Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Administratie


Index » legal » Administratie
Rectificarea si reconstituirea actelor administrative


Rectificarea si reconstituirea actelor administrative


Rectificarea si reconstituirea actelor administrative

Modificarea actelor administrative poate fi facuta atat de autoritatea emitenta, cat si de alte autoritati cum ar fi autoritatea administratiei publice ierarhic superioara sau instanta de judecata competenta, potrivit legii.

In acest caz trebuie facuta deosebirea dintre actele administrative de autoritate normative si cele individuale.

Prima categorie de acte poate fi modificata de catre autoritatea emitenta si de catre instanta competenta. Modificarea realizata de catre autoritatea emitenta trebuie facuta printr-un act de acelasi nivel, adoptat sau emis cu respectarea aceleiasi metodologii de tehnica legislativa[1].Modificarea de catre instanta competenta intervine in aplicarea prevederii din Legea contenciosului administrativ, potrivit careia "instanta solutionand actiunea, poate, dupa caz, sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ".

Actele administrative individuale pot fi modificate in principal de autoritatea emitenta, iar in secundar de autoritatea administrativa ierarhic superioara si de instantele judecatoresti.[2]

Sectiunea I: Rectificarea actelor administrative.

Rectificarea este operatiunea juridica care poate fi efectuata de organele competente pentru a verifica legalitatea actelor administrative. Aceasta consta in indreptarea erorilor materiale ce pot fi intalnite in act. Operatiunea se efectueaza si produce aceleasi efecte ca si celelalte acte juridice ce emana de la organele statului in organizarea puterii de stat.

Deoarece actele de stare civila sunt foarte importante, rectificarile in aceste acte se vor face doar in temeiul unei hotarari judecatoresti care, in baza probelor administrate constata existenta unor erori materiale si obliga organul administrativ competent sa efectueze operatiunea de rectificare.

In baza Legii nr. 119/1996 putem afirma ca actele de stare civila sunt inscrisuri autentice prin care se dovedeste nasterea, casatoria sau decesul unei persoane, acte ce "se intocmesc in registre de stare civila in doua exemplare de stare civila completate manual". Potrivit aceleiasi legi starea civila se dovedeste cu actele intocmite in registrele de stare civila, cu certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora.

In doctrina s-a facut distinctia intre actiunea de rectificare a certificatului si actiunea de rectificare a inscrierii in registrele de stare civila. Articolul 57 din lege se refera atat la rectificare se refera la rectificare, dar si la completarea actelor de stare civila, care se poate face numai in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Din continutul legii se intelege ca rectificarea este o operatiune distincta de completare, aceasta fiind o specie a rectificarii.

Greselile cuprinse in actele de stare civila se refera la un enunt formulat gresit, la lipsa unei formulari pe care actul ar trebui sa il cuprinda si la existenta in actul de stare civila a unei mentiuni care nu trebuia sa fie facuta.

Rectificarea unei inregistrari efectuate in registrele de stare civila poate fi facuta prin urmatoarele operatii.

corectarea greselii existente in actul de stare civila;

completarea actului de stare civila cu date ce corespund statutului civil real al unei persoane.

suprimarea enuntului ce nu trebuie inscris in actul de stare civila.

Operarea in baza unei hotarari judecatoresti, a unei rectificari in registrul de stare civila, are drept consecinte revocarea certificatului si eliberarea acestuia corect scris.

Daca numai certificatul de stare civila cuprinde greseli, neconcordante cu registrul de stare civila, rectificarea lui poate fi facuta de organul emitent sau organul ierarhic superior.

In cazurile in care autoritatile investite cu atributii de stare civila constata ca unele date din cuprinsul unui certificat de stare civila nu corespund cu cele din actul pe baza careia a fost eliberat, certificatul se retine si se sesizeaza autoritatea administratiei publice locale competente, in vederea anularii si eliberarii unui nou certificat. Atunci cand rectificarea certificatului de stare civila nu mai este posibila, se va anula certificatul cu greseli si se va elibera altul pe loc.

Eliberarea unui nou certificat in urma rectificarilor de registru de stare civila sau a imposibilitatii materiale de rectificare a certificatului ulterior, nu trebuie confundata cu eliberarea duplicatelor.

Legea 119/1996, spre deosebire de decretul numarul 278/1960, nu foloseste notiunea de duplicat, dar in articolul 11 precizeaza posibilitatea eliberarii altor certificate. Acestea se elibereaza in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate. Aceasta eliberare "este supusa taxei de timbru, potrivit legii".

Duplicatul potrivit vechii reglementari era un act juridic care coexista cu originalul, nu il inlocuia.

Potrivit actualei reglementari certificatele eliberate sunt certificate originale, care inlocuiesc certificatele pierdute, distruse, deteriorate sau anulate.

Potrivit Legii 554/2004, refuzul nejustificat al organului administrativ de a rectifica certificatul de stare civila indreptateste o plangere in justitie.

Sectiunea a II-a: Reconstituirea actelor administrative.

Reconstituirea actelor administrative intervine numai in cazurile prevazute de lege, cum sunt cele precizate in articolul 52 din Legea nr. 119/1996. Aceasta se poate face si la cerere daca:

a.       registrele de stare civila au fost distruse sau pierdute in totalitate sau in parte;

b.      actul a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.

Intocmirea acestor acte la o data ulterioara poate fi ceruta in doua cazuri:

a.       intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisa, desi au fost depuse actele necesare.

b.      intocmirea actului de casatorie a fost omisa, desi a fost luat consimtamantul sotilor de catre ofiterul de stare civila.

Cererea de intocmire ulterioara se depune impreuna cu actele doveditoare, la autoritatea administratiei publice locale, competenta sa intocmeasca actul sau a locului de domiciliu al persoanei interesate in cazul in care actul de stare civila fusese intocmit in strainatate.

In ceea ce priveste calea de atac, legea se mentine pe conceptia vechii reglementari reiterand, competenta instantelor de drept comun, cand e vorba de acte administrative care reclamau competenta instantelor de contencios administrativ[3].

In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate sau in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul existent, copie care se certifica, pentru conformitate de catre ofiterul de stare civila.Dana Apostol Tofan, Drept administrativ, volumul II, Editura All Beck, 2004, Bucuresti, pagina 59.

Valentin I Prisacaru, Tratat de drept administrativ, Partea generala ,Editia  a III-a, revazuta si adaugita deautor, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002, pagina 400.

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ - Editia a III-a, volumul II, Editura All Beck, 2002, pagina 97.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate