Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
FINANTAREA BUGETARA EFECTUATA PRIN TREZORERIA FINANTELOR PUBLICE


FINANTAREA BUGETARA EFECTUATA PRIN TREZORERIA FINANTELOR PUBLICE


FINANTAREA BUGETARA EFECTUATA PRIN TREZORERIA FINANTELOR PUBLICE

1.NECESITATEA INFINTARII TREZORERIEI FINANTELOE PUBLICE

Modificarile intervenite dupa anul 1990 in rolul si structura sistemului bancar, precum si schimbarile de conceptie privind administrarea si utilizarea resurselor financiare in domeniul public, au condus la concluzia ca realizarea atributelor finantelor publice in conditiile tranzitiei la economia de piata se asigura numai daca se dispune de sisteme proprii de organizare care sa permita interventia in toate fazele de executie.

Un astfel de sistem de organizare a urmariri executiei finantelor publice il reprezinta Trezoreria, conceputa intr-un mod unitar de organizare si functionare la nivel central si teritorial.

In Romania notiunea de Trezorerie a existat inaintea celui de al doilea razboi mondial, dar era vazuta ca un oficiu al statului unde se pastreaza si se administreaza tezaurul public.In conditiile actuale, ale tranzitiei la economia de piata, Trezoreria este conceputa ca un sistem operational in cadrul Ministerului Finantelor, prin care sa se efectueze urmatoarele operatiuni:

- Operatiunile financiare si banesti bugetare si extrabugetare ale sectorului public si contabilitatea acestora ;

- controlul fiscal asupra incasarii la termen a veniturilor ;

- controlul asupra finantarii cheltuielilor institutiilor publice ;

- refinantarea deficitului bugetului de stat ;

- lansarea imprumuturilor de stat ;

- plasarea disponibilitatilor sectorului public .

Necesitatea infiintarii Trezoreriei finantelor publice in perioada de tranzitie este determinata in primul rand de modificarile importante survenite in rolul si structura sistemului financiar si bancar in Romania incepand cu anul 1990, cu consecinte deosebite in ceea ce priveste organizarea si conducerea procesului bugetar.

In al doilea rand diversificarea sistemului bancar a pus probleme asupra controlului executiei bugetului de stat. Astfel controlul bancar asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor bugetare este eliminat.

In al treilea rand organizarea sistemului bancar prezenta un mare risc pentru sectorul public, cunoscand faptul ca activitatea bancara este supusa regulilor falimentului in care ar fi fost implicate direct finantele publice, deoarece acestea s-ar fi aflat in gestiunea unei banci - societate comerciala.

Astfel s-a creat necesitatea stabilirii acelui sistem de organizare a executiei care sa asigure protejarea finantelor sectorului public de toate riscurile, inclusiv de cel al costului ridicat al cheltuielilor legate de comisioanele bancare si al costului dobanzilor aferente imprumuturilor ce s-ar lua pentru acoperirea deficitului bugetar.

Prin infiintarea Trezoreriei finantelor publice intreprinsa experimental intr-un numar redus de judete si generalizata in anul 1994, sarcinile privind urmarirea executiei de casa a bugetului au trecut de la bancile comerciale la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor

Noua organizare a antrenat modificari importante in fluxurile financiare ale agentilor economici, institutiilor publice precum si a celorlalte persoane juridice care prin activitatea pe care o desfasoara genereaza obligatii fata de bugetul public sau relatii de decontare cu persoanele juridice finantate din acest buget.

Cele mai semnificative consecinte ale functionarii Trezoreriei finantelor publice sunt urmatoarele: -asigurarea exercitarii in conditii mai bune a atributiilor Ministerului Finantelor ca urmare a reorganizarii aparatului din subordine ; -exercitarea controlului prin organe proprii asupra urmaririi indeplinirii obligatiilor cuvenite bugetului public national, dar si asupra efectuarii cheltuielilor de catre institutiile publice din creditele bugetare aprobate ; -perfectionarea sistemului informational si decizional in ceea ce priveste rapiditatea, relevanta si acuratetea raporturilor in legatura cu executia bugetara ; -crearea functionalitatii perceptiei rurale ca unitate fiscala de sine statatoare .

Prin functionarea Trezoreriei se asigura deci, exercitarea in mai bune conditii a atributiilor Ministerului Finantelor si a unitatilor sale teritoriale ca urmare a reorganizarii aparatului din subordine si a modificarilor intervenite in sistemul bugetar.

Astfel, s-a eliminat centralizarea excesiva a tuturor resurselor si cheltuielilor statului intr-un buget unic, iar structura aparatului financiar fiscal teritorial a fost imbunatatita urmarindu-se intarirea rolului si importantei unitatii fiscal-teritoriale in cadrul careia functioneaza un compartiment distinct cu activitate de trezorerie.

2.LOCUL SI ROLUL TREZORERIEI FINANTELOR PUBLICE IN CADRUL SISTEMULUI FISCAL

Sistemul fiscal este structurat pe trei componente interdependente, dupa cum urmeaza:

impozitele si taxele ca venituri ale statului ;

mecanismul fiscal ;

aparatul fiscal .

Impozitele si taxele reprezinta venituri ale bugetului public national care provin de la persoane fizice si juridice. In momentul incasarii lor, impozitele si taxele nu au o destinatie speciala, iar dupa incasare se depersonalizeaza si sunt utilizate in vederea efectuarii cheltuielilor publice pentru realizarea functiilor si sarcinilor statului si institutiilor sale.

Mecanismul fiscal reprezinta ansamblul de metode si tehnici de impunere privind veniturile fiscale ale statului precum si instrumentele impunerii. Impunerea consta in identificarea tuturor categoriilor de persoane fizice sau juridice care detin sau realizeaza un anumit obiect impozabil, in evaluarea bazei de calcul a impozitului, in determinarea exacta a cuantumului acestuia.

Instrumentele impunerii sunt documentele fiscale care difera in functie de continutul, natura impozitelor si taxelor, realizandu-se astfel scopul final al activitatii de impunere, adica perceperea impozitelor si taxelor.

Aparatul fiscal decurge din insasi legile care reglementeaza impozitelor si taxelor. Statul isi indeplineste sarcinile fiscale prin institutiile autoritatii publice: Parlamentul si Guvernul.

Activitatea fiscala a statului cuprinde latura legislativa, care se infaptuieste de catre Parlament si cea executiva, realizata de Guvern prin institutiile administratiei publice de specialitate in structura carora este cuprins si aparatul fiscal.

Institutia administratiei publice de specialitate prin care Guvernul isi indeplineste atributiile sale executive in domeniul fiscal este Ministerului Finantelor.

Trezoreriei finantelor publice, organizata atat la nivel central cat si in profil teritorial are sarcina incasarii veniturilor bugetare pe baza unei evidente stricte pe fiecare platitor.

Organizarea trezoreriei finantelor publice si concentrarea la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor a operatiunilor de executie si evidenta a obligatiilor de plata, a sumelor incasate si a fondurilor destinate institutiilor bugetare scurteaza circuitele necesare pentru realizarea bugetului public national, contribuind totodata la cresterea eficientei aparatului fiscal.

De asemenea trecerea de la bancile comerciale a operatiunilor de urmarire a executiei de casa a bugetului la unitatile fiscale teritoriale si finantarea institutiilor publice prin trezorerii, in conditiile echiparii acestora cu tehnica moderna de calcul, reduce timpul de prelucrare a datelor, asigurand factorilor de decizie pe plan local si national informatiile privind evolutia realizarii procesului bugetar.

In acelasi timp, avand la indemana datele privind incasarile pe platitori si surse de venituri, compartimentele de constatare si urmarire a impozitelor si taxelor pot actiona selectiv si eficient pentru intarirea disciplinei fiscale. De asemenea organele fiscale intrand cu operativitate in posesia informatiilor care se refera la obligatiile de plata ale contribuabililor pot sprijini agentii economici, care in anumite perioade conjuncturale isi pierd capacitatea de plata prin aprobarea unor amanari, esalonari, reduceri sau scutiri in limitele competentelor stabilite prin lege.

Devenind o veriga importanta in lantul circulatiei banesti Trezoreriile finantelor publice trebuie sa-si organizeze astfel activitatea pentru ca pe langa inlesnirea efectuarii cu operativitate a relatiilor de decontare intre institutiile publice si agentii economici sa se asigure si operativitatea decontarilor intre acestia si bugetul public.

3. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA TREZORERIEI FINANTELOR PUBLICE

In baza Legii contabilitatii, Ministerul Finantelor este autorizat sa organizeze contabilitatea trezoreriei finantelor publice privind executia de casa a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, constituirea si utilizarea mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala, gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul institutiilor publice.

Activitatile de trezorerie sunt organizate atat in cadrul Ministerul Finantelor cat si in unitatile subordonate ale acestuia, respectiv in directiile generale ale finantelor publice, administratiile, circumscriptiile si perceptiile financiare.

3.1 FUNCTIILE DE BAZA ALE TREZORERIEI

Trezoreria finantelor publice este conceputa ca o institutie financiara prin care sectorul public isi efectueaza operatiunile de incasari si plati, asupra carora Ministerul Finantelor exercita controlul fiscal si financiar preventiv, indeplinind in principiu, urmatoarele atributii ;

casier al sectorului public, prin care se asigura incasarea veniturilor, efectuarea platilor si pastrarea disponibilitatilor;

asigurarea, executiei bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, reflectate in incasarea veniturilor din impozite si taxe de la contribuabili si efectuarii platilor dispuse de ordonatorii de credite in limita creditelor aprobate.

exercitarea operativa a controlului financiar preventiv, asupra incasarii veniturilor cat si a incadrarii cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite in prevederile si destinatia aprobata prin bugetele de venituri si cheltuieli;

efectuarea operatiunilor de decontare in contul institutiilor publice si pastrarea disponibilitatilor acestora, in urma constituirii si utilizarii mijloacelor extrabugetare si a fondurilor speciale;

atragerea disponibilitatilor din economie pe calea constituirii de depozite cat si prin imprumuturi de stat lansate in vederea asigurarii resurselor financiare pentru reabilitarea si retehnologizarea unor sectoare din economie, acoperirea deficitului bugetar, etc;

efectuarea de plasamente la termen a disponibilitatilor statului existente temporar in conturile trezoreriei;

gestionarea datoriei publice reflectata in primirea imprumuturilor interne si externe, folosirea acestora potrivit destinatiei prevazute in contracte, rambursarea creditelor la scadenta si plata dobanzilor;

asigura evidenta contabila privind executia de casa pentru toate operatiunile de incasari si plati cu ajutorul conturilor sintetice si analitice desfasurate pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.

3.2 ORGANIZAREA TREZORERIEI FINANATELOR PUBLICE

Trezoreria finantelor publice este organizata intr-un sistem unitar, atat la nivel central cat si in teritoriu in scopul cuprinderii tuturor operatiunilor financiare ale sectorului public.

Sistemul de organizare a trezoreriei finantelor publice se prezinta astfel :

- Trezoreria centrala

- Trezoreria judeteana si a Municipiului Bucuresti


Trezoreria finantelor publice - Trezoreria Municipala

- Trezoreria Oraseneasca

- Trezoreria de la perceptiile rurale

Trezoreria centrala este organizata in cadrul Directiei Generale a Trezoreriei si Datoriei Publice din Ministerul Finantelor avand urmatoarele atributii principale :

elaborarea instructiunilor privind organizarea si functionarea trezoreriilor teritoriale;

asigura evidenta contabila a constituirii si utilizarii fondurilor statului;

deschide creditele bugetare dispuse de ordonatorii principali;

efectueaza operatiile de decontare intre unitatile trezoreriei judetene;

efectueaza plasamente financiare;

gestioneaza datoria publica externa si interna

elaboreaza raportul si contul general de executie a bugetului de stat, a fondurilor speciale si extrabugetare.

La nivel judetean activitatea de trezorerie este organizata in cadrul directiei generale a Finantelor Publice fiind specializata in activitatea de coordonare si sintetizare a fluxurilor financiare ale trezoreriilor de pe intreg teritoriul judetului, avand in principal urmatoarele atributii :

organizeaza si coordoneaza activitatea de trezorerie la organele teritoriale in conformitate cu instructiunile elaborate in acest scop si dispune de masuri pentru imbunatatirea activitatii;

deschide credite bugetare dispuse de ordonatorii secundari finantati din bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat la toate trezoreriile locale;

gestioneaza controlul corespondent al trezoreriei judetene deschis la sucursala judeteana a Bancii Nationale, asigurand efectuarea operatiilor de decontare intre trezoreriile locale si institutiile bancare corespondente.

Elaboreaza lucrari de sinteza si analiza privind executia bugetara, conturile de trezorerie, etc pe care le raporteaza operativ si periodic Ministerului Finantelor; propune masuri cu privire la asigurarea incasarii veniturilor si intarirea controlului asupra cheltuielilor bugetare;

Executa actiuni de indrumare si control a activitatii trezoreriilor din subordine.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate