de trezorerie. Aceasta situatie pune la dispozitia utilizatorilor de informatii contabile elementele necesare pentru evaluarea capacitatii entitatii de a genera numerar si echivalente de numerar si a necesitatilor acesteia de utilizare a fluxurilor astfel create, precum si a momentului si sigurantei concretizarii lor sub forma platilor efectuate in cursul exercitiului pentru desfasurarea activitatilor de exploatare, de investitii si a celor de finantare ce determina modificari in ceea ce priveste marimea si structura capitalului propriu si datoriilor unitatii.

Note explicative la situatiile financiare anuale. Asigura informatii suplimentare privind unele elemente sau categorii de elemente patrimoniale semnificative ale entitatii. Acestea permit detalierea si explicarea unor date inscrise in bilant si in contul de profit si pierdere, oferind informatii suplimentare in legatura cu situatia patrimoniala si financiara, cu rezultatul exercitiului incheiat si in ceea ce priveste principiile, politicile si metodele contabile.

Notele explicative sunt structurate in zece situatii (formulare), care au continut omogen sau relativ omogen si se refera la:

Active imobilizate;

Provizioane;

Repartizarea profitului;

Analiza rezultatului din exploatare;

Situatia creantelor si datoriilor;

Principii, politici si metode contabile;

Participatii si surse de finantare;

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere;

Exemple de calcul si analiza principalilor indicatori economico-financiari;

Alte informatii.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate