Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» Bilantul contabil si contul de profit si pierdere


Bilantul contabil si contul de profit si pierdere
BILANTUL CONTABIL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE.

PROCEDEE SPECIFICE ALE METODEI CONTABILITATII

1. Notiuni teoretice

1. Definiti bilantul contabil.

2. Prezentati formatul tablou al bilantului contabil.

3. Prezentati formatul lista al bilantului contabil.
4. Definiti structurile bilantiere de activ.

5. Definiti structurile bilantiere de pasiv.

6. Care sunt principalele tipuri de modificari bilantiere?

7. Exemplificati celelalte 4 tipuri principale de modificari bilantiere.

8. Extindeti cele 4 tipuri de modificari bilantiere la 9. Dati exemple.

9. Definiti contul de profit si pierdere – definitie.

10. Descrieti elementele de structura ale contului de profit si pierdere.

2. Aplicatii rezolvate

2.1. Aplicatii rezolvate privind bilantul contabil

Analizati urmatoarele elemente patrimoniale din punct de vedere al continutului economic, si incadrati-le intr-o structura generala de bilant format tablou si apoi format lista: cladire = 10.000; clienti = 4.000; fond comercial = 1.000; cheltuieli de constituire = 500; cheltuieli inregistrate in avans = 1.500; provizioane pentru riscuri si cheltuieli = 2.000; subventii = 3.000; capital social = 8.000; pierdere = 2.500; rezerve = 1.500; impozite pe salarii = 500; CAS (contributii asigurari sociale) = 300; CASS (contributii asigurari sociale de sanatate) = 200; imprumuturi din emisiuni de obligatiuni = 1.400; prime privind rambursarea obligatiunilor = 400; furnizori = 1.000; venituri inregistrate in avans=2.000 lei.

Rezolvare:

ELEMENTE DE BILANT

CONTINUT ECONOMIC

(INCADRARE IN BILANT)

SUME

Cladiri

Bun economic, activ, imobilizari corporale

Clienti

Bun economic, active circulante, creante

Fond comercial

Bun economic, activ, imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire

Bun economic, imobilizari necorporale

Cheltuieli in avans

Bun economic, active de regularizare

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Sursa, pasiv, provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Subventii

Surse, pasiv, venituri in avans

Capital social

Sursa, pasiv, capital propriu

Pierdere

Activ, capital propriu cu semn schimbat (-)

Rezerve

Sursa, pasiv, capital propriu

Impozit pe salarii

Sursa, pasiv, datorie pe termen scurt

CAS

Sursa, pasiv, datorie pe termen scurt

CASS

Sursa, pasiv, datorie pe termen scurt

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

Sursa, pasiv, datorie pe termen lung

Prime privind rambursarea obligatiunilor

Bun economic, activ, prime privind rambursarea obligatiunilor, datorii pe termen lung cu semn schimbat

Furnizori

Surse, pasiv, capital strain

Venituri in avans

Surse, pasive de regularizare

BILANT CONTABIL

(format tablou)

ELEMENTE DE ACTIV Sume

ELEMENTE DE PASIV Sume

1. Imobilizari:

1. Capitaluri proprii

- necorporale:

- cheltuieli de constituire

- fond comercial

- corporale:

- cladiri

- financiare

500

- capital social

- prime de capital

- rezerve

- rezultatul exercitiului (pierdere)

2. Mobilizari (active circulante):

2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- stocuri

- creante: clienti

- investitii financiare

- disponibilitati banesti

3. Active de regularizare:

- cheltuieli in avans

3. Capital strain

- Termen lung:

- imprumuturi din emisiuni de

obligatiuni

- prime privind rambursarea

obligatiunilor

- credite bancare

- alte datorii

- Termen scurt:

- comerciale: furnizori

- salariale:

- impozit pe salarii

- CAS

- CASS

- fiscale

- bancare

- catre actionari

4. Pasive de regularizare

- venituri in avans

- subventii

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Activ = Pasiv

17.000 = 17.000

BILANT CONTABIL

(format lista)

ELEMENTE DE BILANT

Sume

A. ACTIVE IMOBILIZATE:

I. IMOBILIZARI NECORPORALE:

- cheltuieli de constituire

- fond comercial

IMOBILIZARI CORPORALE:

- cladiri

I IMOBILIZARI FINANCIARE

B. ACTIVE CIRCULANTE:

I. STOCURI

CREANTE

I INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

C. CHELTUIELI IN AVANS

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE

PANA LA 1 AN

1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

2. Sume datorate institutiilor de credit

3. Avansuri incasate in contul comenzilor

4. Datorii comerciale: furnizori

5. Efecte de comert de platit

6. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale, sociale,

- salariale:

- impozit pe salarii

- CAS

- CASS

E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE

NETE (B+C-D-Ivenituri in avans)

F. TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE

(A+E = A+B+C-D-Isubventii)

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI

MARE DE 1 AN

1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni:

- prime privind rambursarea obligatiunilor

2. Sume datorate institutiilor de credit

3. Avansuri incasate in contul comenzilor

4. Datorii comerciale

5. Efecte de comert de platit

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

I. VENITURI IN AVANS SI SUBVENTII

J. CAPITAL SI REZERVE DE CAPITAL din care:

I. CAPITAL SOCIAL

PRIME DE CAPITAL

I REZERVE DIN REEVALUARE

IV. REZERVE

V. REZULTATUL REPORTAT

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI

(Activ - Datorii) = Capital propriu

7.000 = 7.000

2.2. Aplicatie rezolvata privind tipurile de modificari bilantiere

Dati exemple de operatiuni care sa genereze urmatoarele tipuri de modificari bilantiere avand la baza ecuatia bilantiera: A = Cp + D

unde: A = activ

Cp = capital propriu

D = datorii

a) A + x = (Cp + x) + D

b) A + x = Cp + (D + x)

c) A – x = (Cp – x) + D

d) A –x = Cp + (D – x)

e) A +x –x = Cp – D

f) A = (Cp +x – x) +D

g) A = Cp + (D +x –x)

h) A = (Cp + x) + (D – x)

i) A = (Cp –x) + (D + x)

Rezolvare:

a) Se inregistreaza cresterea valorii mijloacelor fixe din diferente (rezerve) din reevaluare (plus de activ la mijloace fixe si plus de pasiv la capital propriu, rezerve din reevaluare);

Se inregistreaza aportul la capital al actionarilor pentru majorarea capitalului social (plus de activ la decontari cu actionarii privind capitalul social si plus de pasiv la capitalul social).

b) Se achizitioneaza marfuri cu factura de la furnizori (plus de activ la marfuri si plus de pasiv la datorii, furnizori);

Se contracteaza un credit bancar (plus de activ la banca si plus de pasiv la datorii, credite bancare).

c) Se inregistreaza scaderea valorii mijloacelor fixe din diferente negative de reevaluare (minus de activ la mijloace fixe si minus de pasiv la capital propriu, rezerve din reevaluare);

Se inregistreaza retragerea unui asociat cu micsorarea capitalului social (minus de activ la decontari cu actionarii privind capitalul social si minus de pasiv la capital propriu, capital social).

d) Se platesc furnizorii (minus la activ de disponibilitati banesti si minus de pasiv la datorii, furnizori);

Se achita creditul bancar (minus de activ la banca si minus de pasiv la datorii, credit bancar).

e) Se inregistreaza cheltuieli de constituire (plus de activ la cheltuieli de constituire cu minus de activ la casa);

Se incaseaza clientii (plus de activ la disponibilitati banesti si minus de activ la clienti).

f) Se inregistreaza cresterea capitalului social prin repartizarea profitului (plus de pasiv la capital propriu, capital social si minus de pasiv la profit);

Se inregistreaza acoperirea pierderii din rezerve (plus la pierdere in sensul scaderii acesteia, avand in vedere semnul negativ al pierderii si minus la rezerve);

Se inregistreaza cresterea rezervelor din prime de capital (plus de pasiv la rezerve si minus de pasiv la prime de capital).

g) Se inregistreaza plata datoriilor din credit bancar (plus de pasiv la datorii, credit bancar si minus de pasiv la salarii datorate);

Se inregistreaza retinerea impozitului pe salarii datorate (plus de pasiv la impozitul pe salarii si minus de pasiv la salarii datorate).

h) Se inregistreaza cresterea capitalului social din conversia obligatiunilor in actiuni (plus de pasiv la capital social si minus de pasiv la imprumuturi din emisiuni de obligatiuni);

Cresterea capitalului social din dividende de ridicat (plus de pasiv la capital social si minus de pasiv la dividende de ridicat).

i) Se inregistreaza repartizarea profitului la dividende (plus de pasiv la dividende cu plus de activ la repartizarea profitului care trecut in capital propriu este minus de pasiv).

2.3. Aplicatie rezolvata privind contul de profit si pierdere

Selectati din elementele urmatoare pe cele necesare intocmirii contul de profit si pierdere:

- cheltuieli cu materiile prime 5.000

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale 800

- cheltuieli privind serviciile prestate de terti 3.000

- cheltuieli cu salariile 600

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala  200

- cheltuieli inregistrate in avans 2.000

- sume datorate societatilor din cadrul grupului 1.500

- cheltuieli cu dobanzile platite 600

- cheltuieli cu serviciile bancare 500

- venituri din dobanzi la creditele acordate 1.300

- venituri din vanzari de marfuri 4.000

- venituri din servicii prestate (productia vanduta)  8.000

- venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete   2.500

- cheltuieli privind marfurile 3.000

- cheltuieli cu despagubiri, donatii 900

- cheltuieli extraordinare privind calamitatile 1.000

- cheltuieli cu energia si apa 1.700

- cheltuieli cu impozitul pe profit 512

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 decembrie 200.N.

Denumirea indicatorului

Nr.

rd.

Exercitiul financiar

Precedent

Incheiat

A

B

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)

Productia vanduta (ct. 701 la 708)

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)

Venituri din subventii de expl. aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

2. Variatia stocurilor Sold creditor

(ct. 711) Sold debitor

3. Productia imobilizata (ct. 721 +0722)

4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (RD. 01+05+06+07+08)

5. Cheltuieli cu materiile prime (ct. 601 la 604 + 606 la 608 - 7412)

Cheltuieli cu energia si apa (ct. 605-7413)

Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)

6. Cheltuieli privind personalul (rd.14 + 15)

800Cheltuieli cu salariile (ct. 641-7414)

600

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)

200

7. Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.17 la 18)

800

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (ct. 6811+ 6813)

800

Venituri din provizioane (ct. 7813 + 7815)

8. Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 la 614 + 621 la 628 -7416)

Cheltuieli cu despagubiri, donatii (ct. 658)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 + 13 + 16 + 19)

A. REZULTAT DIN EXPLOATARE

Profit (rd. 09-22)

Pierdere (rd. 22-09)

9. Venituri financiare (ct. 761 la 768 + 788)

10. Cheltuieli financiare (663 la 668 + 688)

B. REZULTAT FINANCIAR

Profit (rd. 25-26)

Pierdere (rd. 26-25)

C. REZULTAT CURENT (A+B)

Profit (rd. 23-27)

Pierdere (rd. 24-28)

11. Venituri extraordinare (ct.771)

12. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

D. REZULTAT EXTRAORDINAR

Profit (rd. 31-32

Pierdere (rd. 32-31

13. VENITURI TOTALE (rd. 09 + 25 + 31)

14. CHELTUIELI TOTALE (rd. 22 + 26 + 32)

E. REZULTAT BRUT

Profit (rd. 35-36)

Pierdere (rd. 36-35)

15. Impozit pe profit (ct. 691 - 791) (E × 16%)

F. REZULTAT NET

Profit (rd. 37-39)

Pierdere (rd. 38)

3. Aplicatii propuse privind bilantul contabil si contul de profit si pierdere

Sa se analizeze urmatoarele elemente patrimoniale din punct de vedere al continutului economic si sa se incadreze intr-o structura generala de bilant format tablou si apoi format lista: fond comercial 1.000 lei; actiuni cumparate 5.000 lei; cladire 25.000 lei; amortizare cladire 5.000 lei; avansuri de trezorerie 2.000 lei; soft 1.000 lei; cheltuieli inregistrate in avans 2.000 lei; efecte comerciale de primit 4.000 lei; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 2.000 lei; credite bancare pe termen lung 5.000 lei; dobanzi de platit la credite 1.000 lei; profit 8.000 lei; rezerve 5.000 lei; dividende de platit 3.000 lei; salarii datorate 1.000 lei; CAS 700 lei; CASS 300 lei; capital social 10.000 lei. Echilibrati bilantul.

Sa se prezinte bilantul contabil, structurat pe cele patru componente (active imobilizate, active circulante, capital propriu si datorii), stiind ca:

a) total activ 42.000 lei;

b) activul imobilizat reprezinta 40% din activul circulant;

c) datoriile reprezinta 70% din activul circulant;

Sa se grupeze in activ si pasiv urmatoarele elemente, conform prezentarii lor in bilant: capital social 20.000 lei; credite bancare 10.000 lei; disponibil la banca 20.000 lei; mijloace fixe 5.000 lei; rezerve 2.000 lei; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 8.000 lei; obiecte de inventar 1.000 lei; marfuri 15.000 lei; prime de capital 1.000 lei; salarii 4.000lei; produse finite 4.000 lei.

Se considera urmatorul inventar al societatii comerciale Nova S.R.L.: cheltuieli constatate in avans 150 lei; creditori diversi 55 lei; capital social 6.500 lei; cheltuieli de inregistrare si inmatriculare 150 lei; disponibil in cont la B.C.R. 175 lei; furnizori 40 lei; strunguri 3.000 lei; cuie 25 lei; furnizori-debitori 30 lei; tabla zincata 70 lei; clienti lei felinare lei titluri de participare lei resurse alocate pentru imbunatatirea tehnologiei de fabricatie lei; concesiuni, brevete, licente, marci lei; autocamioane 2.500 lei; creante atasate participatiilor lei; prime de capital 475 lei; raboteze lei; imprumuturi din emisiunea de obligatiuni lei terenuri 4.000 lei; provizioane pentru reparatii capitale 325 lei; obligatiuni emise si rascumparate lei acreditiv deschis la B.C.R. in favoarea Electronum S.A. lei; subventii primite de la bugetul local pentru achizitionarea de tehnologie contra poluarii lei saci plastic lei diferente din reevaluare 2.500 lei; avansuri de trezorerie acordate lei rezerva legala lei; bilete de tratament si odihna lei; rezultate pozitive reportate din anii precedenti 1 lei cladiri 3.500 lei; venituri inregistrate in avans lei; datorii privind contributia la asigurarile sociale si la fondul de somaj 40 lei; timbre fiscale si postale lei dividende de plata 40 lei; salarii si alte drepturi asimilate datorate angajatilor 1 lei echipament de protectie lei impozite si taxe datorate bugetului statului lei credite de trezorerie primite 85 lei.

Se cere:

a) Cunoscand ca intreprinderea are un credit pe termen de 25 de ani, aflati valoarea acestuia.

b) Clasificati in functie de gradul de lichiditate, respectiv exigibilitate structurile enumerate mai sus.

c) Pe baza informatiilor prezentate, intocmiti bilantul contabil.

d) Pe baza acelorasi informatii, calculati capitalul propriu si capitalul permanent.

S.C. Nova S.R.L., societate cotata la Bursa de Valori Bucuresti, isi desfasoara activitatea in industria alimentara. La 31 decembrie 2005, societatea are urmatoarele elemente: echipamente industriale 100 lei; mijloace de transport 40 lei; alte mijloace fixe 37.080 lei; imobilizari financiare 53.760 lei; materii prime 22.320 lei; produse finite 40.000 lei; avans platit catre Agrosevice S.A. 15.000 lei; repartizarea profitului 10.000 lei; rezultatul exercitiului 54.740 lei; clienti 40.610 lei; titluri de plasament Artic 10.230 lei; conturi la banci 45.100 lei; capital social subscris varsat (20 actiuni×5.000 lei/actiune); amortizarea cumulata a echipamentelor industriale 20.000 lei; amortizarea cumulata a mijloacelor de transport 8.000 lei; amortizarea cumulata a altor mijloace fixe 18.540 lei; rezerva legala 20.000 lei; rezultatul reportat 96.740 lei; imprumut contractat pe termen lung 30.000 lei; furnizori 50.880 lei; asigurari sociale de plata 20.000 lei; asigurari auto platite in avans 4.800 lei.

Se cere:

a)      Intocmirea bilantului contabil la 31.12 2005, asezand structurile activului si pasivului in ordinea corespunzatoare cresterii lichiditatii, respectiv cresterii exigibilitat

b)      Cat s-a repartizat din profitul exercitiului 2005 si care este rezultatul maxim care se poate distribui la 31 decembrie 2005?

Completati bilantul societatii comerciale Nova S.R.L. la 31 decembrie 2005, utilizand informatiile de mai jos:

Societatea comerciala s-a infiintat la 1 ianuarie 2004, an in care a inregistrat un profit de 12.000 lei:

a)      Profitul inregistrat in anul 2004, a fost repartizat astfel: 5% rezerve, 10% dividende, diferenta reportandu-se in anul 2005;

b)      In anul 2005 rezultatul exercitiului a fost zero;

c)      Valoarea marfurilor si a creantelor fata de clienti este de doua ori mai
mare decat cea a datoriilor fata de furnizori

d)     Totalul capitalurilor proprii este de 40.800 lei.

BILANT

Incheiat la : 31 X

- mii lei -ACTIV

PASIV

Cheltuieli de constituire

Capital social

Mijloace fixe

Rezerve

Materii prime

Rezultat reportat

Marfuri

Imprumuturi si datorii asimilate

Clienti

Furnizori

Disponibil

Alte datorii (dividende de plata)

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Stabiliti tipul de modificare bilantiera pentru urmatoarele tranzactii economice:

a)      cumparare de materii prime de la Aprobaza S.R.L. in valoare de 350 lei cu factura;

b)      incasarea unei creante fata de clientul Masini S.R.L. in valoare de 500 lei;

c)      plata datoriei inregistrata la punctul a);

d)     achizitionarea pe credit unui strung, de la Industrial S.A., in valoare de 12.000 lei;

e)      incorporarea de rezerve in capitalul social in valoare de 50.000 lei;

f)       consum de materii prime in valoare de 200 lei;

g)      majorarea rezervelor din primele de capital pentru suma de 9.000 lei;

h)      plata salariilor datorate personalului in valoare de 1.200 lei;

i)        livrarea de marfuri clientului Mecanico S.A. la pretul de vanzare de 1.250 lei;

j)        descarcarea gestiunii de marfurile livrate la costul de achizitie de 1.100 lei;

k)      livrarea de produse finite clientului Carmeco S.R.L. in valoare de 650 lei;

l)        scoaterea produselor finite din gestiune (costul de productie este de 550 lei);

m)    plata datoriei de 1.000 lei catre Electrica S.A. dintr-un credit bancar pe termen scurt;

n)      inregistrarea amortizarii unui mijloc fix in valoare de 1.500 lei;

o)      plata dividendelor catre actionari in valoare de 3.000 lei.

8. Se dau urmatoarele elemente ale societatii comerciale Nova S.R.L.: cheltuieli cu materiile prime 3.500 lei; cheltuieli privind marfurile 800 lei; cheltuieli privind diferentele de curs valutar 250 lei; venituri din vanzarea produselor finite 5.000 lei; cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati 20 lei; venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 1.500 lei; cheltuieli cu materialele consumabile 500 lei; venituri din prestari de servicii 1.000 lei; pierderi din creante 50 lei; cheltuieli cu salariile 2.200 lei; venituri din productia stocata 2.700 lei; cheltuieli privind cedarea activelor imobilizate 1.800 lei; venituri din diferente de curs valutar 300 lei; cheltuieli de intretinere si reparatii 320 lei; subventii pentru investitii virate la venituri 250 lei; cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 240 lei; venituri din vanzarea marfurilor 1.100 lei; cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 946 lei; venituri din productia de imobilizari corporale 535 lei; cheltuieli privind sconturile acordate 65 lei; venituri din participatii 274 lei; venituri din cedarea activelor imobilizate 2.000 lei; cheltuieli cu impozitul pe salarii 760 lei; cheltuieli privind dobanzile 875 lei; venituri din sconturi obtinute 98 lei; venituri din exproprierea unui teren pentru cauza de utilitate publica 1.300 lei.

Alegeti elementele corespunzatoare si intocmiti contul de profit si pierdere dupa modelul urmator:


2. Cheltuieli din exploatare

A. Rezultat din exploatare (1 – 2)

3. Venituri financiare

4. Cheltuieli financiare

B. Rezultat financiar (3 – 4)

C. Rezultat curent (A + B)

5. Venituri extraordinare

6. Cheltuieli extraordinare

7. Venituri totale (1 + 3 + 5)

D. Rezultat extraordinar (5 – 6)

E. Rezultat inainte de impozitare (B + C)

F. Impozit pe profit

G. Rezultatul exercitiului (E - F)

 


Raspunsuri 3.:

Se completeaza cu element de activ 6000.

Active fixe 1200; active circulante 30000; capital propriu 21000; datorii 21000.

clienti 9500; rezerve 600; capital social 30000; rezultat reportat 10200; imprumuturi si datorii 14000; furnizori 8500; dividende 1200.

a) A + x = Cp + D + x;

b)      A - x + x = Cp + D;

c)      A + x = Cp + D – x;

d)     A + x = Cp + D + x;

e)      A = Cp + x – x + D;

f)       A – x = Cp – x + D;

g)      A = Cp + x – x + D;

h)      A – x = Cp + D – x;

i)        A + x = Cp + x + d;

j)        A – x = Cp – x + d;

k)      A + x = Cp + x + D;

l)        A – x = Cp –x + D;

m)    A = Cp + D – x + x;

n)      A – x = Cp – x + d;

o)      A – x = Cp + D – x.

4. Aplicatii propuse pentru examen

Dispuneti de urmatoarele elemente: cladiri = 24.000 lei; capital social = 36.200 lei; credite pe termen lung = 5.000 lei; disponibilitati banesti = 28.000 lei; impozit pe cladiri = 1.800 lei; amortizari = 14.000 lei.

Sa se incadreze intr-o structura generala de bilant, echilibrati bilantul si exemplificati o modificare bilantiera de tipul: A + x = P + x.

Fiind date urmatoarele elemente: concesiuni = 3.000 lei; furnizori = 10.000 lei; capital social = 26.000 lei; titluri de participare = 8.000 lei; rezultatul reportat (profit) = =2.000lei; marfuri = 10.000 lei; disponibilitati banesti = 10.000 lei; terenuri = 7.000 lei; incadrati-le intr-o structura bilantiera si exemplificati o operatie economica ce produce modificare de tipul: A – x = P – x.

3. Se dau urmatoarele elemente: rezerve = 100 lei; clienti = 800 lei; capital social = 2.000 lei; disponibilitati banesti = 300 lei; creditori comerciali = 200 lei; rezultatul reportat (pierdere) = 500 lei; constructii = 1.100 lei; amortizare = 400 lei.

Incadrati elementele in structura bilantiera lista, echilibrati bilantul si exemplificati o modificare de tipul A = P + x – x.

4. Dispuneti de urmatoarele elemente: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni = 5.000 lei; produse finite = 400 lei; capital social = 25.000 lei; terenuri = 18.000 lei; creante imobilizate = 7.000 lei; rezultatul exercitiului (pierdere) = 3.000 lei; disponibilitati banesti = = 1.600 lei.

Incadrati elementele in structura bilantiera lista, echilibrati bilantul si exemplificati o modificare de tipul A – x + x = P.

Fiind date urmatoarele elemente: capital social = 2.000 lei; efecte comerciale de primit = 100 lei; prime de capital = 50 lei; creditori diversi = 5.000 lei; fond comercial = 70 lei; cladiri = 8.000 lei; rezultatul reportat (profit) = 1.300 lei; materii prime = 130 lei; disponibilitati banesti = 50 lei.

Incadrarea in structura bilantiera lista, echilibrati bilantul si exemplificati o modificare de tipul A + x = P + x.

6. Dispuneti de urmatoarele elemente: brevete si inventii = 500 lei; capital social = 25.000 lei; marfuri = 3.000 lei; rezerve = 1.000 lei; cladiri = 25.000 lei; amortizarea = 6.000 lei; efecte de platit = 400 lei; furnizori de imobilizari = 4.000 lei; venituri din exploatare = 10.000 lei; disponibilitati = 4.500 lei; imobilizari financiare = 2.000 lei.

Incadrati in structura bilantiera lista, echilibrati bilantul si exemplificati o modificare de tipul A = P + x – x.

Dispuneti de urmatoarele elemente: dividende de plata = 1.000 lei; debitori diversi = 500 lei; capital social = 25.000 lei; terenuri = 28.000 lei; produse finite = 1.500 lei; cheltuieli de dezvoltare = 400 lei; disponibilitati banesti = 2.600 lei; rezultatul exercitiului profit = 5.000 lei; impozit pe profit = 2.000 lei.

Incadrati elementele in structura bilantiera lista, echilibrati bilantul si exemplificati o modificare de tipul A + x = P + x.

Dispuneti de urmatoarele elemente: rezerve =3.000 lei; concesiuni = 700 lei; mijloace de transport = 12.500 lei; amortizare = 2.500 lei; capital social = 26.000 lei; rezultatul exercitiului pierdere = 1.000 lei; materii prime = 13.000 lei; clienti = 2.300 lei; credite bancare pe termen scurt = 2.000 lei; disponibilitati banesti = 4.000 lei.

Incadrati elementele in structura bilantiera lista echilibrati bilantul si exemplificati o modificare de tipul: A – x + x = P.

Fiind date urmatoarele elemente la finele exercitiului: venituri din exploatare = 25.000 lei; venituri financiare = 10.000 lei; venituri extraordinare = 2.000 lei; cheltuieli de exploatare = 23.500 lei; cheltuieli financiare = 10.500 lei.

Incadrati aceste elemente in schema contului de profit si pierdere si calculati „Rezultatul net” stiind ca impozitul pe profit este = 750 lei.

Dispuneti de urmatoarele elemente: venituri de exploatare = 38.800 lei; venituri financiare = 8.700 lei; venituri extraordinare = 1.500 lei; cheltuieli de exploatare = 35.000 lei; cheltuieli financiare = 8.900 lei; cheltuieli extraordinare = 1.100 lei.

Incadrati aceste elemente in schema contului de profit si pierdere si calculati „Rezultatul net” stiind ca impozitul pe profit este de 25%.

Dispuneti de urmatoarele elemente: constructii = 38.000 lei; amortizarea constructiilor = 8.000 lei; rezerve =2.200 lei; credite bancare pe termen lung = 3.700 lei; produse finite = 800 lei; capital social = 29.000 lei; rezultatul reportat pierdere=900 lei; clienti = 2.200 lei; disponibilitati banesti = 1.000 lei.

Incadrati elementele in structura bilantiera lista, echilibrati bilantul si exemplificati o modificare de tipul A + x = P + x.

Fiind date urmatoarele elemente: brevete, licente = 3.000 lei; terenuri = 25.000 lei; furnizori = 4.200 lei; materii prime = 7.000 lei; disponibilitati banesti = 2.800 lei.

Care este elementul care lipseste? Calculati!

Exemplificati o modificare de tipul A – x = P – x.

Fiind date elementele: concesiuni = 12.000 lei; terenuri = 30.000 lei; credite bancare pe termen lung = 14.000 lei; marfuri = 5.000 lei; disponibilitati banesti = 8.000 lei.

Care este elementul (structura) care lipseste? Calculati-l.

Incadrati elementele in structura bilantiera lista, echilibrati bilantul si exemplificati o modificare de tipul A – x = P – x.

5. Teste grila

In baza datelor: capital social subscris si varsat 10.000 lei; rezerva legala 2.000lei furnizori 3.000 lei; rezerve din reevaluare 2.000 lei; prime de emisiune 1.000lei; provizioane reglementate 2.000 lei. Care este marimea capitalurilor proprii:

a) 20.000 lei;

b) 19.000 lei;

c) 17.000 lei;
d) 18.000 lei;
e)
10.000 lei.

Sa se determine marimea activelor imobilizate la o intreprindere care prezinta urmatoarea situatie: mijloace fixe 10.000 lei; disponibil la banca lei; marfuri 5.000 lei; titluri de plasament 5.000 lei; clienti 40.000 lei.

a) 50.000 lei;

b) 15.000 lei;

c) 60.000 lei;

d) 80.000 lei;

e) 85.000 lei.

Care dintre elementele de mai jos sunt imobilizari corporale?

a) cladiri;

b) terenuri;

c) obiecte de inventar;

d) mijloace de transport;

e) produse finite.

Care dintre urmatoarele elemente nu fac parte din imobilizarile necorporale?

a) capital social;

b) cheltuieli de constituire;

c) cheltuieli de cercetare-dezvoltare;

d) fondul comercial;

e) programe informatice.

Sa se grupeze in activ si pasiv urmatoarele elemente, conform prezentarii lor in bilant: capital social 20.000 lei; credite bancare 10.000 lei; disponibil la banca 20.000 lei; mijloace fixe 5.000 lei; rezerve 2.000 lei; provizioane pentru riscuri si cheltuieli 8.000 lei; obiecte de inventar 1.000 lei; marfuri 15.000 lei; prime de capital 1.000 lei; salarii 4.000 lei; produse finite 4.000 lei.

Care dintre urmatoarele structuri nu fac parte din pasiv?

a) capital social;

b) cheltuieli de constituire;

c) rezultatul exercitiului;

d) rezerve;

e) subventii pentru investitii

Ecuatia fundamentala a bilantului diferenta este:

a) Activ = Situatia neta + Datorii;

b) Activ – Datorii = Situatia neta;

c) Activ – Drepturi = Obligatii;

d) Activ – Rezultat = Pasiv;

e) Pasiv – Drepturi = Bunuri economice.

Dispuneti de urmatoarele date din bilant: mijloace fixe 4.600 lei; marfuri 1.200 lei; disponibil la banca 400 lei; capital subscris varsat 3.400 lei; alte rezerve 1.200 lei; furnizori 2.800 lei; clienti-creditori 600 lei. Care este marimea activului net contabil?

a) 4.600 lei;

b) 3.400 lei;

c) 7.200 lei;

d) 1.200 lei;

e) 5.200 lei.

ANC = A – D

4.600

sau

Cp = 3.400 + 1.200 = 4.600

Raspunsuri 5.: 1. c); 2. b); 3. a), b), d); 4. a); 6. b); 7. b); 8. a).
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Contabilitate
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR NECORPORALE
Analiza financiar-patrimoniala a intreprinderii romania, pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere
Situatii financiare si tratamente anglo-saxone
Metode de contabilizare si evidenta analitica a stocurilor
Documentele contabile de sinteza si raportare
Contabilitatea materiilor prime si a materialelor
Evaluarea si recunoasterea activelor imobilizate
Conversia aplicatiilor la leul greu (RON)
Contabilitatea amortizarii imobilizarilor
“CONTABILITATEA DECONTARILOR PRIVIND DREPTURILE SALARIALE ALE PERSONALULUI SI A CONTRIBUTIILOR ANGAJATILOR SI ANGAJATORULUI LA BUGETELE FONDURILOR SPE