Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIUL SIBIU


PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIUL SIBIU


PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIUL SIBIU

CUPRINS

1. DATE DESPRE PLANUL URBANISTIC GENERAL

2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ZONA ISTORICA

3. PERSPECTIVE

1..DATE DESPRE PLANUL URBANISTIC GENERALPlanul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pt. intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic General (P.U.G ul - cuprinse in Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUG-ulu )

-optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean;

-valorificarea potentialului natural, economic si uman;

-stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;

-organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;

-stabilirea si delimitarea zonelor construibile;

-stabilirea si delimitarea zonelor functionale;

-stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;

-stabilirea si delimitarea zonelor protejate;

-modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;

-videntierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor;

-delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea obiectivelor de utilitate publica;

-stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a constructiilor;

2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

ZONA ISTORICA

ANSAMBLUL URBAN FORTIFICAT

ZONA PROTEJATA

CENTRUL VECHI (CV)

REGULAMENT DE URBANISM

Reglementarile specifice orasului vechi SIBIU - cetatea Sibiului au fost structurate conform Regulamentului General de Urbanism, bazate pe studiul evolutiv si sincronic anexat, cu documentar iconografic si cartografic - istoric, privind orasul medieval SIBIU.

In formularea reglementarilor specifice s-a tinut cont de legislatia in constructii, lucrari publice si amenajarea teritoriului, respectiv de masurile pentru protectia Patrimoniului Cultural National, si de ordonatele privind Monumentele Istorice si zonele de Protectie Urbana. De asemenea s-a tinut cont de documentatiile similare elaborate pana in prezent cum ar fi Regulamentele pentru municipiul DEVA, SEBES, ALBA, SIGHISOARA si studiul in curs de elaborare pentru MEDIAS, intocmite de URBAN PROIECT, Institutul de Arhitectura si Urbanism ' Ion Mincu' si SC PROIECT SA TG. MURES

preluand reglementarile care sunt comune in aceste nuclee istorice.

In elaborarea datelor specifice locale, s-a tinut cont de Regulamentul Urbanistic privind orasul SIBIU in perioda interbelica si de datele istorice si studiile elaborate pana in prezent. In acest sens a fost anexat Studiul de restructurare urbana in perimetrul medieval SIBIU, elaborat in 1989 de Centrul de Proiectare SIBIU privind aspectele evolutive istorice in zona. Acest studiu a fost complectat cu Lista Ilustratiilor privind primele 37 de planse de format A3 ca studiu evolutiv si sincronic pe baza documentelor cartografice si iconografice, privind orasul medieval SIBIU ,cu Lista Monumentelor Istorice din SIBIU si studiul preliminar privind Studiul perspectivelor si a zonelor de vizibilitate protejate cu reglementari specifice privind regimul de inaltime sau interdictii de construire.

REGULAMENT DE URBANISM

ANSAMBLUL URBANFORTIFICAT

ZONA PROTEJATA

CENTRUL VECHI ( CV )

GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI, LIMITA

Fondul construit existent :

Conform listei monumentelor istorice si a studiului istoricurbanistic anexat, delimitarea Cetatii Sibiu este urmatoarea :

SE : Piata Unirii,frontul alcatuit din cladirea Teatrului,limita NV a pietii Teatrului,str. Berariei pana la intersectiacu str. Gimnasticii, B-dul Spitalelor; E : str. Constitutiei, str. Blanarilor, Piata Garii/frontul

vestic; N : str. N. Teclu, Intreprinderea Independenta zona halelor, fosta Aleea Scolarilor/ in exteriorul

zidurilor de fortificatii/, SC PIM SA, str. Cibinului/ in exteriorul fostului bastion de poarta/;

NV : str. Malului, Piata Cibin; V : str. Darstelor, Aleea Filozofilor, Sos. Alba Iulia; SV : str. Andrei Saguna, Piata Unirii- frontul laturii scurte a Primariei, noul sediu al Primariei . Sunt incluse ambele fronturi ale strazilor ce delimiteaza zona protejata, astfel incat acestea sa beneficieze de aceleasi reglementari.

Evolutia parcelelor in secolele XIX-XX vezi plansele 35 si 36. Impartirea orasului pe zone fortificate evolutiv vezi plansa 37.

Analiza fondului construit existent in interiorul rezervatiei este prezentata in plansele 38-44, subimpartirea pe sectoare - sapte la numar - a avut in vedere traseele principale de acces, si intersectia acestora in piete. Aceasta sectorizare este o propunere de subimpartire pentru viitoarele PUZ-uri. Prezentul REGULAMENT DE URBANISM trateaza Centrul vechi ca o singura unitate in care toate reglementarile sunt unitare, in vederea unei realizari coerente de punere in valoare si de interventii. Desigur prescriptiile vor avea un caracter diferentiat in ceea ce priveste terenurile din interiorul cetatii si cele din exteriorul zidurilor de fortificatii. Deasemenea o problema distincta ramane si zona bastioanelor si a turnurilor disparute, respectiv aliniamentul zidurilor, in vederea materializarii traseelor si vizualizarea delimitarilor istorice-urbanistice initiale.

Fondul construit existent este caracterizat de tesutul medieval al strazilor si a parcelelor, cu constructii traditionale compuse intr-un regim inchis cu parter, parter si un etaj in orasul de jos, cu unu si doua etaje in orasul de sus. Structura caselor este pe zidarii portante si plansee de lemn, respectivbolti, caracteristice fiecarei perioade de evolutie.

Accentele initiale in acest context au fost doar turnurile bisericilor si a cetatii, respectiv turnurile de locuinta. In prezent din aceste turnuri s-au pastrat mai ales in zona orasului de sus, fiind anihilate aproape integral in orasul de jos. Regimul de inaltime ce depaseste parter si doua etaje se gaseste cu

precadere in zona adiacenta orasului medieval, acceptabil inspre zona centrala si zona garii spre sud-vest si est , in cazul constructiilor ce respecta functiunea si caracterul zonei /pana la patru nivele, cu acoperis de tigla, inacceptabil pentru cladiri industriale dinspre nord, nord-vest cu constructii straine zonei, cu volumetrii mari si acoperis terasa. Densitatea monumentelor arhitecturale nominalizate scade in functie de interventiile necorespunzatoare in timp. Astfel zona centrul-vechi in jurul pietelor Huet, Aurarilor, Piata Mica si Piata Mare are o densitate deosebita impreuna cu zona de sud-est unde cetatea este protejata de o centura verde existenta. Cea mai scazuta este in zona de nord, nord-vest si est, unde industria, piata agroalimentara si piata garii ingreuneaza punerea in valoare a marturiilor existente valoroase turnuri de cetate, bastioane si ziduri de fortificatie .Prin aceasta vecinatate necorespunzatoare, este opturata si panorama orasului dinstre nord, impreuna cu valea raului Cibin.

Functiuni predominante : locuinte istorice fara confort. Functiuni complementare : institutii publice, religioase, si culturale, dotari comerciale si de prestari servicii, invatamant si sanatate, unitati industriale.

3.PERSPECTIVE

SECTIUNEA I : UTILIZAREA FUNCTIONALA

Art. 1 - FUNCTIUNI PERMISE

Conform Regulamentului General, cu urmatoareleprecizari :

IN INTERIORUL ZIDURILOR DE FORTIFICATIE :

1.1 - la cladirile existente cu valoare de monument sau ambiental, la care sunt pastrate planimetrii sau alte elemente spatiale initiale insiruiri traditionale de incaperi, structuri boltite etc. functiunea va fi adaptata conditionarilor existente, realizand punerea in valoare a elementelor istorice chiar prin

alegerea functiunii in raport cu rezultatele prescriptiilor PUZ sau a studiilor istorice de caz.

1.2 - la constructiile noi propuse in locul celor demolate sau la cele existente dar fara elemente valoroase istoricoarhitecturale, se pot propune functiuni complementare depozite pentru unitati comerciale cu desfacere in orasul vechi, garaje pentru locatari , in asa fel incat sa rezolve cerintele complexe in cadrul unei gospodarii, prin pastrarea compozitiei urbane originale lotizarea, volumetria .

1.3 - in vederea realizarii unor functiuni mai complexe chiar pe intinderea unie insule urbane existente,in cazul unor situatii speciale cum ar fi restaurarea urbana pe o insula dezafectata de demolari necontrolate pana astazi, sau amplasarea unor dotari invatamant prescolar sau elementar in interiorul

loturilor , fara dezafectarea aliniamentului si a volumelor existente se va pastra parcelarul istoric, iar acolo unde a fost modificat sa fie refacut.

1.4 - se vor avea in vedere functiunile initiale, in vederea revitalizarii si reabilitarii urbane, cum ar fi sedii pentru diferite mestesuguri cuplate cu locuinta conform denumirilor de strazi si studii de caz piete si strazi comerciale pe arterele istorice aliniamentul celor sapte sectoare propuse, cu posibilitate de

legatura pietonala in viitor cum ar fi str. N. Balcescu, str. 9Mai,10Faurului,Turnului, Piata Mica, partial Piata Mare, Huet si Aurarilor.

IN EXTERIORUL ZIDURILOR DE FORTIFICATIE

1.5 - in zonele cu lotizari pentru locuinte si dotari existente ,pastrarea functiunilor cu extinderea caracterului de promenade pe langa aliniamentul zidurilor initiale.

1.6 - in zonele afectate de industrie, schimbarea functiunii peunitati mai mici traditionale si prezentarea lor intr-un context de loisir si agrement ingloband si cursul raului Cibin cu cele trei poduri dinspre nord, nord-vest, prezentarea morilor impreuna cu canalul morii, unitati hoteliere si de alimentatie publica,

eventual terenuri de sport si dotari de invatamant.

1.7 - in aceste zone vor fi amenajate platforme de parcare autoturisme, impreuna cu dotarile conexe comerciale si de prestari servicii, in vederea descongestionarii pietelor centrale existente.

1.8 - se va avea in vedere legarea pietonala intre zona de intramuros cu cartierele invecinate, sustinute de functiuni publice si de zone verzi.

Art. 3 - REGIMUL DE CONSTRUIRE

IN INTERIORUL ZIDURILOR DE FORTIFICATIE :

3.1 - regim inchis.

- cladirile si anexele parazitare ale monumentelor istorice si cele situate in zona de protectie a monumentelor istorice nu vor mai fi mentinute si se va avea in vedere eliminarea lor.

Art. 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

4.1 - se va pastra parcelarul existent istoric neschimbat sau se va modifica in cazul in care, pe baza unor cercetari arheologice si/sau istorice, va aparea necesitatea restituirii formei si dimensiunile originale.

- in zonele unde a fost desfiintat parcelarul acesta se va reface concomitent cu refacerea frontului la strada si se vor relua aliniamentele originale ( Str. A. Odobescu, Str.Constitutiei ).

- unificarea parcelelor in vederea construirii de cladiri agabaritice este interztisa.

Art. 7 - AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR UNELE FATA

DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Conform Regulamentului General.

7.1 - Sunt exceptate de la Regulamentul General corpurile cu valoare istorico-ambientala, unde restaurarea sau refacerea corpului va respecta locul initial.

Art. 8 - REGIMUL DE INALTIME

Constructii existente

8.1 - Cladirile care se conserva si se restaureaza trebuie pastrate ca volum general sau reduse la volumele originale.

8.2 - Orice modificare a inaltimii cladirilor fara valoare de monument sau fara valoare ambientala care pot fi conservate, ameliorate sau inlocuite trebuie justificata prin desene, machete, fotomontaje sau prin oricare alt mijloc care permite reprezentarea insertiei in sit, inclusiv raportul cu cladirile invecinate.

8.3.-Se va pastra regimul de inaltime a zonelor vizate confom studiului preliminar - perspective a zonelor de vizibilitate protejata.

Conform Regulamentului General.

13.1 Se interzice : 13.1.3 - utilizarea tamplariei metalice, din aluminiu, chiar daca materialul protector imita materialul traditiomal,plastic - pentru usi, ferestre cu exceptia celor istorice-artistice.

- inlocuirea tamplariei de lemn cu tamplarie de lemn cu dimensiuni, sectiuni, impartiri si sens de deschidere nespecifice.

13.2.2 Acoperisuri

Acoperisurile vor trebui sa conserve materialele si forma originala. Pantele vor determina alegerea materialului adecvat, fiind recomandabila tigla solzi de forma, culoarea si dimensiunile celor existente.

Coamele se vor realiza cu tigle speciale prinse cu martar de var. Se interzice inlocuirea acoperisurilor existente cu acoperisuri terasa.

Art. 14 - SPATII LIBERE PLANTATE

14.1 - Spatiile verzi existente se conserva sau se reamenajeaza ca spatii verzi publice.

14.2 - Arborii izolati si de aliniament fac parte din decorul urban si din patrimoniul care trebuie valorificat. Reamplasarea lor se impune cand acestia dispar. In zonele de pietonal si piete

istorice se va reproiecta vegetatia avans in vedere punerea in valoare a fatadelor existente.

14.3 - Amanajarile de spatii verzi publice in zona extramuros se supun unor operatiuni complexe ale caror documentatii se supun autorizarii de catre DMI si serviciul de urbanism al primariei inlocuire PUD sau PUZ.

In cazul unor lucrari publice care necesita elaborarea unor PUD-uri, atribuirea autorizatiilor va putea fi amanata pana la incheierea intocmirii documentatiilor respective. De la caz la caz solicitantii de autorizatii vor putea contribui la finantarea

elaborarii PUD-urilor.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate