Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Caracteristicile institutiilor publice


Caracteristicile institutiilor publice


Caracteristicile institutiilor publice

Institutiile publice:

1 - sunt persoane juridice de drept public create de stat sau autoritatile administratiei publice cu scopul de a satisface un anumit interes general.

2 - ca persoane juridice au initiativa, raspundere si capacitatea de a emite acte de putere politica, ce pot fi puse in executare chiar si prin forta de constrangere a statului.

3 - reprezinta verigi ale structurii organizationale care, conform Constitutiei, actioneaza din oficiu pentru executarea legii sau prestarea de servicii publice in limite legale, sub controlul direct sau indirect al Parlamentului.

4 - puterea si responsabilitatea lor este de natura politica:

- la nivel central - institutiile publice au responsabilitatea politica a performantelor guvernamentale;- la nivel local - responsabilitatea consta in furnizarea serviciilor publice care sa asigure in masura cat mai mare satisfacerea intereselor publice ale colectivitatilor.

5 - dispun de un patrimoniu propriu, dar statul le aloca resurse financiare pe care trebuie sa le utilizeze cat mai eficient si de aceea marja lor de manevra in domeniul alocarii resurselor este limitata de dispozitiile statutare.

6 - bugetul de venituri si cheltuieli este principalul instrument utilizat in planificarea si evaluarea financiara a activitatii desfasurate, care ii asigura indeplinirea sistemului de obiective, coordonarea eforturilor tuturor subdiviziunilor organizatorice, precum si operationalizarea unor mecanisme eficiente de control.

7 - conducatorii institutiilor publice sunt ordonatori de credite principali, secundari sau tertiari in functie de gradul de subordonare a institutiei si a finantarii sale de la bugetul central sau cel local.

Ordonatorii principali de credite:

a. - sunt ministrii sau conducatorii celorlalte organe ale administratiei publice centrale in cazul institutiilor publice finantate de la

- bugetul de stat

- bugetul asigurarilor sociale de stat

- bugetele fondurilor speciale

- ei repartizeaza creditele pe niveluri ierarhice inferioare

- aproba efectuarea cheltuielilor din bugetul propriu, conform dispozitiilor legale

b. - la nivel local sunt - primarii si presedintii consiliilor judetene

Ordonatorii secundari de credite:

- sunt conducatorii institutiilor publice care se afla in subordinea ordonatorilor principali de credite

- aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii si a celor din bugetele fondurilor speciale cu respectarea normelor legale si

- repartizeaza creditele bugetare ce au fost aprobate institutiilor ierarhice inferioare

Ordonatorii tertiari de credite sunt cei care conduc institutiile publice aflate intr-o relatie de subordonare fata de ordonatorii secundari.

Toti ordonatorii de credite au obligatii cu privire la:

- utilizarea creditelor bugetare

- realizarea veniturilor

- folosirea eficienta a sumelor obtinute indiferent de unde

- integritatea bunurilor ce apartin institutiilor pe care le conduc

- inregistrarea si evidentierea valorica a resurselor financiare din cadrul institutiilor publice

- prezentarea darilor de seama contabile cu privire la executia bugetara

8 - personalitatea juridica a institutiilor publice le confera dreptul de a incheia contracte si de a fi chemate in judecata in nume propriu, ceea ce sporeste responsabilitatea conducerii in ceea ce priveste:

- respectarea normelor legale in achizitionarea bunurilor materiale si acordarea drepturilor banesti

- respectarea legalitatii in efectuarea tuturor cheltuielilor

- incadrarea operatiunilor patrimoniale in conturile contabile corespunzatoare.

Pentru ca utilizeaza fonduri publice s-au instituit reguli referitoare la:

- principiile

- cadrul general

- procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica.

In atribuirea contractului de achizitie publica, institutia publica poate recurge la licitatie:

- deschisa

- restransa

- negociere

- cerere de oferta

- concurs de solutii

9 - sunt entitati prin intermediul carora statul isi exercita functiile.

Principala functie exercitata de stat in plan economic este redistribuirea produsului intern brut (PIB) in economie, atat la nivel central cat si local. De aceea,

- construirea si modernizarea obiectivelor de interes general se realizeaza prin eforturi investitionale considerabile; de aceea, orice proiect de investitii trebuie sa fie - fezabil si sa produca efecte de ordin social

- adoptarea unui proiect investitional tine seama de o serie de criterii de analiza:

- politic - care urmareste integrarea in strategia adoptata de autoritatea centrala sau locala

- juridic - vizeaza legitimitatea implementarii proiectului si a procurarii surselor de finantare necesare

- economic - impune eficienta realizarii

- social - adesea este primordial

- comercial - are in vedere activitatile comerciale aferente infaptuirii investitiei

- tehnic - impune o evaluare corecta care sa asigure si gradul ridicat de tehnicitate dar si cheltuieli corespunzatoare, nici sub nici supraevaluate, nici subevaluate

- institutional - solicita existenta personalului specializat

- ecologic - se refera la integrarea obiectivului investitional in mediul natural, respectiv la impactul ce l-ar putea avea asupra echilibrului ecologic.

- in alegerea unui proiect investitional se va opta pentru cel care va indeplini urmatoarele conditii:

- generarea unor valori actualizate nete pozitive si cat mai mari

- prezinta rate interne de rentabilitate mai mari decat rata minima acceptabila

- are termene de recuperare cat mai reduse.

10 - nu sunt organizatii introvertite, dimpotriva urmaresc sa-si modifice chiar si mediul in care actioneaza, integrandu-si misiunea si proiectul global astfel incat sa-si onoreze rolul pe care-l au atat la nivel microsocial in satisfacerea nevoilor sociale ale membrilor societatii, cat si la nivel macrosocial in infaptuirea politicilor publice.

11 - in ultima vreme se remarca tendinta sporirii substantiale a rolului institutiilor publice locale ca urmare a procesului de descentralizare a administratiei publice, care consta in deplasarea puterii de la centru spre periferie.

In acest context, pozitia institutiilor publice centrale este bine definita, dar impactul economic si social al celor locale va deveni tot mai mare.

Are loc astfel sporirea autonomiei locale, a capacitatii efective de a-si gestiona in nume propriu si prin asumarea raspunderii, o buna parte din treburile publice in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta. Ca urmare, autonomia locala

a) se exercita numai in plan - administrativ si financiar pe baza si in limitele stabilite de lege

b) vizeaza organizarea si functionarea in care sunt depline si exclusive - competentele

- atributiile

- gestionarea resurselor

c) permite initiative proprii in anumite limite.

O problema de maxima importanta in aceste conditii este determinarea gradului optim de descentralizare in functie de politicile adoptate de stat in ceea ce priveste:

- stabilizarea macroeconomica

- redistribuirea veniturilor

- alocarea rationala a resurselor

Se impune realizarea unui echilibru intre competentele institutiilor publice care functioneaza la nivel central si competentele autoritatilor publice locale. Aceasta se realizeaza prin:

- cresterea calitatii actului administrativ

- delimitarea clara a competentelor potrivit sarcinilor ce urmeaza a fi infaptuite

- sporirea capacitatii autoritatilor locale de a-si indeplini obiectivele previzionate in timp util

- utilizarea optima a resurselor umane

- evitarea suprapunerilor in planul activitatilor desfasurate pe diferite paliere ierarhice, precum si a unor raporturi de concurenta

- intarirea autonomiei locale

12 - institutiile publice locale prezinta o serie de particularitati, intre care evidentiem:

- emiterea intr-o mai mica masura a actelor administrative de autoritate

- organizarea unor institutii publice care ofera servicii publice comunitare poate fi:

- obligatorie, in temeiul legii (ex., infiintarea serviciului public specializat pentru protectia copilului aflat in dificultate)

- facultativa (ex., infiintarea cantinelor de ajutor social)

- poseda competente   - obligatorii

- facultative

- delegate de stat

- complementare

- coordonarea si conducerea se poate face in doua moduri:

- prin reprezentantii consiliului local in organul de conducere al institutiei - are avantajul operativitatii

- prin contractul de management incheiat cu conducatorul institutiei publice.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate