Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Structura organizatorica a muzeului national de arta al romaniei


Structura organizatorica a muzeului national de arta al romaniei


STRUCTURA ORGANIZATORICA A   MUZEULUI NATIONAL DE ARTA AL ROMANIEI

Muzeul National de Arta al Romaniei este condus de un director general, de doi directori adjuncti si contabil sef, numiti, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, de Ministrul Culturii si Cultelor.

Directorul general al muzeului decide, in functie de necesitati si cu respectarea prevederilor legale in materie, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfasurarea unor activitati precum: coordonarea Consiliului Director; evaluarea si avizarea unor proiecte sau programe; evaluarea, expertizarea si avizarea ofertelor de donatii sau achizitii muzeale; expertizarea, avizarea si receptia lucrarilor de conservare - restaurare; selectarea si evaluarea bunurilor valorificate in incinta muzeului; achizitia de bunuri de patrimoniu cultural national; casarea unor bunuri, etc.Directorul adjunct stiintific coordoneaza activitatea sectiilor si laboratoarelor de specialitate, biblioteca, serviciul de evidenta centralizata si achizitii opere de arta; este presedintele Consiliului Stiintific si al Comisiei Centrale de inventariere.

Directorul adjunct tehnic coordoneaza activitatea de reparatii capitale, investitii, contracte, protectia muncii, metrologie, ISCIR, ateliere de intretinere,administrativ, aprovizionare, desfacere, paza, PSI, supraveghere, dirigentie de santier; este presedintele Comisiei tehnice PSI.

Contabilul sef este numit, la propunerea directorului general, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare de catre Ministrul Culturii si Cultelor.

Muzeul National de Arta al Romaniei functioneaza structurat pe sectii de specialitate, laboratoare, servicii, birouri functionale si ateliere:

Galeria Arta Romaneasca care se ocupa de  evidenta, conservarea, cercetarea si valorificarea patrimoniului urmatoarelor sectii componente:

- Sectia arta medievala romaneasca - secolele X - XVIII;

- Sectia arta romaneasca moderna   - secolele XIX - a doua jumatate a secolului XX

Galeria Arta Universala care se ocupa de conservarea, valorificarea si cercetarea sectiilor:

- Sectia de arta europeana - pictura si sculptura secolele XIV - XX

- Sectia ara orientala, cu patrimoniu de arta orientala si extrem - orientala;

- Sectia arte decorative cu patrimoniu de arta decorativa europeana din toate scolile si tehnicile.

Sectia Arte Grafice care se ocupa de evidenta, conservarea, cercetarea si valorificarea colectiilor de grafica (desen, acuarela, pastel, gravura) apartinand scolii romanesti, scolilor europene si extrem - orientale - secolele XIV - XX.

Muzeul Colectiilor de Arta asigura evidenta, conservarea, cercetarea si valorificarea patrimoniului sau format din donatii si constituit in colectii conform normelor unitare de structura.

Sectia restaurare asigura activitatea de restaurare si cercetare a patrimoniului si este format din laboratoare specifice: restaurare pictura ulei, restaurare pictura tempera, restaurare grafica, restaurare piatra, bronz, restaurare lemn, restaurare textile, restaurare metal, restaurare ceramica, sticla, laborator de investigatii fizico - chimice.

Sectia pedagogie muzeala si cercetare documentara structurata pe doua sectoare de activitate:

Sectorul educatie: relatii mass - media si publicitate; ghizi muzeali; audio - vizual

Sectorul memorie culturala: documente si manuscrise; clisoteca si filmoteca; atelier fotografic; atelier de replici si copii.

Auditorium

Redactie - Publicatii

Biblioteca

Serviciul Evidenta Centralizata si Achizitii Opere de Arta

Serviciul Informatica - Telecomunicatii - Securitate, cuprinde doua birouri: - Birou Securitate - coordonare sistem; statie avertizare- Birou I.T. - internet, lan, editare - tiparire

12. Serviciul Tehnic cuprinde: Ateliere de intretinere; Investitii, oferte, contractari; Organizare expozitii; Protectia muncii, metrologie, ISCIR; Transporturi; Dirigentie santier.

13. Serviciul Administrativ cuprinde: administrare si intretinere imobile; insotire opere de arta si interventii; aprovizionare, desfacere; pazi, PSI, supraveghere; garderoba, ingrijitoare

14. Serviciul Economic cuprinde: biroul financiar si biroul contabilitate

15. Serviciul Relatii Internationale, Secretariat cuprinde: protocol; secretariat; arhiva; curierat; dactilografie; xerox

16. Serviciul Resurse Umane

17. Serviciul Personal - Salarizare

18. Oficiul Juridic.

1.2. COMPONENTELE BUGETULUI PUBLIC

Conform legii finantelor publice nr. 500 / 2002, resursele financiare publice se constituie si se gestioneaza printr-un sistem unitar de bugete, si anume:

bugetul de stat

bugetul asigurarilor sociale de stat

bugetele locale

bugetele fondurilor speciale

bugetul trezoreriei statului

bugetele altor institutii cu caracter autonom, in conditiile asigurarii
echilibrului financiar.

Prin aceste componente, bugetul public ofera o imagine de ansamblu a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice ale statului si constituie totodata un instrument de informare a opiniei publice.

In analiza bugetului public se iau in consideratie si fondurile extrabugetare, care au destinatie speciala si care se includ in bugetul de stat. Aceste mijloace se afla la dispozitia organelor de stat centrale si locale, ele fiind concentrate in fonduri cu destinatie speciala - grant (donatii, sponsorizari, alte finantari in temeiul unor legi speciale sau acorduri internationale).

Activitatea financiar-contabila este organizata in compartimente distincte, conduse de directorul financiar-contabil sau contabilul sef. Aceste persoane trebuie sa posede studii economice superioare. Prin exceptie, functiile respective pot fi indeplinite si de persoane cu studii medii care au calificare corespunzatoare in domeniu, cu avizul Ministerului Finantelor, la solicitarea justificata a ordonatorilor de credite.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate