Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
AUTOMATIZAREA SI INFORMATIZAREA CALCULULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE


AUTOMATIZAREA SI INFORMATIZAREA CALCULULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE


AUTOMATIZAREA SI INFORMATIZAREA CALCULULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

Conform Ordonantei Guvernului publicata in Monitorul Oficial nr. 81/01.02.2002, modificata cu Ordonanta Guvernului, publicata in Monitorul Oficial nr. 942/23.12.2002, privind introducerea sistemelor moderne de plata, institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, penalitati si alte obligatii de plata sunt obligati sa accepte incasari si prin intermediul cardurilor de debit si a cardurilor de credit, incepand cu urmatoarele date:

- 1 februarie 2003, cei care isi desfasoara activitatea in municipii;- 1 noiembrie 2003, cei care isi desfasoara activitatea in orase.

Dotarea cu terminale de plata a institutiilor publice se va realiza de catre bancile acceptante de carduri.

Cheltuieli cu achizitionarea si instalarea tenninalelor de plata vor fi suportate de catre bancile acceptante.

Programul utilizat pentru plata electronica a impozitelor si taxelor se compune din:

Baza de date: care contine datele referitoare la debitori si impozite.

Fisierul de debitori: contine urmatoarele campuri:

Cod debitor: generat automat la inregistrarea unui nou debitor si este realizat dintr-o combinatie de cifre in care primele patru cifre reprezinta codul strazii pe care locuieste, iar urmatoarele patru cifre reprezinta numarul de ordine al debitorului.

Numele: este completat numele si prenumele proprietarului

Adresa: este un camp de tip MEMO, care contine adresa debitorului.

Codul numeric personal: codul unic de identificare a persoanei.

Fisierul de impozite: contine urmatoarele campuri:

- Cod debitor

- Cod impozit: impozitele, in functie de tipul lor sunt codificate astfel:

o 3 pentru impozit cladiri

o 41 pentru impozit teren intravilan

o 10 pentru impozit extravilan sau intravilan care se plateste conform

anexei 4 la O.G. 36/2002

o 4 pentru taxa pe mijloace de transport

Suma anuala a impozitului sau taxei

Sold impozit

Ramasta

Majorari la ramasita

Majorari la curent

Penalitati la ramasita

Penalitati la curent

Sumele pe trimestru de plata

Rest de plata

Dupa introducerea unui debitor in baza de date acestuia i se elibereaza un

proces verbal conform anexelor 6.1, 6.2, 6.3.

In momentul in care contribuabilul vine pentru plata sau doar pentru consultarea impozitului pe cladiri si/sau teren, sau taxei pe mijloacele de transport, operatorul (inspectorul) apeleaza executabilul 'case', a carui format este urmatorul:

Din meniul afisat pe ecran, inspectorul alege 'Consultare' pentru a putea informa contribuabilul care este impozitul pe cladiri respectiv pe terenul intravilan (daca este cazul). Prin completarea primelor litere (sau primei litere) sau a numelui contribuabilului, se va derula o lista cu toti contribuabilii din baza de date cu datele specificate de inspector, astfel:

Dupa identificarea contribuabilului dupa nume si adresa din lista derulata, putem consulta, pe pozitia acestuia datele referitoare la suprafata apartamentului (casei), suprafata pivnitei, subsolului, mansardei, etc. (daca acestea exista), alte spatii profesionale, constructii anexe, garaje, daca este sau nu scutit la plata impozitului pe cladiri si procentul de scutire, suprafata de teren intravilan, fara constructii pe care plateste impozit, daca este scutit sau nu la plata impozitului pe teren si procentul de scutire, cu urmatorul mod de prezentare:

In partea de sus a ecranului este afisata situatia debitului, soldului pe anul in curs precum si a ramasitei (debit ramas neincasat) din anii precedenti, precum si data ultimei plati.

In partea de jos a ecranului este afisat impozitul pe c1adiri si teren intravilan cu valoarea anuala si valoarea debitului pe anul curent. Aceste valori pot fi egale (ca in exemplul de mai sus) sau pot fi diferite.

Astfel, contribuabilul dobandeste apartamentul (casa) in timpul anului curent, valoarea debitului pe anul curent va fi mai mica decat valoarea debitului pe tot anul deoarece se calculeaza impozitul proportional cu lunile ramase incepand din luna urmatoare dobandirii pana la sfarsitul anului.

De asemenea, contribuabilul se scoate din evidenta in timpul anului curent cu apartamentul (casa), valoarea debitului pe anul curent va fi mai mica decat valoarea debitului pe tot anul deoarece se calculeaza impozitul proportional cu lunile trecute de la inceputul anului pana cand a vandut apartamentul.

In acelasi mod se pot consulta si alte tipuri de impozite sau taxe, in cazul in care contribuabilul doar vrea sa se informeze asupra uneia dintre impozitele sau taxele pe care le are de plata in cursul anului curent.

Plata efectiva sau chiar informarea in ansamblu a contribuabilului se face utilizand aplicatia 'ghiseu'.

Aplicatia 'ghiseu' cuprinde o serie de meniuri si anume:

- chitante automate la ghiseu;

- operatiuni zilnice, curente;

- consultarea matricolelor, impozitelor;

- borderouri operatiuni zilnice;

- alte operatiuni zilnice.

In cadrul meniului de chitante automate la ghiseu se fac platile, se emit chitante care automat fac scaderea sumei platite din debitul total.

Contribuabilul are posibilitatea de plata integrala, plata la jumatate sau plata partiala, iar rezultatul efectuarii platii este o chitanta ce poate fi tiparita sau poate fi doar consultata:

In cadrul meniului "operatiuni zilnice curente", se pot face debitari, scaderi, stornari, schimbarea numelui pe o anumita pozitie de rol, virari in cazul in care un contribuabil doreste sa vireze o suma platita in plus de la o categorie de impozit la alta, sau stergeri de impozite sau pozitie de rol.

In figura de mai sus este facuta o debitare la curent in cazul unei taxe pe mijloace de transport. Debitarea se face in cazul in care contribuabilul a mai cumparat o masina in cursul anului si mai are de plata pe langa masina dobandita de anii trecuti inca 58.600 lei plus majorari pentru masina noua. Acest lucru se face in principal cand contribuabilul a si vandut masina abia cumparata.

In figura de mai sus este prezentata o scadere la curent din cauza unei suprasolviri din anul precedent de 125.000 lei, suma scazuta din debitul pe anul curent.

De asemenea utilizand meniul 'modificari', se pot modifica: numele, adresa, codul personal.

In figura de mai sus este prezentata o virare. Dupa cum se observa, programul

permite atat virarea de la un cod de impozit la altul in cadrul aceluiasi debitor, cat

si virarea de la un debitor la altul pe diferite coduri de impozit.

Virarea unei sume dintr-un cod de impozit in altul sau de la un debitor la altul se poate face de la curent la curent sau la ramasita sau de la ramasita la curent sau tot la ramasita.

In cazul introducerii unei noi pozitii de rol, se utilizeaza aplicatia 'case' din care se alege meniul 'dobandire'.

In acest meniu se introduc datele referitoare la suprafetele construite sau utile ale casei sau apartamentului, data constructiei, suprafetele profesionale, constructii anexe, garaje in caz ca are in proprietare, data dobandirii, suprafata de teren intravilan fara constructii, procentul de scutire, daca este cazul. Modul de prezentare a ferestrei de introducere a datelor pentru dobandire este urmatorul:

Dupa introducerea datelor, contribuabilul primeste un proces verbal unde este specificat debitul la impozitul pe c1adiri si pe teren intravilan:

Pentru calculul impozitului pe teren cu alte destinatii decat de teren cu constructii, se utilizeaza aplicatia 'agricol', a carui fereastra este prezentata in figura de mai jos:

Daca un contribuabil dobandeste un autoturism cu capacitatea cilindrica de 1289 cm3, utilizam aplicatia 'auto', care are urmatorul meniu:

- dobandire;

- consultare matricole auto;

- radiere.

Pentru introdueerea unui autoturism nou dobandit, alegem meniul 'dobandire" a carui fereastra este prezentata mai jos:

Debitorul va primi un proces verbal de dobandire a autoturismului unde este prezentat debitul si modul de impartire a lui in cele patru trimestre.

Programul de calcul a impozitelor si taxelor are aplicatii si pentru calculul altor taxe si concesiuni precum si o aplicatie numita 'amenzi ' in care se regasesc toate tipurile de amenzi instiintari de plata, amenzi platite (descarcate), majorari, penalizari.

Pe langa aceste aplicatii, in cadrul aplicatiei 'ghseu' se pot scoate instiintari

de plata, somatii, titluri executorii pentru contribuabilii care nu si-au platit impozitul.

Programul de calcul a impozitelor si taxelor cuprinde, de asemenea si situatii centralizatoare la sfarsit de luna, trimestru, an, dupa caz, din care se pot determina cu usurinta situatia debitelor incasate (curent si/sau ramasita), restante.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate