Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii




Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
ťADMINISTRATIE PUBLICA - OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE LOCALA PRIN IMPLEMENTAREALOR CU FINANTARE INTERNA SI EXTERNA


ADMINISTRATIE PUBLICA - OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE LOCALA PRIN IMPLEMENTAREALOR CU FINANTARE INTERNA SI EXTERNA


 



 

OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE LOCALA PRIN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR CU FINANTARE INTERNA SI EXTERNA

CUPRINS:

I.

I.1. - Consideratii generale privind managementul

proiectelor,

I.2. - Tipuri de programe care pot fi accesate de catre

comune,

2.1. - Programul PHARE

2.1. - Programul ISPA

2.3. - Programul SAPARD

2.4. - Fonduri structurale

2.5. - Programe operationale sectoriale

II.

II.1. - Prezentarea generala a comunei si a situatiei dotarii

cu utilitati publice,

II.2. - Studiu de caz, analiza implementarii proiectului

"Alimentare cu apa in comuna Produlesti",

II.3. - Analiza SWOT a comunei Produlesti,

II.4. - Directii de dezvoltare si oportunitati de finantare,

III.

III.1 - Bibliografie si anexe.

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR

I.1.

In contextul integrarii Romaniei in structurile europene importanta managementului proiectelor este cu atat mai evidenta : obtinerea finantarii de la Uniunea Europeana se realizeaza pe baza de propuneri de proiecte iar implementarea cu succes a acestora necesita o buna pregatire in conducerea lor la toate nivelele, dezvoltarea si accesul la fondurile europene vor fi conditionate de capacitatea de a initia si implementa cu succes proiectele.

Proiectele reprezinta proiectii in viitor iar viitorul presupune incertitudine si riscuri, de aceea managementul proiectelor nu este numai tehnic si tranzactional ci si, atunci cand este realizat cu succes, adaptiv si transformational.

Sursele de finantare pentru proiectele publice sunt de doua categorii:

Surse interne - de la bugetele administratiei locale si centrale si contributii ale partenerilor privati,

Surse externe - prin atragerea de fonduri, in principal de la Banca Mondiala si Uniunea Europeana.

Managementul proiectelor are ca scop coordonarea si ducerea la indeplinire a proiectelor.

proiectul este un ansamblu de procese de munca in mare parte cu caracter inovational, de natura diferita, a caror realizare urmareste indeplinirea cu succes a unei misiuni complexe cu o specificatie ridicata,

proiectul reprezinta un numar relativ de activitati concepute in legatura cu un plan, cu scopul de a indeplini anumite obiective intr-un timp oarecare,

proiectul este un ansamblu de activitati sustinute intr-un timp oarecare,

un proiect reprezinta o investitie de capital, pe o perioada determinata, cu scopul de a crea active productive (produse, servicii)

Demersul in care resursele umane, materiale si financiare sunt organizate intr-un mod specific pentru realizarea unei lucrari intr-un domeniu de activitate, cu specificatii date, cu restrictii de cost si timp, urmand un ciclu de viata standard pentru a realiza scimbari benefice definite prin obiective cantitative si calitative.

Proiectul reprezinta un ansamblu de activitati desfasurate in scopul rezolvarii diferitelor probleme specifice avand o durata prestabilita, beneficiind totodata de un buget necesar atingerii scopului propus.

Proiectele sunt activitati unice, orientate spre obiectiv, cu un grad ridicat de noutate si cu o sarcina de lucru complexa . Ele sunt limitate in timp si din punct de vedere al resurselor materiale si umane, necesitand de obicei o colaborare interdisciplinara in cadrul unei structuri organizatorice speciale, precum si metodici speciale implicand riscuri specifice

Proiectul reprezinta un ansamblu corelat de activitati de conceptie si executie, de natura sa satisfaca o cerinta manifesta pe piata rezultata dintr-o strategie de dezvoltare coerenta,utilizand economicos un ansamblu limitat de resurse, pentru a raspunde cerintelor calitative, de eficienta si termen de realizare stabilit.

Obiectivele proiectelor:

obiectivele proiectului rezulta din tema acestuia si din obiectivele strategiei pe care acesta trebuie sa o puna in aplicare.

tema proiectului sau misiunea acestuia reprezinta motivul pentru care acesta a fost creat, adica tocmai ratiunea de a exista a proiectului.

managementul proiectelor are ca prima sarcina interpretarea misiunii proiectelor si transpunerea acesteia in obiective, directii de actiune, politici, strategii, planuri de actiune care sa permita realizarea acesteia si obtinerea rezultatelor scontate.

dupa ce sunt formulate obiectivele de continut si mai ales actiunile care vor conduce la realizarea lor, trebuie clarificate aspectele legate de resursele implicate in proiect si de durata acestuia sau termenul limita la care trebuie finalizat.

Tipologia proiectelor

Proiectele pot fi de mai multe tipuri in functie de diferitele criterii care sunt avute in vedere, astfel:

In functie de sursa de finantare:

-proiecte interne (nationale)

-din surse publice

-guvernamentale

-locale

-din surse private

-nonprofit

-generatoare de profit

-proiecte internationale

-publice internationale-din fonduri ale organizatiilor

internationale pentru sprijinirea reformelor sau dezvoltarii din

alte tari

-mixte-fonduri comune

-guvernamentale si private

-nationale si internationale

In functie de procedurile de atribuire a fondurilor:

-proiecte finantate prin licitatie

-proiecte finantate prin competitie de proiecte

-proiecte finantate prin cereri in ordinea depunerii si acceptarii

-prin prioritizare

-prin acceptare

In functie de natura obiectivului principal

-proiecte de investitii

-proiecte de cercetare

-proiecte de dezvoltare

-proiecte de organizare

In ultimii ani Romania a beneficiat de o serie de programe internationale finantate de Uniunea Europeana, USAID, alte organisme si diferite guverne.

Proiectele internationale sunt conduse si se supun unor proceduri deja bine cunoscute, proceduri care urmaresc in general aceleasi coordonate comune, avand, insa, si o parte de trasaturi specifice generate de obiectivele lor.

In ultimii ani la nivel national s-a considerat oportuna utilizarea metodei de management prin proiect datorita avantajelor pe care aceasta le prezinta. Astfel, diferite obiective pe care guvernul Romaniei si le-a propus au fost transformate in obiective de proiecte finantate de catre acesta.

Unele dintre proiecte au fost sprijinite de organizatii internationale sau guverne straine, astfel separarea in proiecte interne si internationale are ca scop doar precizarea originii finantarii.

Analizate din punct de vedere al obiectivelor, proiectele pot avea ca scop prioritar realizarea unor investitii sau asistenta tehnica pentru punerea in functiune a unor instalatii, asigurarea unei consultante in diferite domenii (legislatie, management, implementare, acreditare), precum si de pregatire si informare a publicului sau a mediilor importante despre prioritatile domeniului si diferite forme de atingere a obiectivelor.

Caracteristicile proiectelor:

Identificarea unui proiect se realizeaza pe baza caracteristicilor sale fundamentale:

unicitatea - consta in faptul ca scopul unui proiect este nerepetativa, prin acest caracter se incurajeaza ideile noi, abordarile diferite, inovarea si creativitatea. Unicitatea implica schimb de idei si puncte de vedere, abordare creativa a structurii si designului si intelepciune.

caracterul temporar- este determinat de faptul ca proiectele au o durata stabilita, cu o data de incepere si o data de finalizare fixe. Pe durata proiectului sunt mobilizate resursele si este formata echipa, care este angajata pentru o durata determinata menita sa asigure realizarea proiectului.

incertitudinea - este datorata faptului ca proiectele au caracter de noutate si reprezinta asumarea misiunii in conditiile specifice. Incertitudinea privind realizarea cu succes a proiectului este cauzata de riscuri referitoare la lipsa de informatii sau nesiguranta surselor, utilizarea unor tehnici/tehnologii/echipamente noi netestate anterior, modificarea factorilor exteriori si schimbarea totala sau partiala a mediului, alti factori de natura sociala, politica, ecomonica , naturala. Gradul de incertitudine si riscurile la care proiectul poate fi expus se incearca a fi diminuate pe cat posibil.

Realizarea unui proiect produce schimbari in mediul in care este implementat, din acest motiv proiectul constituie un instrument pentru schimbare.

Pentru ca proiectele sa fie corelate perfect cu scopul lor este necesar ca managerii de proiect sa precizeze de la inceput obiectivele specifice, activitatile ce urmeaza sa fie realizate si rezultatele ce se preconizeaza a fi obtinute toate acestea prin intermediul celor patru caracteristici fundamentale.

 • Proiectul este un ansamblu de activitati creatoare de valoare prin realizarea unui scop specific.
 • Proiectul are un caracter temporar, adica o durata limitata care incepe la o data fixa si se finalizeaza tot la o data fixa.
 • Proiectul este obiectul actiunii unor factori de incertitudine si/sau instabilitate determinati de natura sa si de mediul exterior.
 • Rezultatul unui proiect, obtinut la finalizarea acestuia aduce noutate, inovare si schimbare in mediul sau.

Ciclul de viata al proiectelor:

Proiectul reprezinta un ansamblu de activitati planificate care, pentru o mai buna intelegere, trebuie privite ca o succesiune de etape ce trebuiesc parcurse de la identificarea scopului si pana in momentul evaluarii rezultatelor si a impactului acestuia, etapele specifice sunt urmatoarele:

-identificarea, analizarea si selectarea necesitatilor care trebuiesc rezolvate de catre proiect,

-stabilirea scopului proiectului si a obiectivelor acestuia,

-realizarea propriu-zisa, monitorizarea controlul si raportarea,

pregatirea proiectelor, evaluarea acestora si stabilirea acordurilor,

-evaluarea rezultatelor si a impactului.

Ciclul de viata al unui proiect cuprinde urmatoarele etape:

a)      initiere - este etapa in care se identifica nevoia si se analizeaza oportunitatea derularii proiectului,

b)      conceptualizare - este etapa in cadrul careia se stabileste scopul proiectului, obiectivul general si obiectivele specifice,

c)      elaborare/dezvoltare - pe baza elementelor fundamentale stabilite anterior se realizeaza planurile, detalierea obiectivelor cu activitatile ce trebuiesc realizate, resursele care sunt necesare realizarii proiectului, modul de mobilizare a acestora, planificarea timpului de realizare a proiectului, nivelul bugetului.

d)      realizare/implementare - constituie etapa de transformare a ideii in realitate, a documentatiei si planuriloe acesteia in ceva real, palpabil. Aceasta etapa poate fi foarte simpla daca li s-a acordat atentia cuvenita etapelor anterioare si foarte complicata daca acestea au fost tratate cu supeficialitate.

e)      incheiere - este momentul finalizarii proiectului si al finisarii rezultatului acestuia. Reprezinta momentul cel mai incarcat emotional deoarece este predat rezultatul carte beneficiar si evaluata realzarea proiectului, dar reprezinta si momentul de dezmembrare a infrastructurii care a permis realizarea proiectului.

Cele cinci etape ale ciclului de viata ale unui proiect cuprind o serie de pasi care trebuiesc parcursi de la initierea unui proiect si pana la incheierea acestuia.

Componentele proiectului:

Doua componente foarte importante in realizarea cu succes a unui proiect sunt:

managementul proiectului

resursele umane utilizate

Managementul proiectului are in primele etape ale ciclului de viata a proiectului un rol pasiv, acesta rezumandu-se la conceptualizarea si prezentarea proiectului si ulterior la elaborarea/dezvoltarea sa. In etapa dezvoltarii proiectului, specialistul care va ocupa pozitia de manager al proiectului este cunoscut si este avut in cedere la evaluarea proiectului daca are abilitatile necesare asigurarii unui management care sa permita realizarea inbune conditii a proiectului.

Resursele implicate de realizarea unui proiect cuprind resursele financiare, materiale, umane si informationale.

Pe durata proiectului, cei ce se ocupa de managementul acstuia au rolul de a gasi solutii care sa satisfaca toti factorii implicati, lucru nu totdeauna foarte usor.

Principalele componente care intervin in realizarea unui proiect sunt:

v     beneficiarii proiectului

v     finantatorii proiectului

v     autoritatile

v     echipa proiectului

v     managerul proiectului

v     alte persoane interesate

Beneficiarii proiectului sunt organizatia, institutia sau persoanele care vor prelua rezultatul proiectului si vor asigura exploatarea sau utilizarea viitoare sau vor fi responsabile cu pastrarea si diseminarea informatiilor rezultate.

Finantatorii proiectului sunt reprezentati de acele organisme,organizatii sau persoane abilitate sa aprobe si sa puna la dispozitia proiectului fondurile necesare realizarii acestuia.

Autoritatile au rol de reglementare si sunt reprezentate de institutiile statului, alte institutii sau organizatii care asigura crearea si supravegherea mediului pe baza reglementarilor care se aplica fiecarui tip de proiect.

Echipa proiectului este formata de totalitatea specialistilor reuniti pentru a furniza servicii competente in domeniile lor de expertiza in scopul realizarii proiectului si obtinerii rezultatelor preconizate.

Managerul proiectului este specialistul caruia i se incredinteaza responsabilitatea transpunerii in realitate a proiectului dezvoltat in documentatie. Acesta este individualizat de restul echipei, nu pentru ca nu face parte din echipa, ci pentru faptul ca detine atributii suplimentare , complexe si in principal pentru ca indeplineste functia de interfata intre proiect si mediul extern al acestuia, precum si de liant in cadrul echipei proiectului.

Alte persoane interesate sunt constituite din toate acele entitati interesate in realizarea sau rezultatul proiectului.

Managementul proiectelor este sistemul activitatilor desfasurate de managerul de proiect in scopul derularii proiectului si obtinerii rezultatului dorit.

Managementul de proiect este capacitatea profesionala de a obtine rezultatul unui proiect care sa constituie atingerea scopului acestuia, prin organizarea unei echipe, combinarea in mod eficient a tehnicilor si metodelor manageriale adecvate si utilizate celor mai eficiente scheme de lucru si rute de implementare.

Cerintele fundamentale ale unui management al proiectului modern si performant constau in:

a)      eficienta- reprezinta raportul intre rezultatele obtinute si resursele utilizate pentru obtinerea acestora. In cadrul proiectelor asigurarea unei valori ridicate pentru acest indice se regaseste in utilizarea de proceduri, cunostiinte si mijloace in masura sa minimizeze pierderile, risipa de resurse, lipsa de continut, la care se mai pot adauga: utilizarea informatiilor despre piata si mediul intern al organizatiei, analiza lanturilor de distributie, combinatii inedite de tehnologii, tehnici, solutii.

b)      eficacitate - reprezinta un alt indicator al managementului proiectului reprezentat de raportul dintre rezultatul final al proiectului si satisfactia produsa. Satisfactia poate apartine beneficiarului sau finantatorului, sau ambilor, dar si echipei proiectului ea constand in nevelul de atingere a obiectivelor propuse.

c)      profesionalism - presupune utilizarea metodelor si procedurilor adecvate, astfel incat sa fie respectate standardele de etica si cele sociale, acestea se refera la respectarea legilor locale si internationale, a standardelor, practicilor general acceptate pentru finantarea, derularea proiectului si indeplinirea mandatului echipei proiectului. O atentie deosebita se acorda conflictelor de interese in scopul evitarii lor si transparentei procesului si a gestionarii fondurilor.

Pentru realizarea unui proiect nu este necesara numai idea de proiect ci si o serie de studii atente care constituie partea de conceptie.

Aceste studii se refera mai ales la: studiul de piata pentru a depista cererea de produse, lucrari sau servicii necesare, studii in care competitia si competitorii trebuie investigati cu foarte multa atentie; studiul de prognoza tehnologica pentru a vedea in ce raport de noutate si performanta se vor situa dotarile si tehnologiile utilizate in proiect; studiile de oportunitate si fezabilitate care dau o dimensiune a realitatilor ce vor sta la baza proiectului; analiza diagnostic prin care se vor interpreta situatiile existente, experientele altora, disponibilitatile la schimbare.

Dupa definirea proiectului, a obiectivelor sale, in foarte multe proiecte, mai ales cele cu finantare internationala se precizeaza:

termenii de referinta. In legatura cu termenii de referinta se prevad ca elemente esentiale:

tipul programului, sumele de finantare si contributiile de cofinantare

prioritatile cerute in realizarea proiectului,

tipologia proiectului

zona teritoriala sau domeniul pentru care se va realiza proiectul,

termenele de incepere si durata proiectului,

modalitati de evaluare a desfasurarii proiectului,

descrierea sarcinilor: beneficiari, obiective globale, obiective specifice, servicii de solicitare - training, consultanta, rezultate asteptate,

profilul expertilor,

profilul evaluatorilor,

bugetul proiectului cu precizarea sumei maxime alocate,

rapoartele ce se cer alaborate si institutiile carora li de adreseaza.

conditiile de eligibilitate, acestea se refera mai ales la:

marimea proiectelor exprimata valoric,

durata proiectului,

sectoarele sau domeniile de activitate eligibile,

zonele geografice de desfasurare a activitatilor

tipul activitatilor desfasurate cu mentionarea si a tipurilor de activitati neeligibile,

numarul cererilor de finantare depuse de un solicitant,

costurile eligibile si costurile neeligibile.

continutul propunerii tehnice si a celei financiare, au darul sa sintetizeze propunerea tehnica, filozofia realizarii proiectului si componentele sale, iar propunerea financiara, completarea unui cadru fixat in care se trec categoriile de cheltuieli afectate realizarii proiectului

elementele de durabilitate/continuitate ale proiectului vizeaza:

modalitatile de sustinere a activitatile dupa incetarea finantarii,

durabilitatea organizationala - respectiv capacitatea structurala a beneficiarului de a integra activitatile promovate de proiect,

durabilitatea la nivel de politica, in ce masura proiectul va avea un impact care sa conduca la imbunatatiri diverse/metode, coduri de conduita, reglementari.

grila de evaluare utilizeaza pentru proiectele cu finantare internationala urmatoarele criterii:

relevanta

metodologia utilizata,

durabilitatea,

bugetul si raportul cost/beneficiu,

capacitatea si experienta managementului.

- avantaje si limite ale managementului proiectelor.

1.avantaje:

- rigoarea pe care o ofera managementul proiectelor in finalizarea eficienta a unor proiecte, disciplinarea lucrului, mai ales in echipe complexe.

- formarea si profesionalizarea unor manageri de proiecte.

- evolutia in plan structural-organizational care sa promoveze un element de colaborare pe orizontala organizarii.

2.limite:

- lipsa unor conducatori de proiecte avand o viziune multilaterala,

- conflictele ce pot sa apara intre managerul de proiect, echipa sa provenita dintr-o configuratie structurala, matriciala si directorii executivi pe diferitele functii ale organizatiei.

- aparitia intempensiva a unor reglementari restrictive, mai ales cu caracter financiar pe parcursul derularii proiectului.

Constrangerile proiectelor

Obiectul proiectului rezulta insasi din definirea acestuia prezentata anterior ca si din caracteristicile mentionate, astfel:

proiectul da raspuns la o cerere existenta pe piata,

proiectul contribuie la rezolvarea profesionala si inovatoare a acestei cereri,

proiectul se articuleaza cu strategia de dezvoltare a clientului,

Oricare din proiectele ce se realizeaza este necesar, in mod obligatoriu sa se inscrie, inainte de toate, in strategia de dezvoltare a clientului. Aceasta inscriere presupune:

asigurarea prin continutul proiectului ca se realizeaza o dezvoltare durabila,

prin prevederile sale proiectul este asociat si tine seama de restructurare si privatizare,

luarea in considerare a influentelor globalizarii si proceselor de integrare, deci operarea cu indicatori de performanta apropiati celor din tarile dezvoltate,

determinarea unor performante economice ridicate si rezolvarea unor probleme tehnologice sociale sau de alt tip,

inscrierea in procesele de schimbare dinamica,

luarea in considerare a cadrului legislativ si normativ in continua evolutie,

plasarea organizatiei in mediul concurential si asigurarea prin solutiile adoptate a unui avantaj competitiv,

existenta unei capacitati de absortie de catre piata a rezultatelor proiectelor aplicate,

siguranta obtinerii, cel putin pe termen mediu, a rezultatelor preconizate.

Analiza oportunitatii

Pentru a putea face o analiza de oprtunitate este necesar ca in prealabil sa se faca o analiza a situatiei existente si o evaluare a resurselor disponibile, pe baza acestor evaluari si a analizelor efectuate se procedeaza la ierarhizarea propunerilor si stabilirea temei care constituie obiectul finantarii.

Stabilirea oprtunitatii ideii care va constitui obiectul proiectului, precum si obiectivele ce trebuie atinse prin realizarea acestuia sunt rezultatul unui proces complex de analiza si sinteza care cuprinde.

analiza situatiei existente,

identificarea necesitatilor,

analiza problemei,

stabilirea prioritatii propunerilor,

definirea obiectivului general al proiectului,

definirea obiecivelor specifice ale proiectului,

consultarea cu factorii implicati,

determinarea existentei posibilitatilor tehnice si tehnologice de realizare a proiectului,

determinarea existentei si disponibilitatii resurselor umane necesare realizarii proiectului.

Fezabilitatea proiectelor

Pentru a se trece de la faza de initiere a unui proiect la faza de implementare a proiectelor trebuie mai intai sa se stabileasca daca acesta este tehnic si economic realizabil.

Studiul de fezabilitate a proiectului este faza in care se urmareste demonstrarea faptului ca cerintele clientului pot fi satisfacute prin proiect, realizandu-se identificarea si evaluarea optiunilor de realizare a proiectului.

Mentionam cateva elemente despre studiile de fezabilitate:

studiile de fezabilitate nu sunt preocupari de moment si ele se inscriu in dinamica schimbarilor fiecarei organizatii,

studiile de fezabilitate joaca rol de integrator si al altor aspecte care tin de procese de restructurare, retehnologizare.

studiile de fezabilitate se raporteaza la o anume organizatie, urmarind rezolvarea eficienta a unei anume probleme cheie daca investigheaza un cadru general,

in unele situatii, mai ales in cele complexe, acest studiu poate fi precedat de unul de prefezabilitate, care, intr-o maniera sintetica, sa releve posibilitatile si orientarea studiului de fezabilitate propriu-zis,

studiile de fezabilitate pornesc cu anume ipoteze si se sustin pe premise cu privire la perspectivele problemelor investigate,

finalitatea studiilor de fezabilitate se materializeaza, cel mai adesea cu propunerea unei strategii de dezvoltare pe termen mediu si/sau lung cu mentionarea activitatilor de realizat, a rezultatelor economice probabile, efortului necesar, etapizate si dimensionarea factorului de risc.

Studiile de fezabilitate vor trebui sa contina si alte elemente referitoare la:

cadrul general in care functioneaza organizatia,

ponderea organizatiei in ramura si dupa caz in economia nationala,

analiza comparativa a performantelor,

parteneri reprezentativi - furnizori, clienti

influenta cadrului legislativ - normativ

imaginea publica a organizatiei

Planificarea proiectului

Partea cea mai dificila in planificarea proiectului este de a convinge partile implicate asupra oportunitatii si necesitatii realizarii proiectului, dar si asupra capacitatii tehnice si economice de a fi pus in practica acesta. Planificarea si programarea proiectelor are rolul de a evidentia activitatile ce urmeaza sa fie realizate pentru a fi atinse obiectivele propuse si ajunge la rezultatul scontat. In lipsa unui plan activitatile se desfasoara haotic, intamplator, rezultatul unor etape pot fi deteriorate pana sa se ajunga la activitatea care trebuie sa le foloseasca, se irosesc resurse si in principal timp. Principalele utilizari ele planului sunt: documentarea deciziilor, facilitarea comunicarii intre partile interesate, documentarea nivelurilor de referinta aprobate pentru sfera de cuprindere, costul si planul calendaristic.

I.2. TIPURI DE PROGRAME CARE POT FI ACCESATE DE CATRE COMUNE

Sursele de finantare pentru proiectele publice sunt de doua categorii:

surse interne - de la bugetele administratiei locale si centrale si contributii ale partenerilor privati

surse externe - prin atragerea de fonduri, in principal de la Banca Mondiala si Uniunea Europeana.

I.2.1. Programul PHARE este principalul "vehicul" prin care Uniunea Europeana isi dirijeaza asistenta tehnica si financiara, directiile prioritare ale fondurilor PHARE sunt: dezvoltarea institutionala si sprijinirea investitiilor. Dezvoltarea instiutionala presupune adaptarea si intarirea institutiilor democratice, administratiei publice si organizatiilor cu responsabilitati in implementarea legislatiei comunitare. Domeniile care vor fi sustinute sunt: finante, agricultura, mediu, transporturi; reforma administratiei publice; cresterea gradului de integrare prin participarea la programele comunitare; societatea civila; justitie si afaceri interne. In ceea ce priveste sprijinirea investitiilor obiectivul principal este aducerea industriei si infrastructurii la standardele Uniunii, sprijinul investitional este acordat in special acelor domenii in care exista standarde comunitare: mediu, transport, energie, industrie, concurenta, standarde calitative ale produselor, conditiilor de munca.. Sprijinul se acorda pentru:

- dezvoltare regionala

- dezvoltarea infrastructurii

- intreprinderi mici si mijlocii

In general finantarea PHARE implica cofinantare locala pentru investitii.

I.2.2. Programul ISPA are ca principal obiectiv alinierea standardelor de infrastructura din statele candidate la cele comunitare, oferind o contributie financiara substantiala pentru imbunatatirea infractructurii de mediu ai acelei de transport. Ca urmare a corelarii prevederilor legislative, a angajamentelor asumate si a analizelor specifice pentru fiecare domeniu, s-au definir sectoarele pentru care va fi acordata finantarea ISPA, si anume:

- pentru sectiunea mediu: tratarea apei uzate, gestionarea deseurilor urbane si protectia calitatii aerului.

- pentru sectiunea transporturi: integrarea in retelele de transport europene, armonizarea legislatiei nationale cu prevederile comunitare si reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea infrastructurilor existente.

In vederea crearii cadrului institutional necesar derularii programului ISPA a fost semnat Memorandumul de intelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, intre Guvernul Romaniei si Comunitatea Europeana. Pentru implementarea masurilor propuse in cadrul Memorandumurilor de finantare, Agentiile de implementare urmaresc realizarea urmatoarelor etape:

stabilirea planului de achizitii in cadrul caruia se definesc un numar de contracte de servicii/lucrari.

definirea unei strategii de licitare, optandu-se pentru o licitatie deschisa pentru contractele de lucrari sau in mod obligatoriu pentru servicii.

stabilirea surselor de finantare a contractelor care pot fi finantate in paralel fie prin ISPA, fie prin bugetul local sau imprumuturi BERD sau BI.

Pentru finantare prin Programul ISPA sunt eligibile doar proiectele cu caracter public.

Licitarea si contractarea pentru proiectele finantate prin ISPA se face in mod diferit pentru:

- proiecte de servicii (consultanta pentru management si supervizare): publicarea pe pagina de Internet a Comisiei Europene a unui anunt de licitatie, evaluarea scrisorilor de intentie primite in urma anuntului si stabilirea unei liste de firme precalificate, invitarea la licitatie a firmelor precalificate, evaluarea ofertelor si selectarea firmei castagatoare, semnarea contractului.

- proiecte de lucrari, publicarea unui anunt de licitatie in presa nationala, evaluarea ofertelor primite in urma anuntului, semnarea contractului.

I.2.3. Programul SAPARD este cel de-al treilea instrument financiar nerambursabil conceput pentru a sprijini in abordarea reformei structurale in sectorul agricol si in alte domenii legate de dezvoltarea rurala, precum si in implementarea acquis-ului comunitar.

Sapard finanteaza proiecte majore din domeniul agricol si al dezvoltarii rurale, Romania a identificat patru masuri prioritare care urmeaza sa fie finantate in cadrul acestui program:

imbunatatirea activitatilor de prelucrare si comercializare a produselor agricole si pescaresti,

dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale,

dezvoltarea economiei rurale,

dezvoltarea resurselor umane.

Axele prioritare ale programului SAPARD sunt:

 1. Imbunatatirea accesului la piete si a competitivitatii produselor agricole prelucrate,
 2. Imbunatatirea infrastructurii pentru dezvoltare rurala si agricultura, au ca scop imbunatatirea infractructurii rurale, cresterea standardelor de viata si de munca si mentinerea populatiei in zonele rurale, prin promovarea urmatoarelor obiective specifice;
  • imbunatatirea accesului locuitorilor din spatiul rural al exploatarii, imbunatatirea comunicatiilor intre zonele rurale si accesului la reteaua nationala,
  • imbunatatirea conditiilor de igiena si sanitare ale locuintelor si ale activitatilor productive executate conform standardelor in vigoare,
  • asigurarea consumului necesar de apa pentru culturile agricole si pentru animale in zonele cu deficit de umiditate, in termenii eficientei economice, prin cresterea capacitatii de folosire a sistemelor de irigatii existente si prin reducerea pierderilor de apa din reteaua de irigatii,
  • cresterea capacitatii de protectie a terenurilor agricole impotriva inundatiilor, prin dezvoltarea de noi canale si alte sisteme specifice si prin reabilitarea celor existente.

Preluarea gestiunii Programului SAPARD, a presupus un proces complex de constructie institutionala si adptare legislativa, avand ca obiectiv principal acreditarea Agentiei SAPARD si a intregului sistem de imlementare si de management financiar al programului.

I.2.4. Fondurile structurale, odata cu integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, vom avea acces pe baza de propuneri de proiecte, la fondurile create pentru a facilita procesele complexe ale dezvoltarii economice in tarile membre.

- Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) , acest Fond a fost creat in scopul finantarii zonelor defavorizate si reducerii dezechilibrelor existente in prezent intre diferite regiuni.

- Fondul European de Investitii, acest Fond urmareste reducerea somajului si relansarea cresterii economice.

- Fondul de Coeziune, scopul acestui fond este evitarea dezechilibrului economic.

- Fondul European pentru Orientare si Garantie Agricola, este definit a fi "instrumentul de finantare a Politicii Agricole Comune" , vizand sustinerea pietei produselor agricole si restructurarea agriculturii comunitare. Acest Fond urmareste doua componente principale:

- rationalizarea, modernizarea si ameliorarea structurilor din sectorul agricol prin acordarea unor subventii corespunzatoare,

- "sustinerea preturilor printr-o finantare adecvata" si "restitutii la export" prin care se asigura stabilitatea preturilor.

Un alt Program ce vine in sprijinul dezvoltarii infrastructurii rurale este cel al Bancii Mondiale incepand cu anul 2001, si va putea oferi solicitantilor sprijin pentru cofinantare, acest program prevede sprijin financiar pentru proiectele de alimentare cu apa a localitatilor din mediu rural.

1.2.5. Programul Operational Regional

Structura Programului Operational Regional

AXE PRIORITARE TEMATICE

Axa 1 Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Reabilitarea / modernizarea infrastructurii judetene si locale de transport

1.2 Reabilitarea/modernizarea / dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sanatate, sociale si de siguranta publica

1.3 Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educationale

Axa 2 Consolidarea mediului de afaceri regional si local

2.1 Dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri

2.2 Sprijinirea initiativelor antreprenoriale

Axa 3 Dezvoltarea turismului regional si local

3.1 Restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural

3.2.Valorificarea resurselor turistice naturale in contextul unei dezvoltari durabile

3.2 Cresterea calitatii serviciilor turistice de cazare si agrement

Axa 4 Dezvoltarea urbana durabila

4.1 Sprijinirea regenerarii urbane

Axa 5 Asistenta tehnica

5.1 Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului

Operational Regional

5.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare

Axele prioritare propuse si domeniile de interventie incluse in POR sunt in concordanta cu obiectivele Strategiei Lisabona, ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene si cu Orientarile Strategice Comunitare. Totodata, Programul este in concordanta cu principiile obiectivului Convergentei al Fondurilor Structurale.

Principalele caracteristici ale POR, care il individualizeaza de celelalte Programe Operationale, sunt:

Puternica dimensiune teritorial-regionala, prin care sunt vizate, in principal, Regiunile ramase in urma si zonele mai slab dezvoltate din Regiunile intrucatva mai prospere, urmarind revigorarea dezvoltarii acestor areale si contracararea posibilelor efecte negative ale implementarii celorlalte Programe Operationale, care pot conduce la adancirea disparitatilor intre Regiuni si zone de dezvoltare;

Domeniile de interventie sunt in cea mai mare masura, domenii publice, care se afla in responsabilitatea autoritatilor locale si sunt complementare domeniilor de interventie ale celorlalte Programe Operationale;

Contribuie la realizarea coeziunii teritoriale a tarii, din punct de vedere economic si social, utilizand o alocare diferentiata a fondurilor pe Regiuni si zone de dezvoltare;

Contine o importanta componenta de dezvoltare locala, justificata de dezvoltarea mozaicala a tarii .

Contine axe prioritare de dezvoltare tematice, comune tuturor regiunilor tarii, reprezentand intr-un fel numitorul comun de dezvoltare al tuturor regiunilor:

Axa1 - Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Axa 2 - Consolidarea mediului de afaceri regional si local

Axa 3 - Dezvoltarea turismului regional si local

Axa 4 - Dezvoltarea urbana durabila

Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana.

II.1. PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI SI A SITUATIEI DOTARII CU UTILITATI PUBLICE

Teritoriul comunei PRODULESTI se afla situat in partea central sudica

a judetului Dambovita la aproximativ 20 Km sud de municipiul Tirgoviste.

Se invecineaza la nord si est cu T.C. Salcioara, la sud-est cu T.C. Branistea si T.O. Titu, la sud cu T.C. Costestii din Vale, iar la vest cu T.C. Matasaru.

Comuna Produlesti cuprinde trei localitati si anume:

-Produlesti, resedinta de comuna,

-Brosteni si Costestii din Deal , sate apartinatoare care insumeaza o populatie de 3570 locuitori in circa 1241 de gospodarii precum si 15 obiective social-culturale: scoala, biserica, primaria, dispensarul, gradinita, politie, camin cultural, posta, etc.

Primaria comunei Produlesti judetul Dambovita , are ca obiect de activitate profesionala organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale.

Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii. Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care potrivit legii sunt depline si exclusive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Automonia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitele legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice.

Politica publica , analizeaza acele procese de formulare si implementare a diferitelor interese publice, utilizate pentru a rezolva probleme specifice legate de viata societatii, iar lipsa de informatie si rigoare in analiza politicilor publice poate duce la erori si frustrari inadmisibile pentru o societate democratica.

Pentru a-si maximiza bunastarea, orice comunitate trebuie sa incerce sa exploateze la maximum resursele productive de care dispune la un moment dat, sa le utilizeze in mod optim si eficient, iar aceasta presupune:

-adaptarea optima a ofertei la cererea de bunuri si servicii

-producerea in conditii optime a acestor bunuri si servicii cu ajutorul resurselor disponibile

Autoritatea administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul primariei Produlesti este Consiliul local, ca autoritate deliberativa si primarul, ca autoritate executiva, ce functioneaza ca autoritatii ale administratiei publice locale si rezolva treburile din comuna in conditii legii.

In scopul asigurarii autonomiei locale autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al comunei.

Organigrama primariei este prezentata in aneza nr. 1

Primaria comunei Produlesti a luat fiinta ca obiectiv in anul 1902. Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar:

Bugetul local reprezinta actul in care se inscriu veniturile si cheltuielile colectivitatilor locale, pe o perioada de un an, este instrumentul de planificare si de conducere a activitatii financiare a unitatilor administrativ- teritoriale, deasemenea reflecta fluxurile formarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor administratiilor locale, modalitatea de finantare a cheltuielilor pe destinatii si de acoperire a deficitelor.

Implicarea de fond a fiecarui manager, participarea la stabilirea celei mai bune variante decizionale, sunt posibile numai in conditiile unei stari de spirit care se manifesta prin interes deosebit pentru nou, receptivitate la nevoile si preferintele clientilor, sensibilitate la semnalele pietei, capacitate de sesizare a oportunitatilor, indrazneala in reactiile la schimbari, consecventa si tenacitate in urmarirea obiectivelor propuse, gandire permanenta in termenii viitorului, preocupare constanta pentru pregatirea din timp a conditiilor necesare infruntarii cu succes a schimbarii viitoare.

Comunitatile locale reprezinta colectivitati umane, delimitate teritorial din punct de vedere politic si administrativ, care au autoritati publice diferite de cele ale statului. Autonomia financiara a acestora este absolut necesara, deoarece autonomia administrativa nu ar fi posibila fara autonomie financiara, care-i asigura suportul material al functionarii. Administratia locala se bazeaza pe principiile descentralizarii si autonomiei locale. Aceasta necesita un cadru legislativ si mecanisme necesare adecvate privind finantele administratiilor locale, prin aceste reglementari se urmareste; delimitarea patrimoniului public aflat in proprietatea statului, crearea instrumentelor administrative necesare autoritatilor locale pentru indeplinirea atributilor care le revin acestora, asigurarea conditiilor pentru asumarea responsabilitatii privind dezvoltarea locala. Principiul autonomiei locale presupune dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor publice locale de a solutiona si gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice in conditiile legii.

Bugetul de venituri si cheltuieli este prezentat in anexa nr. 2

Forta de munca si protectie sociala:

Denumire indicatori

U.M.

Total localitate

Populatie -total

din care -femei

-barbati

Persoane

Persoane

Persoane

Nr persoane apte de munca

Persoane

Nr. persoane ocupate in munca

Nr. pers. apte de munca incadrate cu contr. de munca

Nr mediu

Nr. pensionari existenti in localitate

Persoane

Nr.someri existenti in localitate

Persoane

Nr. persoane adulte cu handicap

Persoane

Nr asistenti personali pt. persoane adulte cu handicap

Persoane

Nr. copii cu handicap

Persoane

Nr. asistenti personali pentru copiii cu handicap

Persoane

Nr. persoane care primesc ajutor social

Persoane

Nr. persoane apte de munca care primesc ajutor social

Persoane

Nr. persoane varstnice fara sustinatori legali

Persoane

Nr. persoane care lucreaza in strainatate

Persoane

Evaluarea volumului de forta de munca calificata la nivel de localitate

Important

Mediu

Redus

Structura populatiei pe nationalitati:

Nationalitate romana -3570

Suprafata totala: 2955 ha

-teren intravilan 100 ha

-teren extravilan 2855ha

Suprafata locuibila: 70 ha

Locuinte existente: 1239

Nr. de gospodarii: 1154

Nr. de gospodarii racordate la reteaua electrica: 1140

Suprafata agricola: 2639 ha

Din care suprafata arabila total 2347 ha; 2335 ha in proprietate privata

-pasuni: 274 ha

-vii si pepiniere viticole + livezi 18 ha

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera- total 135 ha; 30 ha in proprietate privata

-ape si balti: 49 ha

-alte terenuri:--

Situatia proprietatii:

suprafata totala 2335 ha

-din care in proprietate privata: 2020 ha

Suprafata lucrata de asociatiile agricole - 315 ha

Situatia alimentarii cu apa:

-lungime retea de distributie a apei potabile: 24 km

-furnizorul /operatorul de utilitati: Consiliul Judetean Dambovita

Descrierea sistemului de irigatii nu exista

Sistem de canalizare: exista

Infrastructura de transport

Lungimea totala a drumurilor publice = 34 km, din care:

-asfaltate = 16 km

-pietruite= 18 km

-de pamant = nu exista

Transportul feroviar:gari existente, lungimea de cale ferata in exploatare

-gara Fusea; 6 km cale ferata traverseaza localitatea

Situatia gestionarii deseurilor

Exista gropi de gunoi locale, 80% din cantitatea de deseuri se depoziteaza la gropile de gunoi si 20% se depoziteaza in mod neorganizat.

Agenti economici:

Nr de agenti economici 37, din care 2 asociatii agricole

Agenti economici reprezentativi si obiectul de activitate :

- S C ACTIV IMPEX SRL -PRODUCTIE

- SC AMUZA COM IMPEX SRL - PRODUCTIE

- SC AGROMEC SA -SERVICII

- SC SADOC SRL -SERVICII

- SC TUGUI SI SPINU SRL -COMERT

- SC COMGRIG SRL -COMERT

- SC MANUMI SRL - COMERT

- SC DARCRIS SRL - COMERT

- AF DRAGNE -COMERT

- SC RIZEA COM SRL - COMERT

Structura veniturilor populatiei:

Structurari populatie activa alocalitatii pe urmatoarele categorii de venituri

0-350 RON : 45%

351-660 RON: 15%

661-990RON: 25%

peste 991 RON: 15%

Educatie si cultura

Numarul total de unitati de invatamant: 6, din care:

3 gradinite cu 6 sali de clasa,

3 scoli cu 20 sali de clasa

Numar total de cadre didactice:-20, din care calificate 20

Numarul total de elevi din localitate: 325

Spatii cu destinatie activitati culturale si de agrement:

-camine culturale 1

-biblioteci (starea in care se afla si numarul de angajati): o bilioteca in stare buna cu un angajat.

-sali de sport si stadioane: o sala se sport si un stadion

Evenimente culturale cu caracter traditional

Ansamblul folcloric "Cununita"

Obiective culturale: "Targul de Rusalii"

Obiective turistice Biserica Sf. Nicolae si Sf Imparatii, datand din anul 1854 in satul Produlesti: Biserica Sf. Nicolae, datand din anul 1837 in satul Costesti din Deal. Deasemenea exista doua obiective istorice; Magura la 2 km E-NE de capatul de nord al localitatii si la 1.5lm de CF Targoviste-Titu (tumul preistoric) .

Unitati sanitare:

-nr cabinete medicale publice si private, farmacii: 5 cabinete si o farmacie

-nr total de medici: 4

-nr personal mediu sanitar: 5

Unitati veterinare:

-nr dispensare veterinare:1

-nr de specialisti: 4

Efective de animale:

bovine: 535

ovine: 360

caprine:118

porcine: 1675

pasari: 14 150

Situatia relatiilor de cooperare internationala: nu avem

Apartetenta la structuri asociative nationale

-Asociatia Comunelor din Romania

Organizatii nonguvernamentale care activeaza pe raza localitatii: nu exista

Numarul de personal din cadrul administratiei publice locale

-9 functii publice, din care 1 functii publice de conducere

Precizari:

Exista strategie de dezvoltare locala;

Apartenenta in asocieri cu Consiliul Judetean in vederea promovarii de proiecte de investitii;

Este necesar sa se realizeze Cadastrul General si Cadastrul de Specialitate pe tot teritoriul administrativ al localitatii

Politica publica , analizeaza acele procese de formulare si implementare a diferitelor interese publice, utilizate pentru a rezolva probleme specifice legate de viata societatii, iar lipsa de informatie si rigoare in analiza politicilor publice poate duce la erori si frustrari inadmisibile pentru o societate democratica.

Pentru a-si maximiza bunastarea, orice comunitate trebuie sa incerce sa exploateze la maximum resursele productive de care dispune la un moment dat, sa le utilizeze in mod optim si eficient, iar aceasta presupune:

-adaptarea optima a ofertei la cererea de bunuri si servicii

-producerea in conditii optime a acestor bunuri si servicii cu ajutorul resurselor disponibile

Dotarea comunei din punct de vedere a infrastructurii:

In Romania infrastructura rurala este foatre redusa si prezinta disparitati foarte mari. In majoritatea spatiului rural se remarca urmatoarele:

drumuri locale nemodernizate sau lipsa drumurilor locale, stare de lucruri ce are un impact negativ asupra accesului direct la reteaua rutiera sau la cea ferata precum si cele care imbunatatesc circulatia in zonele rurale si/sau deservesc accesul la exploatatiile agricole.

reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat este insuficienta,

retelele de canalizare si statiile de epurare a apelor reziduale sunt inexistente,

in majoritatea comunelor lipseste canalizarea, iar statii de epurare nu exista, epele uzate fiind de rgula deversate in apele curgatoare care traverseaza satele sau sunt imprastiate pe camp.

Un regim politic democratic nu este intotdeauna garantia succesului unei politici publice, de asemenea, democratia nici macar nu evita erorile de decizie guvernamentala, insa spre deosebire de alte regimuri politice, ea este singurul instrument prin care se pot penaliza coruptia, inegalitatea, iresponsabilitatea politica si financiara a unui guvern. Politicile adoptate in fiecare domeniu de activitate nu au de ce sa coincida, deoarece institutiilor guvernamentale le-ar fi mai dificil sa aplice aceleasi scheme la probleme diverse si in consecinta ar trebui sa consume mai multe resurse si sa presteze un volum de munca mult mai mare.

Transformarea eficace a resurselor productive in bunuri si servicii de consum final, depinde de nivelul intelectual si practic al colectivitatii, dar si de eficacitatea organizarii sale. Risipirea resurselor, determina pentru colectivitate o pierdere de bunastare care poate justifica necesitatea unei interventii de corectie a functionarii sectorului public.

Avand in vedere faptul ca nevoile si cerintele societatii in general sau ale fiecarui cetatean in parte sufera modificari frecvente in timp si spatiu, administratia locala trebiue sa aiba un caracter dinamic, sa se adapteze la aceste realitati, fapt pentru care isi creeaza si organizeaza structuri care sa raspunda acestor cerinte si nevoi reclamate de societate.

Serviciile publice de gospodarie comunala reprezinta ansamblul activitatilor si actiunilor de utilitate si de interes local, desfasurate sub autoritatea administratiei publice locale, avand drept scop furnizarea de servicii de utilitate publica, prin care se asigura : alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale, salubrizarea localitatilor, alimentarea cu energie termica produsa centralizat, alimentarea cu gaze naturale, alimentarea cu energie electrica, transportul public local, intretinerea drumurilor si a spatiilor verzi.

Strategia defineste caile si mijloacele ce permit intreprinderii sa progreseze spre obiectivele esentiale in cele mai bune conditii, dezvoltarea armonioasa si legatura stransa cu mediul actual si viitor, aceasta presupune supravietuirea pe termen lung si dezvoltarea activitatilor colectivitatilor locale. Acest lucru consta in alegerea obiectivelor, cautarea cailor de dezvoltare care pot ajuta la atingerea acestor obiective si identificarea acelor dezvoltari care sa fie compatibile cu resursele existente ale colectivitatilor.

Finantarea si realizarea investitiilor aferente sistemelor publice de gospodarie comunala se fac in temeiul urmatoarelor principii:

promovarea rentabilitatii si eficientei economice si manageriele prin pastrarea unei parti a veniturilor realizate din aceste activitati la nivelul comunitatilor locale,

intarirea autonomiei fiscale locale pentru crearea mijloacelor financiare necesare in vederea functionarii utilitatilor publice,

promovarea crearii pietelor locale de capital,

intarirea autonomiei locale privind contractarea si garantarea unor imprumuturi necesare pentru finantarea utilitatilor publice, in conditiile legii.

Prezentam in continuare proiectele care s-au derulat la Primaria Produlesti:

v    

" Retea de canalizare si statie de epurare in com. Produlesti judetul Dambovita"

Elaborator:

S.C. REDIS CONSTRUCT SRL TARGOVISTE

Ordonatorul principal de credite:

PRIMARUL COMUNEI PRODULESTI

Autoritatea contractanta:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRODULESTI

Necesitatea si oportunitatea lucrarilor,

Prin tema de proiectare s-a cerut rezolvarea canalizarii localitatii Produlesti.

Localitatea Produlesti dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa, realizat prin programul SAPARD, retelele de distributie a apei fiind amplasate pe intreaga trama stradala.

Locuitorii localitatii nu dispun de un sistem centralizat de colectare, evacuare si tratare a apelor uzate menajere. Apele uzate menajere de la locuintele si obiectivele social-culturale racordate la apa, se evacueaza in bazine vidanjabile iar restul populatiei foloseste latrine uscate.

Apele pluviale din zona sunt evacuate liber prin scurgere la suprafata terenului in cursuri de apa ce strabat localitatea, terenul denivelat asigurand acest lucru.

Pentru a asigura conditiile necesare unei bune desfasurari a lucrarilor din sectorul de baza, este imperios sa se realizeze si un sistem centralizat de canalizare menajera.

Pentru principalele lucrari ce fac obiectul acestei investitii sunt necesare urmatoarele utilitati:

racord de apa la statia de epurare din reteaua de apa stradala existenta,

in zona de amplasare a statiei de epurare se va face un racord de medie tensiune din reteaua existenta,

amenajarea drumului de acces la statia de pompare respectiv la statia de epurare,

imprejmuire zona de protectie sanitara cu regim sever la statia de pompare si la statia de epurare cu gard de plasa de sarma cu rame de otel pe stalpi metalici.

Scopul acestei investitii este colectarea si epurarea centralizata a apelor uzate menajere rezultate de la gospodariile cetatenilor si institutiile publice din localitate.

Acest proiect de salubrizare a cuprins urmatoarele activitati:

 • precolectarea, colectarea , transportul si depozitarea rezidurilor solide,
 • infiintarea si administrarea depozitelor ecologice cu reziduri,
 • maturatul, spalatul cailor publice, intretinerea spatiilor verzi ,
 • curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet,
 • preselectarea reciclarii deseurilor.

Prin acest proiect s-au imbunatatit substantial cerintele igienico-sanitare de viata si de mediu ale locuitorilor.

Avand in vedere prevederile din PUG, normele de mediu, potentialul comunei de a se dezvolta si necesitatea ridicarii gradului de confort al locuitorilor s-a realizat un sistem centralizat de canalizare menajera.

v    

"Modernizare drumuri locale, in comuna Produlesti judetul Dambovita"

Elaboratorul proiectului:

SC INTERSTRADA REAL ESTATE SRL-TARGOVISTE

Beneficiar:

COMUNA PRODULESTI

Autoritatea contractanta:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRODULESTI

Amplasament: Judetul Dambovita,

Necesitatea si oportunitatea lucrarilor,

Comuna Produlesti, sat Produlesti are un numar de 1800 de familii, a caror activitate este strans legata de activitatea in agricultura si de micile industrii locale care s-au dezvoltat in zona.

Functionalitatea obiectivului este data de aplicarea proiectului de asfaltare al drumurilor propuse. Aceste drumuri, in raport de intensitatea traficului si a functiilor pe care le va indeplini se clasifica in drumuri de interes local cu una si doua benzi de circulatie, clasa tehnica IV si V,

Cu privire la acest proiect derulat de catre Primaria Produlesti au fost necesare cateva masuri din care amintim:

reablitarea arterelor principale, si a celor de acces in localitate,

modernizarea intersectiilor,

sistematizarea retelei de drumuri,

cresterea gradului de siguranta a circulatiei.

Prin modernizarea drumurilor din cele doua sate, s-a realizat acces sigur pe orice anotimp, s-au realizat economii la consumurile de carburanti si lubrifianti, s-a redus uzura autovehiculelor, viteza de circulatie a crescut si deci gradul de confort s-a marit substantial, pentru toti participanti la trafic din zona.

Modernizarea acestor drumuri ofera sansa dezvoltarii de noi activitati in zona.

v    

" Reabilitare si modernizare Scoala de Arte si Meserii, com. Produlesti"

Elaborator:

S.C. REDIS CONSTRUCT SRL TARGOVISTE

Ordonatorul principal de credite:

PRIMARUL COMUNEI PRODULESTI

Autoritatea contractanta : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRODULESTI

Amplasamentul:

Constructiile din prezenta documentatie sunt amplasate in localitatea Produlesti, din comuna Produlesti, judetul Dambovita.

Necesitatea si oportunitatea lucrarilor

Prin tema de proiectare s-a cerut reabilitarea si modernizarea Scolii de Arte si Meserii, din comuna Produlesti.

Principalele interventii asupra constructiei vor fi cele legate de :

imbunatatirea confortului termic, paralel cu reducerea cheltuielilor de exploatare prin tralizarea unei termoizolatii exterioare

realizarea unor grupuri sanitare interioare prin amenajarea unor incaperi existente

asigurarea utilitatilor necesare grupurilor sanitare propuse

realizarea unei incalziri in sistem centralizat

refacerea instalatiei electrice interioare

placarea spatiilor de circulatie (coridoare, holuri) cu gresie antiderapanta

Situatia existenta:

Finisajele interioare si exterioare, utilitati:

Finisajele interioare si exterioare ale cladirii sunt in cea mai mare parte satisfacatoare, necesitand refacere numai in zonele unde se vor efectua interventii (realizarea instalatiilor termice si electrice). Se va realiza si o improspatare a zugravelilor interioare (in totalitate).

In prezent, sunt utilizate latrine uscate situate in incinta scolii, constructii ce nu mai corespund cerintelor si normelor actuale. Acestea vor fi abandonate, urmand a fi demolate ulterior prin resurse locale.

Instalatiile electrice sunt necorespunzatoare, iluminatul interior nu asigura minimul necesar, in consecinta acestea vor fi refacute.

Alimentarea cu apa rece

Comuna Produlesti dispune de alimentare cu apa in sistem centralizat.

Pe drumul comunal eferent scolii exista o conducta de apa din PHED Dn 110mm.

Scoala este existenta, ea fiind supusa reabilitarii prin renovarea spatiilor existente.

Instalatiile electrice interioare existente sunt degradate si depasite de cerintele de functionalitate a unei scoli mederne. De aceea se propune dezafectarea si refacerea in intregime a instalatiei electrice interioare si punerea ei de acord cu legislatia tehnica in vigoare

Descrierea functionala si tehnologica

Pentru rezolvarea problemelor prevazute in tema de proiectare s-au propus urmatoarele lucrari:

Se vor realiza grupuri sanitare interioare prin amenajarea unor incaperi disponibilizate din cladire:

Se va amenaja un spatiu existent pentru centrala termica propusa prin extinderea partiala a acestei incapari. Extinderea se va realiza fara a fi afectata rezistenta si stabilitatea constructiei existente. Se va realiza o ministatie de epurare in care vor fi deversate apele uzate din grupurile sanitare.

Grupurile sanitare destinate elevilor si cadrelor didactice din scoala de la Produlesti au fost echipate cu obiecte sanitare in concordanta cu reglementarile in vigoare si numarul de elevi.

Dotarea cu obiecte sanitare s-a facut in concordanta cu reglementarile in vigoare: STAS 1478-90, Normativ 19-94.

Pentru a se asigura o exploatare pe un termen cat mai indelungat, obiectele sanitare vor fi numai din portelan sanitar.

Pe coridoarele scolii, in apropierea grupurilor sanitare s-au prevazut fantani de baut apa.

Prezentul proiect trateaza instalatiile electrice aferente obiectivului din tema de proiectare.

La elaborarea documentatiei de executare a instalatiei termice la Scoala cu clasele I-VIII comuna Produlesti s-a avut in vedere situatia existenta, iar solutia de modernizare a instalatiei de incalzire cuprinde urmatoarele lucrari:

montarea corpurilor de incalzire si dotarea acestora cu robineti de reglare pe tur si retur si robineti de dezaerisire,

montarea conductelor tur-retur si efectuarea legaturilor la radiatoare

spalarea intregii instalatii de incalzire,

alegerea spatiului destinat Centralei Termice si amenajarea acestuia conform conditiilor impuse de Legea 10/1995 privind calitatea constructiilor,

racordarea instalatiei de apa calda de consum existente la instalatia din Centrala Termica,

racordarea instalatiei de incalzire la instalatia din Centrala Termica.

Instalatiile interioare de incalzire sunt supuse urmatoarelor probe:

proba la rece

proba la cald

proba de eficacitate

Spalarea consta in umplerea si mentinerea sub jet continuu la presiunea retelei de alimentare pana cind apa evacuata nu mai contine impuritati vizibile.

Pentru colectarea produselor biologice provenite de la closete si a apelor uzate provenite de la spalarea acestora, a fost prevazuta o microstatie de epurare compacta cu treapta mecanica si treapta biologica care va fi amplasata in incinta scolii.

Fisa de proiect este descrisa in anexa nr.3

Avand in vedere prevederile din PUG, normele de mediu, potentialul comunei de a se dezvolta si necesitatea ridicarii gradului de confort al locuitorilor s-a impus reabilitarea Scolii de Arte si meserii din comuna, pentru adaptarea acesteia normelor si cerintelor actuale .

v    

Denumirea investitiei :

"Pod peste paraul Ursoaia, si pod peste paraul Suta

Elaborator:

S.C. ANACONDA S.R.L. GAESTI

Ordonatorul principal de credite:

PRIMARUL COMUNEI PRODULESTI

Autoritatea contractanta: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRODULESTI

Necesitatea si oportunitatea lucrarilor

Localnicii comunei Produlesti au terenuri la doua societati agricole in suprafata de 2 000 ha si sunt nevoiti sa mearga sa le lucreze si sa transporte produsele ocolind mai mult de 10 km sau riscand trecerea paraului Suta prin vadul existent, cu atelaje si tractoare, traversarea fiind practicabila doar in conditii speciale cu debite foarte reduse.

Principala legatura rutiera dintre casele din Brosteni traverseaza paraul Ursoaia prin vadul albiei, traversarea fiind practicabila doar in conditii speciale cu debite foarte reduse. De asemenea legatura rutiera dintre o parte de case din satul Produlesti traverseaza paraul Suta pe o punte improvizata, foarte deteriorata, impropie si cu un grad foarte mare de risc.

Pentru realizarea accesului la exploatatiile agricole existente cat si la obiectivele socio-culturale din satele comunei Produlesti (scoli, dispensar medical, biserica, primarie, camin cultural), si pentru eliminarea pierderilor de combustibil si de timp a locuitorilor precum si a riscului la care se expun acestia de impune ca fiind necesara construirea a doua poduri peste paraurile Ursoaia si Suta care sa asigure circulatia vehiculelor si a pietonilor in conditii de siguranta in orice perioada a anului pe drumurile comunale si locale din comuna Produlesti.

In anul 2005 si in primavara anului 2006 s-au inregistrat ploi abundente, cu caracter torential, care au determinat depasiri ale cotei de inundatie si viituri ce au antrenat material aluvionar, erodand albia si malurile paraurilor Ursoaia si Suta.

A fost necesar construirea acestor poduri, pentru ca familiile care locuiesc aici sa-si poata aduce recoltele din camp, sa-si poata face aprovizionarea cu combustibil pentru iarna, sa poata circula in conditii civilizate, sa poata avea acces la viata cultural-economica a comunei.

Acest proiect a avut ca scop imbunatatirea situatiei infrasatructurii din cadrul spatiului rural, ameliorarea accesului la reteaua de drumuri comunale, judetene, nationale prcum si la exploatatiile agricole sau alte obiective economice.

v    

Denumirea investitiei :

"Executie tamplarie din PVC la sediul Scolii generale cu clasele I-VIII, din comuna Produlesti, judetul Dambovita

Elaborator:

S.C. NORMALIN S.R.L. TARGOVISTE

Ordonatorul principal de credite:

PRIMARUL COMUNEI PRODULESTI

Autoritatea contractanta: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRODULESTI

Necesitatea si oportunitatea lucrarilor

La elaborarea documentatiei de executare a tamplariei din PVC la Scoala cu clasele I-X din comuna Produlesti s-a avut in vedere situatia existenta, iar solutia de inlocuire a tamplariei din PVC cuprinde urmatoarele lucrari:

lucrarea a cuprins executia si montajul a 29 de usi si 61 de ferestre cu o suprafata totala de 330 mp. avand urmatoarele caracteristici ale materialelor folosite:

profile din PVC cu 4 camere de rupere termica,

geamuri cu grosimea de 4 mm din clasa A de calitate,

feronerie tip G-U,

panel cu o grosime de 20mm pentru usi.

Proiectul derulat a avut ca scop imbunatatirea conditiilor de invatat pentru elevi, desfasurarea orelor de curs in conditii normale, in ceea ce priveste caldura, sonorizarea, transformarea aspectului estetic al scolii intr-unul conform standardelor in vigoare.

v    

Denumirea investitiei :

Modernizarea si eficientizarea retelei de iluminat public

Elaborator:

SC MECHEL SA Targoviste IPM Dambovita

Ordonatorul principal de credite:

PRIMARUL COMUNEI PRODULESTI

Autoritatea contractanta: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PRODULESTI

Data lansarii proiectului: 12.2006

Data finalizarii proiectului:09.2007

Costul proiectului: 26 000 lei

Finantarea proiectului: din bugetul local

Necesitatea si oportunitatea lucrarilor

inlocuirea lampilor existente cu lampi cu consum redus de energie in satele Produlesti si Brosteni,

extinderea retelei de iluminat public pe toate strazile,

montarea a 120 corpuri de iluminat echipate cu lampi economice,

Realizarea acestui proiect a avut in vedere sporirea sigurantei pe timpul noptii a locuitorilor si a persoanelor aflate in tranzit, pietoni sau automobilisti.

In contextul noului tip de economie, identificarea posibilitatilor de dezvoltare ale colectivitatii locale trebuie sa se faca pornind de la evolutia si caracteristicile cererii, concomitent cu analiza potentialului.

Necesitatea adaptarii permanente la schimbare si la noi exigente impune, in acelasi timp, constientizarea autoritatilor locale de importanta pe care progresul tehnic o are pentru asigurarea potentialului lor de dezvoltare si profitabilitate, pentru cresterea competitivitatii si eliminarea decalajelor ce despart in aceasta privinta mediul rural de cel urban. Nu este vorba numai de a imbunatati serviciile existente, ci de a asimila, dezvolta si stapani tehnologii care sa asigure diminuarea consumului de resurse si ridicarea nivelului calitativ al acestor servicii, de a concepe noi produse care sa raspunda unei cereri sau unor nevoi inca neacoperite sau care sa creeze si stimuleze o noua cerere, oferta trebuie sa fie nu numai adaptiva, ci si formativa, mai ales ca experienta ultimilor ani a demonstrat ca preferintele beneficiarilor pot fi modificate, create.

II.2.

STUDIU DE CAZ

ANALIZA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "ALIMENTARE CU APA " DIN CADRUL SAPARD

Proiectul prezentat este "Alimentarea cu apa in comuna Produlesti"

intre :

-AGENTIA SAPARD - Romania, cu sediul in Strada Stirbei Voda, nr 43, sector 1, Bucuresti, reprezentata legal de Gheorghita Corbu, in functie de Director General, in calitate de Autoritate Contractanta, pe de o parte,

si

- Consiliul local al comunei Produlesti, judetul Dambovita, cod fiscal 4449380 cu sediul in comuna Produlesti, judetul Dambovita, reprezentant legal Grigore Marin in functia de Primar, in calitate de Beneficiar, pe de alta parte.

- Titularul investitiei este Consiliul Local al comunei Produlesti.

- Proiectant general S.C "A&A" S.R.L. Targoviste,

- Subproiectant de specialitate: Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Ingineria Mediului si Biotehnologii,

- Beneficiar: Primaria comunei Produlesti.

-Valoarea totala eligibila a Proiectului face obiectul finantarii nerambursabile si este estimata la 2 098 413 lei.

Agentia SAPARD se angajeaza sa acorde o finantare nerambursabila de maximum 2 098 413 lei echivalenta cu 100% din valoarea totala eligibila a proiectului.

Programul SAPARD, prin masura de infrastructura locala este complementar Programului pentru Normalizarea Vietii la Sate care este implementat de Guvernul Romaniei si priveste pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa si asigurarea de locuinte sociale.

Necesitatea si oportunitatea lucrarilor,

Din studiile efectuate in zona s-a constatat ca perimetrul este stabil fara a fi supus fenomenului de alunecare. De asemenea, zona este afectata de fenomene de inundatii in perioadele anuale cu precipitatii peste limita medie.

Locuitorii comunei nu dispun de un sistem de alimentare cu apa, utilizandu-se fantani de tip rural, care sunt in legatura directa cu cantitatea de precipitatii cazute in zona, astfel ca in perioadele secetoase este deficit de apa. In plus apa nu este potabila din punct de vedere bacteriologic.

Comuna Produlesti cu cele doua sate apartinatoare Brosteni si Costesti Deal, totalizeaza un numar de 3.570 de locuitori, respectiv gospodarii si obiective social- culturale, de asemenea, comuna dispune de un efectiv bogat de animale in gospodariile oamenilor.

Conform "Ofertei tehnice" pentru alimentarea cu apa a localitatilor comunei Produlesti s-a propus executarea a 2(doua) foraje si respectiv o gospodarie de apa in Produlesti.

Pentru o dimensionare exacta a necesarului de apa s-au luat in calcul urmatorii potentiali comsumatori:

a)      numarul de locuitori 3 570

b)      numarul de animale din gospodariile oamenilor:

- bovine = 715 capete

-ovine, caprine = 1 189 capete

-cabaline =251 capete

-porcine =855 capete

-pasari  =10 700 capete

c) dotari social-culturale :

- 2 scoli cu 420 elevi

- 2 gradinite cu 170 elevi

- cladiri pentru birouri

d) unitati de industrie mica:

- dezvoltari si noi unitati

In cele trei localitati ale comunei, alimentarea cu apa se face din fantani de tip rural 4-6 m adancime. Apa din fantani nu este potabila din punct de vedere bacteriologic si se constata o duritate chimica foarte mare. Apele uzate menajere de la locuintele si obiectivele social-culturale racordate la apa, se evacueaza in bazine vidanjabile iar restul populatiei foloseste latrine uscate.

Apele pluviale din zona sunt evacuate liber prin scurgere la suprafata terenului in paraurile Suta si Ursoaia.

Lucrarile propuse in acest studiu au ca scop alimentarea cu apa a celor trei localitati ale comunei.

Descrierea functionala si tehnologica,

Pentru asigurarea apei necesare locuitorilor din comuna Produlesti s-au propus urmatoarele lucrari pentru fiecare localitate in parte:

captare,

conducta de aductiune

rezervor de inmagazinare

statie de clorinare

grup de exploatare

retea de distrubutie

utilitati

Durata de executie a proiectului asa cum se mentioneaza in Cererea de finantare a fost de 11 luni, termenul limita de executie a fost

30 septembrie 2005. Durata de valabilitate a contractului cuprinde perioada de executie a proiectului la care se adauga 5 ani de la data ultimei plati facuta de Autoritatea Contractanta.

Pentru realizarea alimentarii cu apa a comunei Produlesti s-au prevazut doua foraje avand H=75m, amplasate in partea de sud -vest a localitatii Produlesti, pe islazul comunal ce este proprietate a primariei. Din puturi apa este pompata intr-un rezervor de inmagazinare de 200mc. Adiacent rezervorului s-a realizat o statie de clorinare si un grup de exploatare.reteaua este realizata din polietilena de inalta densitate avand diametre cuprinse intre 75-160 mm . Pe retea sunt montate cismele stradale si hidranti pentru stingerea unui eventual incendiu. Prin realizarea acestor lucrari este asigurat debitul de cca. 6,5 l/s necesar pentru consumul casnic al celor 3570 de locuitori precum si a utilitatilor social-culturale si de productie existente pe teritoriul comunei. Prin realizarea acestei investitii s-au creat 10 noi locuri de munca .

Realizarea si functionarea obiectivului;

-perioada de executie a fost de 365 zile,

-functionarea obiectivului a fost preconizata pe 20 ani,

-forajele pentru puturile de captare a apei au fost de mare adancime si a exploatat acviferul freatic existent.

-din puturile de captare apa trece in rezervorul de stocare, statia de clorinare, statia de pompe si in final la reteaua de conducte in sat. Statia de pompe este prevazuta cu doua pompe centrifuge, una activa si una de rezerva, amplasata in camera de vane a rezervorului.

S- a dorit ca prin realizarea acestui obiectiv sa se imbunatateasca nivelul de trai al locuitorilor, prin efectuarea acestor lucrari s-au creat oportunitati si interes pentru noi societati economice, social-culturale si comerciale.

Un manager este eficient atunci cand are o viziune strategica asupra fenomenelor si proceselor ce se desfasoara in interiorul si in afara colectivitatilor locale si se preocupa de viitorul acesteia, manifesta o mare receptivitate fata de nou si interes pentru valorile autentice, profesionale si morale, dispune de capacitate de evaluare realista a situatiei in care se afla , dar si de stimulare a increderii angajatilor si a atasamentului acestora .

Prin modul de organizare si desfasurare a activitatii proiectelor publice, autoritatile publice locale sunt obligate sa asigure realizarea urmatoarelor obiective:

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor proiecte,

b) cresterea calitatii vietii cetatenilor prin sustinerea dezvoltarii economice a localitatilor, in principal prin stimularea mecanismelor economiei de piata si prin realizarea unei infrastructuri edilitatre moderne, ca baza a dezvoltarii economice si in scopul atragerii investitiilor profitabile pentru comunitatile locale,

c) dezvoltarea durabila a serviciilor,

d) protectia mediului inconjurator.

II.3. ANALIZA SWOT A COLECTIVITATI LOCALE ANALIZATE

- PRIMARIA COMUNEI PRODULESTI, JUDETUL DAMBOVITA -

Realizarea analizei SWOT reprezinta o modalitate de fundamentare a strategiei.

In actuala perioada de tranzitie, cand colectivitatile locale actioneaza intr-un mediu socio-economic caracterizat printr-un grad ridicat de turbulenta si imprevizibilitate, capacitatea managerilor de a efectua analize SWOT este esentiala pentru a conferi autoritatilor sansa de a infrunta multiplele riscuri.

Punctele forte si cele slabe sunt legate de localitate si de strategiile acesteia, si de modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia concurentei: de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control. Analiza SWOT permite concentrarea atentiei asupra zonelor cheie si realizarea de prezumtii (presupuneri) in zonele asupra carora exista cunostiinte mai putin detaliate.

Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale localitatii. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale.

PUNCTE FORTE

prin realizarea proiectului alimentarii cu apa s-a imbunatatit nivelul de trai al locuitorilor, prin efectuarea acestor lucrari s-au creat oportunitati si interes pentru noi societati economice, social-culturale si comerciale.

- s-au imbunatatit conditiile de invatat pentru elevi, desfasurarea

orelor de curs in conditii normale, in ceea ce priveste caldura,

sonorizarea, transformarea aspectului estetic al scolii intr-unul conform

standardelor in vigoare.

prin construirea celor 2 poduri s-a imbunatatit situatia infrastructurii din cadrul spatiului rural, s-a ameliorat accesul la reteaua de drumuri comunale judetene, precum si la exploatatiile agricole,

fost necesar construirea acestor poduri, pentru ca familiile care locuiesc aici sa-si poata aduce recoltele din camp, sa-si poata face aprovizionarea cu combustibil pentru iarna, sa poata circula in conditii civilizate, sa poata avea acces la viata cultural-economica a comunei.

rolul colectivitatilor locale in domeniul incasarii directe a veniturilor va creste ca efect al politicilor si strategiilor de dezvoltare locala,

imbunatatirea situatiei existente a infrasctructurii din cadrul spatiului rural, imbunatatirea conditiilor de viata si a standardelor de munca si mentinerea populatiei in spatiul rural,

ameliorarea accesului la reteaua de drumuri comunale, judetene, nationale, cai ferate, precum si la exploatatiile agricole, obiective turistice de importanta nationala sau alte obiective economice,

sprijinirea activitatilor economice comerciale si turistice prin dezvoltarea unei insfastructuri minimale,

soluri cu o buna fertilitate pentru plantele de cultura,

ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor si a activitatilor productive desfasurate,

ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare.

regimul de furnizare a apei potabile este permanent, apa distribuita populatiei este numai din resurse subterane si se incadreaza din punct de vedere calitativ in normele sanitare in vigoare,

instalatiile de alimentare cu energie electrica sunt in proces de modernizare in scopul cresterii sigurantei clientilor,

preocuparea si deschiderea autoritatilor locale pentru stimularea si sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri,

PUNCTE SLABE

lipsa serviciilor moderne (Internet, sala de calculatoare, sala de sport pentru recreerea tinerilor,)

acces greu al locuitorilor la pietele de desfacere

autoritatile centrale ar trebui sa sprijine intr-un mod pozitiv initiativele locale, de a crea un mediu favorabil la care colectivitatile sa se poata adapta local sau, si mai mult, de a favoriza informarea asupra diferitelor initiative locale.

tehnologii invechite de cultivare a pamantului

colectivitatile nu au inca suficiente mijloace financiare pentru a se angaja in actiuni de dezvoltare locala,

sistemul de canalizare a apelor uzate nu acopera necesitatile,

responsabilii de la nivel teritorial isi pun intrebari asupra viitorului zonelor pe care le gestioneaza, iar incertitudinea asupra viitorului ramane insa reala.

OPORTUNITATI

programele privind extinderea retelelor de alimentare cu apa, gaze, 

electricitate

canalizare pe intreaga suprafata a teritoriului comunei Produlesti,

o fabrica de colectare si prelucrare a fructelor,

infiintarea unui abator,

apropierea fata de municipiul Targoviste,

posibilitatea de a atrage investitii pe diverse activitati ,

infrastructura cailor de comunicatie, a drumurilor, soselelor, poate fi dezvoltata, modernizata cu ajutorul finantarilor venite de la UE,

posibilitatea accederii la fonduri europene pentru reabilitarea si modernizarea infrastructurii;

investitii pentru punerea in valoare a unor obiective cu valoare turistica, istorica sau arhitectuala,

cooperarea intercomunala prin crearea de sindicate intercomunale, structuri ce vor permite realizarea de economii intr-un domeniu de actiune bine stabilit, fiecare primar pastrandu-si atributiile stabilite prin lege,

oportunitatea adoptarii unor masuri ce vizeaza impaduriri pe anumite suprafete de teren

mentinerea unui echilibru corect intre veniturile populatiei si tariful serviciilor.

asigurarea unui sistem durabil de alimentare cu gaze naturale ( exista deja proiect, magistrala este la 1.8 Km)

ridicarea nivelului educational si cultural,

crearea si promovarea unei imagini favorabile a comunei atat in tara cat si in strainatate prin activitati de informare privind caracteristicile, comunitatea si oportunitatile locale, organizarea de evenimente in acest scop, crearea de interes in dezvoltarea economica locala, identificarea posibilelor parteneriate in scopul dezvoltarii locale,

AMENINTARI

instabilitate si lipsa de fonduri

fiind vorba de dezvoltarea economica speranta este sa gasim un cadru identic care sa permita colectivitatii sa-si integreze propriile sale diferente interne pentru ca responsabilii politici si administrativi se angajeaza cu reticenta in actiuni care ipotecheaza viitorul mai putin apropiat,

migratia externa a lucratorilor cu un nivel educational ridicat,

accentuarea procesului de imbatranire a populatiei,

O atentie deosebita in acest sens , tinand cont de situatia specifica a colectivitatilor locale , de blocajele financiare si de lipsa de lichiditati a acestora, trebuie acordata strategiilor financiare, in cadrul carora atentia trebuie sa se focalizeze asupra identificarii situatiilor si cauzelor care au determinat insuficienta implementarii punctelor forte, precum si asupra masurilor si actiunilor strategice ce sunt necesare pentru restabilirea echilibrului pe de o parte, iar, pe de alta parte, a factorilor si resurselor care pot sa asigure dezvoltarea actuala si finantarea colectivitatii locale .

Un manager este eficient atunci cand are o viziune strategica asupra fenomenelor si proceselor ce se desfasoara in interiorul si in afara colectivitatilor locale si se preocupa de viitorul acesteia, manifesta o mare receptivitate fata de nou si interes pentru valorile autentice, profesionale si morale, dispune de capacitate de evaluare realista a situatiei in care se afla , dar si de stimulare a increderii angajatilor si a atasamentului acestora .

II.4. DIRECTII DE DEZVOLTARE SI OPORTUNITATI DE FINANTARE

Obiectivul fundamental urmarit la nivelul comunei Produlesti este investitia "Infiintare distributie gaze naturale in comuna Produlesti judetul Dambovita".

Estimarea costului investieiei: 3 500 mii lei

Finantare: surse nerambursabile,

Proiectant de specialitate: SC "GEVST- Serv" SRL Ploiesti judetul Prahova,

Necesitatea realizarii investitiei:

In prezent locuitorii din zona folosesc pentru incalzirea locuintelor, lemne de foc si carbuni, iar pentru prepararea hranei folosesc gaze lichefiate si lemne de foc. Acelasi tip de combustibil sunt folositi si pentru incalzirea spatiilor societatilor comerciale si a obiectivelor social-culturale.

Pentru inlocuirea acestor tipuri de combustibili, se propune alimentarea cu gaze naturale a comunei Produlesti, necesara pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor , in scopul indeplinirii criteriilor pentru atingerea standardelor europene. Prin punerea in functiune a acestei investitii se va realiza implicit si crearea unui mediu de viata sanatos, precum si cresterea confortului pentrtu cei 3570 locuitori din comuna noastra.

Valoarea estimata a lucrarilor de investitie, retea de distributie si postul de masura, este de 3 500 mii lei, preturile pot fi diminuate sau marite in functie de indicele national de statistica calculat intre luna semnarii contractului si luna decontarii.

Planul national de reabilitare a zonelor defavorizate cuprinde implementarea de proiecte privind alimentari cu apa, gaze naturale, statii de epurare, reabilitari de drumuri si poduri, etc.

In judetul Dambovita reabilitarea satelor a devenit o prioritate majora deoarece este o zona dens populata si dispune de o zestre bogata in forta de munca. In acest sens s-au gasit surse de finantare pentru alimentarea cu gaze naturale a zonei, incalzirea caselor cu gaze naturale va duce in mod direct la mari economii de masa lemnoasa care va fi valorificata superior in alte domenii.

Investitia este oportuna pentru intreaga zona, astfel;

economii in bugetul familiilor. Gazele naturale este o sursa de energie mai ieftina decat combstibilul solid (lemne de foc) folosit la incalzire si prepararea apei calde de consum si decat gazele petroliere lichefiate utilizate la prepararea hranei,

disponibilizarea masei lemnoase pentru a fi valorificata superior.

realizarea investitiei va avea un impact pozitiv asupra mediului inconjurator, prin reducerea poluarii si protejarea stratului de ozon, prin micsorarea suprafetelor de padure care se vor defrisa.

Avand in vedere integrarea Romaniei la U.E., a fondurilor comunitare ce sunt alocate pentru ridicarea satului romanesc la nivelul celui european, consideram ca este necesar sa gasim cai si solutii de rezolvare a infiintarii obiectivului de distributie a gazelor naturale in localitatea Produlesti, Brosteni si Costesti Deal.

Pe langa toate celelalte proiecte realizate la nivelul comunei Produlesti, alimentarea cu gaze ar incheia procesul de dezvoltare a conditiilor pentru ca si comuna noastra sa indeplineasca conditiile de patrundere a investitorilor in zona, toate acestea contribuind la micsorarea deferentelor sat-oras.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din localitate este necesara pentru imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor, in scopul indeplinirii criteriilor si pentru atingerea standardelor europene. Prin punerea in functiune a acestei investitii se va realiza implicit si crearea unui mediu de viata sanatos, precum si cresterea confortului pentru locuitori din comuna Produlesti.

Programe si proiecte prioritare la nivelul comunei Produlesti:

Reabilitarea si extinderea sistemului de canalizare in comuna Produlesti

Acest proiect urmareste asigurarea integrala a colectarii si transportului apelor reziduale si pluviale si eliminarea impactului negativ asupra conditiilor de viata ale populatiei de functionarea defectuoasa a sistemului de canalizare, de insuficienta capacitatilor de preluare a apelor uzate si meteorice.

Reabilitarea si extinderea sistemului se va realiza prin introducerea retelelor de canalizare in zonele neracordate la sistem, realizarea de colectoare pluviale care se vor conecta la sistem.

Impactul socio - economic:

- conditii de locuire la standarde actuale pentru toti locuitorii comunei,

- se elimina infesatrea panzei freatice,

- conditii mai bune pentru dezvoltarea unor afaceri in toate zonele comunei.

Estimarea proiectului 500 000 euro

Structura de finantare, (propunere) buget local, surse externe nerambursabile, surse atrase (credite)

Termen de realizare 12 luni de la inceperea proiectului.

Proiectul "Ecomonia bazata pe cunoastere"

isi propune crearea unei structuri care sa sprijine unitatile de invatamant, agentii economici in gasirea unor solutii de a-si armoniza activitatea in conformitate cu cerintele economieie actuale. Deasemenea, urmareste promovarea serviciilor si comertului in domeniul tehnologiei informatiilor si dezvoltarea productiei de software. Pentru desfasurarea activitatilor centrului de sprijinire a afacerilor, se va construi un centru de 250 mp

Impactul socio - economic

noi locuri de munca, creandu-se oportunitati e angajare pentru tinerii cu calificare superioara, care vor prefera sa ramana in comuna,

dezvoltarea unei industrii "curate", fara impact asupra mediului,

stimularea dezvoltarii economice si crearea de noi intreprinderi si afaceri,

domeniul IT, mai ales productia de software, nu necesita investitii mari si materii prime scumpe,

Estimarea costului: 600 000 Euro.

Factori critici: costul investitiei, lipsa unei reale comunicari intre agentii economici si sectorul de cercetare, lipsa sau insuficienta resurselor financiare pentru materializarea proiectului, conditiile de acordare si de rambursare ale creditelor, daca se apeleaza si la astfel de surse de finantare.

Termen de realizare 12 luni de la inceperea proiectului.

Obiective specifice si actiuni propuse:

sporirea sigurantei cetatenilor pe timpul noptii si reducerea costurilor pentru iluminatul public,

asigurarea necesarului si a calitatii apei pentru populatie si dezvoltarea retelelor de evacuare a apelor uzate,

modernizarea retelelor electrice,

alimentarea cu gaze naturale,

dezvoltarea agriculturii bazata pe tehnologii avansate si adaptata cerintelor de consum,

constructia unui local nou al Primariei,

constructia unei gradinite in satul Costesti-Deal,

infiintarea unei baze sportive (cabine, imprejmuire teren, grup sanitar),

revizuirea suprafetelor de teren agricol trecute in intravilan fara forme legale.

- imbunatatirea accesului locuitorilor din spatiul rural al exploatarii, imbunatatirea comunicatiilor intre zonele rurale si accesului la reteaua nationala,

- imbunatatirea conditiilor de igiena si sanitare ale locuintelor si ale activitatilor productive executate conform standardelor in vigoare,

- asigurarea consumului necesar de apa pentru culturile agricole si pentru animale in zonele cu deficit de umiditate, in termenii eficientei economice, prin cresterea capacitatii de folosire a sistemelor de irigatii existente si prin reducerea pierderilor de apa din reteaua de irigatii.

Pe ansamblu, dezvoltarea sau regenerarea unei asezari rurale este determinata semnificativ de schimbarile care se produc in structura economiei locale , in structura populatiei si in cultura comunitara, pe de alta parte dezvoltarea unui sistem rural este in mod substantial influentata de aplicarea unui management adecvat si axat pe patru directii principale,, dezvoltarea infrastructurii si asigurarea accesului la aceasta infrastructura, asigurarea accesului la locuinta, protectia mediului ambiant si diminuarea saraciei. Totodata, dezvoltarea unui sistem rural trebuie sa tina cont de caracterul limitat al resurselor (de capital uman, natural si financiar) ce impiedica autoritatile publice sa rezolve toate problemele comunitatii, precum si de alocarea echilibarata a fondurilor financiare. Autoritatea publica trebuie sa evalueze permanent opotrunitatea realizarii unei investitii in raport cu resursele financiare prezente si cu cele viitoare, tinand cont de optiunile populatiei, astfel incat sa fie incurajata responsabilitatea comunitara si individuala in realizarea unui proiect de dezvoltare locala.

Pentru a face fata schimbarii si constrangerilor ce caracterizeaza mediul socio-economic, managerii colectivitatilor locale ramanesti trebuie sa invete sa-si desfasoare activitatea in climatul de incertitudine caracteristic acestei perioade de tranzitie si sa-si asume riscuri si responsabilitati potrivit nivelului ierarhic. Acestia trebuie sa fie capabili sa abordeze problematica colectivitatilor locale nu numai prin prisma necesitatilor curente, ci si a celor viitoare, sa sesizeze si anticipeze amenintarile si oportunitatile si sa pregateasca colectivitatea pentru a le infrunta, preintimapina sau fructifica.

Formularea unei strategii realiste, coerente si explicite dobandeste astazi, mai mult ca oricand, o importanta capitala pentru colectivitatile locale, pentru prefigurarea viitorului acesteia si reducerea incertitudinii , intrucat acestea

ii permite " sa influenteze, prin anticipatie, evolutia mediului sau inconjurator, mai degraba decat a se multumi sa reactioneze la schimbari" generalizarea practicarii managementului la nivelul colectivitatilor locale romanesti necesita un mediu favorizant sub aspectul tuturor factorilor care-l compun: manageriali, ecomonici, tehnici si tehnologici, politici, socio-culturali, naturali, demografici, juridici.

III. 1

Bibliografie

ANDRONICEANU, A. - Noutati in managementul public, Bucuresti,

Editura Universitara, 2005

CURTEANU, D. - Managementul proiectelor publice,

Editura EfiCon Press, Bucuresti, 2005

IOAN RADU,

MINODORA URSACESCU

- Informatica si Management, Editura

Universitara, Bucuresti 2005

NICOLESCU, O - Management , Editura Economica,

VERBONCU,I. Bucuresti, 1999

PROFIROIU, M. - Politici publice, Bucuresti,

Editura Economica, 2006

PROFIROIU, M. - Managementul strategic al colectivitatilor

locale, Bucuresti, Editura Economica, 1998

PLUMB, I. - Managementul serviciilor publice, Bucuresti,

ANDRONICEANU, A. Editura ASE, 2003

ABALUTA, O.

POPA, I. - Management strategic, Bucuresti,

Editura Economica, 2004

JAMES K. McCOLLUM - Management de proiect, Editura

CRISTIAN SILVIU BANACU Universitara, Bucuresti 2005

VERBONCU,I. -Manageri & Management, Editura

Economica, Bucuresti, 2000

Legea nr 215/2001 Legea administratiei publice locale republicata ,

Strategia Nationala de Dezvoltare Economica a Romaniei, 2000-2004, Bucuresti, 2000

Hotararea de Guvern nr. 577/1997 privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor.

Ordonanta de Urgenta privind achizitiile publice nr. 60/2001.





Politica de confidentialitate





Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate