Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» Conversia aplicatiilor la leul greu (RON)


Conversia aplicatiilor la leul greu (RON)
Conversia aplicatiilor la leul greu (RON)

Prezentarea aplicatiei de conversie QCONT

S-a pornit de la ideea ca denominarea trebuie sa fie un proces repetabil si ca este necesar sa se poata lucra in paralel pentru cele doua luni (iunie in lei vechi, iulie in lei noi) sau sa se revina la luna iunie. Din acest motiv aplicatia lucreaza in directoare separate (sursa si destinatie ) si conversia efectiva se face intr-un director separat de manevra.

Daca se lucreaza in paralel pe iunie – iulie, legarea celor doua luni se va face prin aplicatia de conversie (conversia partiala).

Functiile aplicatiei:


Selectie

Aplicatie – permite alegerea aplicatiei pentru care se face conversia (daca sunt mai multe implementari QCONT si se doreste utilizarea unei singure instante a aplicatiei de conversie). Aplicatia implicita este ‘QCONT’. Aplicatiile care au fost convertite vor avea ca semn distinctiv caracterul ‘

Ecran – permite selectarea culorilor aplicatiei de conversie din fisierul Culori.dbf

Imprimanta – permite selectarea imprimantei (din fisierul Parimp.dbf) pe care se fac eventualele listari ale diferentelor.

Conversie

Afisare fisiere

permite verificarea fisierelor existente in anumite directoare (sursa, temporar sau al aplicatiei), ca numar, denumire si continut. Cu <Enter> pe denumirea unui fisier se poate vedea continutul acestuia (cu <Ctrl+T>se pot afisa totaluri pe coloanele pe care se afla cursorul). Se vor afisa numai fisierele care au extensia ‘.dbf’ sau ‘.dvf’ (fisiere copie ale celor convertite in directorul temporar) sau ‘dbx’ (fisiere cu diferentele obtinute in urma conversiei).

Director sursa, permite vizualizarea fisierelor si directoarelor existente in directorul sursa al aplicatiei.

Director temporar, idem pentru directorul temporar al conversiei

Director aplicatie, idem pentru directorul final al aplicatiei, dupa conversie.

Hardisc, permite vizualizarea fisierelor si directoarelor existente pe hardiscul pe care se afla programul de conversie, incepand cu radacina lui.

Copiere directoare

mutarea fisierelor din directorul sursa al aplicatiei intr-un nou director sursa precizat cu ajutorul perechilor de caractere ‘[‘ si ‘]’.  Dupa efectuarea cu succes a mutarii fisierelor, se modifica automat calea sursa din DicFis prin eliminarea caracterelor speciale. De exemplu, directorul ‘[rol]qcont’ va deveni ‘rolqcont’

Conversie date

realizeaza urmatoarele functii:

Import fisiere, realizeaza copierea fisierelor din directorul sursa al aplicatiei in directorul temporar al aplicatiei. Se dau mesaje corespunzatoare daca directorul sursa al aplicatiei este necompletat, daca cele doua cai sunt egale, daca s-a realizat deja conversia etc.

La prima conversie se copiaza toate fisierele mentionate in structuri. La urmatoarele conversii se copiaza numai cele care in campul tip din structuri au ‚R’ (conversie repetata).

Conversie fisiere, realizeaza conversia propriu-zisa pe fisierele din directorul temporar.

Daca directorul destinatie este gol, sau este diferenta de o luna intre directorul sursa si cel de destinatie, datele din directorul temporar, inainte de conversia efectiva, se prelucreaza pentru inceputul lunii urmatoare - se simuleaza o initializare de luna - , si dupa aceea se face conversia datelor.

Daca s-a efectuat deja o conversie totala si s-a ajuns la concluzia ca trebuie repetata, (numai daca nu s-au introdus inca date pe luna iulie) va trebui modificata valoarea campului ‘Convertit’ pe ‘.F.’ prin functia Actualizare ‘Cai de acces’. Altfel, urmatoarea conversie se face numai pentru soldurile de inceput luna, arhiva de rulaje, arhiva de note generate si catalog.

Export fisiere, realizeaza transferul fisierelor convertite din directorul temporar al aplicatiei in directorul de lucru al aplicatiei.

Afisare diferente

permite vizualizarea fisierelor de diferente. Cu <Enter> pe denumirea unui fisier se poate vedea continutul acestuia (cu <Ctrl+T>se pot cere totaluri pe coloanele pe care se afla cursorul). Aceasta verificare se poate face dupa efectuarea conversiei.

Listare diferente, permite listarea fisierelor de diferente existente in directorul temporar al aplicatiei (daca au fost definite la „ Descriere liste”).

Actualizare

Cai de acces

foloseste fisierul DicFis.dbf. In acest fisier fiecare implementare trebuie sa aiba o inregistrare (si numai una) care sa contina:

Aplicatie - Denumire aplicatie. Primele 4 caractere din denumire trebuie sa fie ‚QCON’

Convertit - Indicator de efectuare a conversiei (.T. = conversia totala efectuata, .F. conversie inca neefectuata)

Conv_rep - Indicator de repetare a conversiei (.T. = s-a efectuat deja o conversie partiala), (numai pentru anumite baze de date, care au ‘R’ in campul Struct->Tip). Repetarea conversiei se poate efectua de cate ori este necesar.

Cale_sursa - Directorul din care se aduc fisierele de convertit in directorul temporar in vederea efectuarii conversiei. Poate contine perechea de caractere ‘[‘ si ‘]’ care precizeaza unde se vor muta toate fisierele aplicatiei vechi (iunie) , inainte de prima conversie. Daca intre cele doua caractere de mai sus se afla caracterul ‘’ atunci directorul in care se vor muta toate fisierele aplicatiei va fi un director nou. De exemplu, ‘[ROL]QCONT’ spune ca vechiul director ‘QCONT’ se va muta in ‘ROLQCONT’ urmand ca directorul ‘QCONT’ sa fie directorul destinatie unde va functiona mai departe, incepind din iulie aplicatia QCONT. Daca intre caracterele ‘[‘ si ‘]’ nu se afla caracterul ‘’,

Directorul vechi se va redenumi. De exemplu QCONT[V], directorul QCONT se redenumeste QCONTeste mutari respectiv redenumiri au loc la functia „Copiere directoare”.

Cale_tempr - Directorul temporar in care sunt aduse fisierele aplicatiei si in care se efectueaza conversia. Daca nu se completeaza, lucrarea considera un director cu numele format din primele 6 caractere din denumirea aplicatiei si numarul de ordine din DicFis – de exemplu: QCON02. Daca directorul temporar (precizat sau construit de lucrare) lipseste va fi creat ca un subdirector al directorului din care s-a lansat programul de conversie.

Cale_aplic - Directorul de lucru al aplicatiei in care se transfera fisierele dupa efectuarea conversiei.

Explic - Expliciteaza, pe larg, denumirea aplicatiei

Sterg - Indicator de stergere a fisierelor din directorul temporar dupa efectuarea ‘Exportului de fisiere’ (pentru valoarea .T.).

Daca se doreste conversia datelor din mai multe implementari QCONT cu acelasi program de conversie, trebuie inserat un rand pentru fiecare implementare in parte, si specificate caile separat pentru fiecare . Directorul temporar poate sa fie acelasi pentru toate implementarile. In cazul acesta, dupa ce se lanseaza programul de conversie trebuie selectata implementarea in care se doreste sa se execute conversia. Daca s-a ales implementarea QONT, se permite accesul in vederea modificarii, numai la inregistrarea aferenta aplicatiei selectate.

Structuri fisiere

foloseste fisierul Struct.dbf.

Trebuiesc specificate arhivele pentru care dorim conversia.

Aplic Denumire aplicatie = „Qcon”

Fisier numele arhivelor pentru care dorim conversia. Arhive de rulaje : ADOCaaaa, arhive de balanta lei : FCllaaaa, arhive de balanta valuta : FVllaaaa, unde ll=luna, aaaa=anul. Forma FC??aaaa inseamna toate balantele (lei) din anul aaaa.

Tip daca are valoarea ‘C’opiere atunci aceasta inregistrare precizeaza denumirea unui fisier sau a unui grup de fisiere (de exemplu, ‘*.exe’ etc) care trebuie doar copiate din directorul sursa (iunie) in directorul destinatie (iulie) al aplicatiei.

Daca are valoarea spatiu, atunci aceasta inregistrare precizeaza denumirea unui fisier sau a unui grup de fisiere care vor suferi modificari.

Descriere liste

foloseste fisierul Liste.dbf. In acest fisier se descriu coloanele fiecarui raport aferent unui fisier de diferente, daca se justifica listarea diferentelor. Fiecare inregistrare contine:

Aplic - Denumire aplicatie = „QCON”

Fisier - Denumire fisier cu diferente.

Var - Varianta raport de diferente. Fiecare varianta de raport va avea descriere ei (coloane, totaluri, etc.)

Ord - Ordinea coloanei in raportul listat, de la stanga la dreapta. Daca lipseste campurile vor fi ordonate dupa ‘Col’oana si denumire ‘Cimp’.

Coln - Coloana din care incepe listarea ‘Cimp’ului in raport. Daca lipseste se calculeaza prin program in functie de dimensiunea campurilor anterioare (primul ‘Cimp’ se listeaza din coloana 1)

Cimp - Expresia de calculat si listat Trebuie sa fie o expresie Clipper valida si poate folosi denumirile coloanelor de la afisare diferente

Pict - Formatul de listare. Daca lipseste este construit de lucrare conform naturii campului.

Antet - Denumire coloana, din capul de tabel al raportului. Daca lipseste se trece denumirea campului din fisierul de diferente.

Total - Indicator de insumare pentru ‘Cimp’ul respectiv, daca acest ‘Cimp’ este numeric. ‘Total’ poate lua orice valoare diferita de spatiu .

Cond - Conditia de scriere a valorii ‘Cimp’ului in raport. Daca se completeaza trebuie sa fie o expresie Clipper valida.

Daca in ‘Coln’ se afla valoarea ‘–1’ atunci cimpurile acestei inregistrari contin:

‘Cimp’, titlul raportului. Daca lipseste se considera ‘Listare diferente pentru ‘ + denumire fisier cu diferente. Apare in meniul de selectie a raportului de listat.

‘Pict’ impreuna cu ‘Antet’, cheia de indexare a rindurilor in raport. Daca lipseste nu se face ordonarea inregistrarilor.

‘Cond’ conditia de listare a inregistrarilor din fisierul de diferente. Daca lipseste se considera toate inregistrarile.

‘Total’, se scrie o singura inregistrare pentru inregistrarile cu aceeasi cheie de index.

Indexare fisiere

efectueaza indexarea fisierelor proprii programului de conversie:

Dicfis.dbf, Difer.dbf,Liste.dbf, Struct.dbf, care in prealabil trebuie copiat in acest director.

Eliminare stergeri, efectueaza eliminarea inregistrarilor sterse din fisierele proprii, respectiv:

Dicfis.dbf, Difer.dbf, Liste.dbf si Struct.dbf si o reindexare a lor.

Parametri:

Se pot specifica conturi (daca de exp. pe anumite conturi in afara bilantului urmaresc valori in valuta) care fac exceptie la conversie. De exp. Daca pe contul 8033 valorile sunt tinute in EUR , acest cont si insereaza la parametri, cu .T. in coloana exceptie conversie. La aceste conturi nu se mai impart valorile cu 10.000.Terminare: termina programul de conversie.

A.  Kitul ‘ConvQco.zip’ contine

Culori.dbf

Dicfis.dbf

Difer.dbf

Liste.dbf

Parimp.dbf

Struct.dbf

Setup.dbf

Clp2winp.exe

ConvQco.exe

Move.exe

Inst1exo.exe

Rendir.com

Dicfis.ntx

Difer.ntx

Liste.ntx

Struct.ntx

B.     Documentatie de utilizare a programului de conversie

Pentru efectuarea conversiei la leul greu este nevoie de patru directoare:

directorul de iunie (sursa) (eventual redenumit),

directorul de iulie (destinatie) (eventual numele vechiului director),

director temporar, unde are loc conversia,

un director unde se instaleaza kit-ul de conversie.

Pentru marirea vitezei de conversie propunem ca directorul temporar cit si cel de conversie sa fie definite pe drive-ul local. Propunem urmatoarea metoda de lucru: pentru continuitate, sa se redenumeasca (manual sau cu ajutorul aplicatiei) directorul in care s-a lucrat pana in iunie. Luna iulie sa mearga mai departe din directorul vechi, astfel nu trebuie schimbate bat-urile de lansare si iconitele. Trebuie doar facute apeluri noi, dar numai pentru acei utilizatori, care mai au acces la luna iunie, dupa ce s-a inceput operarea in iulie. Dupa ce s-a redenumit directorul de iunie, trebuie revazute caile de acces in implementarea de iunie.

Se copiaza kitul de conversie trimis in directorul de conversie.

Pentru instalarea programului de conversie se lanseaza INST1EXO.EXE, din lista de programe afisate se selecteaza programul QCONT si se cere cod de instalare de la firma furnizoare (0259-432578, 0259-475823)

Se lanseaza programul de conversie. Se executa operatiile:

a.       Se indexeaza bazele de date (ale programului de conversie) prin ‘Actualizare - Indexare fisiere’

b.      Daca se lucreaza cu mai multe implementari QCONT se alege aplicatia la care se face conversia fisierelor prin ‘Selectie - Aplicatie’

c.       Se completeaza caile de acces la bazele de date QCONT prin ‘Actualizare - Cai de acces’

d.      Se executa conversia propriu-zisa a fisierelor aplicatiei prin ‘Conversie – Conversie date’. Daca este prima conversie, (convertit=.F.) se efectueaza conversie totala. Daca nu, (convertit=.T.) se face conversie partiala.

e.       Se verifica rezultatele conversiei prin vizualizarea fisierelor cu extensia ‘.dbf’ prin ‘Actualizare – Afisare fisiere’. Daca ceva nu este in regula si conversia trebuie refacuta inhibati indicatorul de conversie efectuata prin ‘Actualizare – Cai de acces’ dand valoarea ‘.F.’ campului ‘Convertit’.

In directorul de iulie :

a.       Se inlocuieste vechea aplicatie (executabil QCONT si structurile aferente) cu noua versiune.

b.      Se lanseaza noua lucrare si se face o indexare a bazelor de date si o prima salvare a lor. Daca s-a facut conversie partiala (numai solduri de 1 iulie) si avem deja operatii facute pe iulie se apeleaza in QCONT functia de „Refacere miscari lunare”.


Politica de confidentialitate


Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate